บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยเมืองบอสตัน ปี 2002

 

หลี่ หงจื้อ

 

27 เมษายน ค.ศ. 2002

 

            ที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ หลายๆ ท่านมาจากพื้นที่อื่น ยังมีจำนวนไม่น้อยมาจากออสเตรเลีย ครั้งนี้โดยหลักคือมาพบกับทุกท่าน ไม่คิดจะพูดอะไรมากนัก ดูจากสภาพการณ์ในการเจิ้งฝ่าของศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดโดยรวม ข้าพเจ้ารู้สึกว่า(ทำได้)ดีมาก บางด้าน(ทำได้)ดีอย่างยิ่ง ก็มีบางด้านที่ด้อยสักหน่อย แต่แกนหลัก(แกนนำ)โดยรวมทำได้ดีอย่างยิ่ง สำหรับศิษย์ต้าฝ่าพูดขึ้นมาแล้ว ยังมีหลายๆ สิ่งที่ทุกท่านยังทำได้ไม่ค่อยดี ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน อันที่จริงก็คือละเลยการศึกษาฝ่า เพราะชั้นพื้นผิวซึ่งพวกท่านกำลังกลืนกลายเข้ากับฝ่านั้นต้องยกระดับให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่ท่านยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ท่านบำเพ็ญทิ้งไป ทุกๆ อาณาจักรเขตแดน(ระดับ)จะมีสภาวการณ์ของแต่ละอาณาจักรเขตแดน(ระดับ) หากท่านหยุดอยู่ตรงนั้น แน่นอนก็จะตามไม่ทันพลังแห่งการเจิ้งฝ่า ในระหว่างการเจิ้งฝ่า เวลาที่ข้าพเจ้าเห็นทุกท่านทำได้ดี ล้วนเป็นเพราะทุกท่านสามารถเข้าใจฝ่าจากในฝ่า เวลาที่ทำได้ไม่ค่อยดี ข้าพเจ้าเห็นว่านั่นเป็นเพราะไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาฝ่า ไม่สามารถเข้าใจฝ่าจากในฝ่า ศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าท่านจะอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นไร สภาพการณ์แบบใด ท่านก็ต้องศึกษาฝ่า ไม่สามารถปล่อยปละละเลยการกลืนกลายและการยกระดับของตัวเอง ไม่สามารถลืมที่จะศึกษาฝ่า หากท่านศึกษาฝ่าได้ไม่ดี ท่านก็จะทำงานของต้าฝ่าได้ไม่ดี เมื่อพบกับความขัดแย้งอะไร ปัญหาอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข ท่านก็จะจัดวางความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ถูกต้อง ก็จะมีการโต้แย้งเกิดขึ้น แน่นอนเมื่อเกิดความขัดแย้ง มีการถกเถียงกันบ้าง ข้าพเจ้าคิดว่าก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไป เพราะท่านอยู่ในระหว่างบำเพ็ญ ก็จะต้องให้ขจัดจิตยึดติดของท่านทิ้งไป ให้ท่านยกระดับสูงขึ้นท่ามกลางการบำเพ็ญ เช่นนั้นก็ต้องให้ท่านแสดงจิตยึดติดที่ยังไม่ได้ขจัดทิ้งไปของคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ออกมา แล้วขจัดมันทิ้งไป แต่บางเวลาทุกท่าน เนื่องจากตัวพวกเราเองตามไม่ทันกับการศึกษาฝ่า จึงปฏิบัติต่องานหงฝ่าและช่วยเหลือสรรพชีวิตเหมือนเช่นคนธรรมดาสามัญ(ทำ) จึงทำให้งานหลายๆ อย่างซึ่งแต่เดิมเป็นที่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์มากนัก ทำได้ไม่ค่อยดีนัก ในเวลาเดียวกัน ก็ทำให้คนในสังคมเกิดความไม่เข้าใจต่อพวกเราในบางประการ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวเองไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ้น ยังสร้างความสูญเสียบางประการให้กับต้าฝ่า

