ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

สวรรค์ใสสะอาดอีกครั้ง

 

สวรรค์ขมุกขมัว ปฐพีมืดครึ้ม

สายฟ้าแห่งเทพระเบิด หมอกมืดกระจัดกระจาย

กวาดผีเน่าเปื่อยที่บ่อนทำลายฝ่า

อย่าพูดว่าจิตเมตตากรุณาจืดจาง

 

 

หลี่ หงจื้อ

16 มิถุนายน ค.ศ. 2002

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association