บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย เมืองฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ปี 2001

 

หลี่ หงจื้อ

 

29 ธันวาคม ค.ศ. 2001

 

            สวัสดีทุกท่าน

            นานแล้วที่ไม่ได้พบกัน เนื่องจากทุกท่านจะพูดเรื่องประสบการณ์การบำเพ็ญ ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยในครั้งนี้ เวลานี้ความคืบหน้าของต้าฝ่าโดยรวมดำเนินไปได้ค่อนข้างดี อีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยจังหวะก้าวที่มั่นคงในระหว่างการเจิ้งฝ่า ดังนั้นจึงไม่คิดจะพูดอะไรกับทุกท่านเป็นพิเศษ ยิ่งไม่คิดจะบรรยายฝ่าที่ไกลจากสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่มากจนเกินไป เพราะเวลาที่ข้าพเจ้ามีเรื่องจะต้องพูด และพูดกับพวกท่าน ก็คือบอกทุกท่านว่าสมควรจะทำอย่างไร ครั้งนี้ เพราะนานแล้วที่ไม่ได้พบกับทุกท่าน ประการแรกคือมาพบปะกับทุกท่าน อีกประการหนึ่งคือ ถือโอกาสเน้นย้ำกับทุกท่านถึงสิ่งที่พวกเราทำกันในเวลานี้ และสถานการณ์โดยรวม ด้านอื่นไม่อยากจะพูดถึงมากนัก จะรบกวนอย่างมากต่อความคืบหน้าของการเจิ้งฝ่าโดยรวมในเวลานี้ของพวกเรา

            ดูจากสถานการณ์ในขณะนี้ เนื่องจากผู้ฝึกต่างสามารถเข้าใจฝ่าจากในฝ่า นอกจากนี้เวลาผ่านไป 2 ปีกว่ามานี้ ทุกท่านได้ฝึกฝนจนนับวันก็ยิ่งมีสติปัญญามากขึ้น ยิ่งมีสติแจ่มชัดมากขึ้น นับวันก็ยิ่งสามารถเข้าใจฝ่า ฉะนั้นศิษย์ต้าฝ่านั้น จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อต้าฝ่า ต่อสรรพชีวิตของทุกๆคน นับวันก็ยิ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมด ทำงานในเรื่องอธิบายความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติพวกเราทุกคนก็ได้เห็นแล้ว หลังจาก 20 กรกฎาคม ค.ศ.1999 ในช่วงเวลานั้นผู้ฝึกแทบทุกคนอาจจะรู้สึก สิ่งชั่วร้ายนี้ดูเหมือนไม่มีช่องว่างใดที่มันไม่เจาะ ไม่มีที่ใดที่มันไม่อยู่ ทั้งหมดดูเหมือนเป็นไปตามที่นักพยากรณ์เหล่านั้นพูดเอาไว้จริงๆ สิ่งชั่วร้ายมากันอย่างมืดฟ้ามัวดิน เหมือนฟ้าถล่มลงมาแล้วอย่างนั้นจริงๆ ทุกที่ล้วนมีแต่สิ่งชั่วร้าย ต่อให้เป็นคนดีอย่างไรหรือชีวิตอื่น ก็อาจจะได้รับอิทธิพลของสิ่งชั่วร้ายนั้น ในเวลานั้นแม้แต่ผู้ฝึกต้าฝ่าทุกคนต่างเคยตรึกตรองกับตัวเอง: ฉันควรบำเพ็ญต้าฝ่านี้หรือไม่ แท้จริงแล้วต้าฝ่าถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง แท้จริงแล้ว หลี่ หงจื้อเป็นคนอย่างไร ผู้ฝึกจำนวนมาก ล้วนแต่หลังจากผ่านการไตร่ตรอง เดินข้ามมาอย่างแน่วแน่ ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง เพราะพวกท่านสามารถเดินออกมา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นนั้น เผชิญกับแรงกดดันที่ใหญ่ตรงหน้าขนาดนั้น อธิบายต่อพลโลกถึงเรื่องราวของพวกเรา บอกกล่าวผู้คนว่าพวกเราถูกประทุษร้าย วิธีการโจมตีทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างข่าวลือ ใส่ร้ายป้ายสี มุ่งร้าย ทั้งหมดล้วนมีลักษณะของการประทุษร้ายโดยสิ้นเชิง ยิ่งกว่านั้นเป็นการประทุษร้ายอย่างชั่วร้ายที่สุด เมื่อพลโลกได้รู้ถึงความเป็นจริงของการประทุษร้ายแล้ว พวกเขาต่างรู้สึกตกใจอย่างมาก

