บรรยายธรรม ณ พื้นที่ภาคกลางสหรัฐอเมริกา ค..2003

 

หลี่ หงจื้อ

22 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ณ เมืองชิคาโก้

 

            สวัสดีท่านทั้งหลาย

            การประชุมครั้งนี้ของพวกเราสามารถกล่าวได้ว่างานที่ใหญ่โตมโหฬารครั้งหนึ่งทีเดียว จำนวนผู้ฝึกก็ค่อนข้างมาก ท่านทั้งหลายมองเห็นแล้วว่า เมื่อคิดย้อนกลับไปหลังจาก 20 กรกฎาคม ปี 1999 จนวันนี้ พวกเราได้ก้าวผ่านช่วงเวลาหนึ่งมา แม้ไม่นับว่ายาวนาน แต่รู้สึกว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากทีเดียว ท่านทั้งหลายได้ผ่านประสบการณ์มากมายในช่วงเวลานี้ ทุกสิ่งล้วนรวมศูนย์อยู่บนโลกมนุษย์เล็กๆใบนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อน ทุกสิ่งที่อิทธิพลเก่าได้จัดวางไว้ในจักรวาลเพื่อรบกวนการเจิ้งฝ่าได้ลงมือทำกันที่นี่ ล้วนมาเพื่อฝ่า เกิดขึ้นเพื่อฝ่า และสร้างขึ้นเพื่อฝ่า ล้วนแสดงออกมาในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ประสบกับการประทุษร้ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน และการประทุษร้ายในครั้งนี้มารร้ายได้ใช้วิธีการทั้งหมดที่มีอยู่นับแต่อดีตมาจนปัจจุบัน กลเม็ดทั้งหลายของมารร้ายก็ใช้จนหมดสิ้นแล้ว

            ดูจากสภาพการณ์ปัจจุบัน ข้าพเจ้า และศิษย์ต้าฝ่า แม้ว่าจะประสบกับประวัติศาสตร์ช่วงนี้ที่อิทธิพลเก่ายัดเยียดให้ แต่กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้วก็นับว่าเป็นการได้มาอย่างไม่คาดคิด    ความคิดถูกต้องและการกระทำถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยนเจิ้งสิง)อันยอดเยี่ยมของศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากนั้น เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทะนุถนอม และก็ยากจะได้มา แม้ว่าจะเป็นการยัดเยียดของอิทธิพลเก่าให้กับเรา แต่ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำได้ดีมากท่ามกลางการประทุษร้ายครั้งนี้ ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ศิษย์ต้าฝ่าได้ก่อตั้งธรรมานุภาพของผู้สำเร็จธรรมซึ่งสร้างขึ้นโดยต้าฝ่า อีกทั้งได้สร้างสรรค์ ความเกรียงไกรของศิษย์ต้าฝ่า ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าในระหว่างการเจิ้งฝ่าอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

            ในหลายปีนี้สิ่งที่ประสบมากมายเหลือเกิน ท่านทั้งหลายได้ประสบกับการทดสอบต่างๆ นานาท่ามกลางการประทุษร้ายครั้งนี้ เรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด ท่านทั้งหลายยังกำลังยืนยันความถูกต้องของฝ่ากันอยู่ พวกท่านยังกำลังเดินไปบนทางที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรเดิน ก่อนที่องค์ประกอบของมารร้ายจะถูกขจัดให้หมดสิ้นไป ท่านทั้งหลายยังคงวางใจไม่ได้ ยังคงต้องพยายามให้มากขึ้นในการขจัดองค์ประกอบของมารร้ายเหล่านี้ที่ทำร้ายการเจิ้งฝ่า และทำร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างถึงที่สุด    ที่จริงอิทธิพลเก่านี้มันเพียงแต่จัดวางมหันตภัยอันใหญ่หลวงให้กับการเจิ้งฝ่าของข้าพเจ้า ในตอนแรกไม่มีชีวิตใดคิดว่า ข้าพเจ้าจะสามารถเดินผ่านไปได้ ดังนั้น ภายใต้สภาวะความเข้าใจอย่างนี้ ชีวิตชั้นสูงของจักรวาลจำนวนมากต่างสงวนท่าทีในลักษณะเฝ้าดู ขณะที่ชีวิตที่เข้าร่วมใช้โอกาสของการเจิ้งฝ่า กระทำในสิ่งที่พวกมันต้องการโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด แต่เรื่องนี้โดยตัวมันเองกล่าวสำหรับเหล่าราชาและจ้าวผู้ครองของจักรวาลแล้ว พวกมันต่างก็รู้ว่ามันเกี่ยวพันถึงการคงอยู่หรือดับสูญของร่างนภาใหญ่(โฉวงถี่) --- การเจิ้งฝ่าครั้งนี้หากไม่สำเร็จ ทุกสิ่งก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป แต่ว่าพวกมันก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง จึงตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ซับซ้อนเช่นนี้แบบหนึ่ง สรรพชีวิตระดับชั้นต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงออกมาซึ่งอาณาจักรเขตแดนที่แท้จริงของภายในจิตใจตัวเอง และการกระทำของพวกมันแต่ละคน

            เนื่องจากสภาวะที่สลับซับซ้อนแบบนี้ของชีวิตชั้นสูง ดังนั้นผลกระทบต่อตรีภูมิน้อยๆ โดยเฉพาะต่อโลกมนุษย์ ต่อสรรพชีวิตในตรีภูมินั้นใหญ่หลวงยิ่งนัก หนึ่งความคิดของข้างบน ต่อสรรพชีวิตระดับชั้นต่างๆ ข้างล่าง พฤติกรรมจะแตกต่างกันอย่างมาก เพียงหนึ่งความคิดของข้างบนก็อาจทำให้ข้างล่างเกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแล้ว ดังนั้นเวลาขจัดสิ่งสุดท้ายของอิทธิพลเก่านั้น ร่างนภาใหญ่(โฉวงถี่)ของจักรวาล ณ ขั้นนั้นไม่ใช่ขั้นสุดท้าย การเจิ้งฝ่าก็ยังไม่สิ้นสุด แต่อิทธิพลเก่าเมื่อถึงตรงนั้น เหนือขึ้นไปไม่มีอีกต่อไปแล้ว ไม่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลเก่าแล้ว การปรากฏของอิทธิพลเก่าทั้งหมดในร่างนภาใหญ่(โฉวงถี่)ก็จัดวางลงมาจากตรงนั้น ดังนั้นในระยะแรกหากเดินไปตามหนทางที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้จริงๆ พอถึงตรงนั้น การเจิ้งฝ่าครั้งนี้ของข้าพเจ้าก็เท่ากับทำไปเสียเปล่า และสิ่งต่างๆที่ทำทั้งหมดก็ล้วนไม่มีอะไรแตกต่างไปจาก คุณสมบัติพิเศษดั้งเดิมที่แปรเปลี่ยนไปของจักรวาลเก่า ดังนั้นการเจิ้งฝ่านี้ก็เท่ากับศูนย์ ราชามหึมาของร่างนภาใหญ่(โฉวงถี่)เหล่านั้นคิดว่า ไม่มีชีวิตใดจะสามารถเดินข้ามมหันตภัยอันใหญ่หลวงนี้มาได้ เป็นไปไม่ได้ที่การเจิ้งฝ่าจะสำเร็จ ในจักรวาลมีเทพมากมายกล่าวกับข้าพเจ้า เขาพูดว่า “ขอให้ท่านประสพความสำเร็จ” ความหมายของคำพูดนั้น แฝงไว้ซึ่งนัยยะที่ลึกซึ้งมาก พวกเขาเข้าใจว่าเดินข้ามไปไม่ได้อย่างอย่างแน่นอน แต่ว่าข้าพเจ้าเดินข้ามไปแล้ว (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)

