บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยนิวยอร์ก ในเทศกาลอีสเตอร์

หลี่ หงจื้อ

11 เมษายน ค.ศ. 2004

 

สวัสดีทุกท่าน ! ( สวัสดีท่านอาจารย์ ที่ประชุมตอบ เสียงปรบมือ)

            การประชุมครั้งนี้ของเรา เป็นงานเฉลิมฉลองที่คึกคักครั้งหนึ่ง (เสียงปรบมือ) คนมาประชุมค่อนข้างมาก มากัน 4,000 คนได้กระมัง ( หัวเราะ) มองจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน  สามารถกล่าวได้ว่า ในสถานการณ์การเจิ้งฝ่าโดยรวม ศิษย์ต้าฝ่าในตรีภูมิล้วนทำได้ดีมาก  จนก่อให้เกิดผลที่มีความสำคัญมาก  ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ขอขอบใจทุกท่าน

            หลายปีมานี้พวกเราได้รับการประทุษร้ายอย่างหนัก แต่เดิมการเจิ้งฝ่านี้ก็เป็นเรื่องที่เข้มงวดจริงจังมาก  เกี่ยวพันกับสรรพชีวิตทั้งปวง    ร่างจักรวาล(เทียนถี่) ใหญ่อย่างไร้ขอบเขต  สรรพชีวิตมีมากเหลือเกิน มากจนเหลือคณานับ  บนอณูเล็กๆ  อณูหนึ่งล้วนมีสรรพชีวิตมากมายจนนับไม่ถ้วน    เช่นนั้นเทียนถี่อันมหึมานี้  มีสรรพชีวิตสักเท่าไรกัน  การเจิ้งฝ่าเกี่ยวพันกับเรื่องที่ใหญ่โตเช่นนี้   แต่อิทธิพลเก่าก็ดี  เหล่าชีวิตชั้นต่ำที่พวกมันใช้ประโยชน์ก็ดี   ทำการรบกวนการเจิ้งฝ่า  ยึดติดกับสิ่งที่พวกมันต้องการ  รบกวนการเจิ้งฝ่าทุกวิถีทาง   บาปนี้หนักยิ่งนัก   ที่จริงข้าพเจ้าก็เห็นชัดเจนมาก  กล่าวโดยแท้จริงแล้ว  อิทธิพลเก่ากับชีวิตสุดท้ายๆที่เก่าเหล่านั้น  คิดจะยืมใช้การเจิ้งฝ่าครั้งนี้ ทำการขจัดคัดทิ้งชีวิตที่พวกมันไม่คิดจะเอาไว้   จึงได้บอกให้ชีวิตจำนวนหนึ่งรบกวนการเจิ้งฝ่า   อิทธิพลเก่ากับชีวิตที่ไม่สามารถเข้าใจการเจิ้งฝ่าอย่างถูกต้อง  นับรวมเข้าไว้ด้วยกัน      พวกที่รบกวนต้าฝ่าและไม่เคารพ แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะเป็นเหตุให้พวกมันไม่อาจอยู่เหลือรอดต่อไปได้    สุดท้ายองค์ประกอบเก่าในระดับชั้นสูงเหล่านั้น  จะกำจัดชีวิตมากมายมหาศาลที่พวกมันไม่ต้องการ ทั้งหมด ดังนั้นพวกมันจึงส่งเสริม ชี้นำชีวิตจำนวนมหาศาล ทำการรบกวนต่อการเจิ้งฝ่า   พูดจริงๆแล้วพวกมันก็รู้ว่า   ชีวิตระดับชั้นไหนๆก็ทำลายการเจิ้งฝ่าไม่ได้    นอกเหนือไปจากที่ข้าพเจ้ายึดกุมไว้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว   ชีวิตสุดท้ายเหล่านั้นในแต่ละเขตแดน  เพื่อความปลอดภัยของพวกมันเอง ก็กำลังยึดกุมความปลอดภัยของเรื่องเหล่านี้ไว้   แต่ปริมาณชีวิตที่พวกมันจะคัดทิ้งไปนั้นมากมายมหาศาลเหลือเกิน