            เนื่องจากในตอนแรกสิ่งชั่วร้ายมากันอย่างมืดฟ้ามัวดิน จึงทำให้งานอธิบายความเป็นจริงของพวกเรายากลำบากอย่างมาก ดูเหมือนผู้คนต่างไม่รับฟัง ความจริงคือเหตุการณ์ชั่วร้ายนั้นได้ยับยั้งคนเอาไว้ หลังจากผู้คนได้ฟังและเชื่อในคำโกหกพกลมของสิ่งชั่วร้ายเพียงด้านเดียว ด้วยความคิด ข้อสงสัยในลักษณะที่ฟังและเชื่อในคำโกหก บวกกับที่สิ่งชั่วร้ายใช้ความคิดที่ไม่ถูกต้องของคน ทำให้คนยิ่งไม่สามารถเข้าใจพวกเราอย่างถูกต้อง และมองไม่เห็นความเป็นจริงของเหตุการณ์ประทุษร้ายครั้งนี้ แต่แล้วพร้อมกับความคืบหน้าโดยรวมของการเจิ้งฝ่าดำเนินไปเร็วยิ่งขึ้น ไม่หยุดยั้งที่จะทะลวงสู่มิติที่กว้างยิ่งขึ้น ก็คือทะลวงสู่ระดับจุลภาคมากยิ่งขึ้น ชีวิตใหญ่มหึมา ณ ระดับจุลภาคมากยิ่งขึ้นซึ่งคงอยู่ในจักรวาล การเปลี่ยนสภาพของพวกเขาคือ สาเหตุมูลฐานที่สุดของการเจิ้งฝ่าในจักรวาล แน่นอนพวกเขาจำนวนมากไม่แน่เสมอไปที่ตั้งใจขัดขวาง การคงอยู่ของพวกเขาก็คือ ปัญหาชั้นหนึ่งที่ต้องแก้ไข การคงอยู่ของพวกเขาก็คือองค์ประกอบที่เก่า ก็คือเทียนถี่(ร่างสวรรค์) อันใหญ่มหึมา ที่ต้องปรับให้คืนสู่ความถูกต้อง ก็คือชีวิตใหญ่มหึมาที่จะต้องช่วยเหลือ แก้ไขพวกเขาโดยอาศัยการเจิ้งฝ่า หรือชำระทิ้งท่ามกลางการเจิ้งฝ่า หรือจัดวางตำแหน่งเสียใหม่ หรือให้กลืนกลายกับที่เดิม ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการกระบวนขั้นตอน กระบวนขั้นตอนนี้ก็คือเวลา พูดถึงเวลา ทุกท่านทราบ นับจาก 20 กรกฎาคม ค.ศ.1999 เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ในระยะแรกทุกท่านต่างรู้สึกหนึ่งวันผ่านไปเหมือนหนึ่งปี แม้กระทั่งชั่วประเดี๋ยวผ่านไปยาวนานราวกับหนึ่งปี แรงกดดันใหญ่มาก แต่แล้วพวกท่านต่างก็ได้ต้านทานแรงกดดันที่ใหญ่เช่นนี้ แน่วแน่ทำงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เปิดโปงการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้าย ขณะเดียวกันท่ามกลางการเจิ้งฝ่า สิ่งชั่วร้ายถูกชำระทิ้งไปมากขึ้นมากขึ้น ก็ทำให้ความคิดของพลโลกถูกยับยั้งไม่รุนแรงมากนัก ดังนั้นภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ทุกท่านต่างพบว่า ปัจจุบันนี้เวลาที่อธิบายความเป็นจริงของการประทุษร้ายกับพลโลกอีกครั้ง พลโลกจึงไม่เย็นชาเฉยเมยเช่นนั้นแล้ว ราวกับเขาไม่เคยได้ยิน เรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้าย พลโลกอยากรู้ความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้น เนื่องจากการเจิ้งฝ่าดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่หยุด บวกกับเหล่าศิษย์ ฟาเจิ้งเนี่ยน(ส่งความคิดถูกต้อง) อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สิ่งชั่วร้ายนับวันยิ่งน้อยลง อันที่จริงสิ่งชั่วร้ายก็คือ กระทำความชั่วในช่วงระหว่างกาลของขั้นตอนนี้ ก่อนที่การเจิ้งฝ่าจะมาถึง และก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหม่จะถูกจัดสร้างขึ้นมา ความชั่วร้ายทั้งหมดล้วนเกิดขึ้น แสดงออกมาที่นี่ ในช่วงเวลาตรงนี้ซึ่งสิ่งชั่วร้ายสร้างความยุ่งเหยิงอยู่ข้างใน มันไม่สามารถจะทำให้ฝ่ายุ่งเหยิง เป็นไปไม่ได้ที่(มัน) จะทำให้จักรวาลยุ่งเหยิง มันได้แต่แสดงทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตที่เก่าหลังจากเสื่อมถอยแล้ว (แสดง)ออกมาตรงนี้ ในช่วงระหว่างกาลก่อนที่การเจิ้งฝ่าจะมาถึง ดูแล้วชั่วร้ายอย่างยิ่ง ศิษย์ต้าฝ่าในโลกมนุษย์ซึ่งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมนี้ จะรู้สึกถึงแรงกดดันที่ใหญ่มาก รู้สึกว่าแรงกดดันใหญ่มากจริงๆ แต่ทุกท่านทราบ เวลาในมิติที่ต่างกันจะแตกต่างกัน ฉะนั้นมองดูจากสนามเวลาที่ใหญ่มากๆ จะพบว่าสองปีนี้เป็นเวลาเพียงชั่วพริบตา สั้นมาก พวกเราตกอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ประสบกับการประทุษร้าย ล้วนรู้สึกว่าหนึ่งวันนานราวหนึ่งปี แต่เวลานี้ทุกท่านทั้งหมดเดินข้ามมาแล้ว เหลียวหน้ากลับไปดู สองปีนี้ในจักรวาลก็เป็นเวลาเพียงชั่วพริบตา แต่ในเวลาสองปีนี้ กลับได้สร้างผู้สำเร็จธรรมที่ยิ่งใหญ่สง่างามอย่างแท้จริงขึ้นมาเป็นจำนวนมากเท่าใด ผ่านเวลาสองปีนี้ พวกเรามีผู้ฝึกซึ่งฝึกฝนจนสุกงอม แล้ว เป็นจำนวนมากเท่าใด ผ่านเวลาสองปีนี้ จิตใจของคนธรรมดาสามัญมากเท่าใดที่ปล่อยวางไม่ได้เอย ความยึดติดมากเท่าใดที่รับรู้ไม่ได้เอย พวกท่านต่างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว ปล่อยวางได้แล้ว ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ นี่ยังเป็นสิ่งที่ทำกันได้ยากจริงๆ แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมันจัดเตรียมข้าพเจ้าปฏิเสธ ไม่ยอมรับ แต่โดยแท้จริงท่ามกลางเหตุการณ์ชั่วร้ายครั้งนี้ ศิษย์ต้าฝ่าได้ฝึกฝนจนยอดเยี่ยมมากขึ้นมากขึ้น พวกเราลองหันกลับดูด้วยตัวเอง สองปีนี้ไม่ใช่ชั่วพริบตาหรือ ผ่านไปแล้วสองปีกว่า แต่ช่วงเวลานั้นกลับทำให้ต้าฝ่าของเรา และศิษย์ต้าฝ่าได้ก่อตั้งทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งจะไม่ดับสลายและยิ่งใหญ่สง่างามที่สุด ธรรมานุภาพอันยิ่งใหญ่สง่างามที่สุด