            บนโลก ศิษย์ต้าฝ่าก็เดินข้ามมาแล้วในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า (เสียงปรบมือกึกก้อง) ระหว่างขั้นตอนหากท่านได้ประสบสิ่งต่างๆ มากมาย เนื่องจากมีจิตใจของคนธรรมดาสามัญ และมีสิ่งยึดติดต่างๆ มากมายยังวางไม่ลง ดังนั้นศิษย์ต้าฝ่าในขั้นตอนของการยืนยันความถูกต้องของฝ่า หลายๆ คนเคยเดินวกวน เคยทำสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งศิษย์ต้าฝ่าไม่ควรทำ ในการร่วมมือมักจะไม่ประสานลงรอยกัน ต่างยึดถือความคิดเห็นของตน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลาย ศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านสามารถก้าวข้ามมาจากสภาพการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ นี่เป็นธรรมานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีสิ่งใดจะเปรียบได้ (เสียงปรบมือกึกก้อง) อะไรก็เป็นเรื่องเล็ก ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่า นี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกท่านทำออกมาแล้ว! (เสียงปรบมือกึกก้อง)

            ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆ! บางครั้งข้าพเจ้าหันกลับมาดูหนทางที่ศิษย์ต้าฝ่าเดินผ่านมา ก็ยอดเยี่ยม เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้ ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่เคยมีผู้บำเพ็ญยืนยันความถูกต้องของฝ่ามาก่อนเลย ประวัติศาสตร์ของจักรวาลก็ไม่เคยมีเรื่องการเจิ้งฝ่าเช่นนี้มาก่อน    แม้แต่เทพต่างก็ไม่เคยได้ยินคำว่า“เจิ้งฝ่า” มาก่อน จะยืนยันความถูกต้องของฝ่าในโลกอย่างไรก็ไม่มีแบบอย่างให้อ้างอิง ทั้งหมดล้วนอาศัยศิษย์ต้าฝ่าตัวเองก้าวเดินออกมาบนเส้นทางนี้ของการเจิ้งฝ่า สร้างหนทางการยืนยันความถูกต้องของฝ่าเช่นนี้ออกมา ให้แก่อนาคต ให้แก่สรรพชีวิตในอนาคต ให้แก่สังคมคนธรรมดาในอนาคต ให้แก่สรรพชีวิตในภพต่างๆในอนาคต ซึ่งเหลือไว้ให้กับการฝึกบำเพ็ญของระดับชั้นต่างๆในอนาคต การยืนยันความถูกต้องของฝ่าและรูปแบบกับสภาพการณ์การดำรงชีพของชีวิต ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าพวกท่านเดินได้ไม่ดีในระหว่างการเจิ้งฝ่าครั้งนี้ เช่นนั้นก็จะนำมาซึ่งการสูญเสียให้แก่อนาคต ยิ่งพวกท่านเดินได้ดี ก็จะสร้างพื้นฐานให้หนทางชีวิตยิ่งแข็งแกร่ง ยิ่งมีความประสานกลมกลืนไม่ขาด ให้กับอนาคต นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ดูไปแล้วโลกช่างเล็กมาก ชีวิตทั่วทั้งจักรวาล ร่างนภา(เทียนถี่)อันมหึมาล้วนแต่ลงมาแล้ว ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิต ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ดังนั้นนับตั้งแต่เริ่มการเจิ้งฝ่า เรื่องทั้งหมดที่ทำที่นี่ล้วนไม่ใช่เรื่องเล็ก

            ในการอธิบายความจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิตของพวกท่าน บรรดาชีวิตที่ไปช่วยเหลือล้วนแต่ไม่ใช่คนทั่วๆไป เบื้องหลังของแต่ละคนล้วนแต่สัมพันธ์เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกว้างไกลกับจักรวาลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ช่วยเหลือนั้นหาใช่คนเพียงคนเดียว เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเป็นมวลหมู่ชีวิตที่ใหญ่มหึมากลุ่มหนึ่ง กระทั่งเป็นมวลหมู่ชีวิตในระดับชั้นที่สูงมาก ข้าพเจ้าเคยพูดว่าในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มอบให้แก่ศิษย์ต้าฝ่านั้นไม่ใช่สิ่งพื้นๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แต่บรรดาสิ่งทั้งหลายที่พวกเราทำไปในการยืนยันความถูกต้องของฝ่านั้น โดยทั่วไปล้วนไม่ได้ปรากฏออกมาแบบสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยผิวเผินก็ล้วนเป็นรูปแบบของคนธรรมดา ดังนั้นดูไปแล้ว เรื่องราวมากมายช่างคล้ายกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญมาก โดยเฉพาะมีคนจำนวนมากมีความไม่เข้าใจต่อต้าฝ่า พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำล้วนแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ที่จริงแล้วไม่เหมือนกัน แก่นแท้แล้วไม่เหมือนกัน จุดเริ่ม วัตถุประสงค์ของพวกเรา เป้าหมายที่พวกเราต้องการบรรลุนั้น แตกต่างกับของคนธรรมดาสามัญทั้งสิ้น พวกเราไม่ต้องการแก่งแย่งชิงอะไรของคนธรรมดาสามัญ พวกเราไม่สนใจในเงินทอง การเมือง อำนาจของคนธรรมดาสามัญ พวกท่านเป็นผู้บำเพ็ญ ศิษย์ต้าฝ่าต้องการบรรลุถึงความสำเร็จสมบูรณ์(หยวนหมั่น)ของการฝึกบำเพ็ญ ในระหว่างการเจิ้งฝ่าก็ได้แสดงออกอย่างพร้อมมูล ซึ่งบรรดาการกระทำของศิษย์ต้าฝ่า สิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ สิ่งที่คนธรรมดาสามัญก็ทำไม่ได้ ในระหว่างการยืนยันความถูกต้องของฝ่า เหตุใดศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่งสามารถรับมือกับคนนับสิบ นับร้อยคน? ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ท่านทั้งหลายก็ได้มองเห็นแล้ว ศิษย์ต้าฝ่าในแผ่นดินใหญ่ได้แสดงออกมาซึ่งธรรมานุภาพแบบนั้นของผู้บำเพ็ญเมื่ออยู่ต่อหน้าความเป็นความตาย นี่ล้วนเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามัญสามารถทำได้ โดยเฉพาะการประทุษร้ายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งหรือสองวัน ได้ยืดยาวมาหลายปีแล้ว สามารถก้าวผ่านมาจากความทุกข์ทรมานอย่างยาวนานอย่างนี้ ไม่อาจเปรียบได้กับความทุกข์ทรมาน ความตื่นเต้นในชั่วขณะ ดังนั้นจึงพูดว่าศิษย์ต้าฝ่ายอดเยี่ยม วันนี้ข้าพเจ้าสามารถพูดอย่างนี้กับท่านทั้งหลาย ศิษย์ต้าฝ่านั้นยิ่งใหญ่สง่างาม พวกท่านได้สถาปนาเกียรติภูมิ(ความเกรียงไกร)ของต้าฝ่าในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าในโลก

            ดูจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ไม่อาจเปรียบกับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1999 ตอนนั้นเป็นเวลาที่พวกเราถูกมารร้ายทำร้ายอย่างหนักที่สุด โดยพื้นฐานแล้วคือตกอยู่ในสภาพตั้งรับ --- การประทุษร้ายของมารร้าย พวกเราไปทำความเข้าใจอย่างยากลำบากกับชาวโลกว่าพวกเราถูกทำร้าย ถูกกระทำอย่างมาก เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สภาพนี้แล้ว สามารถพูดอย่างนี้ได้ สิ่งต่างๆทั้งหมดของมารร้ายในระดับต่ำถูกขจัดไปจนเหลือไม่มากแล้ว นอกจากคนชั่วจำนวนเล็กน้อยที่ควบคุม ความสามารถที่จะควบคุมชาวโลกตามใจชอบโดยพื้นฐานได้ถูกขจัดหมดไปแล้ว เช่นนี้แล้ว ชาวโลกเมื่อไม่ถูกควบคุมจากภายนอกต่างก็ตื่นแล้ว ต่างกำลังใคร่ครวญ นี่คือความสำเร็จที่ช่วงชิงมาได้จากการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของพวกท่าน โดยเฉพาะคือการประทุษร้ายครั้งนี้ทั้งหมดล้วนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจากการโกหก ใส่ร้าย วิธีการต่ำทรามที่ไม่อาจบอกให้คนรู้ได้ ไม่กล้าเผชิญหน้าผู้คน ชาวโลกเมื่อเข้าใจความจริงแล้วล้วนรู้สึกตกใจอย่างมาก ดังนั้นการอธิบายความจริงของศิษย์ต้าฝ่าเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุด เปิดโปงมารร้าย การเปิดโปงการประทุษร้ายครั้งนี้จึงมีพลังในการขจัดและยับยั้งมัน

