ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ศิษย์ต้าฝ่าแห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่า

 

            ศิษย์ต้าฝ่าที่ไม่สามารถดำเนินการปกป้องต้าฝ่าจะไม่มีทางหยวนหมั่น เพราะการบำเพ็ญของพวกท่านกับในอดีตและอนาคตนั้นแตกต่างกัน ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าจึงอยู่ตรงนี้ เนื่องจากอาจารย์ได้แบกรับให้กับพวกท่านแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ ศิษย์แห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่าต้องอยู่จนการเจิ้งฝ่าสิ้นสุดลงจึงจะสามารถจากไป ดังนั้นในขั้นตอนของการบำเพ็ญการบรรลุถึงมาตรฐานหยวนหมั่นของตัวท่านเองจึงกลายเป็นขั้นตอนที่สำคัญ หากไม่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างในประวัติศาสตร์ให้กับพวกท่าน โดยพื้นฐานพวกท่านจะไม่สามารถบำเพ็ญ หากไม่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสรรพชีวิตในจักรวาล พวกเขาก็จะแยกสลายตามการผ่านไปของประวัติศาสตร์ หากไม่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพลโลก พวกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะยังอยู่ในโลกในวันนี้ ในขั้นตอนก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดมาก็ได้ดำเนินการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของพวกท่านให้เป็นไปตามความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์แห่งช่วงเวลาเจิ้งฝ่า ดังนั้นในการจัดเตรียมเมื่อพวกท่านบรรลุมาตรฐานของการหยวนหมั่นแบบธรรมดาทั่วไป อยู่ในโลกยังมีความนึกคิดและกรรมแบบต่างๆของคนธรรมดาสามัญ จุดประสงค์คือขณะที่ทำงานเจิ้งฝ่า ในการอธิบายความเป็นจริง เพื่อรวบรวมชีวิตที่สามารถจะช่วยเหลือได้เพื่อหยวนหมั่นโลกของตัวท่านเอง พร้อมๆ ไปกับการหยวนหมั่นโลกของพวกท่านเอง ก็เป็นการสลายกรรมสุดท้ายของพวกท่าน ค่อยๆ กำจัดความนึกคิดของคนทิ้งไป เดินออกมาจากความเป็นคนอย่างแท้จริง พูดตามหลักมูลฐานที่สุด พวกท่านยังต้องก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ในขั้นตอนที่ทำการกำจัดการประทุษร้ายของอิทธิพลเก่า กลับคืนสู่ตำแหน่งสูงสุดของพวกท่าน นี้จึงไม่ใช่เรื่องของการหยวนหมั่นในอาณาจักรเขตแดนแบบธรรมดาทั่วไป และไม่ใช่สิ่งที่การหยวนหมั่นตามปรกติสามารถจะบรรลุได้ ดูๆ ไปเพื่อต้าฝ่าพวกท่านได้ทำในสิ่งที่พวกท่านสมควรทำ ในความเป็นจริงคือพวกท่านกำลังทำเพื่อให้การหยวนหมั่นและการกลับไปของพวกท่านเองสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุม หากพวกท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ท่านสมควรทำให้ดีในช่วงเวลานี้ เช่นนั้นในขั้นตอนของการหยวนหมั่นนี้ก็เป็นได้แต่เพียงขั้นตอนหนึ่งของการบำเพ็ญ โดยมูลฐานไม่สามารถเป็นการหยวนหมั่นสุดท้ายที่แท้จริงของศิษย์ต้าฝ่าแห่งยุคเจิ้งฝ่า ท่ามกลางการประทุษร้ายของสิ่งชั่วร้าย ศิษย์ต้าฝ่าทำได้ไม่ดีหรือทำตัวหย่อนยาน เป็นไปได้อย่างมากว่าพลังกง(คุณงามความดี)ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะละทิ้งไป