            ทุกท่านทราบ ในระยะแรกหลังจาก 25 เมษายน ค.ศ.1999 พวกเรานอกจากศิษย์ต้าฝ่าแล้ว หลายๆ พื้นที่ในโลกไม่มีคนรู้ว่าเรื่องราวของฝ่าหลุนกงเป็นมาอย่างไร ในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลกล้วนเป็นเช่นนี้ เมื่อตอนที่การประทุษร้ายต่อพวกเราเริ่มขึ้นใหม่ๆ สื่อมวลชนทั่วโลกต่างอยากรู้ว่าเรื่องราวของฝ่าหลุนกงเป็นมาอย่างไร แต่ก็ไม่มีใครสามารถจะได้เอกสารข้อมูลในด้านตรง ล้วนแต่คัดลอกตีพิมพ์ข้อมูลที่สื่อมวลชนประเทศจีนปลุกปั่นข่าวลือตีพิมพ์ออกมา แน่นอนสื่อมวลชนต่างๆ ทั่วโลกพวกเขาไม่มีความตั้งใจจะทำเช่นนี้ พวกเขาต้องการจะรายงานข่าว ทุกท่านลองคิดดู ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันแบบมืดฟ้ามัวดินเช่นนี้ พวกเราสามารถปรับฝ่าในโลกมนุษย์มาจนถึงระดับนี้ บอกให้คนในสังคมโลกเข้าใจพวกเราให้ถูกต้อง สามารถบอกผู้คนทั่วโลกให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า เรื่องราวแท้จริงของพวกเราเป็นอย่างไร นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย นี้เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในการยืนยันความถูกต้องให้กับฝ่าทุกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง จึงสามารถบรรลุถึงระดับนี้ หากพวกเราไม่ระวัง เป็นไปได้ว่าการกระทำอันไม่สอดคล้องกับฝ่าของตัวเองอาจนำมาซึ่งความสูญเสีย ดังนั้นพวกเราพึงจะต้องระวังในสิ่งเหล่านี้ให้จงหนัก

เนื่องจากทุกท่านมีงานยุ่งจริงๆ ในเวลานี้ หลายๆ คนได้อาสาแบ่งงานต่างๆ ไปทำ จึงทำให้ไม่มีสมาธิที่จะศึกษาฝ่าอย่างเต็มที่ ในความคิดมีแต่เรื่องของงานเจิ้งฝ่า ไม่สามารถสงบจิตใจลงมาศึกษาฝ่า แท้ที่จริงเท่ากับศึกษาโดยเปล่าประโยชน์ ท่านไม่สามารถศึกษาฝ่าอย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างมีสติแจ่มแจ้ง นั่นคือศึกษาโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเสียเวลา ฉะนั้นทุกท่านต้องเข้าใจในด้านนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกท่านมีงานยุ่งมาก ทำงานหนักมาก ศิษย์บางคนมีเวลานอนน้อยมากในแต่ละคืน ทำงานต่างๆ มากมายและยังต้องศึกษาฝ่า แล้วยังงานอื่นๆ อีก ดังนั้นบางครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกท่านว่าท่านต้องทำอย่างนี้ ท่านต้องทำอย่างนั้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมล้วนต้องอาศัยทุกท่านไปจัดทำกันเอง ไปไตร่ตรองกันเองว่าจะทำอย่างไร และจัดทำให้ดียิ่งขึ้น

            นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังเห็นบางปัญหาที่ค่อนข้างเด่นชัดเมื่อหลายปีก่อน ได้ปรากฏออกมาอีกในระยะหลังนี้ ปัญหาอะไร ผู้ฝึกนอกประเทศจีน หลายๆ ท่านล้วนมีความสามารถในระดับหนึ่ง มีความรู้สูงๆ หลายๆ ท่านมีวุฒิการศึกษาต่างๆ ในหมู่คนธรรมดาสามัญ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ท่านมีความคิดแจ่มชัด และมีความสามารถสูงมากๆ หลายๆเรื่องจึงทำได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ทุกท่านริเริ่มที่จะทำงานอะไรให้ดี ซึ่งก็จะทำได้ดีจริงๆ แต่เป็นเพราะพวกท่านมีความสามารถสูงมาก ทุกคนต่างก็มีความคิดที่ดี ฉะนั้นจึงเกิดปัญหา ท่านก็มีความคิดที่ดี เขาก็มีความคิดที่ดี ทุกคนต่างเห็นว่าความคิดของตัวเองดี โดยมากมักจะเกิดการโต้แย้งเพราะปัญหาเหล่านี้ และในเวลาที่โต้แย้งกัน เนื่องจากปกติละเลยต่อการศึกษาฝ่า หรือไม่เคร่งครัดกับการบำเพ็ญของตน จึงทำให้การถกเถียงของพวกท่านเข้าสู่สภาวะของการโต้เถียงกันในแบบของคนธรรมดาสามัญ