            ในการปฏิบัติท่านทั้งหลายก็ทำได้ดีมาก และก่อให้เกิดผลเช่นนี้ ดังนั้นกล่าวสำหรับการประทุษร้ายครั้งนี้ทั้งหมดแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่อาจเปรียบได้เลย โดยเฉพาะนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ พวกเราได้เปลี่ยนจากฝ่ายที่ถูกกระทำเป็นฝ่ายที่กระทำแล้ว เหล่ามารร้ายได้กลายเป็นฝ่ายตั้งรับแล้ว เพราะองค์ประกอบของมารร้ายลดน้อยลงมากแล้ว กลุ่มคนที่ถูกหลอกใช้ก็กำลังเปลี่ยนแปลง สามารถพูดได้ว่าการที่มารร้ายจะทำร้ายฝ่าหลุนกงในต่างประเทศนั้นได้พ่ายแพ้อย่างถึงที่สุดแล้ว

            ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ การประทุษร้ายของมารร้ายกำลังดำเนินไปสู่ความพ่ายแพ้ ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้ว เนื่องจากองค์ประกอบของมารมีน้อยมากๆแล้ว นอกเหนือจากสื่อมวลชนที่พวกมันยังสามารถควบคุมให้ประโคมข่าวเท็จแล้ว มวลชนก็ไม่เชื่อถือมันอีกแล้ว ในการร่วมกันอธิบายความจริงอย่างกว้างขวางของศิษย์ต้าฝ่าทั้งในและนอกประเทศจีน ได้ทำให้กลุ่มชนจำนวนมหาศาลเข้าใจความจริงของการประทุษร้ายแล้ว แม้กระทั่งผู้ที่ตอนแรกศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้ง ไม่แน่วแน่ และคนกลุ่มที่เพิ่งเริ่มศึกษาฝ่าก็เกิดเรื่องการประทุษร้าย และตกหล่นไปก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่แล้ว ในตอนแรกในประเทศจีนมีคน 100 ล้านคนศึกษาต้าฝ่าอยู่จริงๆ ฉะนั้นคนเหล่านี้ต่างก็มีญาติมิตรมากมาย ทุกคนต่างกำลังอธิบายความจริง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจการประทุษร้ายครั้งนี้ของพวกมารร้าย ฉะนั้นแล้ว ก็พูดได้ว่าโอกาสที่มารร้ายจะควบคุมคนก็ยิ่งลดน้อยลงไป คนที่(พวกมัน)สามารถควบคุมก็ยิ่งน้อยลงๆ การโกหกมดเท็จของมารร้ายก็ยิ่งไม่มีคนเชื่อถือแล้ว ยิ่งทำให้คนรู้สึกต่อต้าน โดยเฉพาะคือมารร้ายโดยตัวมันเองก็ลดน้อยลง นี้กล่าวสำหรับตัวมันเองแล้ว กลายเป็นเรื่องน่ากลัว

            พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยสำนึกผิดต่อประชาชน ไม่ว่ามันจะทำเรื่องไม่ดีใหญ่โตเพียงใด มันทำเรื่องไม่ดีใหญ่โตเพียงใด หันกลับมามันยังพูดว่าพรรคของฉันถูกต้องมาโดยตลอด (เสียงผู้ฟังหัวเราะ) ในยามที่อำนาจทางการเมืองของมันวิกฤติเพียงใด มันก็ยังบอกว่าสภาพการณ์โดยรวมดีมาก (เสียงผู้ฟังหัวเราะ) ณ ที่นี้ข้าพเจ้ามิได้คิดว่าจะทำอะไรต่ออำนาจการเมืองของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน เพราะหัวหน้ามารที่ทำร้ายพวกเราตะโกนออกมาว่า “พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนต้องรบชนะฝ่าหลุนกง” แต่ข้าพเจ้าไม่คิดจะรบกับท่าน พรรคมารคอมมิวนิสต์จีน เพราะไม่คู่ควร เป็นเพราะท่าน พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเองในระหว่างทำร้ายประชาชน ทำร้ายจนตัวเองล้มคว่ำลง ในการประทุษร้าย สนับสนุน ส่งเสริมความเท็จ ความชั่ว การแก่งแย่ง การคอรัปชั่น จึงสูญเสียจิตใจของมวลชน คนมากมายหลังจากรู้ความจริงแล้วต่างกำลังใคร่ครวญว่า รัฐบาลนี้แม้แต่เรื่องเลวร้ายเช่นนี้ก็ยังทำออกมาได้ คำมดเท็จอะไรก็เสกสรรปั้นแต่งออกมา รัฐบาลนี้ไม่น่ากลัวหรือ?   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลังจากความจริงที่เทียนอันเหมินถูกชาวโลกล่วงรู้แล้ว ผู้คนล้วนกำลังไตร่ตรอง กำลังคิดทบทวนทั่วทุกด้าน ใช่หรือไม่ว่าการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนล้วนแต่ทำเช่นนี้

            ชาวจีนมีจำนวนครึ่งหนึ่งเคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำร้าย ก่อนการสถาปนาอำนาจรัฐของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน ท่านทั้งหลายทราบ คนมีเงินจำนวนมาก บ้านเรือนถูกรื้อค้น ทรัพย์สินถูกตัดแบ่ง กระทั่งถูกประหารชีวิต จำคุก “การเคลื่อนไหว ระงับการต่อต้าน” “3 ต่อต้าน 5ต่อต้าน” “กวาดล้างการต่อต้าน” “การปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรม” การเคลื่อนไหวมากมายล้วนได้ทำร้ายคนจีนเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้นเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว ชาวจีนกว่าครึ่งหนึ่งเคยถูกทำร้ายต่างๆนานา ในการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนโดยมีเป้าหมาย แปรเปลี่ยน บิดเบือนจิตใจคน ก็ทำให้จิตใจคนจีนเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะหนึ่งจริงๆ นำพรรคกับชนชาติจีนรวมเข้าไว้ในความคิดเดียวกัน ดังนั้นบ่อยครั้งเมื่อพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำผิดอย่างมหันต์แล้ว ผู้คนล้วนรู้สึกว่ารัฐบาลทำถูกต้อง ครั้งนี้ไม่เหมือนกันแล้ว ผู้คนกำลังคิดทบทวน