            แน่นอน สามารถทำทั้งหมดนี้ได้ดีนั้น กับพวกเราแต่ละคน กับการบำเพ็ญตัวเองของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน กับการยกระดับสูงขึ้นของตัวเองเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะประสบกับการประทุษร้าย ตกอยู่ภายใต้ความยากลำบากอย่างไร ทุกท่านต่างสามารถแน่วแน่ในการบำเพ็ญ แน่วแน่ในการศึกษาฝ่า สามารถทำให้ตัวเองมีสติแจ่มชัด ความคิดของผู้บำเพ็ญหากแยกออกจากฝ่า สิ่งชั่วร้ายก็จะเจาะเข้ามา หากมองดูด้วยสายตาของคน คนและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์เป็นสามมิติ ในความเป็นจริง สสารทั้งมวลของมิติมนุษย์โดยรวม ดอกไม้ ใบหญ้า ต้นไม้ รวมทั้ง คน อากาศ ทั้งหมดล้วนประกอบขึ้นมาจากอณู(โมเลกุล) ในขนาดที่ใหญ่เท่านั้น และท่ามกลางของอณูชั้นนี้ ทั้งหมดเชื่อมต่อกัน รวมทั้งร่างกายของคน เมื่อคน ตัเองไม่มีความคิดถูกต้อง เช่นนั้นในจักรวาล ในสามภพ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดจะไหลเวียนอยู่ข้างในร่างกายของคนไม่หยุด แม้กระทั่งหยุดอยู่ตรงนี้ คนก็ไม่รับรู้ คนจึงถูกควบคุมครอบงำกันเช่นนี้ ก็คือมันควบคุมครอบงำคนในสภาพการณ์ที่อณูเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกัน ดังนั้นท่ามกลางการถูกประทุษร้ายที่ประสบในสองปีนี้ ทุกท่านต่างสามารถแน่วแน่ในการบำเพ็ญ ทำให้ตัวเองมีสติแจ่มชัดมากขึ้นมากขึ้น มองเห็นความชั่ร้ายของการประทุษร้ายในครั้งนี้ ได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้น ฉะนั้นจึงพูดว่าการศึกษาฝ่า สำหรับศิษย์ต้าฝ่า สำหรับผู้บำเพ็ญ โดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อให้สภาพแวดล้อมยากลำบากอย่างไร ต่อให้มีงานยุ่งอย่างไร ก็ไม่สามารถลืมที่จะศึกษาฝ่า จะต้องศึกษาฝ่า เพราะนั่นคือหลักประกันมูลฐานที่สุด ของมูลฐานที่สุดของการยกระดับของพวกท่าน ข้าพเจ้าไม่สามารถพบปะกับผู้ฝึกทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ภายใต้สภาพการณ์ที่ผู้ฝึกไม่สามารถพบกับข้าพเจ้า ไม่สามารถบอกว่ามีเรื่องต้องไปหาอาจารย์ ดังนั้นสามารถทำแต่เพียงยึดฝ่าเป็นอาจารย์ และเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถบำเพ็ญ สามารถยกระดับสูงขึ้นมา ดังนั้นในฝ่าชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเอาองค์ประกอบวัตถุธาตุทั้งหมด ที่ทำให้คนสามารถบำเพ็ญยกระดับสูงขึ้นมาสอดแทรกอยู่ข้างใน เพียงแต่ท่านไปศึกษา ปัญหาอะไรล้วนสามารถแก้ไข เพียงแต่ท่านไปบำเพ็ญ เพียงแต่ท่านสามารถรับรู้ฝ่าจากในฝ่า ก็จะไม่มีอะไรทำม่ได้

            แน่นอน พูดถึงการศึกษาฝ่า พวกเราทุกคนในความเป็นจริงต่างก็ยืนหยัดกันอยู่ แต่เนื่องจากทุกท่านเวลานี้ยุ่งอยู่กับงานอธิบายความเป็นจริง บางคนเขียนบทความ บางคนทำงานในรูปแบบของสื่อมวลชน ยังมีบางคนแจกใบปลิวอยู่บนถนน ยังมีบางคนทำงานด้านอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานอธิบายความเป็นจริง กำลังช่วยเหลือพลโลกซึ่งต้องพิษร้ายของคำโกหก ดังนั้นจึงทำให้บางครั้งเวลาทุกท่านศึกษาฝ่า ความคิดไม่สามารถสงบลงมาได้ นี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ร้ายแรงอย่างยิ่ง

            ทุกท่านทราบ ด้วยสภาวะจิตอะไร เวลาดูฝ่าจึงจะสามารถเห็นหลักการของฝ่า ไม่ต้องให้ข้าพเจ้าพูดอะไรมาก ทุกท่านต่างก็ทราบ เวลาที่สายตาท่านอ่านฝ่าอยู่ ความคิดไม่อยู่ที่ฝ่า ทุกท่านลองคิดดู นั่นมิเท่ากับท่านอ่านโดยเปล่าประโยชน์หรือ เช่นนั้นอ่านให้ใคร ตัวเองกลับไม่ได้ศึกษาเลย ข้าพเจ้าไม่ใช่บอกทุกท่านว่า จะต้องให้ตัวท่านเองได้พลังกงอย่างแท้จริงหรอกหรือ เช่นนั้นถ้าเวลาศึกษาฝ่าความคิดไม่อยู่ที่ฝ่า ท่านศึกษาฝ่าให้ใครล่ะ ไม่ใช่วิจารณ์ คือกำลังบอกทุกท่านว่า นี้เป็นสภาพการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นไม่ว่าจะมีงานยุ่งอย่างไร เวลาที่พวกท่านศึกษาฝ่า ความคิดอะไรล้วนต้องปล่อยวาง โดยหลักไม่ไปคิดเรื่องอื่น ศึกษาฝ่าเท่านั้น บางทีระหว่างที่ท่านศึกษาฝ่าอยู่ ปัญหาที่ท่านคิดก็จะได้รับการแก้ไขให้กับท่าน เพราะเบื้องหลังของทุกตัวอักษรล้วนคือ พระพุทธ เต๋า เทพ ท่านคิดจะแก้ไขอะไร ท่านกำลังกระวนกระวายใจจะทำอะไรในขณะนี้ พวกเขาจะไม่แจ่มแจ้งได้อย่างไร จะไม่บอกท่านได้อย่างไร แต่มีจุดหนึ่ง ท่านต้องบรรลุถึงการศึกษาฝ่าโดยไม่มีจิตแสวงหา ทุกท่านเข้าใจปัญหาข้อนี้มานานแล้ว ไม่สามารถดูฝ่าด้วยจิตยึดติดที่จะแก้ปัญหาให้จงได้ ท่านก็ดูไปอย่างสงบเงียบ ผลที่ได้รับจะต้องดีอย่างแน่นอน ฉะนั้นเวลาศึกษาฝ่า อย่าได้สักแต่ทำไปตามรูปแบบ แต่จะต้องสงบจิตใจลงไปอ่าน ไปศึกษาอย่างแท้จริง อย่าปล่อยให้ความคิดหลุดลอยไป พอความคิดเตลิดไป ก็เท่ากับศึกษาโดยเปล่าประโยชน์ พูดจากอีกด้านหนึ่ง ถ้าเวลาศึกษาฝ่าความคิดไม่ได้อยู่ที่ฝ่า ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของรูปแบบ โดยแท้จริงเท่ากับผู้ศึกษาฝ่าก็ไม่เคารพต่อฝ่านัก เช่นนั้นฝ่าจะสามารถเผยออกมาหรือ พูดจากจุดนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกท่านจะต้องสงบจิตใจลงศึกษาฝ่า ขอให้จำไว้ว่าต่อให้อยู่ในภาวะยุ่งอย่างไร เวลาศึกษาฝ่าจะต้องควบคุมความคิดให้ตั้งมั่น

