ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

 

ล้าง

 

ฟ้าถล่ม แผ่นดินพลิก ทรายและฝุ่นร่วงหล่น

ทำร้ายมนุษยโลกนับหลายร้อยล้านคน

ความเมตตากรุณาช่วยเหลือ ใครจะรู้มีกี่คน

หลุมศพใหม่ เพิ่มขึ้นทั่วไปในจงหยวน

 

                                                            2002-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2011 Falun Dafa Association