            ดูจากสภาพการณ์ปัจจุบัน ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ คนมากมายล้วนกำลังไตร่ตรองปัญหาเหล่านี้อย่างสุขุม กับเรื่องนี้กล่าวสำหรับมารร้าย ก็พอเพียงที่จะก่อให้เกิดการคุกคามอย่างมากที่สุดสำหรับมันแล้ว องค์ประกอบของมารร้ายในแต่ละมิติ เพื่อที่จะรับประกันการทำชั่วของหัวหน้ามารร้ายอันธพาลในปักกิ่ง ดังนั้นปักกิ่งจึงถูกปิดกั้นไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุด โรคซาร์ส สามารถเกิดขึ้นในปักกิ่ง กระทั่งสามารถระบาดเข้าไปในจงหนานไห่ ทำให้คณะกรรมการกรมการเมืองหลายคนล้มป่วยลง ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลาย นี่ไม่ใช่ปัญหาโรคระบาดพื้นๆ ตามที่ชาวโลกเข้าใจกัน ที่นั่นเป็นที่ที่มารร้ายปกป้องอย่างเหนียวแน่นที่สุด ก็เพราะเหล่ามารร้ายถูกขจัดไปถึงขั้นนั้นแล้ว จนป้องกันรังเก่าของมันไม่ไหวแล้ว เทพจึงโจมตีศูนย์กลางนั้นของมารร้ายได้ (เสียงปรบมือกึกก้อง) หัวหน้ามารตนนี้พอเห็นว่า สถานการณ์ลุกลามจนไม่ไหวแล้ว ก็เผ่นไปเซี่ยงไฮ้ สั่งให้คนต้องใช้ชีวิตปกป้องเซี่ยงไฮ้ คำพูดนี้หมายความว่าอะไรหรือ? คนธรรมดาๆก็รู้สึกว่าช่างไม่มีสติปัญญา “ใช้ชีวิต... แล้วท่านจะปกป้องได้อย่างไรโรคมันก็มุ่งมาที่ชีวิตท่าน ท่านใช้ปืนยิงก็ไม่ได้ผล (เสียงหัวเราะ) ระเบิดปรมาณูก็ยังใช้ไม่ได้ (เสียงหัวเราะ) ที่จริงสิ่งที่มันพูดเป็นคำพูดที่เข้าใจกันดี เพราะมันไม่ใช่คน ข้างในเปลือกของมนุษย์ชั้นนั้น คือ ผีชั่วร้ายเน่าเปื่อย คือสิ่งที่มาร(ผี)ฝั่งนั้นพูด: รังถูกโจมตีแล้ว มันต้องการให้รักษาเซี่ยงไฮ้ไว้อย่างถึงที่สุด แล้วจะรักษาไว้ได้หรือ? รังที่ท่านปิดกั้นไว้อย่างเหนียวแน่นสุดก็ยังถูกโจมตี แล้วเซี่ยงไฮ้จะรักษาไว้ได้หรือ? ในทันทีโรคซาร์สก็ผุดขึ้นทั่วเซี่ยงไฮ้ ปกปิดมันเสีย เวลานี้สิ่งที่มันปกปิดไม่ใช่ตัวเลขที่รวบรวมขึ้นมา มันไม่รวบรวม มันบอกเจ้าหน้าที่ระดับล่างว่า “ที่ไหนปรากฏโรคซาร์ส เจ้าหน้าที่คนนั้นต้องถูกปลดจากตำแหน่ง” เจ้าหน้าที่คนไหนก็ไม่กล้ารายงานขึ้นไป เป็นเช่นนี้เอง โรคซาร์สจึงไม่มีแล้ว คนตายไปเท่าใด กล่าวสำหรับหัวหน้าอันธพาลคนนี้ มันไม่สนใจแม้แต่น้อย ขอเพียงรักษาตัวมันไว้ได้ก็พอแล้ว มารร้ายขณะนี้ไม่กล้าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้ว วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปทั่ว (เสียงหัวเราะ) ดังนั้นเมื่อดูจากสภาพการณ์นี้ ก็คือองค์ประกอบเหล่านี้ของมารร้ายไม่ไหวแล้ว สถานการณ์หมดไปแล้ว (เสียงปรบมือกึกก้อง)

            อย่าเห็นว่าเหล่ามารร้ายกำลังกำเริบเสิบสาน ล้วนกำลังอกสั่นขวัญผวา ล้วนกำลังหวาดกลัว แน่นอนก่อนที่ชีวิตของมารร้ายจะถูกขจัดไปมันก็ยังจะบงการคนชั่วให้ทำเรื่องเลวๆ เมื่อถูกมารร้ายควบคุม คนชั่วก็จะไม่มีสติสัมปชัญญะ พอสงบใจลงมาพวกมันล้วนรู้สึกหวาดกลัว ผู้ฝึกโทรศัพท์ไปแต่ละครั้งล้วนทำให้พวกมันตื่นตระหนกจนนอนไม่หลับ --- หวาดกลัว หัวโจกอันธพาลมารร้ายก็มองเห็นจุดจบ(ชะตากรรม)ของตัวเอง “ช่วยอะไรไม่ได้ ดอกไม้ร่วงไปแล้ว” หมดหนทางแล้ว การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงที่เพิ่มความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้พวกมันไม่มีทางถอย เพิ่มความรุนแรงเป็นขั้นๆ อยากจะปราบปรามให้หมดไปในครั้งเดียว พวกมันไม่เคยคิดจะเหลือทางถอยไว้ให้กับตนเองแต่อย่างใด ยังคงทำการกุข่าวเท็จต่อไป ไม่มีปัญญาจะอธิบายเหตุผลให้กับประชาชนจีน หมดปัญญาที่จะอธิบายเหตุผลให้กับชาวโลก --- รัฐบาลจีนหลอกลวงประชาชน กุเรื่องใส่ร้ายป้ายสี สร้างข่าวเท็จ ประทุษร้ายประชาชน ในสังคมกระแสหลักตายไปเป็นจำนวนมากมายเช่นนั้น ช่างชั่วร้ายนัก รัฐบาลนี้ยังจะอยู่ได้อีกหรือ? เมื่อเผชิญกับสังคมในอนาคตที่หลักกฎหมายเข้มแข็ง คนเหล่านี้ก็ยากจะรอดพ้นจากความผิด! (เสียงปรบมือกึกก้อง) ไม่น่ากลัวหรือ? มันน่ากลัว

            แน่นอนทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายก็ดี มารร้ายเดินสู่จุดจบของมันก็ดี เรื่องนี้ยังไม่จบสิ้น ดังนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท(วางใจ) พวกเราต้องขยันขันแข็งให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ยังทำได้ไม่ดี ก้าวออกมาช้า ต้องคว้าโอกาสสุดท้าย ทำให้ดี เมื่อมารร้ายหมดไปแล้วจริงๆ เรื่องเหล่านี้ก็สิ้นสุดลง

            ถ้าหากไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้น กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้ว ข้าพเจ้าสามารถอาศัยวิธีการด้านบวกแก้ไขทั้งหลายทั้งปวงที่ศิษย์ต้าฝ่าพานพบท่ามกลางการฝึกบำเพ็ญ ทั้งบุญคุณความแค้นในประวัติศาสตร์ อีกทั้งความยุ่งยากต่างๆนานา และความผูกพันลึกล้ำ ความคับแค้นใจนานาชนิดในประวัติศาสตร์ ของสรรพชีวิตในแต่ละภพที่ข้าพเจ้าประสบในระหว่างการเจิ้งฝ่า การประทุษร้ายก็เกิดขึ้นแล้ว เช่นนั้นมีบางคนทำได้ไม่ดีจริงๆ ทำไม่ถูกต้อง ในเมื่อทำได้ไม่ดี เช่นนั้นก็ต้องรีบชดเชยความเสียหายที่ตัวเองทำได้ไม่ดี กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า คิดจะทำเรื่องในภายหน้าให้ดี ก็ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกบำเพ็ญของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

            สามเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ แต่ละเรื่องล้วนสำคัญมาก การบำเพ็ญหยวนหมั่นของพวกท่านแต่ละคน ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงอยู่ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของพวกท่าน ดังนั้นท่านทั้งหลายต้องทำให้ดี และต้องค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองออกมาในระหว่างการเจิ้งฝ่า เอาชนะมัน เหตุใดผู้ฝึกในบางแห่งจึงร่วมมือกันได้ดีมาก และบางแห่งร่วมมือกันได้ไม่ค่อยดี? ไม่อาจพูดว่าพวกเราที่นี่มีสายลับรบกวน อ้างว่ามีสาเหตุเป็นอย่างนี้อย่างนั้น อันที่จริงข้าพเจ้าเคยพูดไว้นานแล้วว่า เวลาที่สภาวะจิตของพวกท่านถูกต้องเที่ยงตรง สายลับจะไม่กล้าอยู่ที่นี่ เขามีเพียงสองทางเลือก: หนึ่งคือถูกสนามพลังที่ถูกต้องเที่ยงตรงกลืนกลาย เพราะสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าส่งออกมานั้นเป็นสนามพลังที่บริสุทธิ์ถูกต้อง จะขจัดสิ่งไม่ดีในความคิด จิตสำนึกทั้งหลายของคน สนามพลังที่บริสุทธิ์ถูกต้องนี้ก็จะสลายมันไป สลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งปวงในจิตสำนึกของคน นี่คือปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งของการช่วยเหลือและความเมตตากรุณา สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในจิตสำนึกของคนก็จะถูกเขาสลายจนหมดสิ้น เมื่อเขาเหลือแต่ความนึกคิดที่เรียบๆง่ายๆ คนก็จะรับรู้และยอมรับความถูกต้อง ดีงาม เขามิถูกกลืนกลายเข้ามาแล้วหรือ? อีกทางเลือกหนึ่งก็คือรีบหนีไปให้พ้น เพราะกรรมแห่งความคิดและทัศนคติที่ไม่ดีของคนชั่วกลัวถูกสลาย

