ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

กำจัดมือสกปรกด้วยเจิ้งเนี่ยน

 

                                พูดถึงปัจจุบันนี้ ผีเน่าเปื่อยที่ร่วมกันประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าได้ถูกกำจัดทิ้งไปจนมีเหลือน้อยมากและไม่อาจจะส่งผลกระทบอะไรมากนักแล้ว ภายใต้สภาพการณ์อย่างนี้ เทพประเภทต่างๆ ที่อิทธิพลเก่าได้ปล่อยเข้ามาจากข้างนอกสามภพในเวลานั้น ซึ่งเป็นพวกที่พวกมันเองก็ต้องการจะขจัดทิ้ง เป็นพวกที่มีระดับชั้นไม่สูง เป็นพวกที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นไม่ดีไปแล้ว ในจำนวนนั้นส่วนหนึ่งเป็นพระพุทธ เป็นเต๋าและเทพในรูปลักษณ์อื่นๆ ล้วนแต่สมควรต้องถูกแยกสลายและขจัดทิ้งไปก่อนหน้านี้นานแล้ว ท่ามกลางหลักการความจริงของฝ่าเก่าของการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมถอย ดับสูญ” จุดประสงค์ที่อิทธิพลเก่าปล่อยพวกมันเข้ามาในสามภพเมื่อเริ่มการเจิ้งฝ่านั้น คือเพื่อให้พวกมันก่อกวนการเจิ้งฝ่าและร่วมกันประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า

          อิทธิเก่ารู้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้มีบาปใหญ่หลวง พวกมันกลัวว่าการทำผิดต่อการเจิ้งฝ่าโดยตรงจะถูกตีลงนรก จึงควบคุมเทพไม่ดี(มือสกปรก)ข้างในสามภพเหล่านี้จากข้างนอกสามภพ โดยให้มือสกปรกเหล่านี้บงการผีเน่าเปื่อยก่อกวนการเจิ้งฝ่า ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอีกทอดหนึ่ง หลายปีมานี้การประทุษร้ายใดๆ ต่อศิษย์ต้าฝ่าล้วนกระทำภายใต้การบงการของพวกมัน บาปกรรมมหันต์ไร้ขีดจำกัด   พวกมันไม่อาจที่จะแบกรับบาปกรรมความชั่วเหล่านี้ที่พวกมันได้ก่อไว้แล้ว

       การทำลายอิทธิพลเก่าทั้งหมด และองค์ประกอบสุดท้ายทั้งหมดที่กำลังจะถูกทำลายมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับบาปกรรมความชั่วของมือสกปรก มือสกปรกเหล่านี้ร่วมกันก่อกวนในเรื่องต่างๆ ของศิษย์ต้าฝ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก นับแต่เริ่มการบำเพ็ญจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนสภาพการณ์ต่างๆ ในระหว่างการซิวเลี่ยนส่วนบุคคลของศิษย์ต้าฝ่า โดยไม่ว่างเว้นจุดใดๆ มือสกปรกมีจำนวนใหญ่มาก ณ มิตินี้จะปรากฏออกมาในรูปลักษณ์ที่เล็กๆ ที่ใหญ่มีขนาดเท่าเงินเหรียญ ที่เล็กเท่าปลายปากกา จำนวนส่วนใหญ่มีขนาดเท่าปลายปากกา ในการถ่ายทอดฝ่าในหลายปีมานี้ ฝ่าที่ข้าพเจ้าสอนพวกมันก็ได้ฟังทั้งหมด (ข้าพเจ้า)ให้โอกาสพวกมันตลอดมา พวกมันกลับทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด จากการดำเนินรุดหน้าไปของการเจิ้งฝ่าและผลพวงของเจิ้งเนี่ยนของศิษย์ต้าฝ่า เมื่อผีเน่าเปื่อยได้ถูกทำลายไปจนไม่เหลือพอที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกมันแล้ว มือสกปรกเหล่านี้จึงกำลังลงมือทำด้วยตัวเองในสิ่งที่ผีเน่าเปื่อยทำ     พวกมันประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าและก่อกวนการเจิ้งฝ่าโดยตรง

       ด้วยเหตุนี้ ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหลาย ทั้งผู้ฝึกใหม่และเก่าระหว่างการฟาเจิ้งเนี่ยน นอกเหนือจากเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแน่นอนแล้ว ให้พุ่งตรงไปยังมือสกปรกเหล่านี้ กำจัดพวกมันทิ้งไปให้หมดสิ้น พร้อมกันนี้เวลาพวกเราฟาเจิ้งเนี่ยน ต้องให้ความคิดเป็นศูนย์รวมมากยิ่งขึ้น บริสุทธิ์และมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมกำลังความสามารถให้มากขึ้น แยกสลายมือสกปรก ผีเน่าเปื่อยทั้งหมด และขจัดการก่อกวนสุดท้ายที่อยู่ในมิติอื่นเหล่านี้ทิ้งไป

       ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่างได้อีกต่อไป ต้องไม่ปล่อยให้จิตยึดติดของมนุษย์รบกวนได้อีกต่อไป ปฏิบัติให้ดีในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ เดินหนทางช่วงสุดท้ายให้ดีเถิด เจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง (ความคิดถูกต้อง การกระทำถูกต้อง)

 

หลี่ หงจื้อ

16 มีนาคม ค.ศ. 2004

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association