ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

พรปีใหม่จากท่านอาจารย์

 

สวัสดีปีใหม่แด่ศิษย์ต่าฝ่าทั่วทั้งโลก!

จากท่ามกลางมารผจญ ในระหว่างการช่วยเหลือพลโลก ในขณะที่มีสติแจ่มชัดและสุกงอมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พวกท่านได้เดินข้ามมาอีกหนึ่งปี  หนทางที่เหลือ จงทำให้ปณิธานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งพวกท่านได้ปฏิญาณเอาไว้ก่อนประวัติศาสตร์ ให้หยวนหมั่นด้วยความคิดถูกต้อง การกระทำถูกต้องของเทพเถิด!

 

หนทางยาวไกลสิ้นสุดแล้ว

หมอกสลัวค่อยๆ กระจายออก

ความคิดถูกต้อง แสดงพลานุภาพแห่งเทพให้ปรากฏ

กลับคืนสู่สวรรค์ ไม่ใช่เพียงการเฝ้าปรารถนา

 

 

หลี่ หงจื้อ

31 ธันวาคม ค.ศ. 2002

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association