            เช่นนั้นแล้วเหตุใดบางคนจึงสามารถแทรกเข้ามาในหมู่พวกเราที่นี่ได้ล่ะ? แน่นอนว่ามีน้อยมาก เพราะเหตุใดช่วงเวลานั้นยังมีคนส่งข้อมูลให้กับมารร้ายล่ะ? เพราะสนามพลังงานของพวกเราไม่บริสุทธิ์ ไม่ถูกต้องเที่ยงตรง ไม่สามารถบังเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต ช่วยเหลือชีวิต ไม่สามารถทำให้มารร้าย สะเทือนขวัญ นั่นมิใช่ปัญหาของพวกเราเองหรอกหรือ? ยังพูดไปพูดมา ยังพูดกันว่าใครเป็นสายลับ คนนี้คนนั้น ใช่ปัญหาของพวกเราเองหรือไม่? ใช่เลย ดังนั้นแต่นี้ไปท่านทั้งหลายต้องศึกษาฝ่าให้ดี จากนั้นทำให้ความคิดถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน)ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มีความสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตมากยิ่งขึ้น

            ยังมีอีกเรื่อง ผู้ฝึกของเราบางครั้งพูดจาไม่รับผิดชอบ (เวลามี)ความเห็นแตกต่างกัน ไม่ทำความเข้าใจด้วยใจที่สงบและเยือกเย็น พูดจากระทบกระเทียบออกมาคำหนึ่ง เพื่อจะล้มล้างความคิดเห็นของผู้อื่น ขอให้นำข้อเสนอที่ดีออกมา ร่วมมือซึ่งกันและกันให้จริงจัง นั่นจึงจะใช้ได้ โดยเฉพาะในเวลาที่กำลังจะทำอะไรร่วมกันทั้งหมด ท่านทั้งหลายก็ยิ่งควรร่วมมือกันให้ดี เหมือนคราวนี้ที่ส่งหัวโจกมารร้ายขึ้นศาล จึงจำเป็นที่ท่านทั้งหลายต้องร่วมมือกัน ทั่วโลกทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยเสียงสนับสนุน พูดจากด้านนี้ เป็นการร่วมมือกันอย่างมีพลัง ข้าพเจ้าเห็นว่าช่วงที่เพิ่งผ่านมานั้นค่อนข้างดี แต่ก็มีส่วนที่ยังไม่ดีพอ

            ไม่ดีพอหมายถึงอะไรหรือ? เมื่อวานมีผู้ฝึกถามข้าพเจ้าว่า องค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติทำไมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้ว? สหรัฐอเมริกายกเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในจีนขึ้นมากี่ครั้งๆ เรื่องก็ถูกปฏิเสธตีตกไป สุดท้ายแม้แต่การเสนอเรื่องก็ไม่มีใครจะเสนอแล้ว จนสุดท้ายแม้แต่คนที่ทำหน้าที่ประธานก็มาจากรัฐบาลที่มีการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนร้ายแรงที่สุด พวกเราลองสงบใจคิดใคร่ครวญดู อันที่จริงบางครั้งสามารถคิดได้อย่างแจ่มชัด: ไม่ใช่ว่าองค์ประกอบของความคิดถูกต้องใช้ไม่ได้แล้ว เป็นเพราะบางครั้งพวกเราเมื่อทำอะไรก็มีช่องว่างให้อิทธิพลเก่าเจาะได้ง่าย อาทิเช่นว่า พวกเราหลายคนเมื่อทำอะไรก็ใช้ความคิดของคนคิดหาวิธีการ ท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่พยายามอย่างยิ่งในการคิดที่จะให้การประทุษร้ายครั้งนี้จบสิ้น คิดจะบอกให้คนธรรมดาสามัญทำให้เรื่องนี้จบสิ้น บางคนคิด ทำไมสหรัฐฯไม่โจมตีอำนาจการเมืองของมารร้ายอันธพาลให้ล้มไปล่ะ? ทำสงครามสักครั้ง? บางคนก็คิด ทั่วโลกมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากมาย ทำไมไม่ส่งเสียงออกมาบ้าง? สหประชาชาติตอนนี้ไปทำอะไรอยู่นะ? ดูไปแล้วก็เป็นเช่นนี้ จริงๆแล้วข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลาย ในนี้ปรากฏมีอะไรออกมาให้เห็นหรือ พวกเราพึ่งพาคนมากไปแล้ว ถ้าหากการประทุษร้ายครั้งนี้ปล่อยให้คนจัดการให้เสร็จ ศิษย์ต้าฝ่าจะเสียหน้ามากพียงใด --- พวกเราไม่ได้ทำการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ไม่ได้สร้างธรรมานุภาพขึ้นมาท่ามกลางการประทุษร้าย พวกเราศิษย์ต้าฝ่าไม่ได้เดินเส้นทางของเราออกมา ข้าพเจ้าพูดแล้วว่าหนทางนี้ก็เพื่อเหลือไว้ให้กับอนาคต ใช่หรือไม่ว่าเรื่องนี้สำคัญมาก? ดังนั้นจึงถูกอิทธิพลเก่าเจาะช่องว่างแล้ว พวกท่านฝากความหวังไว้กับคนธรรมดาสามัญ อิทธิพลเก่าจึงบอกให้ญัตติของเขาถูกปฏิเสธตีตกไป พวกท่านยังคงคาดหวังในคนธรรมดา พวกมันก็ทำให้ญัตติของท่านแม้แต่เสนอก็เสนอขึ้นไปไม่ได้ ทำให้สหรัฐฯต้องลาออกจากองค์กรสิทธิมนุษยชน พวกท่านยังคงคาดหวังในคนธรรมดาสามัญ พวกมันก็ทำให้ประธานเป็นคนที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนไปเสีย จากบทเรียนเหล่านี้พวกเราควรจะมีสติปัญญามากขึ้น พวกเรามีประสบการณ์มากมายแล้วจากบทเรียนเหล่านี้ พวกเราควรค่อยๆ มีสติแจ่มชัดขึ้นมาได้แล้ว

            เรื่องที่พวกท่านทั้งหลายฟ้องร้องหัวหน้าอันธพาลครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็เฝ้าดูอยู่ ข้าพเจ้าก็ดูท่านทั้งหลายอยู่ เกิดปัญหาอะไรข้าพเจ้าก็จะบอกกับศิษย์ต้าฝ่าบางคนว่า  อย่ายึดติดกับคนธรรมดาสามัญ นำมันฟ้องศาลได้จริงๆ ฟ้องได้สำเร็จจริงๆ สามารถผลักดันเรื่องนี้ก้าวหน้าไปได้จริงๆ เป็นสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าเราทำได้ ตรงไหนมีปัญหาพวกเราก็ไปอธิบายความจริงที่นั่น อัยการ ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเราก็ไปอธิบายให้หมด เมื่อใจคนถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว ศาลก็สามารถยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้อง ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าเราทำหรอกหรือ? ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่าทำขึ้นมาหรอกหรือ? ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าทำสำเร็จหรอกหรือ? นี่ไม่อาจจะพูดว่าเป็นคนธรรมดาสามัญมายืนยันความถูกต้องของฝ่า แต่เป็นศิษย์ต้าฝ่ากำลังเดินบนทางของตนเอง ก็ต่างกันเพียงนิดเดียว (หัวเราะ) ข้าพเจ้าเฝ้าดูเรื่องนี้อยู่โดยตลอด อย่าให้อิทธิพลเก่าเจาะช่องว่าง

            อันที่จริงพูดจากอีกแง่มุมหนึ่ง การที่สามารถส่งมารร้ายขึ้นศาลได้ สามารถฟ้องมันสำเร็จ ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลาย ก็เนื่องด้วยมารร้ายลดน้อยลงจนถึงระดับนั้นแล้ว มันจัดการดูแลต่อไปไม่ไหวแล้ว ทำให้มันวุ่นวายจนทำอะไรไม่ได้อีกนอกจากปกป้องชีวิตของมัน ท่านทั้งหลายมองเห็นแล้วว่า เรื่องที่พวกท่านทยอยฟ้องก็รับฟ้องทั้งหมดแล้ว ยื่นฟ้องสำเร็จแล้ว นี่ก็บอกชัดถึงปัญหา พวกท่านบางคนยังกำลังคิด: นี่เรื่องราวเป็นอย่างไรกัน? ไม่ใช่เรื่องอะไร ก็คือมารร้ายกำลังเดินสู่จุดจบแล้ว ในวันที่ 20 กรกฎาคม ปี 1999 มารร้ายก้าวสู่จุดสูงสุด พอถึงเดือนมกราคมปี 2000 นั่นก็เป็นจุดสุดยอด เวลานี้กำลังตกลง มันตกลงสู่ก้นบึ้งของหุบเหว

