ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

 

ปัดกวาด

 

เมฆมืดครึ้มผ่านไป                       ลมยังแรง

มังกรร้ายถูกโค่น                          คนยังลุ่มหลง

ณ ที่สิ่งชั่วร้าย                               มีหมอกมืดครึ้ม

ศิษย์ต้าฝ่า                                      ตั้งฝ่ามือ

กำจัดสิ่งชั่วร้ายที่หลงเหลือ           ความคิดถูกต้องก่อเกิด

อธิบายความเป็นจริง                     ช่วยสรรพชีวิต

กำจัดสิ่งชั่วร้ายให้สูญสิ้น             กวาดจักรวาล

 

2002-01-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association