            พูดอีกปัญหาหนึ่ง ก็คือ ทุกท่านทราบพวกเราทั้งหมดทำการกำจัดสิ่งชั่วร้าย ณ เวลาที่กำหนด ก็คือพูดว่า ฟาเจิ้งเนี่ยน(ส่งความคิดถูกต้อง) ฟาเจิ้งเนี่ยน ศัพท์คำนี้ในอดีตไม่เรียกกันเช่นนี้ ในอดีตก็คือ อิทธิฤทธิ์ การใช้อิทธิฤทธิ์ ฝอฝ่าเสินทง(อิทธิฤทธิ์แห่งพุทธธรรม) คนธรรมดาสามัญเรียกว่า กงเหนิง(ความสามารถ) เช่นนั้นทำไมข้าพเจ้าเรียกมันว่าฟาเจิ้งเนี่ยนล่ะ เพราะพวกท่านเป็นการบำเพ็ญต้าฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างสมควรจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด เรื่องทั้งหมดที่พวกเราทำ ไม่เพียงแต่เป็นการบำเพ็ญตัวท่านเอง ยังจะต้องคำนึงถึงฝ่า ยังจะต้องคำนึงถึงชีวิตใหม่ในอนาคต ในเวลาเดียวกันยังจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของชีวิตในอนาคต เพราะพวกท่านกำลังสร้างรากฐานให้แก่พวกเขา ฉะนั้นหนทางของพวกเราจะต้องเดินให้ตรง(ให้ถูกต้อง) วันนี้พวกท่านทำอะไรไว้ ในอนาคตคนจะพูดว่า ศิษย์ต้าฝ่าก็ทำเช่นนี้ในเวลานั้น ดังนั้นหลายๆเรื่อง ดูจะเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นพวกเราฟาเจิ้งเนี่ยนจะต้องให้บริสุทธิ์ ณ ขณะนี้ จะเป็นสังคมมนุษย์ระดับจุลภาคก็ดี มิติชั้นต่างๆก็ดี การเจิ้งฝ่ากำลังดำเนินไปทั่วทั้งจักรวาลโดยไม่มีอะไรตกหล่น ใต้ชั้นผิวของสังคมมนุษย์ก็กำลังทำอยู่

            ปัจจุบันนี้ในสังคมมนุษย์ มีปรากฏการณ์ที่ไม่ดีอยู่มากมาย คนที่ไม่ดี พฤติกรรมที่ไม่ดี หันเหจากความเป็นคนโดยสิ้นเชิง ถึงระดับที่บางคนไม่เพียงแต่สภาวะจิตวิปริต จิตมารก็ใหญ่หลวง ฉะนั้นภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ จะทำอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่ต้องยุ่งเกี่ยว ทำไมไม่ต้องยุ่งเกี่ยว ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าคือ เชื่อมต่อกับการเจิ้งฝ่าของจักรวาล ภารกิจใหญ่ที่สุดของท่านคือปกป้องฝ่า คนที่ไม่บ่อนทำลายต้าฝ่า ท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว ใครที่บ่อนทำลายต้าฝ่า ท่านก็ต้องไปอธิบายความจริงกับเขา ยับยั้งสิ่งชั่วร้าย กำจัดสิ่งชั่วร้าย ช่วยเหลือพลโลก ฉะนั้นจึงพูดว่า ปรากฏการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ ซึ่งคงอยู่ในสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ เวลานี้พวกเราทั้งหมดไม่ไปยุ่งเกี่ยว เพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องทำ เมื่อฝ่าปรับโลกมนุษย์ แต่สิ่งที่จะต้องทำเมื่อฝ่าปรับโลกมนุษย์ กับศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะพวกท่านจะต้องหยวนหมั่น ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าคือ เชื่อมต่อกับการเจิ้งฝ่า เป็นคนละเรื่องกับรูปแบบการบำเพ็ญส่วนบุคคลของมนุษยชาติในอดีต เป็นคนละเรื่องกับของพวกเขาอย่างแน่นอน ฉะนั้นจึงพูดว่า พวกเราฟาเจิ้งเนี่ยนเป็นการกำจัดสิ่งชั่วร้าย ซึ่งมุ่งประทุษร้ายและรบกวนต่อต้าฝ่า ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าเหล่านั้น กำจัดองค์ประกอบซึ่งประทุษร้ายต่อต้าฝ่าทั้งหมด ฉะนั้นการฟาเจิ้งเนี่ยน อย่างต่อเนื่องของพวกเราศิษย์ต้าฝ่า บังเกิดผลใหญ่หลวงได้จริงๆ ในช่วงระหว่างที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ กระแสคลื่นของการเจิ้งฝ่าอันใหญ่โต มีพลังทั่วฟ้ากลบแผ่นดินนี้ยังมาไม่ถึงโลกมนุษย์ ก็คือก่อนที่ฝ่าจะปรับมาถึงที่นี่ ศิษย์ต้าฝ่าได้กำจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ มากมายจริงๆ เวลาฟาเจิ้งเนี่ยน และสิ่งไม่ดีต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายฝ่า ประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า ที่กำจัดไปเป็นจำนวนที่ใหญ่มาก พวกท่านคงจำได้ ใระยะแรกที่ผู้ฝึกเริ่มต้นฟาเจิ้งเนี่ยนไม่เหมือนกับเวลานี้ ในเวลานั้นพอพวกท่านตั้งฝ่ามือขึ้นมา สิ่งชั่วร้ายก็จะเรียงเป็นแถว ตั้งกองราวกับจะทำสงคราม ดาหน้ากันเข้ามาแบบมืดฟ้ามัวดิน ต่อมาหลังจากพวกเราผู้ฝึกฟาเจิ้งเนี่ยนอย่างต่อเนื่อง กำจัดชีวิตชั่วร้ายซึ่งบ่อนทำลายต้าฝ่าเหล่านี้ กำจัดชีวิตชั่วร้ายซึ่งควบคุมคนเหล่านี้ ผลของการกำจัดมีสัดส่วนใหญ่มาก ที่เหลืออยู่น้อยมากแล้ว นี่ไม่ใช่ไม่เมตตากรุณา ฝ่าแห่งจักรวาลกับศิษย์ต้าฝ่าสามารถ จะถูกสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ประทุษร้ายได้อย่างไร นี่ก็คือทำไมข้าพเจ้าต้องพูดถึงฝ่า “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” เวลานี้เวลาพวกท่านฟาเจิ้งเนี่ยน พอตั้งฝ่ามือขึ้นมา ชีวิตชั่วร้ายก็หนีกระเจิงทันที พลังกงที่ส่งออกไป ต้องไปตามหาสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้น ไปตามหามันทั่วทุกที่ ทั้งบนฟ้าและในดิน มีที่ไหนก็กำจัดมันทิ้ง สิ่งชั่วร้ายไม่กล้าที่จะเผยโฉมออกมาง่ายๆแล้ว ไม่มีความสามารถ(กำลัง)ที่จะจัดตั้งชีวิตชั่วร้าย มาโจมตีศิษย์ต้าฝ่าในลักษณะวงกว้างแล้ว ศิษย์ต้าฝ่ากลับเป็นฝ่ายกระทำ กำจัดพวกมันไปทั่วทุกที่เวลาฟาเจิ้งเนี่ยน จนกว่าจะกำจัดทิ้งไปทั้งหมด

            ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถประทุษร้ายต้าฝ่า และศิษย์ต้าฝ่าก็คือ สาเหตุของพวกเราตัวผู้ฝึกเอง ผู้ฝึกเหล่านี้ซึ่งไม่เห็นความสำคัญของการฟาเจิ้งเนี่ยน สิ่งชั่วร้ายข้างในมิติซึ่งตัวพวกท่านเอง สมควรต้องแบกรับและรับผิดชอบยังไม่ได้กำจัด นี้ก็คือสาเหตุ ฉะนั้นการฟาเจิ้งเนี่ยนเรื่องนี้ ทุกท่านจะต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าตัวท่านเองจะรู้สึกว่ามีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ ท่านก็สมควรทำ (สิ่ง)ที่ท่านกำจัดในความคิดของท่าน นั่นจะบังเกิดผลภายในขอบเขตร่างกายของตัวท่านเอง ในเวลาเดียวกันท่านจะต้องกำจัดสิ่งภายนอก นั่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับมิติที่ท่านอยู่ ถ้าท่านไม่กำจัดพวกมัน มันไม่เพียงแต่จะประทุษร้ายท่าน ยับยั้งท่านเท่านั้น มันยังจะประทุษร้ายผู้ฝึกคนอื่นๆ ศิษย์ต้าฝ่าคนอื่นๆ   ทุกท่านทราบ ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ศิษย์ต้าฝ่าประสบกับการถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงมากเหลือเกิน ฉะนั้นผู้ฝึกทุกคนล้วนต้องรับรู้ถึงหน้าที่ของตัวเอง ด้วยสติแจ่มแจ้งอย่างแท้จริง ขณะที่ฟาเจิ้งเนี่ยน ต้องสามารถทำจิตใจให้สงบอย่างแท้จริง บรรลุถึงผลของเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) อย่างแท้จริง ฉะนั้นนี่คือเรื่องของความเป็นความตายอย่างยิ่งยวด เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ดังนั้นถ้าผู้ฝึกทุกท่านต่างสามารถทำถึงจุดนี้ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน การฟาเจิ้งเนี่ยนพร้อมกันใน 5 นาทีนั้น สิ่งชั่วร้ายภายในสามภพจะไม่คงอยู่อีกตลอดไป มันจึงสำคัญเช่นนี้ แต่พวกท่านตั้งแต่เริ่มฟาเจิ้งเนี่ยนจนถึงเวลานี้ ก็เป็นเวลานานแล้ว สิ่งชั่วร้ายที่กำจัดไปนั้นมากมายจริงๆ พูดจากอีกด้านหนึ่ง เพราะทุกคนอยู่ในระหว่างบำเพ็ญ ระหว่างการยกระดับ ระหว่างการรับรู้เข้าใจ ในระหว่างการเจิ้งฝ่าทำได้ดีหรือไม่ดี สัมพันธ์โดยตรงกับการบำเพ็ญของตัวเอง สัมพันธ์โดยตรงกับการยกระดับชั้นของตัวเอง ดังนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถตั้งข้อกำหนดสูงมากนักต่อพวกท่าน ข้าพเจ้าได้แต่บอกทุกท่านถึงความสำคัญของมัน คนคิดจะบำเพ็ญถึงระดับใด คนคิดจะบรรลุถึงอาณาจักรเขตแดนใด นั่นเป็นเรื่องของบุคคล อาจารย์ได้แต่บอกทุกท่าน ถึงความสำคัญของการฟาเจิ้งเนี่ยน

            ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง พวกเราประสบกับการถูกประทุษร้าย ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 จนถึงทุกวันนี้ พวกเราสามารถทำให้คนทั่วทั้งโลก เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าฝ่าหลุนกงคืออะไร ต่างรู้ว่าพวกเราดี ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ประชาชนในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลประเทศจีน พวกเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า เรื่องของพวกเราเป็นมาอย่างไร สิ่งชั่วร้ายที่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่านั้น เรื่องราวเป็นมาอย่างไร ก็คือพูดว่า สามารถทำมาถึงจุดนี้ได้ นั่นคือกับความพยายามร่วมกันของพวกท่านศิษย์ต้าฝ่าทุกท่าน เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก หมายความว่า ในการอธิบายความเป็นจริง ทุกท่านต่างสามารถรับผิดชอบต่อต้าฝ่าได้จริงๆ สามารถยืนหยัดในเจิ้งเนี่ยนเมื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดัน ศิษย์ต้าฝ่าทุกท่านต่างมีการงานและครอบครัว ภายใต้สภาวะเวลาที่รัดตัวในทุกๆด้าน ยังจัดวางต้าฝ่าไว้ ณ ตำแหน่งที่สำคัญมากๆมาโดยตลอด จึงเป็นเรื่องยอดเยี่ยม เนื่องจากความพยายามร่วมกันของศิษย์ต้าฝ่า สภาพการณ์ในปัจจุบันไม่เหมือนกันแล้ว สิ่งชั่วร้ายถูกโดดเดี่ยวแล้ว แม้แต่ในประเทศจีนเวลานี้ ก็กำลังค่อยๆ ก่อตัวในแนวโน้มเช่นนี้ ผู้คนเริ่มมีสติแจ่มแจ้ง ทุกท่านทราบ หลังจาก 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 การประทุษร้ายในประเทศจีนในระยะแรกเป็นไปอย่างรุนแรงมาก ไม่มีใครกล้าพูดถึงความยุติธรรม แต่ปัจจุบันผู้ฝึกฝ่าหลุนกง กล้าที่จะไปหาผู้รับผิดชอบก่อการประทุษร้ายโดยตรง กล้าที่จะไปหาบุคคลระดับชั้นต่างๆโดยตรง ท่านประทุษร้ายต่อฉัน ฉันมาพบท่านบอกความเป็นจริงแก่ท่าน ยิ่งกว่านั้นศิษย์ต้าฝ่ายังทำการปรับฝ่า ในภาคพื้นใหญ่ๆ ในหลายๆพื้นที่ ทำได้อย่างน่าชื่นชมจึงพูดว่าสถานการณ์โดยรวมกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้คนต่างเริ่มที่จะรู้ถึงความเป็นจริงของการประทุษร้ายอันชั่วร้ายในครั้งนี้ ดังนั้นจึงพูดว่าการอธิบายความเป็นจริงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ฝึกทุกคนต้องเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน นอกจากการบำเพ็ญตัวท่านเองแล้ว เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ก็คือการอธิบายความเป็นจริง เพราะมันเป็นการช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยตรง มันเป็นการช่วยเหลือคนในอนาคตโดยตรง พร้อมกันนี้มันแสดงถึง ความยิ่งใหญ่สง่างามของต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่า --- ภายใต้สภาพแวดล้อมอันยากลำบากเช่นนี้ พวกท่านยังช่วยเหลือสรรพชีวิตกันอยู่