            มารร้ายตนนี้ คิดจะกวาดล้างฝ่าหลุนกงทั่วทั้งโลกนั้น ไม่กล้าแม้แต่จะคิดฝันแล้ว การกวาดล้างฝ่าหลุนกงในประเทศจีน พวกมันก็รู้แล้วว่านี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว อีกทั้งประชาชนก็กำลังตื่นขึ้นมา แต่ขี่เสือแล้วก็ยากจะลงได้ ปีนตาข่ายปีนเชือก โทษฐานความผิดเรียงรายขึ้นมาไม่หยุดหย่อน ยืนสูงเกินไปแล้ว เล่นจนอันตรายเกินไป พาดบันไดก็ลงมาไม่ได้แล้ว ลงมาไม่ได้ จะยืนต่อก็ยืนไม่อยู่ ก็จะล้มแล้ว ก่อนการประทุษร้ายครั้งนี้ศิษย์ต้าฝ่าเผยแพร่ฝ่าจากคนสู่คน ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อสังคมนานาชาติ แต่ในระหว่างการประทุษร้ายนี้ ก็เสริมสร้างให้ต้าฝ่ามีบารมีสูงขึ้น และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นไม่หยุดหย่อน ผลักดันขึ้นสู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผลักดันสู่จุดสุดยอดของมนุษยชาติ เป้าหมายหนึ่งที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้ในการประทุษร้ายครั้งนี้ก็เป็นเช่นนี้ นี่มิใช่กำลังทำเช่นนี้อยู่หรอกหรือ นับวันมนุษย์ก็ยิ่งจ้องมองด้วยความสนใจมากขึ้น เพราะคนนั้นยังถูกควบคุมอยู่ในด้านหนึ่ง หากองค์ประกอบที่ควบคุมนั้นถูกขจัดไปแล้ว วันนี้ท่าทีของชาวโลกที่มีต่อฝ่าหลุนกงก็ไม่ใช่เช่นนี้แล้ว ก็เหมือนกับสภาพจิตใจของท่านเมื่อแรกได้ฝ่า พอหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นอะไร เป็นเพราะปัจจุบันไม่สำแดงความนัยของฝ่าแก่ชาวโลกมากกว่านี้ ดังนั้นคนก็ยังคงมองไม่เห็น เพราะนั่นเป็นเรื่องในขั้นต่อไป ถ้าคนในอนาคตที่จะได้ฝ่าก็รวมปะปนกับศิษย์ต้าฝ่าของเราแล้ว เรื่องมากมายก็ไม่อาจจัดการได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ผลักดันไปข้างหน้ามากเกินไปนัก แต่คนจำนวนมากกำลังศึกษาฝ่า กำลังบำเพ็ญ กำลังเดินเข้าสู่ต้าฝ่า จริงๆแล้วเป็นการวางรากฐานให้กับอนาคต พวกเขาเป็นผู้บำเพ็ญของอนาคต ดังนั้นนี่ก็เป็นด้านหนึ่งของการช่วยสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่า

            ดูจากสภาพการณ์โดยรวม จริงๆแล้วสภาพการณ์ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ แต่ละเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าทำไปก็อย่าได้ดูแคลน คำพูดหนึ่งประโยคของท่าน ใบปลิวหนึ่งใบ แป้นพิมพ์ดีดหนึ่งปุ่มที่กดลงไป โทรศัพท์หนึ่งครั้ง จดหมายหนึ่งฉบับ ล้วนแล้วแต่บังเกิดผลอย่างมาก ชีวิตที่เข้าใจความจริงแล้วเขาก็คือสื่อที่มีชีวิต พวกเขาก็กำลังอธิบายความจริง ก่อเกิดผลกระทบอย่างมากต่อสังคม ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นผลสำเร็จแล้ว ได้เห็นด้านที่พวกท่านมีพลังแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าจะทำต่อไปยังคงเป็นสามเรื่องนี้: บำเพ็ญตนเองให้ดี อธิบายความจริง ฟาเจิ้งเนี่ยน กวาดล้างมารร้าย

            ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง เมื่อครู่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่า เดี๋ยวนี้องค์ประกอบของมารร้ายนี้ได้สลายไปจนเหลือน้อยมากๆแล้ว องค์ประกอบของมารร้ายที่ข้าพเจ้าพูดถึงนั้น ก็คือสิ่งยุ่งเหยิงในอีกมิติหนึ่ง ร่างชีวิตแปลกประหลาดเหล่านั้น ล้วนเป็นพวกที่ต่ำมาก พวกมันนั้นมาจากระบบร่างนภาใหญ่(ต้าโฉวงถี่)ต่างๆ มาสุมรวมอยู่ที่นี่ เปิดมิติหนึ่งมี เปิดไปอีกมิติหนึ่งก็มี ดังนั้นในเวลากวาดล้างมันก็แยกเป็นชั้นๆ บางทีพวกท่านคิดทำไมฉันกวาดล้างหมดไปแล้วก็ยังมีอีก กวาดล้างหมดไปแล้วก็ยังมีอีกล่ะ? มันเป็นเช่นนี้เอง นอกจากนี้ เนื่องจากกำลังสลายมันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จำนวนทั้งหมดของมันก็ลดน้อยลง แยกเป็นชั้น เป็นระนาบมันก็กำลังลดน้อยลง

            ยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ตลอดมาข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับท่านทั้งหลาย ปัญหานี้พูดเร็วเกินไปก็ไม่ได้ อาจารย์ทำเรื่องเหล่านี้ก็มีลำดับก่อนหลัง ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านกวาดล้าง ปฏิเสธอิทธิพลเก่าก็คือปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อการประทุษร้ายครั้งนี้ ขจัดองค์ประกอบนี้ไป อันนี้พวกเราทำได้แล้ว กวาดล้างแล้ว เหล่ามารร้ายที่อิทธิพลเก่าใช้ประโยชน์ พวกเราก็กำจัดไปเป็นจำนวนมากแล้ว วิถีทางแห่งการเจิ้งฝ่าโดยรวมก็ใกล้เข้ามามากยิ่งขึ้น จากบนถึงล่างกำลังขจัดมารร้ายอย่างขนานใหญ่ ท่านทั้งหลายฟาเจิ้งเนี่ยนจากระดับชั้นต่างๆ ก็กำลังกำจัดมารร้าย ฉะนั้นยังมีองค์ประกอบสุดท้ายอีกอย่างหนึ่ง องค์ประกอบอะไร? ท่านทั้งหลายก็รู้ กลไกอัตโนมัติที่ข้าพเจ้าใส่ให้ท่านเพื่อให้พลังโตขึ้น อีกทั้งองค์ประกอบต่างๆ ดังเช่นฝ่าหลุน และฝ่าเซินของข้าพเจ้าก็กำลังดูแลศิษย์ต้าฝ่าด้วยตนเองอยู่ ขณะเดียวกันยังมีฝ่าเซินของข้าพเจ้ากำหนดเทพส่วนหนึ่งที่สามารถร่วมมือกับการเจิ้งฝ่าได้อย่างแท้จริงคอยช่วยเหลืออยู่ แต่ว่าอิทธิพลเก่าก็จัดวางองค์ประกอบของพวกมันไว้อย่างเป็นระบบ จากนั้นจัดวางอย่างเฉพาะเจาะจงในสิ่งเหล่านั้นที่มันต้องการ ดังนั้นจึงทำให้ผู้ฝึกแต่ละคนตกอยู่ในการจัดวางที่เฉพาะเจาะจงของอิทธิพลเก่า และมีชีวิตอิทธิพลเก่าเหล่านั้นควบคุมดูแล ชีวิตที่อิทธิพลเก่าจัดวางให้ทำเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่ชีวิตจำพวกผีเน่าเปื่อย วิญญาณชั้นต่ำที่เละเทะยุ่งเหยิงพวกนั้นที่ข้าพเจ้าพูดถึง ในหมู่พวกมันนั้นมีทั้ง พุทธ เต๋า เทพ ล้วนแต่เป็นพวกระดับชั้นต่ำ ล้วนอยู่ในโลกมนุษย์ ณ ระดับชั้นต่ำสุดนี้ ทำในสิ่งที่อิทธิพลเก่ามอบหมายให้พวกมันทำ พวกมันปรากฏออกมาเล็กมากๆ บางเวลาพวกท่านสามารถมองเห็นพวกมันคล้ายดวงแสงเป็นจุดเล็กๆ สว่างไสว วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว อิทธิพลเก่าจัดวางไว้รอบๆตัวข้าพเจ้าในจำนวนที่มากกว่า ข้าพเจ้าได้ขจัดพวกมันไปเป็นจำนวนมากแล้ว