            ในท่ามกลางการเจิ้งฝ่าข้าพเจ้าก็ได้ค้นพบปัญหานี้มานานแล้ว    ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไหนๆ  แต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าจะชำระล้างชีวิตส่วนไหน  ก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก และก็ไม่ต้องทำอะไรมาก  เพียงหนึ่งความคิดก็สลายไปทั้งหมดแล้ว   รวดเร็วมาก    แต่ในการเจิ้งฝ่านั้นการที่จะรักษาชีวิตเหล่านั้นเอาไว้ได้นั้นยากมาก  ยากเสียยิ่งกว่ายาก  และ ชีวิตส่วนนี้ที่รบกวนการเจิ้งฝ่า การรบกวนที่ทำกับการเจิ้งฝ่า  ทำให้พวกมันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรักษาเอาไว้ได้แล้ว ดังนั้นในท่ามกลางการเจิ้งฝ่า  ครั้นเมื่อมีชีวิตเข้ามาร่วมและก่อให้เกิดผลการรบกวนที่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับแล้ว ก็นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง  นี่เป็นการกล่าวจากแก่นแท้   ในระหว่างขั้นตอนนี้ ในแต่ละเขตแดน   ในระดับชั้นทั้งหมดบรรดามี   ชีวิตที่มายุ่งกับการเจิ้งฝ่า ล้วนมีการแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมของพวกมัน เขตแดน ระดับชั้นที่ต่างกันของชีวิต  ในเขตแดนที่พวกมันอยู่นั้นล้วนมีการรับรู้ต่อการเจิ้งฝ่าที่ต่างกัน    เนื่องจากระดับชั้นและชีวิตอันมากมายมหาศาล มีการรับรู้ที่ต่างกันต่อเรื่องการเจิ้งฝ่านี้ จึงก่อให้เกิดความสับสน  ล้วนแสดงออกมาจนหมดสิ้นซึ่งปรากฏการณ์ของความเสื่อมทรามของชีวิตอันมากมหาศาล ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายแห่งกฎ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป ดับสูญ

            แนวคิดของสรรพชีวิตอันเหลือคณานับนั้นคืออะไร   ท่านทั้งหลายลองคิดดู   บนโลกเล็กๆใบนี้  ชนชาติหนึ่งก็ดี   ประเทศหนึ่งก็ดี  เมื่อเกิดเรื่องอะไรสักเรื่อง  มีกี่คนที่คัดค้าน  มีกี่คนที่สนับสนุน   คนล้วนแฝงไว้ซึ่งวิธีคิดต่างๆนานา   เช่นนั้นเทียนถี่อันมหึมาเช่นนี้ของจักรวาล   การเจิ้งฝ่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ในสภาพการณ์ที่สรรพชีวิตไม่ล่วงรู้ถึงอันตรายของร่างนภาใหญ่  อันตรายของสรรพชีวิต   การเจิ้งฝ่าก็ยังเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทั้งหมดของชีวิตทั้งปวง การแสดงออกของตนเองของสรรพชีวิต  ทุกท่านพอจะคิดและรู้ได้ว่า ทั้งหมดนี้ มันสลับซับซ้อนเพียงไร   ผู้ฝึกจำนวนมากยังคิดว่า  หากในการเจิ้งฝ่าฉันสามารถมองเห็นสภาพการณ์ในมิติอื่นได้ ฉันจะทำได้ดียิ่งขึ้น ที่จริงมีบางคนที่ตาทิพย์เปิด สามารถมองเห็นสภาพการณ์เหล่านี้ กลับจะถูกรบกวนได้ง่าย  การยึดติดของบางคนทำให้สภาพการณ์ที่ตัวเองมองเห็น กลายเป็นเหตุรบกวนการบำเพ็ญและยืนยันความถูกต้องของฝ่า ดังนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่า  ในระยะนี้ ทุกท่านสามารถยึดการศึกษาฝ่าให้มากเข้าไว้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน  ทุกๆเรื่องให้ใช้ฝ่ามาวัด  ก็จะสามารถเดินได้เที่ยงตรง  ผู้ฝึกที่มองเห็น หรือมองไม่เห็นก็ตาม ก็จะไม่เกิดปัญหา เพราะมีฝ่าอยู่ ก็ทำไปตามข้อกำหนดของฝ่า ไม่ว่าชีวิตอื่นๆจะอยู่ในสภาพอะไรก็ดี  ปรากฏการณ์อันสลับซับซ้อนที่แปรเปลี่ยนไปต่างๆนานา   ล้วนไม่อาจรบกวนศิษย์ต้าฝ่าได้