            คนในปัจจุบันนี้ก็ช่วยเหลือลำบาก บางครั้งข้าพเจ้าพูดเล่นกับพวกท่านว่า ท่านบอกกับเขาว่าต้าฝ่าดี อธิบายกันนานสองนาน เขาพูดว่า “ใช่ ต้าฝ่าดี ฉันรู้ แต่พรรคคอมมิวนิสต์ให้เงินทองแก่ฉัน ฉันก็ไม่ต่อต้าน” ความหมายเป็นนัยของเขาคือ ท่านดี ฉันก็ไม่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อของสิ่งชั่วร้าย เวลาประทุษร้ายต่อต้าฝ่า เป็นวิธีการที่พวกเขาชอบใช้หลอกลวงพลโลกเป็นประจำ พวกเราก็ไม่เคยพูดว่าต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์  หากแต่เป็นหัวหน้าเศษมนุษย์ของสิ่งชั่วร้ายในโลกมนุษย์ที่กุข่าวลือว่า “พรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเอาชนะฝ่าหลุนกง” เขากำลังทำให้คนหลงเข้าใจผิด พวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงพูดว่า เวลาอธิบายความจริง พวกเรายังจะต้องปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนในปัจจุบันเพื่อจะช่วยเหลือเขา เพราะคนในทุกวันนี้ระดับความเชื่อในเทพของเขา เส้นข้างล่างนั้นอยู่ต่ำมาก เส้นข้างล่างของระดับศีลธรรมของเขาก็ต่ำมาก ทั้งๆที่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่ดี เขาก็ยังทำ แน่นอนไม่ว่าจะอย่างไร สามารถช่วยได้มากเท่าใดก็ช่วยเท่านั้น พวกเราพยายามไปอธิบายความเป็นจริงอย่างสุดความสามารถ เพราะในอนาคตมนุษย์ชั้นนี้ยังจะต้องมีฝ่า ยังจะต้องมีชีวิตของชั้นนี้ ไม่สามารถให้เรื่องจบลงตรงนี้ ยิ่งกว่านั้นต้าฝ่ายังเคยถ่ายทอดอย่างกว้างไกลในโลก พูดถึงมนุษยชาติในอนาคตแล้ว สมควรจะต้องมีบุญวาสนา บาปซึ่งคนที่ต้องพิษร้ายในประเทศจีน ได้ทำต่อต้าฝ่านั้น เป็นผลจากการประทุษร้ายของเหล่าอิทธิพลชั่วร้ายครั้งนี้ ทำให้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีน ทำให้พวกเขามีบาปอันใหญ่หลวง จากการต่อต้านฝ่าแห่งจักรวาล ซึ่งสร้างชีวิตอย่างโดยตรง ดังนั้นสำหรับคนแบบนี้สิ่งที่พวกเขาจะเผชิญก็คือการถูกคัดทิ้ง อันตรายที่สุด ฉะนั้นเวลานี้ เพียงแต่กำจัดความคิดไม่ดีที่มีต่อต้าฝ่าในสมองของเขาทิ้งไปเป็นใช้ได้ ท่านไม่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้ ท่านไม่ต่อต้านใครก็ได้ แต่ข้าพเจ้าขอบอกท่าน ท่านอย่าต่อต้านต้าฝ่า เพราะเหตุใด ข้าพเจ้าจะบอกความจริงแก่ท่าน ฉะนั้นจึงพูดว่า คนบางคน เขาไม่ต่อต้านต้าฝ่า เขาก็ไม่ใช่คนดี เป็นไปได้มากว่า ในการกำจัดการประทุษร้ายต่อต้าฝ่าครั้งนี้ ณ ช่วงสุดท้าย อย่างน้อยที่สุดเขาจะไม่ถูกคัดทิ้งไปในทันที เมื่อเขาไม่ถูกคัดทิ้งไป เขาก็อาจจะมีความหวัง อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูตัวเขาเอง ถึงเวลาของฝ่าปรับโลกมนุษย์ ก็ดูว่าเขาจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นจากการที่ศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความเป็นจริงอย่างเต็มกำลัง หลายๆคนเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วจริงๆ เต็มไปด้วยเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่า คนเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าใจต้าฝ่าอย่างธรรมดาทั่วไป ตรงกันข้ามเขายังอาจไปพูดให้ความยุติธรรมแก่ต้าฝ่า เช่นนั้นในความเป็นจริงเขาก็ได้วางรากฐานอย่างดี ให้กับชีวิตในอนาคตของตัวเอง

