ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

 

ละครฉากหนึ่ง

 

ฟ้าเป็นม่าน                                  แผ่นดินเป็นเวที

จักรวาลเคลื่อน                            ฟ้าดินเปิด

เรื่องราวผ่านยุคสมัย                    มาเพื่อฝ่า

ฝ่าหลุนหมุน                                สวรรค์ พื้นดิน มนุษย์ ใหม่

 

                                                   2002-02-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Falun Dafa Association