ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

เจิ้งเนี่ยน (ความคิดถูกต้อง)

 

ณ ช่วงเวลาอันพิเศษแห่งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อลดการประทุษร้ายต่อต้าฝ่า ต่อศิษย์ต้าฝ่าและคนในโลกจากชีวิตชั่วร้ายให้น้อยลง   การฟาเจิ้งเนี่ยนของศิษย์ต้าฝ่าได้บังเกิดผลที่สำคัญอย่างยิ่ง  สิ่งชั่วร้ายจำนวนมากได้ถูกกำจัดทิ้งไปได้ทันการณ์ ลดการสูญเสียได้มาก ก่อนที่พลังแห่งเจิ้งฝ่าจะมาถึง อย่างไรก็ตามสิ่งชั่วร้ายได้มองเห็นวาระสุดท้ายของพวกมัน จึงแสดงออกมากำเริบเสิบสานยิ่งขึ้น ศิษย์ต้าฝ่าได้กลายเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่มี ซึ่งสรรพชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือ ฉะนั้นเพื่อให้การเจิ้งฝ่าบรรลุประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ขณะที่พวกเราอธิบายความเป็นจริง จะต้องให้ความสำคัญกับการฟาเจิ้งเนี่ยน ชำระสะสางสิ่งชั่วร้ายและปัญหาที่มีอยู่ของตัวเอง เพื่อมิให้สิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่าง เวลานี้ผู้ฝึกบางคนยังจับประเด็นหลักของการฟาเจิ้งเนี่ยนได้ไม่ดี ผู้ฝึกบางคนอยู่ในสภาวะเหมือนกับเวลาฝึกพลังกงสมาธิโดยสิ้นเชิง ซึ่งเดิมทีเวลาฝึกพลังกงสมาธิ ผู้ฝึกบางคนก็จะตกอยู่ในสภาวะเคลิบเคลิ้มกึ่งหลับอยู่แล้ว หรืออยู่ในสภาวะสติไม่แจ่มชัด หรืออยู่ในสภาวะถูกรบกวนด้วยความคิดยุ่งเหยิงอย่างหนัก เช่นนี้จึงไม่สามารถบรรลุประสิทธิผลได้ดีนัก ผู้ฝึกบางคนเวลาฟาเจิ้งเนี่ยน ในความคิดยังมุ่งคิดเฉพาะแต่สิ่งชั่วร้ายหนึ่งตน หรือสองสามตน ทำให้พลังกงและอิทธิฤทธิ์ที่ส่งออกไปไม่สามารถบังเกิดผลที่ใหญ่ที่สุด แน่นอน ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ในกรณีที่ทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่ม ท่านพุ่งเป้าฟาเจิ้งเนี่ยนไปที่สิ่งชั่วร้ายหนึ่งตนหรือสองสามตนนั้น สมควรทำเช่นนี้ ยิ่งกว่านั้นพลังที่รวมกันก็จะใหญ่มาก แต่โดยทั่วไปทุกวัน การฟาเจิ้งเนี่ยนเป็นกลุ่มของพวกเราก็ต้องไล่ตามหาสิ่งชั่วร้ายในอาณาบริเวณที่กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่สิ่งชั่วร้ายหนึ่งตนหรือสองสามตนเป็นประจำทุกวัน ทุกครั้ง

วิธีทำคือ: (1) รวบรวมพละกำลัง ความคิดต้องแจ่มชัด มีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ พลังความคิด(เนี่ยนลี่)ต้องรวมศูนย์ แข็งแกร่ง  มีพลังทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดในจักรวาลประดุจมีข้าพเจ้าเพียงหนึ่งเดียว (2) ศิษย์ซึ่งมองไม่เห็นมิติอื่นในขณะนี้ เมื่อท่องเคล็ดจบแล้วให้รวบรวมพลังความคิด(เนี่ยนลี่)อันแข็งแกร่งคิดไปที่คำว่า “เมี่ยะ” (MIE ดับสูญ) ต้องให้ตัว “เมี่ยะ” แข็งแกร่งมีขนาดใหญ่เท่าเทียนถี่จักรวาล ไม่ว่ามิติใดๆ ไม่มีสิ่งใดไม่ครอบคลุม ไม่มีสิ่งใดตกหล่น (3) ศิษย์ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งชั่วร้ายในมิติอื่น ให้ทำไปตามสถานการณ์ที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ เจิ้งเนี่ยน ต้องแข็งแกร่ง ใช้สติปัญญาอย่างเต็มกำลัง หนึ่งความคิดที่ถูกต้องโดยตัวเองสามารถสยบร้อยสิ่งชั่วร้าย (4) เวลาฟาเจิ้งเนี่ยนจะหลับตาหรือไม่หลับตามีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน ในกรณีลืมตาต้องทำให้ถึงระดับที่ มองแต่ไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมิติของคนธรรมดาสามัญ      

เวลาฟาเจิ้งเนี่ยน ไม่ว่า(สิ่งต่างๆ)จะปรากฏออกมารุนแรงอย่างไร ชั้นพื้นผิว(ภายนอก)ยังคงสงบและเยือกเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอยู่ในสถานที่ทำงาน หรือในสถานที่เฉพาะ ไม่ต้องอยู่ในท่าตั้งฝ่ามือก็จะมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน เพียงแต่คงไว้ซึ่งเจิ้งเนี่ยนอันแข็งแกร่ง รวบรวมความนึกคิด ก็สามารถบรรลุประสิทธิผลที่เหมือนกัน แต่ในสภาพการณ์โดยทั่วไปต้องตั้งฝ่ามือและทำท่าฝ่ามือดอกบัว

เพื่อลดความสูญเสีย  เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต จงใช้เจิ้งเนี่ยนอันแข็งแกร่งของศิษย์ต้าฝ่าให้เต็มที่เถิด!! แสดงอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของพวกท่านออกมา!!

 

หลี่ หงจื้อ

13  ตุลาคม  ค.ศ. 2002

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association