            เมื่อมองจากสถานการณ์ปัจจุบัน  พลังอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของการเจิ้งฝ่ากำลังเข้าใกล้ผิวนอกที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆ  และยิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุด(จุดสุดยอด)  ท้ายที่สุด  ใหญ่ที่สุด และศูนย์กลางที่สุด    แต่ก่อนข้าพเจ้าเคยพูดว่า คำทำนายมากมายพอไปถึงช่วงสุดท้ายก็ไม่แม่นยำอีกแล้ว ในขั้นตอนระหว่างกลางก็แม่นยำมาก พอถึงสุดท้ายก็ไม่แม่นยำแล้ว สาเหตุคือแม้ระบบจักรวาลของเราใหญ่มหึมาไม่มีอะไรเปรียบ  แนวคิดเกี่ยวกับบรรดาเทียนถี่ที่ข้าพเจ้าพูดถึง กับ สรรพชีวิตนับไม่ถ้วน ล้วนอยู่ในระบบนี้  ชีวิตเก่าที่ก่อเกิด(กลาย)เป็นอำนาจอิทธิพล  จัดวางการประทุษร้าย สิ่งที่เรียกว่าการทดสอบศิษย์ต้าฝ่าครั้งนี้   รูปธรรมของสาเหตุการก่อเกิดของอิทธิพลเก่า การเจิ้งฝ่าโดยตัวเอง กับสรรพชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เป็นต้น  ล้วนแต่อยู่ในขอบเขตนี้    แต่จักรวาลอันมหึมาของเรานี้  ไม่ว่าเขาจะใหญ่แค่ไหน   เขาก็ไม่ได้ดำรงอยู่โดยเอกเทศ(ลำพัง) ในจักรวาลนี้ ยังมีองค์ประกอบนอกจักรวาล องค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับ การดำรงอยู่ได้หรือไม่ของจักรวาล อย่างแท้จริง และองค์ประกอบเหล่านี้ที่ยิ่งเล็กลงไป  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องมาจาก การเจิ้งฝ่าได้เกี่ยวพันไปถึงองค์ประกอบอันมหึมาเหล่านั้น

            หรือพูดว่าจักรวาลนี้เขาสามารถดำรงอยู่โดยเอกเทศได้หรือไม่ หลังจากข้าพเจ้าเจิ้งฝ่าเสร็จสิ้น เป็นต้นว่า ลูกบอลใบหนึ่ง ท่านชูมันไว้กลางอากาศ พอปล่อยมือมันก็ตกลงไป    แต่ลูกโป่งลูกหนึ่งพอปล่อยมือมันก็ลอยไป ตัวอย่างนี้ไม่ค่อยตรงนัก ก็คือพูดในความหมายเช่นนี้ จริงๆแล้วยังไม่ใช่เช่นนี้     องค์ประกอบนอกจักรวาลเหล่านี้ก็ต้องทำด้วย  แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งเหล่านั้นที่ทำอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าไม่เป็นปัญหาแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้ไม่อยู่ในขอบเขตระบบเทียนถี่อันมหึมาของจักรวาลนี้ บรรดาสิ่งที่คาดว่าจะทำในระหว่างการเจิ้งฝ่ากับสิ่งที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้ รวมทั้งบรรดาสิ่งที่สรรพชีวิตแสดงออกมา ล้วนอยู่ในขอบเขตนี้ แต่นอกขอบเขตนี้ก็จะไม่มีปัญหานี้แล้ว แต่เนื่องจากการดำรงอยู่ของพวกมัน จึงกลายเป็นช่องห่างแบบหนึ่งในระดับจุลภาค แต่ช่องห่างแบบนี้ก็คั่นอยู่ระหว่างช่วงสุดท้าย ชั้นผิวนอกสุดของโลก  ขณะนี้เจิ้งฝ่าก็กำลังจัดการปัญหาเหล่านี้แล้ว หลังจากจัดการปัญหาเหล่านี้เสร็จแล้ว โดยพื้นฐานก็จัดการเสร็จแล้ว ในการบรรยายธรรมครั้งก่อน ข้าพเจ้าพูดว่า จริงๆแล้วจักรวาลนี้ได้ทำเสร็จแล้ว ก็คือความหมายเช่นนี้

