ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

สู่ประตูแห่งการไร้ชีวิต

 

ขี่เสือลงจากหลังเสือลำบาก

มนุษย์จะวางเดิมพันกับเทพ

คนชั่วทำจนสุดวิธีการ

อุด(ปิด)ทางชีวิตของตนโดยสิ้นเชิง

 

2002-5-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association