            ในอดีตพูดกันว่าช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยทั่วไป ทุกท่านทราบจะเป็นในสมัยของพระพุทธเจ้าศากยมุนีก็ดี ในสมัยของพระเยซูก็ดี แม้กระทั่งเหลาจื่อหรือเทพองค์อื่นๆ ที่มาช่วยเหลือคน การช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยทั่วไปที่พวกเขาพูด กับสิ่งที่พวกท่านทำนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ในเวลานั้นชีวิตที่สูงที่สุดบนโลกก็คือคน เป็นพลโลกที่ธรรมดาๆ คนหนึ่ง คนที่แท้จริงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ภายในสามภพ สร้างขึ้นมาโดยใช้สสารของภายในสามภพ ชีวิตแบบนี้กับเทพแตกต่างกันมาก มันยาก (ที่พวกเขา) จะเข้าใจชีวิตชั้นสูงขึ้นไปอีก ดังนั้นพวกเขาถึงกับหวาดกลัวต่อเทพ มันยากจริงๆที่จะช่วยเขา ดังนั้นนี่คือเหตุผลทำไมองค์ศากยมุนีจึงสอนฝ่าอรหันต์ เพียงสามารถช่วยคนให้บรรลุมรรคผลอรหันต์เท่านั้น จริงๆแล้วคนไม่สามารถบำเพ็ญได้สูงนัก แต่ในวันนี้ สรรพชีวิตอะไรที่ศิษย์ต้าฝ่าเผชิญ ทำไมข้าพเจ้าจึงพูดว่าศิษย์ต้าฝ่ายิ่งใหญ่สง่างาม เพราะ(ท่าน)โชคดีมาทันกับยุคสมัยอันยิ่งใหญ่นี้ ภารกิจที่มอบหมายให้กับท่านก็ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน เพราะร้อยละ 90 ของชีวิตมนุษย์คือ ชีวิตที่มาจากระดับชั้นสูง จึงพูดว่า ข้างในหนังชั้นนี้ของคนไม่ใช่คนในอดีตแล้ว หนังชั้นนี้ของคนได้ถูกชีวิตที่มาจากระดับชั้นสูงได้ไปแล้ว ยึดครองไปแล้ว ไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์เท่านั้น การเจิ้งฝ่าเรื่องนี้ได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่โลกใบก่อน ได้มีการทดลองมาแล้วหนึ่งครั้ง จึงหมายความว่า ผ่านกาลเวลาอันยาวไกลเช่นนี้ เรื่องนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมอย่างเป็นระบบ เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู สังคมมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราสามารถมองเห็น สามารถจะคงอยู่อย่างบังเอิญหรือ แม้แต่อากัปกิริยา การเคลื่อนไหว คำพูดการกระทำ แม้กระทั่งปัญหาที่ท่านคิดก็ไม่ใช่อะไรที่เรียบง่าย ธรรมดาๆ ในอนาคตท่านจะเห็นว่า ล้วนแต่จัดเตรียมไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ใช่ข้าพเจ้าจัดเตรียม อิทธิเก่าเหล่านี้เป็นผู้จัดเตรียม อันที่จริงพวกเขาก็ไม่กล้า ก็ไม่คิดจะทำลายทั้งหมดนี้ เพราะถ้าพวกเขาทำลายทั้งหมดนี้ พวกเขาก็จบสิ้น ถ้าการเจิ้งฝ่าเรื่องนี้ถูกทำลายไปจริงๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอันจบสิ้นโดยสิ้นเชิง พวกเขาเพียงแต่คิดอยากจะทำไปตามที่พวกเขาต้องการ นั่นย่อมทำไม่ได้ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ชีวิตที่จะถูกคัดทิ้ง จะสามารถควบคุมอนาคตได้อย่างไร ยังจะสามารถคิดอยากให้อนาคตเป็นอย่างไรได้หรือ พวกเขาได้แต่ก่อความวุ่นวายในช่วงเวลานี้ ก่อนที่การเจิ้งฝ่าจะมาถึงเท่านั้นเอง พวกเขารู้สึกว่าเขาคือเทพ พวกเขาไม่ประทุษร้ายคนโดยตรง แต่ควบคุมจิตวิญญาณชั้นต่ำเหล่านั้นประทุษร้ายคน ความสัมพันธ์ก็เป็นเช่นนี้

            เมื่อครู่ที่ข้าพเจ้าพูดว่าศิษย์ต้าฝ่ายิ่งใหญ่สง่างาม ความหมายคือ ถ้าคนมาจากระดับชั้นที่สูงมาก ทุกท่านลองคิดดู ท่านกำลังทำในเรื่องของการช่วยเหลือคนอย่างธรรมดาๆ หรือ กษัตริย์เอย จ้าวเอยของจักรวาลต่างๆ มากมาย แม้กระทั่งชีวิตที่ใหญ่มหึมา ชีวิตชั้นสูงขึ้นไปอีก ต่างพากันลงมาเกิดเป็นคน แต่เมื่อลงมาเป็นคนที่นี่ อะไรก็ไม่รู้แล้ว เหมือนกับคนทุกอย่าง แน่นอน ชีวิตในปัจจุบันจุดเด่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือ แข็งแรงทนทานกว่าคนในอดีต คนในอดีตพอได้รับบาดเจ็บก็จะถึงตาย คนในทุกวันนี้แข็งแรงทนทานมาก ก็คือชีวิตของเขาไม่เหมือนกันแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ แต่เมื่อเข้ามาสู่วังวนนี้ อะไรก็ไม่รู้แล้ว ท่ามกลางการโฆษณาชวนเชื่ออย่างชั่วร้ายแบบมืดฟ้ามัวดินนี้ ก็ทำให้พวกเขาได้รับการประทุษร้ายด้วยเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นบางคนยังเป็นตัวการสำคัญ ในการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่า แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไร ทำบาปอะไรก็คือ บาปอย่างนั้น เมื่อประทุษร้ายต้าฝ่า ท่านจะมาจากที่ใดก็ไม่มีประโยชน์แล้ว แต่พูดจากอีกด้านหนึ่ง ความเมตตากรุณาของศิษย์ต้าฝ่า สามารถทำให้ชีวิตเหล่านี้ ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สุด เช่นนั้นท่านกำลังช่วยเหลือคนธรรมดาๆ คนหนึ่งหรือ ถ้าคนที่ท่านช่วยเหลือคือจ้าวองค์หนึ่ง กษัตริย์องค์หนึ่ง นั่นจะเป็นธรรมานุภาพเช่นไร ถ้าช่วยเหลือคนมากมายได้จริงๆ นั่นจะเป็นธรรมานุภาพเช่นไร ถ้าคนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่า บอกกับคนธรรมดาสามัญอีกคนหนึ่งว่า ท่านอย่าประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ฝ่าหลุนกงดีอย่างไรอย่างไร หลังจากนั้นคน คนนี้ไม่ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงจริงๆ หลังจากพลิกสถานการณ์กลับคืนมา เป็นไปได้มากว่าเขาจะเข้าสู่อนาคต ฉะนั้นเมื่อฝ่าปรับโลกมนุษย์ เขายังอาจจะได้ฝ่า เนื่องจากเป็นชีวิตมาจากที่สูง เขาก็จะบำเพ็ญได้เร็ว การหยวนหมั่นของเขาสัมพันธ์โดยตรง กับคนที่บอกกล่าวความเป็นจริงให้แก่เขาในตอนแรก แม้แต่คนธรรมดาสามัญ คนธรรมดาๆ คนนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าก็จะหยวนหมั่น ใช่หลักการนี้หรือไม่ แล้วพวกเราศิษย์ต้าฝ่ากำลังช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างอย่างนี้ ระหว่างการอธิบายความเป็นจริงล่ะ ดังนั้นเรื่องนี้จึงยิ่งใหญ่สง่างามอย่างมาก ใครก็ไม่รู้ว่า คนธรรมดาสามัญ เบื้องหลังหนังชั้นนั้นของคนคือใคร ดังนั้นจะต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งเหล่านี้ จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ดี การอธิบายความเป็นจริงคือ สิ่งที่พวกเราจะต้องทำในเวลานี้ ทำในวงกว้าง ทำด้วยสติปัญญาทั้งหมด เท่าที่ท่านสามารถใช้ ขอเพียงสามารถช่วยเหลือพลโลกได้ก็ไปทำ ไม่ว่าท่านจะไปเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายก็ดี ใช้รูปแบบวิธีการต่างๆ จะโดยตรง โดยอ้อม หรือจากด้านข้าง ขอเพียงแต่สามารถทำให้คนสามารถรับรู้ถึงการประทุษร้ายครั้งนี้ได้ ก็คือกำลังช่วยเหลือเขา ก็คือยอดเยี่ยม

