ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

หยุดการกระทำที่ชั่วร้ายด้วยเจิ้งเนี่ยน

 

เปรียบเทียบกับเมื่อก่อน เวลานี้องค์ประกอบชั่วร้ายที่ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า ได้ลดน้อยลงไปอย่างมากแล้ว แต่คนเลวและตำรวจชั่วร้ายยังคงกระทำกับศิษย์ต้าฝ่าอย่างชั่วร้าย นี่คือมนุษย์กำลังก่อบาปโดยตรงต่อเทพ ดังนั้น สามารถใช้รูปแบบวิธีการใดๆ เช่นเปิดโปงพฤติการณ์ชั่วร้ายและอธิบายความจริง หรือโทรศัพท์ไปถึงพวกเขาโดยตรง    ใช้รูปแบบวิธีการเหล่านี้เป็นต้น เพื่อหยุดพวกมัน

ทุกสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่ากำลังทำในเวลานี้ล้วนเป็นการช่วยเหลือชาวโลกและสรรพชีวิต ล้วนเป็นการเปิดโปงการประทุษร้าย ล้วนเป็นการหยุดยั้งการประทุษร้าย ฉะนั้นไม่สามารถจะยอมรับพฤติกรรมของการประทุษร้ายทุกรูปแบบของสิ่งชั่วร้าย ระหว่างการประทุษร้ายยิ่งไม่สามารถปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า ตามใจชอบ หากตำรวจชั่วร้าย คนเลวไม่ฟังคำเตือน   ยังคงกระทำความชั่วร้ายไม่ยอมเลิกรา สามารถใช้เจิ้งเนี่ยน ยับยั้งพวกเขา  ภายใต้สภาพการณ์เมื่อศิษย์ต้าฝ่ามีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่ง ไม่มีจิตหวาดกลัว สามารถใช้เจิ้งเนี่ยนหันกลับไปหาผู้กระทำความชั่วร้ายไม่ว่าตำรวจชั่วร้ายจะใช้กระบองไฟฟ้า หรือคนเลวจะประทุษร้ายด้วยการฉีดยาก็ตาม ล้วนแต่สามารถใช้เจิ้งเนี่ยนทำให้กระแสไฟและยาหวนกลับไปหาร่างกายของผู้กระทำความรุนแรง จะตั้งหรือไม่ตั้งฝ่ามือก็ได้  พอเจิ้งเนี่ยนออกมาก็บังเกิดผลทันที

ท่ามกลางการประทุษร้ายทุกรูปแบบ เพื่อจะหยุดการประทุษร้าย ล้วนสามารถใช้เจิ้งเนี่ยนหันกลับไปหาคนชั่ว รวมทั้งคนที่ทุบตีผู้ฝึกด้วยกำปั้นและเท้า เจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่งสามารถทำให้เขาหันกำปั้นไปต่อยและเตะตัวเอง หรือทำให้ตำรวจชั่วร้าย คนเลวทำร้ายซึ่งกันและกัน และสามารถทำให้ความเจ็บปวด การบาดเจ็บทั้งหมดหวนกลับไปหาคนชั่วร้าย ตำรวจชั่วร้ายผู้ซึ่งก่อกรรมทำเข็ญ แต่สิ่งที่กล่าวข้างต้นคือ พวกท่านมีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่ง ไม่มีจิตหวาดกลัว ไม่มีจิตยึดติดของมนุษย์   ไม่หวั่นเกรงหรืออาฆาตแค้น ในสภาวะเช่นนั้นจึงจะเกิดประสิทธิผล จะเห็นผลในทันทีที่ความคิดออกมา ในขั้นตอนการส่งเจิ้งเนี่ยน ต้องไม่ตระหนก ไม่กลัว ไม่หยุดส่งเจิ้งเนี่ยนจนกว่าคนชั่วร้ายจะหยุดทำร้าย นอกจากการประทุษร้าย ไม่สามารถนำไปใช้กับบุคคลใด สิ่งใดๆ ในโลกทั้งสิ้น ศิษย์ต้าฝ่าโดยมูลฐานคือช่วยเหลือคน ทำความดี เจิ้งเนี่ยนนี้ทำเพื่อหยุดคนชั่วร้าย  มิให้ทำสิ่งชั่วร้าย และเป็นการเตือนคนเลวอื่นๆ และเป็นการบอกกล่าวชาวโลกมิให้ก่อบาป จุดประสงค์ยังคงเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต

 

หลี่ หงจื้อ

15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association