            แม้ว่าเวลากว่า 4 ปีได้ผ่านไปแล้ว การประทุษร้ายยังไม่สิ้นสุด เพราะมูลเหตุสุดท้ายยังจัดการไม่เสร็จ แต่รูปการณ์ทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายแล้ว ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายลดน้อยลงไปแทบไม่เหลือแล้ว   รวมทั้งพวกมือสกปรกที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านทั้งหลายชำระล้าง  เทพเสื่อมเหล่านั้นที่เจาะเข้ามาในตรีภูมิ พวกนี้ก็ชำระล้างไปจนเหลือน้อยมากๆแล้ว  แต่ทว่านอกตรีภูมิชีวิตชั้นสูงที่ก่อผลด้านลบก็กำลังถูกชำระล้างอยู่ ดังนั้นมองจากสถานการณ์เฉพาะหน้านี้แล้ว เนื่องจากกลุ่มอิทธิพลที่มายุ่งกับการเจิ้งฝ่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว องค์ประกอบทั้งหมดในตรีภูมิที่มารบกวนก็อ่อนล้าลงไปอย่างมาก ทำให้ชาวโลกตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ชาวโลก สรรพชีวิตในตรีภูมิก็กำลังตื่นขึ้น ล้วนแต่กำลังใคร่ครวญปัญหาด้วยตัวเอง ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ท่ามกลางการประโคมข่าวของพวกชั่วร้ายในสมองยังหลงเหลือความสงสัยอยู่บ้าง ในการอธิบายความจริงหากท่านทั้งหลายอธิบายเหตุผลได้ชัดเจนพอ ผู้คนก็จะเข้าใจได้ในทันที เพราะไม่มีการควบคุมของสิ่งชั่วร้ายแล้ว