            ศิษย์ต้าฝ่าจะทำอะไรก็ต้องยึดฝ่าเป็นสำคัญ เวลาจัดการเรื่องอะไรท่านต้องคำนึงถึงฝ่าก่อนเสมอ ทุกท่านคงจำได้ ประโยคหนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านอยู่เสมอ ศิษย์ต้าฝ่าทำอะไรก็ตาม ก่อนอื่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น ทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องอะไร เมื่อตกอยู่ในสภาพการณ์อะไร ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ความคิดอันดับแรกของข้าพเจ้าคือคิดถึงคนอื่นก่อน เพราะกลายเป็นธรรมชาติไปแล้ว ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะคิดถึงคนอื่น หากพวกท่านต่างสามารถทำได้ เช่นนั้นในการยืนยันความถูกต้องให้กับฝ่า ก็จะไม่เกิดเรื่องที่โต้เถียงกันอย่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน ถ้าหากพวกท่านมีพื้นฐานอันแข็งแกร่งเช่นนี้จริงๆ เวลาเกิดเรื่องอะไรก็จะสามารถสงบจิตใจลงมาคำนึงถึงคนอื่น พิจารณาตัวเอง ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องต่างๆ ก็จะทำได้ดี บางครั้งช่างถกเถียงกันเหมือนกับคนธรรมดาสามัญ บางคนถึงกับเถียงจนหน้าดำหน้าแดงคอเป็นเอ็น โดยไม่สนใจกับผู้คนที่อยู่โดยรอบและผลกระทบต่อสังคม ปฏิบัติตนเหมือนกับคนธรรมดาสามัญโดยสิ้นเชิง พวกท่านคือผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง คือศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้บำเพ็ญธรรมดาทั่วไปคนหนึ่ง ทุกท่านต่างก็ทราบ ไม่ว่าสิ่งชั่วร้ายนี้จะบ้าคลั่งอย่างไร มันจะไม่ยาวนาน ยิ่งใกล้วาระสุดท้ายมากเท่าใด ท่ามกลางการกระตุ้นของพลังแห่งการเจิ้งฝ่า สิ่งชั่วร้ายจึงแสดงออกมาชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น นี้แสดงให้เห็นว่านั่นต้องเป็นการแสดงออกของความบ้าคลั่งในวาระสุดท้าย สมมติว่าเรื่องนี้สิ้นสุดลงในวันใดจริงๆ สิ่งแรกที่จะต้องทำคือให้ศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาแห่งการเจิ้งฝ่าบรรลุหยวนหมั่นกลับสู่ตำแหน่ง ถึงเวลานั้นเมื่อท่านหันกลับไปดูหนทางที่ตัวเองเดินผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชัดเจน แน่นอนทำได้ดีหรือไม่ดี พระพุทธ เต๋า เทพองค์หนึ่งซึ่งหยวนหมั่นโดยสมบูรณ์อยู่ ณ ตำแหน่งของตนจะไม่ไปคิดในสิ่งเหล่านี้อีก ก็เหมือนความฝันที่ผ่านไปแล้ว แม้แต่คิดก็จะไม่คิดถึงมันอีก แต่การกระทำของทุกท่านในระหว่างขั้นตอนนี้ พวกท่านกำลังหลอมเหลาตัวเอง วางรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองให้มั่นคง ใครที่พลาดโอกาสนี้ไป หรือมีสิ่งใดที่ทำได้ไม่ดี เมื่อถึงเวลานั้นพวกท่านจะเห็นถึงสาเหตุของความผิดพลาด

            การเจิ้งฝ่าในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสอันดีที่สุดแก่สรรพชีวิตทั้งหมดในท้องนภาใหญ่สำหรับสรรพชีวิตทั้งหมด พูดได้ว่า เป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะวางรากฐานให้กับอนาคตของตน ฉะนั้นสำหรับศิษย์ต้าฝ่าก็เช่นกัน มรรคผลการบำเพ็ญของท่าน ตำแหน่งของท่าน ธรรมานุภาพของท่าน อนาคตทั้งหมดของท่าน ล้วนก่อตั้งขึ้นมาในโอกาสแห่งการเจิ้งฝ่าครั้งนี้ ฉะนั้นถ้าไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดี ก็เป็นการทำในสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยให้แก่ตัวเองจริงๆ ดังนั้นเวลาที่ท่านถกเถียงกันด้วยจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าจึงคิด ถ้าหากพวกเขามองเห็นความเป็นจริง บอกให้ท่านโต้เถียงกัน ท่านก็จะไม่โต้เถียงกันแล้ว เป็นเพราะเขามองไม่เห็นความเป็นจริง มีจิตใจของคนธรรมดาสามัญอยู่จึงสามารถบำเพ็ญอยู่ ณ ที่นี้ มีจิตใจของคนธรรมดาสามัญอยู่จึงสามารถยืนยันความถูกต้องให้กับฝ่า ถ้าไม่มีจิตใจเหล่านี้ ท่านก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องให้กับฝ่า ท่านไม่สามารถคงอยู่ที่นี่แล้ว นั่นก็คือไม่สามารถบำเพ็ญแล้ว แต่จะใช้เงื่อนไข(สภาพ)ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีได้อย่างไร ทำให้ดียิ่งขึ้นอีก ข้าพเจ้าก็ต้องบอกพวกท่าน เน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญ

            ต่อให้มีงานยุ่งอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นศิษย์ต้าฝ่า ต่อให้มีงานยุ่งอย่างไร ก็ต้องไตร่ตรองถึงผลกระทบจากผู้คนที่อยู่โดยรอบ เริ่มจาก 25 เมษายน ค.ศ.1999 ถึงภายหลัง 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 สิ่งชั่วร้ายใช้วิธีปลุกปั่นข่าวลือเยี่ยงอันธพาล ทำจนพวกเราต้องออกมาปกป้องตัวเอง ทำให้ชีวิตมากมายต้องพิษร้าย ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งจิตใจและพละกำลังไปมากมายเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต ทำให้ผู้คนเข้าใจพวกเราใหม่ ฉะนั้นในเวลาที่ไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดี เป็นไปได้ว่า โดยไม่ตั้งใจ ก็จะก่อเกิดความเสียหายให้กับความพยายามทั้งหลายที่ท่านได้ทุ่มเทไป ให้กับสิ่งที่ท่านต้องการจะทำ พวกท่าน การกระทำของผู้บำเพ็ญนั้นต้องบริสุทธิ์ถูกต้อง มีคนจำนวนมากที่เห็นการกระทำของพวกท่านแล้วรู้สึกพวกท่านเป็นคนดี ถ้าหากในเวลาปกติตัวพวกเราเองไม่ระวังความประพฤติของตัวเอง คนธรรมดาสามัญก็จะมองเห็นการกระทำของพวกท่าน เขาไม่สามารถจะเข้าใจท่านในระดับลึก เหมือนเช่นได้ศึกษาฝ่า เขาก็จะมองที่การกระทำของท่าน เป็นไปได้ว่าคำพูดของท่านประโยคหนึ่ง การกระทำหนึ่งอย่าง สามารถจะทำให้เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อต้าฝ่า พวกเราต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้

            อาจารย์จึงสามารถมองเห็นจุดบกพร่อง จึงสามารถมองเห็นปัญหา อย่างเช่นคำพูดสักคำ การกระทำสักอย่างของพวกท่าน ข้าพเจ้าก็รู้ว่ามีอะไรรวมอยู่ในนั้น โดยปกติ อาจารย์จะไม่อธิบายฝ่ากับพวกท่านเป็นรายบุคคล เพราะหากข้าพเจ้าอธิบายฝ่าให้กับปัญหาของเขาเป็นรายบุคคลแล้ว จะทำให้จิตใจของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างมาก กลับจะส่งผลกระทบต่อเขา ดังนั้นน้อยครั้งมากที่ข้าพเจ้าจะพูดกับใครในลักษณะอย่างนั้น แต่เวลาที่ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหาเหล่านี้ในที่ประชุมใหญ่ พวกท่านอย่าคิดว่าไม่ใช่การพูดกับท่านหรือพวกท่าน

            บนสวรรค์มีองค์ราชาเป็นจำนวนมาก ทุกท่านทราบ องค์ศากยมุนีกล่าวว่าพระยูไลมีจำนวนมากเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา เช่นนั้นแม่น้ำคงคาในอินเดียมีทรายเป็นจำนวนเท่าใด! ยังไม่เพียงเท่านี้ สิ่งที่องค์ศากยมุนีกล่าวนั้นเป็นการอุปมา พระยูไลทุกองค์ก็คือราชาแห่งฝ่าองค์หนึ่ง นี่ยังไม่ใช่มีแต่เพียงสายพุทธ สายพุทธเป็นเพียงเทพประเภทหนึ่งซึ่งแพร่หลายและมีเป็นจำนวนมาก มีเทพเป็นจำนวนมากเท่าใด มีองค์ราชาอย่างนี้เป็นจำนวนมากเท่าใด ถ้าหากราชาทุกองค์ ต่างปฏิบัติเหมือนอย่างพวกท่านทำกันในเวลาที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เช่นนั้นก็คงแย่แล้ว พวกเขาไม่มีการถกเถียงกันในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะของระดับชั้นที่พวกเขาอยู่ แน่นอนพวกเขาสามารถมองเห็นสัจธรรม สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่บ่อยครั้งก็มีความเข้าใจแตกต่างกันบ้างในระดับหนึ่ง แต่พวกเขาจะไม่โต้เถียงกัน นั่นเป็นสภาวะของการให้อภัยอันยิ่งใหญ่ ความเมตตากรุณาต่อชีวิต ความสามารถเข้าใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเจตนาที่ดี พูดด้วยคำพูดของคนก็คือสามารถเข้าใจผู้อื่น ฉะนั้นบางครั้งพวกเราไม่สามารถจะเจาะเข้าไปในโพรงเขาควายด้วยจิตที่แรงกล้าของคนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถหลุดออกจากตรงนั้นอยู่ร่ำไป ยิ่งคิดยิ่งยึดติด ยิ่งคิดใจของท่านก็ยิ่งเดือดพล่าน ยิ่งคิดก็ยิ่งถูกมารตนนั้นใช้เป็นประโยชน์ ในเวลาที่พวกท่านไม่สงบสติและจิตใจให้สุขุมเยือกเย็น ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน ในเวลานั้นคือมารกำลังใช้พวกท่านเป็นประโยชน์(เครื่องมือ) ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าท่านจะบำเพ็ญมายาวนานเพียงใดแล้ว และอย่าเห็นว่าท่านจะมีชื่อเสียงอย่างไรในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า เวลาที่พวกท่านไม่ระวังรับรองว่าจะเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่ว่าพวกท่านจะบำเพ็ญได้ดีอย่างไร วันนี้หากพวกท่านยังมีจิตใจของคนธรรมดาสามัญอยู่ นั่นก็คือสิ่งที่มารจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ ในเวลาที่ตัวเองไม่ระวังก็สามารถจะถูกใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นพูดสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้ว คือต้องพยายามระงับจิตใจเหล่านั้นของคนธรรมดาสามัญให้ได้ พยายามไม่ให้มันปรากฏออกมา พยายามเดินหนทางของตัวเองให้ถูกต้องให้เต็มที่ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ กับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปฏิบัติตนอย่างสง่าผ่าเผย ให้อภัย ใจกว้าง สามารถเข้าใจผู้อื่น สามารถไตร่ตรองปัญหาจากรอบด้าน เช่นนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องต่างๆ ก็สามารถจะทำได้ดี การกระทำแบบนี้ไม่ใช่การประนีประนอม ทุกคนต่างสามารถออกความเห็นของตนและประเมินด้วยเจตนาที่ดี