            อันที่จริง มีผู้ฝึกบางคนตลอดมาไม่มีความสมัครใจที่จะทำในการกำจัดสิ่งชั่วร้าย อธิบายความเป็นจริง ราวกับเป็นการกำลังทำอะไรเพื่ออาจารย์ ราวกับเป็นการทุ่มเทอะไรเป็นพิเศษเพื่อต้าฝ่า พอได้ยินข้าพเจ้าพูดว่าพวกท่านได้บรรลุมาตรฐานของการหยวนหมั่นก็เหมือนได้ปลดภาระหนัก ทำตัวหย่อนยาน ไม่คิดจะทำอะไรแล้ว โดยไม่ได้นำสิ่งที่อาจารย์พูดกับพวกท่าน เรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้มาเป็นแรงกระตุ้นให้รุดก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น จนถึงเวลานี้ถ้าท่านยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าศิษย์แห่งการเจิ้งฝ่าคืออะไร ก็ไม่สามารถจะเดินออกมาจากมารผจญที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ ก็จะถูกจิตใจที่แสวงหาความสบายในโลกมนุษย์ชักนำไปสู่การรับรู้ในทางมาร ตลอดมาอาจารย์รู้สึกปวดใจกับคนเหล่านั้นที่ตกลงไป ส่วนมากถูกจิตใจเช่นนี้ชักนำและทำลายไป พวกท่านทราบไหม? ศิษย์แห่งการเจิ้งฝ่าไม่สามารถเดินข้ามมาในช่วงเวลาเจิ้งฝ่าจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไป เพราะในประวัติศาสตร์ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกท่านแล้ว ในการบำเพ็ญส่วนบุคคลในวันนี้แทบจะไม่ต้องทนทุกข์อะไร และบาปกรรมใหญ่เท่าฟ้าที่พวกท่านได้ก่อขึ้นในทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ ก็ไม่ได้บอกให้พวกท่านแบกรับเอง ในเวลาเดียวกันให้พวกท่านยกระดับชั้นสูงขึ้นด้วยรูปแบบที่เร็วที่สุด เก็บรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีของพวกท่านในอดีตไว้ และในทุกๆ ระดับชั้นยังเพิ่มเติมสิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้กับพวกท่าน ในการบำเพ็ญตลอดมาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกๆ อาณาจักรเขตแดนแก่พวกท่าน หลังจากหยวนหมั่นจะให้พวกท่านได้กลับไปสู่ตำแหน่งในอาณาจักรเขตแดนที่สูงที่สุดของพวกท่าน นี้คือสิ่งที่สามารถบอกให้ท่านรู้ ยังมีอีกมากที่พวกท่านยังไม่สามารถรู้ในเวลานี้ ศิษย์ต้าฝ่ายิ่งใหญ่สง่างามเพราะพวกท่านกับอาจารย์อยู่พร้อมกันในช่วงเวลาเจิ้งฝ่า สามารถปกป้องต้าฝ่า หากการกระทำของตัวเองไม่คู่ควรกับการเป็นศิษย์ต้าฝ่าแล้ว เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู ภายใต้ความเมตตากรุณาที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ และบุญคุณของพุทธะอันโอฬารพันลึก ถ้ายังไม่ทำให้ดี ยังจะมีโอกาสครั้งต่อไปได้อย่างไร? การบำเพ็ญและเจิ้งฝ่าเป็นสิ่งที่เข้มงวดจริงจัง สามารถจะทะนุถนอมช่วงเวลานี้ได้หรือไม่ อันที่จริงก็คือสามารถจะรับผิดชอบต่อตัวเองได้หรือไม่ ช่วงเวลานี้จะไม่ยาวนาน กลับสามารถหล่อหลอมฝึกฝนผู้สำเร็จธรรมที่ยิ่งใหญ่สง่างาม พุทธะ เต๋า เทพในระดับชั้นต่างๆออกมา ตลอดจนอานุภาพแห่งคุณธรรมของจ้าวในระดับชั้นนั้นๆ และสามารถทำลายผู้บำเพ็ญคนหนึ่งจากระดับชั้นที่สูงมากแล้ว ซึ่งทำตัวหย่อนยานในชั่วข้ามคืน ศิษย์ทั้งหลาย จงก้าวรุดไปข้างหน้าเถิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่สง่างามที่สุด ดีงามที่สุดล้วนจะก่อเกิดในช่วงวิถีของการยืนยันความเป็นจริงให้ต้าฝ่าของพวกท่าน คำมั่นสัญญาที่พวกท่านปฏิญาณจะเป็นประจักษ์พยานของพวกท่านในอนาคต

หลี่ หงจื้อ

2001.8.15

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association