ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ศิริมงคลจากต้าฝ่า

 

        สิบปีแห่งการเจิ้งฝ่า จัดสร้างจักรวาล ช่วยเหลือสรรพชีวิตนับจำนวนไม่ถ้วนจากการเสื่อมถอยและดับสูญ ก่อตั้งหลักการของฝ่าแห่งท้องนภาใหญ่อันหาที่สุดมิได้ ซึ่งประสานกลมกลืนและไม่เสื่อมถอย และสติปัญญาอันไร้ขอบเขต นี้คือศิริมงคลสำหรับสรรพชีวิต อานุภาพแห่งคุณธรรมของเหล่าศิษย์ต้าฝ่า

        ผู้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดต้าฝ่าเป็นเวลาสิบปี แม้แต่โลกมนุษย์ ลิขิตก็เปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติจากดาวหางซึ่งประวัติศาสตร์กำหนดไว้ผ่านพ้นไปแล้ว สงครามโลกครั้งที่สามไม่มีแล้ว ความกังวลในปี 1999 วัฏจักรฟ้าดินของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมถอย ดับสูญจะไม่ย้อนกลับมา ฝ่าปรับโลกมนุษย์กำลังจะมาถึง สรรพชีวิตในโลกมนุษย์จะตอบแทนบุญคุณแห่งการช่วยเหลือต่อต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่า ช่างวิเศษ ช่างวิเศษ ช่างวิเศษนักเอย!

 

หลี่ หงจื้อ

19  พฤษภาคม ค.ศ. 2002

                                                                                                           

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association