            พูดไปพูดมา ในความเป็นจริงยังคงเป็นประเด็นของการบำเพ็ญ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่ายังคงต้องอ่านหนังสือศึกษาฝ่าให้มาก อันที่จริงนี่ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์พวกท่าน เพราะเป็นอาจารย์จึงสามารถมองเห็นจุดบกพร่อง ท่านเรียกข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ ข้าพเจ้าจึงต้องบอกท่านว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและให้รับรู้ แน่นอนคำชมเชยข้าพเจ้าก็พูดอยู่บ่อยๆ ศิษย์ต้าฝ่ายอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่สง่างาม พวกท่านทำได้ดีจริงๆ คำพูดเหล่านี้พูดมากไปไม่มีประโยชน์กับพวกท่าน บ่อยครั้งเวลาอาจารย์เห็นพวกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง ได้แต่ดีใจกับพวกท่านอย่างเงียบๆ

            ในการยืนยันความถูกต้องให้กับฝ่าและช่วยเหลือสรรพชีวิต ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนล้วนแต่ริเริ่มอาสาในการทำงานต่างๆ จุดนี้อาจารย์เห็น นี้คือสิ่งที่คนธรรมดาสามัญในปัจจุบันทำไม่ได้ พวกเราผู้ฝึกซึ่งอยู่นอกประเทศจีนต่างทุ่มเทกำลังเข้าไปทำอย่างเต็มที่ ทุกคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองสมควรทำในช่วงเวลาแห่งการเจิ้งฝ่า สำหรับผู้ฝึกในประเทศจีน พวกเขาก็มีวิธีของพวกเขา สำหรับผู้ฝึกนอกประเทศจีน พวกท่านก็มีวิธีของพวกท่าน ล้วนแต่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทำในสิ่งที่เหมือนกัน ทุกคนล้วนกำลังทำกันอยู่ในสภาพแวดล้อมของตัวเอง ทำในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำในช่วงเวลานี้ พวกท่านทำในสิ่งที่ออกมาจากใจของตัวเอง ศิษย์ทุกคนกำลังพิทักษ์ปกป้องฝ่า กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต เหมือนเป็นอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่าจริงๆ ดูจากจุดนี้ คนในสังคมโลกไม่สามารถจะเปรียบเทียบ

