ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

พูดกันสองสามคำ

 

บทความ [คนดี] คำพูดไม่กี่คำได้ชี้แจงหลักการข้อหนึ่ง ความคิดถูกต้องอันแข็งแกร่งไม่อาจทำลายที่มีต่อสัจธรรมของจักรวาลนั้นประกอบขึ้นเป็นศิษย์ต้าฝ่าซึ่งมีจิตใจดีงาม ร่างจินกัง(วชิระ)ซึ่งแข็งแกร่งดุจก้อนหินที่หนักใหญ่ ทำให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดขวัญหนีดีฝ่อ แสง(รัศมี)แห่งสัจธรรมที่สาดส่อง(เปล่ง)ออกมาทำให้องค์ประกอบความคิดที่ไม่ถูกต้องของชีวิตทั้งมวลแยกสลาย มีความคิดถูกต้องแข็งแกร่งมากเท่าใด มีอานุภาพมากเท่านั้น ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหลายกำลังเดินออกมาจากความเป็นคนธรรมดาสามัญ

หลี่ หงจื้อ

2001.9.8

หมายเหตุ : คำวิจารณ์เมื่ออ่านบทความ “พูดกันสองสามคำ : คนดี”  บนเวบไซ้ต์หมิงฮุ่ย

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association