            ในระหว่างขั้นตอนการอธิบายความจริง ศิษย์ต้าฝ่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญขึ้นอย่างแท้จริง  และทำได้ดีมาก เงื่อนไขนั้นยากลำบากมาก แม้แต่ชาวโลกก็รู้กันทั้งนั้น   ฝ่าหลุนกงไม่มีเงิน    ศิษย์ต้าฝ่าบางคนมีสภาพการณ์ดำรงชีพที่ยากแค้นมาก ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้  ทุกท่านยังต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองในสังคม ในหมู่คนธรรมดาสามัญทางด้านนี้ เพราะว่าศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  ล้วนเป็นคนดีคนหนึ่งใช่ไหม   ดังนั้นในท่ามกลางสังคมคนธรรมดาสามัญ   ในที่ทำงาน  ในครอบครัว  ในการติดต่อต่างๆในสังคม  ล้วนแต่ต้องให้ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเที่ยงตรงของศิษย์ต้าฝ่าแก่คน   เงื่อนไขมีจำกัด  ดังนั้นทุกท่านจึงทำได้ลำบากมาก ทุกข์ยากมาก แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ต้องเดินให้เที่ยงตรงบนเส้นทางการเจิ้งฝ่านี้ ไม่อาจเดินผิดเพี้ยน  เมื่อคิดจะเดินให้เที่ยวตรง  ทุกท่านก็ทราบว่า  ทางที่เที่ยงตรงมีเพียงสายเดียว เท้าเฉออกไปข้างนอกเพียงก้าวเดียวก็จะผิดเพี้ยนไป  ไม่อาจเดินผิดเพี้ยน  จึงเห็นได้ว่าเส้นทางที่พวกเราเดินอยู่นี้ไม่กว้างขวางนัก จะทำกันตามความพอใจ  คิดจะทำอะไรก็ทำ   นั่นก็ใช้ไม่ได้ เช่นนั้นฝ่าก็จะไม่เที่ยงตรง ทุกท่านต้องเดินให้ตรงบนเส้นทางการยืนยันความจริงให้ฝ่า  แต่ละก้าว แต่ละเรื่อง รวมทั้งการพูด  การกระทำของศิษย์ต้าฝ่า ที่แสดงออกมาในด้านต่างๆ ในสังคม   ล้วนแต่ต้องทำให้ถูกต้องเที่ยงตรง ในจุดนี้ ศิษย์ต้าฝ่าโดยรวมโดยพื้นฐานแล้วล้วนทำได้ดี โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของศิษย์ต้าฝ่าที่ให้ชาวโลกได้มองเห็นนั้นดีมาก เดี๋ยวนี้สังคมก็เห็นชัดแจ้งแล้ว   รู้กันทั่วแล้วว่าศิษย์ต้าฝ่าล้วนเป็นคนดี   ไม่เพียงแต่เป็นคนดี  แต่ยังเป็นคนกลุ่มที่ดีที่สุด   ชาวโลกสามารถรับรู้ได้ในจุดนี้  นั่นเป็นเพราะในการยืนยันความจริงให้ฝ่า ศิษย์ต้าฝ่าเราได้ทุ่มเทอย่างยากลำบาก  ขยันขันแข็งด้วยความยากลำบากจึงทำให้ชาวโลกรับรู้ได้  สรรพชีวิตทั้งหลาย ประชากรบนโลกมีอยู่เจ็ดพันกว่าล้านคน   กล่าวโดยเปรียบเทียบกันแล้ว ศิษย์ต้าฝ่าในโลก ยังเป็นแค่น้ำหยดหนึ่งในทะเลใหญ่    ทุกท่านทำถึงจุดนี้ได้ นั้น  ต้องทุ่มเทไปมากเท่าไร  ต้องทุ่มเทความพยายามมากเท่าไร  ยอดเยี่ยม  ยอดเยี่ยมจริงๆ! (เสียงปรบมือ)

            เนื่องจากความมีสติขึ้นมาของชาวโลก   ขณะนี้การประทุษร้ายครั้งนี้ที่พวกชั่วร้ายก่อขึ้นนับวันก็ยิ่งยากที่จะประคองไว้ได้แล้ว พวกมันกำลังสูญเสียสภาพแวดล้อมที่จะสามารถทำความชั่วในโลก    ในประเทศจีนพวกมันก็กำลังสูญเสียสภาพแวดล้อมในการทำชั่ว ทุกท่านได้เห็น ได้ยินคนพูดกันแล้ว  เวลาไปทำงานเรื่องอธิบายความจริง ทุกท่านล้วนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านนี้  ปัจจุบันนี้ ในจีนแผ่นดินใหญ่   มวลชนมากมายล้วนรู้สึกคัดค้านอย่างมากต่อการประทุษร้ายครั้งนี้   แน่นอนละยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่กระจ่างชัดต่อความจริง   รอให้พวกเราศิษย์ต้าฝ่าดำเนินการอีกขั้นหนึ่ง  นำข่าวดี  นำความจริงไปบอกสรรพชีวิตเหล่านี้ แต่ก็มักจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าหากล้วนดีกันหมด   เรื่องการเจิ้งฝ่านี้ก็ไม่ดำรงอยู่แล้ว  ถ้าหากในจักรวาลนี้  ชีวิตเหล่านี้ล้วนดีดังว่า   เรื่องการเจิ้งฝ่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นเพราะพวกเขาใช้ไม่ได้แล้ว เช่นนั้นก็จะมีปรากฏการณ์ของสภาวะสุดท้ายของสรรพชีวิตของจักรวาลในอดีต ภายใต้กฎ  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  เสื่อมไป  ดับสูญปรากฏออกมาจริงๆ