            ข้าพเจ้าคิดจะพูด ก็คือสามเรื่องนี้ หนึ่งคือเรื่องการศึกษาฝ่าของทุกท่าน หนึ่งคือเรื่องการฟาเจิ้งเนี่ยน อีกหนึ่งก็คือ การอธิบายความเป็นจริง เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อันที่จริงสิ่งที่ยิ่งใหญ่สง่างามทั้งหมดนี้ พวกท่านล้วนได้ทำกันมาแล้ว พวกท่านได้ก่อตั้งธรรมานุภาพเช่นนี้แล้ว แต่ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น และทำต่อไปจนกว่าจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายจนหมดสิ้น เมื่อทำให้คนทั้งโลก คนทั้งประเทศจีนต่างรับรู้ถึงความชั่วร้ายครั้งนี้ แล้วสิ่งชั่วร้ายยังจะสามารถส่งผลกระทบหรือ มันก็ต้องพังทลาย พวกเราไม่สนใจในอำนาจทางการเมืองใดๆ พวกเราก็ไม่คิดจะโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์ของท่าน หัวหน้าเศษมนุษย์ของสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในโลกต่างหาก ที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ล้มเอง โดยใช้พรรคคอมมิวนิสต์ก่อการประทุษร้ายครั้งนี้ ลองมองย้อนกลับดูว่าใช่หรือไม่ ไม่ใช่พวกเราที่โจมตี ตัวมันเองที่ทำตัวเองล้ม เป็นมันที่กำลังใช้พรรคคอมมิวนิสต์ ใช้ประเทศชาติ ใช้รัฐบาล ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอยู่ จุดนี้เทพยอมให้ไม่ได้ ท่านว่าพรรคคอมมิวนิสต์ต้องเอาชนะฝ่าหลุนกง เทพจะยอมได้อย่างไร พรรคคอมมิวนิสต์จะสามารถเอาชนะฝ่าของจักรวาลได้อย่างไร ถ้าท่านจะต่อสู้กับเขา เช่นนั้นท่านก็จะต้องพังทลาย นี่คือหลักการ(เหตุผล) ใช่หรือไม่ เพียงแต่เวลานี้อิทธิพลชั่วร้ายเก่าเข้าใจว่าศิษย์ต้าฝ่า ยังฝึกฝนไม่สุกงอมสมบูรณ์เต็มที่ ยังจะต้องฝึกฝนต่อไป ก็จะต้องคงความชั่วร้ายต่อไป แน่นอน อิทธิพลเก่าจะทำอย่างนี้ พวกเราไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิง เขาทำเช่นนี้เท่ากับให้เขาสามารถแสดงออกมา ก่อนที่การเจิ้งฝ่าของข้าพเจ้าจะมาถึง ไม่เช่นนั้น เวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์จะเป็นไปอย่างสงบราบเรียบ ไม่มีสิ่งชั่วร้ายครั้งนี้ ผู้คนต่างศึกษาฝ่ากันอยู่ ศีลธรรมของมนุษยชาติเลื่อนระดับสูงขึ้น พลังของการเจิ้งฝ่ามาถึงก็จะเป็นไปอย่างสงบราบเรียบ

            ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ พวกท่านคงจะมีคำถามต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าคิดว่าผ่านการศึกษาฝ่า พวกท่านก็จะสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ปัญหารูปธรรมต่างๆ ขอเพียงพวกท่านไปศึกษาฝ่า ทั้งหมดก็จะสามารถแก้ไข พร้อมกันนี้พวกท่านพึงระวังปัญหาข้อหนึ่ง พวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่า พบกับเรื่องอะไรให้ค้นหาที่ตัวเอง รับรองว่าส่วนมากจะเป็นปัญหาของตัวท่านเอง ไม่ว่าท่านคิดจะไตร่ตรองตัวเองหรือไม่ ไม่ว่าท่านจะนึกขึ้นมาได้หรือไม่ก็ตาม ในอนาคตเมื่อพวกท่านมองเห็นความเป็นจริง พวกท่านจะพบว่า ทั้งหมดนั้นล้วนแต่มีสาเหตุ ระหว่างศิษย์ต้าฝ่าด้วยกัน เพื่องานหงฝ่า งานการเจิ้งฝ่า บ่อยครั้งมีเรื่องถกเถียงกันบ้าง ข้าพเจ้าคิดว่านี่ล้วนเป็นเรื่องปกติ แต่ถกเถียงกันไม่เลิก ยืนกรานไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน นั่นก็คือมีปัญหา เพราะเหตุใด การถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติ ถกเถียงกันไม่เลิก ยืนกรานไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ส่งผลกระทบต่องานต้าฝ่า นั่นก็คือไม่ปกติ ท่านไม่เชื่อพวกท่านก็ลองไปคิดดู ลองไปดู พวกเราผู้รับผิดชอบทุกคน ต้องเน้นการศึกษาฝ่าให้มากเป็นพิเศษ ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะแบกรับงานไว้มากเท่าใด เก่งกาจเพียงใด ก็ไม่สามารถลืมที่จะบำเพ็ญตัวเอง ต่อให้ท่านทำงานมากเพียงใด ท่านควรเป็นศิษย์ต้าฝ่าซึ่งกำลังทำงานของต้าฝ่า และไม่ใช่คนธรรมดาสามัญซึ่งกำลังทำงานของต้าฝ่า ดังนั้นท่านต้องศึกษาฝ่า ผู้รับผิดชอบอันที่จริงก็คือ ศิษย์ธรรมดาทั่วไป ทุกๆคน ไม่ว่าจะทำอะไร ล้วนต้องจัดวางตัวเองอยู่ในหมู่ศิษย์ จะต้องจัดวางตัวเองอยู่ในหมู่ศิษย์ ต้าฝ่านี้มีข้าพเจ้าเป็นอาจารย์แต่เพียงผู้เดียว ต้าฝ่าโดยตัวเองไม่มีผู้รับผิดชอบ พวกท่านเพียงแต่เป็นผู้รับผิดชอบท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ท่ามกลางการต่อต้านการประทุษร้าย ในรูปแบบเช่นนี้ ต้าฝ่าไม่มีผู้รับผิดชอบ ทุกๆคนล้วนคือ ศิษย์ซึ่งบำเพ็ญอยู่ ให้จดจำเรื่องเหล่านี้ไว้ให้มั่น

            ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ ใช้เวลาของพวกท่านไปมาก