            พวกมันแสดงออกมาแบบไหนกันหรือ? พวกมันไม่มีทัศนะใดๆ ดูเหมือนมันมุ่งเฉพาะแต่จะให้บรรลุภารกิจ อิทธิพลเก่าจัดวางให้พวกมันทำอะไรตั้งแต่แรกพวกมันก็จะทำจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าอธิบายฝ่าอะไร พวกมันก็ได้ยิน แต่กลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หากไม่ทำสิ่งที่พวกมันต้องทำให้แล้วเสร็จ ก็จะไม่ยอมเลิกรา เพราะพวกมันและอิทธิพลเก่ามีความคิดเหมือนกัน เข้าใจว่าการเจิ้งฝ่าคือเรื่องที่พวกมันกำลังทำ พวกมันเป็นเทพ พวกมันต้องทำให้สำเร็จตามคำสั่งของอิทธิพลเก่า จะต้องทำเช่นนี้ตลอดไป บัดนี้แม้ว่าอิทธิพลเก่าถูกขจัดไปแล้ว แต่พวกผีเละเทะชั้นต่ำที่เหลืออยู่เมื่อไม่อาจเป็นประโยชน์มากพออีกต่อไปแล้ว การรบกวนต่างๆ องค์ประกอบต่างๆของการประทุษร้าย การประทุษร้ายที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ต่างๆใน(จีน)แผ่นดินใหญ่ และการกุข่าวเท็จ ล้วนแต่เป็นพวกมันที่ควบคุมความคิดคนชั่วให้ทำ กล่าวในฐานะเป็นอาจารย์ ก็ไม่ยอมรับพวกมันโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าต้องการทำอย่างแท้จริง พวกมันก็มองไม่เห็น ดังนั้นก่อนที่การเจิ้งฝ่าของข้าพเจ้าจะมาถึง พวกมันก็ทำไปทำมาอยู่ข้างใน ทำสิ่งของชุดหนึ่งออกมา เมื่อการเจิ้งฝ่ามาถึง ข้าพเจ้าจะกวาดล้างสิ่งที่พวกมันทำทั้งหมดให้สิ้นไป ชั่วพริบตาก็จัดสร้างสิ่งที่เป็นอนาคตอย่างแท้จริงขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนหลังการเจิ้งฝ่าอันนี้ชีวิตเก่านั้นมองไม่เห็น เพราะพวกมันจัดเป็นพวกอดีต ดังนั้นจึงมองไม่เห็นอนาคต เรื่องของจักรวาลในอนาคตพวกมันมองไม่เห็น ดังนั้นพวกมันจึงยึดติดอย่างเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่พวกมันต้องการ พวกมันจึงทำกันตลอดมา ฉะนั้นพวกเราจึงไม่ยอมรับสิ่งทั้งปวงที่อิทธิพลเก่าทำ ไม่ยอมรับการประทุษร้ายครั้งนี้กับการรบกวนต่อการเจิ้งฝ่า เพื่อให้การประทุษร้ายครั้งนี้จบสิ้นโดยเร็ว เดินบนหนทางของเราเอง ไม่กวาดล้างการรบกวนชนิดนี้ไม่ได้ เพราะพวกมันต้องการทำภารกิจที่อิทธิพลเก่ามอบหมายให้แก่พวกมันให้เสร็จสิ้น

            พูดจากการเจิ้งฝ่าโดยรวม พวกมันบาปมหันต์ที่สุด แม้ว่าอิทธิพลเก่าโดยพื้นฐานถูกขจัดไปแล้ว แต่สิ่งรูปธรรมเหล่านี้ที่ทำไปก็ต้องกวาดล้าง พวกมันเป็นลูกสมุนแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังของอิทธิพลเก่า พวกมันยึดติดกับสิ่งที่พวกมันทำทั้งหมดนั้น มีหลายๆครั้งข้าพเจ้าพูดว่า ชีวิตมารร้ายกับอิทธิพลเก่าใช้ประโยชน์ในช่วงก่อนที่การเจิ้งฝ่าจะมาถึง และช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการลงมาของร่างจักรวาล(เที่ยนถี่)ชั้นสูง โยนกรรมกับสสารที่เสื่อมทรามของจักรวาลและของโลกมายังข้าพเจ้าตรงนี้ ให้ข้าพเจ้าแบกรับทั้งหมดนั้น ให้ข้าพเจ้าขจัดทิ้ง ข้าพเจ้าพูดกับพวกมันว่า พวกท่านทำเช่นนี้ ต่อไปพวกท่านล้วนต้องแบกรับ พวกมันไม่สนใจ พวกมันพูดว่า ท่านกระโดดลงมาในบ่ออาจมเนื้อตัวจะไม่เปื้อนอาจมได้หรือ? ความหมายที่พวกมันพูดก็คือ ที่นี่มันสกปรก ท่านมาแล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ได้หรือ? นี่ก็คือความเข้าใจจากสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกอิทธิพลเก่าแล้ว นี่ก็ได้สะท้อนสภาพของจักรวาลในยุคนี้ออกมา ล้วนเป็นความเข้าใจอย่างนี้ พวกมันกลับคิดไม่ถึงว่า บรรดาสิ่งที่ได้ประสบในการเจิ้งฝ่า รวมทั้งไม่ใช่บรรดาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในการเจิ้งฝ่า แต่ใช้อำนาจบังคับให้เป็นไปนั้น จึงจะเป็นอุปสรรคที่แท้จริงของการเจิ้งฝ่า จึงจะเป็นปรากฏการณ์สุดท้ายของจักรวาลแห่งยุค เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมสลาย บอกว่ามิติสสารนี้สกปรกนั้น แต่มิตินี้สกปรก มันเกิดจากโครงสร้างของจักรวาลในระดับชั้นที่ต่างกัน นั่นไม่นับว่าสกปรกจริงๆ บอกว่าเทพเมื่อลงมาที่นี่แล้วกลับไปไม่ได้อีกแล้ว ไม่ใช่ว่าความสกปรกเหล่านี้ล้างไม่ออก ทว่าเป็นเพราะระดับชั้นของชีวิตต่ำลงแล้วนั่นเอง เพราะทัศนคติต่างๆนานาเหล่านั้นในจักรวาล การกระทำต่างๆนานาของชีวิตชนิดต่างๆ พวกเขาจึงกลับไปไม่ได้ ฉะนั้นจึงพูดว่าสิ่งที่แปดเปื้อนข้าพเจ้าจริงๆ สร้างความยุ่งยากให้กับข้าพเจ้า ก่อความลำบากต่อการเจิ้งฝ่า ทำร้ายศิษย์ต้าฝ่า กลับไม่ใช่องค์ประกอบที่สกปรกเหล่านี้โดยตัวของมันเองที่ฝั่งนี้  กลับเป็นทัศนคติที่แปรเปลี่ยนไปของชีวิตในจักรวาล ที่ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบเหล่านี้ องค์ประกอบชั้นต่ำเหล่านี้คือแรงต้านที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงของอิทธิพลเก่า ก่อการประทุษร้าย ความยุ่งยากต่างๆเหล่านี้ นี่จึงจะเป็นการแปดเปื้อนที่แท้จริง ดังนั้นพวกมันพูดว่าท่านกระโดดลงมาในบ่ออาจมจะไม่เปื้อนอาจมได้หรือ อาจมนั้นไม่ใช่ความยุ่งยากและอุปสรรค จริงๆแล้วอาจมที่แท้จริงก็คือ พวกมันอิทธิพลเก่ากับชีวิตทั้งหมดที่ยัดเยียดให้กับการเจิ้งฝ่า ดังนั้นแรงต้านที่แท้จริงของการเจิ้งฝ่าก็คือพวกมัน ซึ่งควบคุมชีวิตชั้นต่ำทำอะไรต่างๆเพื่อมัน เห็นชีวิตในตรีภูมิเป็นสิ่งไร้ค่า ในอดีตชีวิตที่ลงมาแล้วกลับไปไม่ได้นั้น ปัจจัยของความยากลำบากต่างๆนานา มาจากที่เรียกว่าชีวิตของภพข้างบน