            เนื่องจากการเจิ้งฝ่านี้ยังไม่จบสิ้น แม้ว่าชาวโลกจะมีสติขึ้นมา  รับรู้เรื่องการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า    แต่ว่าศีลธรรมของคนบนโลกกำลังตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว    นี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง     เวลาแห่งการจบสิ้น ยิ่งทอดยาวออกไป  สำหรับการช่วยเหลือสรรพชีวิตของอนาคต............  เรื่องนี้กล่าวสำหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่มีอะไรยาก  แม้ท่านตกนรกไป  ข้าพเจ้าก็ช่วยได้   แต่ว่าคู่ควรที่ช่วยหรือไม่   จะช่วยได้อีกหรือไม่  นั่นก็เป็นปัญหาหนึ่ง   ในขณะที่ศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความจริง สามารถทำให้ชาวโลกเข้าใจความจริงได้   ในขณะเดียวกันก็สามารถสกัดกั้นความตกต่ำของศีลธรรมมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง

แน่นอนละ   ข้าพเจ้าและศิษย์ต้าฝ่าไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นของอิทธิพลเก่าทำทั้งหมด    ต้าฝ่าสร้างสรรค์ศิษย์ต้าฝ่า  ในระหว่างการบำเพ็ญศิษย์ต้าฝ่าต้องพิทักษ์ฝ่า   แต่ศิษย์ต้าฝ่าสามารถยืนยันความจริงให้ฝ่า ไม่ใช่เพื่อแบกรับการประทุษร้ายครั้งนี้  ยิ่งไม่ใช่เพื่อการอธิบายความจริง ในหมู่ชาวโลก    แต่เพราะเกิดการประทุษร้ายขึ้นแล้ว ก่อให้เกิดสภาพการณ์ชนิดนี้ ข้าพเจ้าจึงบอกให้ศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความจริง หากพูดให้ชัดสักหน่อย  การคงอยู่ของศิษย์ต้าฝ่านั้น  ไม่ใช่คงอยู่เพื่อการอธิบายความจริง  แต่เพราะพวกอิทธิพลเก่าก่อให้เกิดการประทุษร้ายครั้งนี้  ทำให้พวกเราไม่ทำเช่นนี้ไม่ได้ ในการคัดค้านการประทุษร้าย พวกเราอาศัยการประทุษร้ายครั้งนี้   ท่ามกลางการอธิบายความจริง   สถาปนาธรรมานุภาพที่ใหญ่ยิ่งขึ้นของศิษย์ต้าฝ่า การทุ่มเทของศิษย์ต้าฝ่านั้นย่อมไม่ใช่การทุ่มเทไปเปล่าๆ

ทุกท่านทราบว่า  ไม่ว่า  จากหลักธรรมของจักรวาลเก่า หรือ จักรวาลใหม่ ล้วนมีหลักการหนึ่งอยู่  คือชีวิตหนึ่งๆ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในมิติระดับชั้นไหน ในสภาพแวดล้อมไหน  เมื่อได้รับความทุกข์อะไรแล้ว ได้รับความสุขอะไรแล้ว ล้วนแต่มีกรรมสนอง หากไม่ใช่การสนองกรรมดี ก็เป็นการสนองกรรมชั่ว  แน่นอนทีเดียว ฉะนั้นศิษย์ต้าฝ่าทำสิ่งต่างๆให้กับสรรพชีวิตมากมายเช่นนี้  ได้ทุ่มเทอย่างมหาศาล ในระหว่างการถูกประทุษร้ายโดยไร้ความผิดนั้น ล้วนแต่จะไม่ใช่การแบกรับอย่างสูญเปล่า จุดนี้แน่นอนทีเดียว  ดังนั้นสิ่งที่รอคอยศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในอนาคต  ต้องเป็นสิ่งที่งดงามที่สุด      งดงามที่สุดอย่างแน่นอน( เสียงปรบมือ ) ไม่ว่าจะมีชีวิตที่ทำความชั่วมากมายเท่าไร  มันทำไปด้วยจุดมุ่งหมายอะไร   บรรดาความทุกข์ยากและการประทุษร้ายอะไรต่างๆ  ที่มันยัดเยียดให้กับศิษย์ต้าฝ่า   นั้นล้วนแต่จะทำให้ชีวิตเหล่านั้นพบกับจุดจบที่ร้ายแรงที่สุด  น่ากลัวที่สุด  ด้วยเหตุที่ทำการประทุษร้ายนั้น   และการชดใช้แบบนี้  กล่าวสำหรับพวกมันแล้วก็คือการสนองกรรมต่อบาปที่หนักที่สุด  จากการรบกวนการเจิ้งฝ่า   สิ่งที่ต้องเผชิญนั้นน่ากลัวที่สุด  แต่กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า  แม้จะได้รับการรบกวนและการประทุษร้ายนานาชนิด สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าได้รับจากตรงนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุด  ยิ่งใหญ่ที่สุด   ตลอดจนถึงธรรมานุภาพสูงสุดชั่วนิรันดร ( เสียงปรบมือ )

