ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

พยากรณ์ฝ่าปรับโลกมนุษย์ให้ถูกต้องเที่ยงตรง

 

การเจิ้งฝ่าดำเนินไปในโลก เทพ พุทธะ ปรากฏออกมาอย่างมโหฬาร การปรักปรำกลั่นแกล้ง ความแค้น ความสัมพันธ์ในโลกอันสับสนจักได้รับการแก้ไขในทางที่ดี ผู้ที่ทำชั่วต่อต้าฝ่าลงสู่ประตูของการไร้ชีวิต คนที่เหลือจิตใจกลับคืนสู่ความถูกต้องเที่ยงตรง ทะนุถนอมกุศลทำความดี สรรพสิ่งเปลี่ยนโฉมใหม่ ไม่มีสรรพชีวิตไม่เคารพนับถือต้าฝ่า (สำนึก)ในบุญคุณแห่งการช่วยให้หลุดพ้น ทั่วจักรวาลร่วมกันเฉลิมฉลอง ร่วมกันปิติยินดี ร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญ เวลาแห่งความเจริญเฟื่องฟูเต็มที่ของต้าฝ่าในโลกเริ่มต้นจากเวลานี้

หลี่ หงจื้อ

2001.12.9

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association