            ดังนั้นที่ผ่านมาข้าพเจ้าพูดกับท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าในการเจิ้งฝ่าความยากลำบากต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และข้าพเจ้าก็ทราบว่ามันจะไปถึงระดับใด จริงๆแล้วข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลาย ทั้งหมดล้วนอยู่ในการควบคุม อันที่จริงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดก็คือ ข้าพเจ้าทราบว่าพวกมันจะทำเรื่องเหล่านี้ อิทธิพลเก่าก็จะออกมา เนื่องจากจักรวาลนี้ใช้ไม่ได้แล้ว มันจึงสามารถทำเรื่องเหล่านี้ออกมา สิ่งที่พวกมันยึดติดทั้งหมด จัดวางไว้ทั้งหมด ทั้งหมดที่ต้องการ นี่ก็ล้วนแต่ต้องเป็นไป การแสดงออกของเทพผู้ถูกต้อง แน่นอนย่อมไม่เหมือนกับชีวิตชั้นต่ำที่ไม่ดี ทำชั่วอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น แน่นอนพวกมันล้วนแต่แสดงออกมาในลักษณะที่ดี แต่ความดีนี้เบี่ยงเบนไปแล้ว เบื้องหลังความดีนี้มีความยึดติด และก็เพราะความดีที่มันแสดงออก อุปสรรคที่สร้างนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหลอกตน หลอกคนที่สุด ถ้าหากไม่ใช่การเจิ้งฝ่า เรื่องเหล่านี้ก็ยากจะทะลวงผ่านไปได้

            เพื่อกวาดล้างองค์ประกอบทั้งหมดของมารร้ายอย่างถึงที่สุด จากนี้ไปศิษย์ต้าฝ่าในการฟาเจิ้งเนี่ยนให้ชำระลูกสมุนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังของอิทธิพลเก่าทั่วทุกด้าน ก็คือต้องกำจัดพวกมัน พวกมันทำอย่างเฉพาะเจาะจงในสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่อิทธิพลเก่าต้องการทำ เมื่อกวาดล้างพวกมันแล้วจึงจะสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตได้มากขึ้น โดยรวมทั่วทุกด้านจะมีฝ่าเซินของข้าพเจ้า และยังมีเทพผู้ถูกต้องซึ่งพิทักษ์ต้าฝ่าอย่างแท้จริงคอยดูแลอยู่ เริ่มกวาดล้างพวกมันอย่างถ้วนทั่ว พวกมันโดยมากล้วนเป็นระดับชั้นต่ำ ทำการควบคุมพวกผีเน่าเปื่อยโดยตรง การกวาดล้างพวกมันก็ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากระดับชั้นของมันค่อนข้างต่ำ แต่พวกมันซ่อนอยู่ในมิติชั้นผิวบนที่สุด

            เมื่อครู่สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดกับท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆ การฟาเจิ้งเนี่ยนของพวกเราจากนี้ไปที่สำคัญที่สุด คือให้พุ่งตรงไปที่พวกมันกับบรรดาพวกผีเน่าเปื่อยที่ก่อกวนฝ่าที่ยังหลงเหลืออยู่ แน่นอนยังคงทำเหมือนการฟาเจิ้งเนี่ยนก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าพูดแล้วพวกท่านก็ทราบแล้ว ให้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการฟาเจิ้งเนี่ยนก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องไปคิดอย่างเฉพาะเจาะจงมากนัก ให้มีจุดประสงค์อันนี้ ยุติการแทรกแซงของอิทธิพลเก่าอย่างสิ้นเชิง (เสียงปรบมือกึกก้อง)

            เหตุที่ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายก่อนหน้านี้ เป็นเพราะก่อนนี้อิทธิพลเก่าทั้งระบบกับชีวิตชั้นต่ำได้สร้างองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนอย่างยิ่ง หากกวาดล้างพวกมันพร้อมกับชีวิตที่ยุ่งเหยิงเละเทะต่างๆ ย่อมจะทำให้เรื่องเหล่านี้ยุ่งเหยิงมากๆ เวลานี้คือโอกาสแล้ว ข้าพเจ้าก็จัดวางเทพผู้ถูกต้องกับฝ่าเซินของข้าพเจ้าจัดการดูแลโดยตรงทั่วทุกด้าน เฝ้าดูพวกมันทั่วทุกด้าน ป้องกันไม่ให้พวกมันก่อความวุ่นวาย ไม่ให้เกิดปัญหา

            ยังมีอีกข้อหนึ่ง ก็คือพวกเราที่กำลังนั่งอยู่นี้มีจำนวนมากที่มาจากประเทศอื่น ยังมีหลายๆท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างยืนยันความถูกต้องของฝ่า ไม่ว่าท่านจะเป็นคนประเทศใด พื้นที่ใด ชนชาติใด กล่าวในฐานะเป็นศิษย์ต้าฝ่า ไม่มีการแบ่งแยกอย่างนี้ ท่านทั้งหลายเป็นร่างเดียวกัน คนผิวเหลืองที่นั่งอยู่ไม่แน่ว่าจิตของท่านจะเป็นชีวิตเช่นนี้ ท่านเป็นคนผิวขาวก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคนผิวขาวจริงๆ ก็คือพูดว่าในการฝึกบำเพ็ญต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ ไม่เน้นในสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันให้ดี เวลานี้ศิษย์ต้าฝ่านับวันก็ยิ่งมีสติแจ่มชัดมากขึ้น เพราะมีประสบการณ์มากแล้ว นับวันก็มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันในเวลานี้นั้นประสานกันได้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยภาพรวมเมื่อประสานกันได้ยิ่งดีก็จะยิ่งมีพลังมาก พลังยิ่งมากก็บังเกิดผลได้ยิ่งมาก อันที่จริงระหว่างการประทุษร้าย ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของพวกท่าน สิ่งที่พวกท่านมองเห็นในโลกนั้นยังคงค่อนข้างสงบ แต่ในอีกมิติหนึ่งนั้นมีผลสะท้อนซึ่งกันและอย่างมหาศาล บังเกิดผลอย่างมหาศาล กิจกรรมของพวกท่านในแต่ละครั้ง บนสวรรค์ล้วนเป็นการทำสงครามใหญ่ระหว่างฝ่ายถูกต้องและฝ่ายมาร แน่นอนล่ะ มารร้ายนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งลดน้อยลงแล้ว คล้ายกับกำลังกวาดมันทิ้งไป แน่นอนตราบใดที่มารร้ายยังคงมีอยู่ มันยังจะบังเกิดผลของการบ่อนทำลาย พวกเราต้องไม่ประมาท ยังต้องร่วมมือให้ดียิ่งขึ้น สื่อสารกันให้มากๆ

            เดินให้ดีบนเส้นทางสุดท้ายของศิษย์ต้าฝ่า คำพูดนอกเหนือจากนี้ค่อยพูดทีหลัง คำพูดเกรงใจเอย คำชมเชยเอย ข้าพเจ้าไม่อยากพูดมาก เพราะท่านทั้งหลายล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่า เรื่องที่อาจารย์พูดล้วนแต่ตรงประเด็น(เปิดประตูก็เห็นภูเขา) ในที่ประชุมนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากแล้ว เพราะอีกประเดี๋ยวท่านทั้งหลายยังจะต้องทานข้าว (เสียงปรบมือยาวนานกึกก้อง)

            เหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต (อาจารย์ยิ้ม) จงสถาปนาธรรมานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกท่านท่ามกลางการยืนยันความถูกต้องของฝ่าในขั้นสุดท้ายนี้เถิด (เสียงปรบมือยาวนานกึกก้อง)