เส้นทางการเจิ้งฝ่านั้นไม่ยาวแล้ว  ไม่อาจจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้นช่วงเวลานี้ที่เดินผ่านมา  สามารถทำได้ดีมาก ในสถานการณ์ของการรบกวนแบบนี้ ศิษย์ต้าฝ่าสามารถเดินบนหนทางของตนได้ดี    ล้วนสถาปนาธรรมานุภาพของตนเองแล้ว  ศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริง แต่ละคนล้วนได้ทำในสิ่งที่ตนสมควรทำแล้ว   กล่าวในฐานะที่เป็นชีวิตหนึ่ง   ก็ได้วางรากฐานของสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดของอนาคตแล้ว   ทำมาถึงตรงนี้  ข้าพเจ้าก็วางใจแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่กังวลอีกแล้วกับเรื่องที่พวกท่านจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ( เสียงปรบมือ)  ในทางปฏิบัติทุกท่านล้วนก้าวข้ามมาได้แล้วจริงๆ    ในอนาคตพวกท่านลองหันกลับมามองดู   เส้นที่สว่างรุ่งโรจน์นี้   ยิ่งใหญ่   เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์    หากจะพูดว่า ในอดีต เคยมีเทพมากเท่าใดที่ลงมาช่วยเหลือคน และได้สถาปนาธรรมานุภาพอะไรไว้ ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน  เหล่าศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริงของข้าพเจ้า ธรรมานุภาพในอนาคตของพวกท่านนั้น  เหนือกว่าบรรดาเทพทั้งหมดในประวัติศาสตร์ที่เคยมาโลกมนุษย์ ( เสียงปรบมือ)  เพราะว่า พวกท่านอยู่ร่วม(พร้อม)กับการเจิ้งฝ่า   พึงเห็นคุณค่า  ต้องเห็นคุณค่าในหนทางที่เดินผ่านมาของพวกท่าน    มีเพียงการเห็นคุณค่าในหนทางที่เดินผ่านมาของตนเอง ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถเดินได้ดีบนหนทางข้างหน้า   เส้นทางที่เหลือไม่ยาวแล้ว  จงเดินให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้นเถิด