            ทุกท่านทราบ แก๊งชั่วร้ายในประเทศจีนซึ่งควบคุมสิ่งที่ทำให้คนทุกข์ทรมาน นั้นไม่เป็นสองรองใคร พูดได้ว่าเป็นศูนย์รวบรวมวีธีการอย่างครบถ้วน ที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน ทั้งจากในและนอกประเทศจีน บวกกับความคิดของคนจีนปัจจุบันซึ่งผ่านการต่อสู้ทางการเมือง ได้กลายสภาพจนฉลาดแหลมคมและปลิ้นปล้อนมากยิ่งขึ้น เรื่องเลวทรามต่างๆ ที่ทำออกมาจึงชั่วร้ายอย่างที่สุด แม้จะเป็นเช่นนี้ คนจำนวนมากมายถูกกระทำ ถูกใช้(เป็นเครื่องมือ)ให้ทำความชั่ว ดังนั้นพวกเขาไม่ได้คิดบ่อนทำลายฝ่าจากใจของพวกเขาจริงๆ จุดนี้พวกเราก็มองเห็น ไม่ว่าสิ่งชั่วร้ายจะใช้วิธีอะไร ใช้เงินทองมากเท่าใดที่จะบ่อนทำลายต้าฝ่า ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ พวกเราทำด้วยใจ พวกเขาทำโดยใช้เงินทอง จุดนี้พวกเขาไม่มีวันจะเปรียบเทียบได้ กลไกโฆษณาชวนเชื่ออันทรงพลังของประเทศ มีสถานกงสุลอยู่ทุกแห่งทั่วโลก มีกองทัพที่ใหญ่โตเช่นนั้น สิ่งที่พวกเราเผชิญคือแก๊งการเมืองอันธพาลเช่นนี้ ซึ่งต้องการปราบปรามพวกเรา พวกเราสามารถทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้ายในครั้งนี้ในเวลาอันสั้น นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรอกหรือ นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำด้วยใจจึงสามารถทำได้หรอกหรือ นี่ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าริเริ่มอาสาทำกันเองจึงทำได้หรอกหรือ แน่นอนสิ่งชั่วร้ายคิดจะบ่อนทำลายฝ่าแห่งจักรวาล ย่อมไม่มีวันจะทำได้

            แน่นอน สิ่งต่างๆ ไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆ ธรรมดาเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญคิด ถึงแม้สิ่งชั่วร้ายคิดอยากจะให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของมันจริงๆ ก็เป็นไปไม่ได้ ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ตลอดช่วงเวลาการเจิ้งฝ่าโดยรวม ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งปรากฏออกมาท่ามกลางการเจิ้งฝ่า อิทธิพลเก่าได้จัดเตรียมไว้แล้วด้วยระบบอย่างรัดกุมในประวัติศาสตร์ มันสับสนวุ่นวาย มันสับสนวุ่นวายถึงระดับนี้ มันชั่วร้าย มันชั่วร้ายถึงระดับนี้ แต่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศจีน นับรวมกันทั้งหมด ยังมีคนธรรมดาสามัญในสังคมอีกมากมาย และชีวิตที่เลวมากๆ ในทุกๆ มิติซึ่งไม่ได้เข้าร่วม ล้วนแต่ถูกยับยั้งเอาไว้ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีส่วนสำหรับมัน ยังไม่ให้มันเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ดีหรือเลวก็ตาม มีทั้งสองฝ่าย สิ่งต่างๆดูเหมือนไร้ระเบียบ แต่ในความเป็นจริงเป็นระเบียบอย่างยิ่ง การกระทำของสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ที่เข้าร่วมดูแล้วชั่วร้ายอย่างยิ่ง อิทธิพลเก่าเพียงแต่กำลังใช้พวกมันเป็นประโยชน์ จุดประสงค์ที่ใช้คือให้พวกเรากำจัดขยะ(สิ่งปฏิกูล)เหล่านี้ในจักรวาลทิ้งไปในระหว่างการเจิ้งฝ่า ชีวิตชั่วร้ายมองไม่เห็นความเป็นจริง จึงแสดงออกมาอย่างกำเริบเสิบสาน เมื่อถึงเวลาที่ความเป็นจริงปรากฏ ชีวิตทั้งหมด รวมทั้งคนธรรมดาสามัญต่างจะอุทานอย่างตื่นตะลึง – โอ้ เรื่องราวเป็นเช่นนี้!

            แน่นอน สภาพการณ์ในสภาพแวดล้อมนี้แตกต่างกับสภาพแวดล้อมอย่างในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ การพูดถึงเรื่องการเจิ้งฝ่า พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิต ภายใต้แรงกดดันของสิ่งชั่วร้ายแบบนั้น ภายใต้สภาพการณ์แบบนั้น ในมิติซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายนั้นแตกต่างจากการพูดกันที่นี่ แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น อันที่จริงก็เป็นความประสงค์ซึ่งอิทธิพลเก่าต้องการจะทดสอบซินซิ่งของศิษย์ต้าฝ่า ย่อมต้องเป็นเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้นภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ศิษย์ต้าฝ่าต้องเดินหนทางของตนให้ถูกต้อง พยายามอย่าปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายและอิทธิพลเก่าเจาะช่องว่างได้ ความคิดถูกต้องอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด อธิบายความเป็นจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต อิทธิพลเก่าไม่กล้าต่อต้าน สิ่งสำคัญคือสภาวะจิตในขณะทำงาน ต้องไม่ปล่อยให้เขาเจาะช่องว่างได้

ถือโอกาสนี้ขอพูดอีกจุดหนึ่ง ทุกท่านทราบ ปัจจุบันนี้พวกเรามีกำลังคนค่อนข้างจำกัด ในการอธิบายความเป็นจริงทุกท่านต้องไม่สนใจแต่เรื่องนี้โดยไม่ดูแลเรื่องนั้น พูดอีกนัยหนึ่งคือพวกเราต้องไม่ทุ่มกำลังทั้งหมดไปรวมอยู่ที่เรื่องเดียว ต้องพยายามดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมด ทำสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ให้ดีทั้งหมด

            ไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้แล้ว ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกท่านทำงานหนักมาก วันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยชมเชยพวกท่านมากนัก แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าในความเป็นจริงทุกคนต่างทุ่มกำลังทั้งหมด ให้กับงานอธิบายความเป็นจริงให้กับฝ่า เห็นว่ามีงานมากมายต้องทำ ทุกคนต่างรู้สึกกระวนกระวายในจิตใจอยากจะทำงานต่างๆ ให้ดี ทั้งหมดนี้อาจารย์เห็น ไม่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นที่เห็น ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ชีวิตทั้งหมดในจักรวาลต่างก็จ้องมองกันอยู่ ชั้นพื้นผิวของสสารนั้นเรียงลำดับตัวขึ้นมาจากอณู การเจิ้งฝ่าโดยรวมได้ดำเนินมาถึงชั้นพื้นผิวจุดนี้แล้ว แต่แม้ว่าร่างสสารชั้นพื้นผิวนี้จะดูหยาบในสายตาคน ในความเป็นจริงระบบจุลภาคอันใหญ่โตได้ซึมเข้าไปในตัวของมันแล้ว ซึ่งก็สลับซับซ้อนอย่างยิ่ง ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า การทะลวงกำลังดำเนินถึงชั้นพื้นผิวแล้ว พูดอีกนัยหนึ่งคือ ดำเนินใกล้จะถึงที่(จุด)ที่คนสามารถจะมองเห็นแล้ว แต่ ณ ระดับจุลภาคมันยังคงสอดประสานกับมิติที่ใหญ่โต ณ ที่นั่นยังมีกลุ่มชีวิตที่ใหญ่โต ฉะนั้นชีวิตที่การเจิ้งฝ่าจะต้องให้การช่วยเหลือ ยังคงมีจำนวนที่ใหญ่โตมากมายอย่างยิ่ง นอกจากนี้สภาพการณ์ยังสลับซับซ้อนอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากระทำ สรรพชีวิตต่างก็ให้ความสนใจกันอยู่ ในจักรวาลนี้มีดวงตาอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทั้งพวกที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และพวกที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่างก็มองดูกันอยู่ สรรพชีวิตของจักรวาลใหม่ต่างกำลังรอคอยจุดจบสุดท้าย ด้วยความปรารถนาอย่างร้อนรน สรรพชีวิตของจักรวาลเก่าล่ะ ก็ปรารถนาที่จะได้รับการช่วยเหลือ พวกที่เข้าร่วมประทุษร้ายการเจิ้งฝ่าในเรื่องนี้มีเพียงอิทธิพลเก่าส่วนนั้น เป็นเพียงร้อยละ 20 ของชีวิตในระดับชั้นต่างๆ จำนวนชีวิตอื่นๆที่มากกว่าไม่ได้เข้าร่วม พวกที่ไม่ได้เข้าร่วมเหล่านี้ต่างกำลังสังเกตการณ์ มองดูทุกสิ่งทุกอย่างนี้ จุดหนึ่งที่พวกเขารู้ รวมทั้งอิทธิพลเก่าก็รู้ เรื่องนี้หากทำไม่สำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหมดสิ้น

            นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันได้ค้นพบการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในจักรวาล พวกเขาค้นพบว่าขอบเขตของจักรวาลที่พวกเขาสามารถมองเห็นในเวลานี้ กำลังขยายตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้น และความเร็วของการขยายตัวก็เพิ่มเร็วยิ่งขึ้น เร็วยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ เพียงแต่พูดถึงหลักการของฝ่า ทุกท่านทราบไหม การขยายตัวแฝงด้วยความหมายอะไร ของสิ่งหนึ่งก่อนจะระเบิดจึงจะขยายตัว เมื่อขยายตัว ขยายตัวจนถึงระดับหนึ่ง มันก็จะแตกออกในทันที ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเข้าสู่วาระสุดท้าย ชีวิตจำนวนมากต่างเฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยความร้อนใจ ส่วนอิทธิพลเก่าอิงตามที่พวกมันกำหนดก็กระวนกระวายด้วยเช่นกัน แน่นอนชีวิตของจักรวาลใหม่ต่างมุ่งหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้สิ้นสุดโดยเร็ว พลังอันยิ่งใหญ่แห่งการเจิ้งฝ่ากำลังทำในขั้นสุดท้าย ด้วยความเร็วที่ฉับพลันและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหนือเวลาทั้งปวง เวลานี้ยังเหลืออีกนิดเดียวก็จะตามทันกับความเร็วของการขยายตัว ณ ชั้นพื้นผิว แน่นอนการขยายตัว ณ ชั้นพื้นผิวดูเชื่องช้ามากด้วยเวลาของมนุษย์ ในความเป็นจริงมันเร็วมาก สิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็เร็วมาก ข้าพเจ้าเคยบอกพวกท่านว่า ข้างบนทำได้มากเท่าใด ข้างล่างจึงจะทำได้มากเท่านั้น แม้ว่าจักรวาลกำลังขยายตัว ความเร็วที่ข้าพเจ้าทำก็เร็วอย่างยิ่ง สามารถตามมันทันอย่างแน่นอน ถ้าตามมันไม่ทัน ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน การสลายตัว(ขั้น)สุดท้ายจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ณ มิติชั้นพื้นผิวทั้งหมดไม่คงอยู่ ถ้าตามมันทัน ก็จัดการแก้ไข ไม่เพียงแต่จะตามมันทัน ยังจะแซงขึ้นหน้ามัน นั่นก็คือเวลาของฝ่าปรับโลกมนุษย์ เวลานี้ยังเหลืออีกเพียงนิดเดียวก็จะตามทันกับความเร็วของการขยายตัวนั้นแล้ว สรรพชีวิตนับจำนวนไม่ถ้วน ชีวิตนับจำนวนไม่ถ้วน ต่างมองดูกันอยู่ อันที่จริง ในทุกอณูเล็กๆ ของอากาศล้วนคือดวงตา สวรรค์คืออะไร ข้าพเจ้าเคยบอกพวกท่านว่า ไม่ใช่ท้องฟ้าในจินตนาการของคนแบบนี้ เมื่อ(ท่าน)มองดูโลกจากดวงจันทร์ จากดาวเสาร์ หรือจากดาวศุกร์ ก็อยู่บนสวรรค์ใช่หรือไม่ อยู่บนสวรรค์เช่นกัน สวรรค์อยู่ ณ ระดับมหภาค อยู่ ณ ระดับจุลภาค ไม่ใช่หมายถึงมิติคู่ขนานซึ่งประกอบขึ้นจากอณูในระดับเดียวกัน ในสายตาของเทพนั่นเป็นเพียงความคิดใกล้และไกล ณ ระดับมหภาคและในระดับจุลภาค ชีวิตทั้งหมดต่างกำลังจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างนี้บนโลก การกระทำทุกอย่าง ความคิดทุกประการ พวกเขารู้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ ล้วนปรากฏอย่างชัดเจนในสายตาของสรรพชีวิตชั้นสูง ฉะนั้นทุกท่านจะต้องทำให้ดี ให้พวกเขาเกิดความเลื่อมใส

            ยิ่งใหญ่สง่างาม ยิ่งใหญ่สง่างามจริงๆ ปราศจากเรื่องของการเจิ้งฝ่า ก็จะไม่สามารถดึงให้ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าแห่งช่วงเวลาการเจิ้งฝ่าเด่นออกมา ศิษย์ต้าฝ่า สิ่งที่พวกท่านเผชิญอยู่นั้นยิ่งใหญ่สง่างาม สิ่งที่พวกท่านเผชิญอยู่คือความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง แน่นอนยังมีความเป็นมาของตัวพวกท่านเอง ทั้งหมดรวมอยู่ข้างใน ข้าพเจ้าจึงบอกว่าพวกท่านยิ่งใหญ่สง่างาม ต้องปฏิบัติตนให้คู่ควรกับสมญานามของ “ศิษย์ต้าฝ่าแห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่า” สิ่งนั้นไม่มีอีกในจักรวาล ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มา มีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วเหมือนเกิดอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักกับคนธรรมดาสามัญ ถ้ามีความแตกต่าง เมื่อพวกท่านบอกว่าอะไร คนก็จะเชื่อ ก็จะไม่มีเรื่องของการเจิ้งฝ่า คนทำบาปท่ามกลางวังวน เวลานี้ก็ให้ชดใช้บาปอยู่ท่ามกลางวังวน อย่าเห็นว่าพวกเรายังมีหนทางที่ลำบากต้องเดินอีกหนึ่งช่วง เวลาจะไม่ยาวนาน หวังว่าจากนี้ไปทุกท่านจะทำให้ดียิ่งขึ้น

            ข้าพเจ้าจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้แล้ว ให้พวกท่านดำเนินการประชุมต่อไป วันนี้เพียงแต่มาพบกับพวกท่านเพราะมีบางคนมาจากภาคพื้นยุโรป มาจากออสเตรเลีย มาจากเอเซีย ทุกท่านก็อยากเห็นข้าพเจ้าด้วย หากมีเรื่องอะไรจำเป็นต้องพูด ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับพวกท่านอย่างแน่นอนและบอกพวกท่านให้ทำอย่างไร วันนี้โดยหลักคือมาพบกับทุกท่าน ขอบคุณทุกท่าน