ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ตื่นขึ้นมีสติแจ่มแจ้ง

 

ในฐานะผู้ฝึก  ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาจารย์  ย่อมจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆ   อิทธิพลเก่าได้จัดวางสิ่งของชุดหนึ่งของพวกมันไว้ให้กับศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดแล้ว    หากศิษย์ต้าฝ่าไม่ทำตามข้อกำหนดของอาจารย์  ก็ย่อมเป็นการทำตามการจัดวางของอิทธิพลเก่า    อิทธิพลเก่าโดยแท้จริงนั้นมุ่งเจาะจงต่อศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าว่าจะสามารถจะก้าวออกมาได้หรือไม่  อีกทั้งคอยติดตามด่านใหญ่ทุกข์ภัยใหญ่ของพวกท่านตลอดเวลา

เมื่อผ่านทุกข์ภัยครั้งนี้แล้ว   ผู้ฝึกบางคนยังไม่มีสติแจ่มแจ้งขึ้นมา  ท่านก็จะพลาดทุกสิ่งนี้ไป   มีแต่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาจารย์จึงจะเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่กำลังยืนยันความถูกต้องของฝ่า  กำลังบำเพ็ญตนเอง  จึงจะเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริง

                                                                                                           

 

หลี่ หงจื้อ

8  พฤษภาคม  ค.ศ. 2004

ข้อวิจารณ์ต่อบทความของผู้ฝึก

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association