ในการประทุษร้ายครั้งนี้ ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนล้วนเปลี่ยนแปลงจนแจ่มชัดแล้ว เปี่ยมสติปัญญาแล้ว ตอนที่ข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มการถ่ายทอดฝ่านี้   ข้าพเจ้าคิดถึงปัญหาหนึ่งของคนที่นั่งฟังอยู่ตรงหน้า    ตอนนั้นความคิดของคนเหล่านั้น มีน้อยคนมากที่มีความคิดที่ถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน)  กระทั่งมีน้อยมากที่มีความคิดของตัวเองอย่างแท้จริง คนได้รับอิทธิพลจากความคิดนานาชนิดในสังคม ในท่ามกลางทัศนคติหลังกำเนิด ซึ่งปลูกฝังวิธีคิดแบบดั้งเดิม ต่อเรื่องราวนานาชนิดบนโลก ทั้งยังมีองค์ประกอบที่มาจากภายนอกหลายอย่างควบคุมคนอยู่  รบกวนคน  ตอนเริ่มแรกนั้น  พวกที่ข้าพเจ้าพบก็คือ เหล่าสรรพชีวิตแบบนั้น   ในเวลานั้นผู้ฝึกหลายคนที่พูดว่า  ต้าฝ่าดี   ก็หาได้พูดออกมาจากใจจริงไม่   บางคนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตนนั้นคล้ายไม่ใช่ของจริง ขณะที่เผชิญกับสรรพชีวิตเหล่านี้  ข้าพเจ้าจึงคิดว่า   พวกเขาจะไหวหรือไม่นะ   จะสามารถก้าวออกมาจากสภาพการณ์แบบนี้ได้หรือไม่   โดยเฉพาะบนหนทางการบำเพ็ญ ยังมีองค์ประกอบเหล่านั้นดำรงอยู่  ซึ่งรบกวนการเจิ้งฝ่าของข้าพเจ้านี้ และรบกวนการบำเพ็ญของพวกเขา  ช่างยากเหลือเกิน! ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าคิดถึงปัญหานี้ตลอดเวลา    เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่ห่วงปัญหาเหล่านี้แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการประทุษร้ายครั้งนี้ ศิษย์ต้าฝ่าที่ก้าวข้ามมาได้  สุขุมยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว เข้าใจว่าตนเองกำลังทำอะไรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว   ความคิดถูกต้องยิ่งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ   ความคิดยิ่งแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆ   ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ห่วงปัญหาเหล่านี้แล้ว  ข้าพเจ้าเห็นสภาพการณ์ของท่านทั้งหลายแล้วดีใจ  ( เสียงปรบมือดังสนั่น )  ชีวิตกลุ่มนี้ เข้าใจได้แจ่มแจ้งอย่างแท้จริงแล้ว มีความคิดถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน)ของตนเองควบคุมชีวิตตนแล้ว   และเป็นชีวิตที่กำลังบำเพ็ญอยู่ในช่วงเจิ้งฝ่า แจ่มชัดในหนทางที่ตนจะก้าวไป แจ่มชัดในเป้าหมายและความหมายของการดำรงชีวิตของตน  ยอดเยี่ยม    ดังนั้นมองจากสถานการณ์ปัจจุบัน  ข้าพเจ้าไม่ห่วงอะไรแล้ว   ข้าพเจ้ายังรู้ว่า ยิ่งทำต่อไปท่านทั้งหลายจะยิ่งทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ  วิธีการมากมายในการยืนยันความจริงให้ฝ่านั้น  ล้วนเป็นสิ่งที่พวกท่านเองคิดออกมา ความยากลำบากมากมายล้วนเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายแก้ไขกันเอง ในการยืนยันความจริงให้ฝ่า   พวกท่านก็คิดอ่านว่าจะทำเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่าทิ่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ให้ดีได้อย่างไร   ศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกล้วนกำลังคำนึงถึงเรื่องของส่วนรวม ทุกท่านร่วมมือซึ่งกันและกัน  และกำลังวิเคราะห์วิจัยร่วมกัน ค้นคว้า ถกเถียงร่วมกัน  ให้ได้วิธีการที่ดีออกมา ไม่ว่าจะอย่างไร  นี่ก็เป็นวิธีการบำเพ็ญที่พิเศษเฉพาะของศิษย์ต้าฝ่า  ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ( เสียงปรบมือ)

            วันนี้ เป็นเทศกาลอีสเตอร์ (การฟื้นคืนชีพ) การฟื้นคืนชีพของเทพ ( เสียงปรบมือสนั่น )  ข้าพเจ้าไม่พูดมากอีกแล้ว  อาศัยวันที่ดียิ่งวันนี้   ด้านที่เป็นเทพของศิษย์ต้าฝ่าก็ฟื้นคืนชีพด้วย ( เสียงปรบมือสนั่นยาวนาน)