ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

อาจารย์บรรยายฝ่า ณ การประชุมทางโทรศัพท์ต่างประเทศ

 

                                หนังสือเล่มนี้สามารถบังเกิดผลในการเปิดโปงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้ายต่อผู้ฝึก และการช่วยเหลือสรรพชีวิตในระดับหนึ่ง สามารถจะจัดพิมพ์จำหน่ายในสังคมคนธรรมดาสามัญ และสามารถเผยแพร่ขยายกว้างออกไปอย่างเต็มที่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ เว็บไซต์สำหรับสาธารณชนสามารถลงตีพิมพ์เป็นบทความต่อเนื่อง แต่เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการรบกวนในหมู่ผู้ฝึก ไม่ให้นำมาเผยแพร่ส่งเสริมในหมู่ผู้ฝึก ไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถให้รบกวนผู้ฝึกเดินสู่หยวนหมั่น (รบกวน)รูปแบบของการยืนยันความถูกต้องของฝ่า

                                พูดถึงเนื้อความ ในหนังสือมีบทความหลายตอนที่เขียนออกมาด้วยจิตของคนธรรมดาสามัญ สำหรับการยึดติดที่เขียนหนังสือออกมาเพื่อเปิดโปงการประทุษร้ายอันเป็นเหตุให้ยินยอมเปลี่ยนแปลงสู่ฝ่ายมารร้าย (บทความ)ส่วนนั้นไม่สามารถนำมาเผยแพร่ส่งเสริมในหมู่ผู้ฝึกอย่างเด็ดขาด รู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงมีความหมายว่าอะไร   แท้จริงแล้วสิ่งที่เทพมองเห็นคือ: การออกมาเพื่อเปิดโปงการประทุษร้ายคือทนแบกรับไม่ไหวแล้ว จิตใจที่แสวงหาเพื่อได้ออกมาจึงเป็นความยึดติดที่ไม่อาจจะปล่อยวางอย่างแท้จริง ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหลายไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพการณ์ใดๆ ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสู่ฝ่ายมารร้ายอย่างเด็ดขาด ถึงแม้เพื่อจะเปิดโปงการประทุษร้าย และการเปิดโปงการประทุษร้ายโดยตัวเองก็ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการซิวเลี่ยนของศิษย์ต้าฝ่า ฉะนั้นไม่สามารถให้ผู้ฝึกคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ขจัดจิตใจของคนธรรมดาทิ้งไปทั้งหมดปฏิบัติตาม ยิ่งไม่สามารถนำมาเผยแพร่ส่งเสริมในหมู่ผู้ฝึกบนเว็บไซต์สำหรับผู้ฝึก

                     การซิวเลี่ยนเป็นเรื่องที่เข้มงวดจริงจัง ข้าพเจ้าให้พวกท่านบำเพ็ญสำเร็จเป็นเทพ พร้อมกับสามารถยืนยันความถูกต้องของฝ่า จึงถ่ายทอดต้าฝ่าให้แก่พวกท่าน มอบเกียรติภูมิอันนิรันดร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนให้แก่พวกท่าน ไม่ใช่เพื่อให้พวกท่านเป็นเพียงวีรบุรุษของคนธรรมดาสามัญในระหว่างที่คัดค้านการประทุษร้ายเท่านั้น แต่เป็นการปฏิเสธการจัดเตรียมของอิทธิพลเก่าและยืนยันความถูกต้องของฝ่าระหว่างการประทุษร้าย และเดินสู่ความเป็นเทพ

                                   

หลี่ หงจื้อ

19 มกราคม  ค.ศ. 2004

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association