ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

หนทางแห่งเทพยากลำบาก

 

ยาวนานวาสนาหมื่นชาติ

ร้อยติดด้วยสายของต้าฝ่า

ท่ามกลางทุกข์ภัยฝึกฝนร่างทองคำ

ใย(เหตุใด)ก้าวย่างกรีดกราย

 

หลี่ หงจื้อ

30 พฤษภาคม ค.ศ. 2002

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association