บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย ระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี ซี

 

21 กรกฎาคม ค.ศ. 2001

 

สวัสดีทุกท่าน ลำบากทุกท่านแล้ว

เวลานี้ทุกท่านคงจะสามารถเข้าใจและซาบซึ้งถึงความลำบากยากเย็นของเขา(การบำเพ็ญ) ลำบากจึงจะสามารถบำเพ็ญออกมาได้ ในอดีตในประวัติศาสตร์มีคนจำนวนมากแสวงหาเต๋า ต่างต้องการจะบำเพ็ญ ต้องการจะหยวนหมั่น ต้องการจะหลุดพ้นวัฏสงสารของการเกิดและตายของคน แต่ก็ลำบากอย่างยิ่ง หากคนไม่กำจัดจิตใจทุกชนิดของตนซึ่งเกิดขึ้นในหมู่คนธรรมดาสามัญ ในระหว่างการบำเพ็ญอันลำบากยากเย็น จะไม่สามารถหยวนหมั่นอย่างเด็ดขาดแน่นอน ฉะนั้นท่ามกลางมารผจญที่เผชิญอยู่ขณะนี้ สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมา สิ่งที่ได้กระทำนั้นยอดเยี่ยม เป็นปรากฏการณ์แท้จริงของผู้บำเพ็ญ ศิษย์จำนวนมากส่วนใหญ่ ต่างสามารถก้าวออกมายืนยันความเป็นจริงของฝ่า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันชั่วร้ายนี้ เดินสู่หยวนหมั่น สิ่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ

ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการการบำเพ็ญรูปแบบใด ล้วนไม่มีภาพอันยิ่งใหญ่เหมือนอย่างวันนี้ เพราะในประวัติศาสตร์รูปแบบการการบำเพ็ญแบบใดๆ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นอย่างแท้จริงในวงกว้างเช่นนี้ ขณะที่เวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พวกเราอยู่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องธรรมดาพื้นๆ ที่อาจารย์ช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น พวกท่านตกอยู่ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่าทั่วทั้งเทียนถี่(ร่างนภา)ของจักรวาล เหล่าเทพต่างจ้องมองโลกในเวลานี้อยู่ คำพยากรณ์มากมายในโลกมนุษย์ได้กล่าวถึง ในสังคมมนุษย์เมื่อประวัติศาสตร์ดำเนินถึงช่วงเวลาที่กำหนด แม้แต่เทพบนสวรรค์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เทียนถี่(ร่างนภา)ก็ต้องประกอบใหม่ คำพยากรณ์แต่ละอย่างในประวัติศาสตร์ก็ดี นิทานแต่ละแบบที่เล่าขานสืบทอดอยู่บนโลกก็ดี ล้วนสะท้อนการอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของผู้คนในทุกวันนี้ ก็คือพูดว่าการแสดงออกในแบบต่างๆของสังคมมนุษย์ในทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญ พูดถึงผู้บำเพ็ญ สิ่งที่พวกเราประสบก็คือประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่าและการบำเพ็ญ พวกท่านโดยพื้นฐานคือเดินหนทางของตัวเองได้ถูกต้องเที่ยงตรง

ในขั้นตอนของการเบี่ยงเบนออกจากฝ่าของชีวิตในจักรวาล ชีวิตไม่รู้ถึงการคงอยู่ของฝ่า และข้อกำหนดอันแท้จริงซึ่งฝ่ามีต่อชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกันแล้ว เช่นนั้นจึงทำให้สรรพชีวิตเมื่อเผชิญกับงานการเจิ้งฝ่าอันสำคัญขนาดนี้ในวันนี้ คนจำนวนมากมายต่างไม่สามารถจัดวางความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องระหว่างตัวเองกับฝ่า กับศิษย์ต้าฝ่า กับข้าพเจ้า อันที่จริงอิทธิพลเก่าที่ควบคุมสรรพชีวิตส่งผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า มันจึงเป็นอุปสรรคอันแท้จริงของการเจิ้งฝ่า ชีวิตในจักรวาลมากจนไม่อาจจะนับจำนวนได้ ชีวิตมากมายเช่นนี้ ทุกท่านคิดดู ท่ามกลางการเจิ้งฝ่าทุกๆชีวิตล้วนต้องแสดงด้านที่ไม่ดีแล้วของพวกเขาออกมา ฉะนั้นชีวิตมากมายเช่นนี้ พูดถึงฝ่าแล้วก็คือ การทำผิดอย่างใหญ่หลวง ก็ต้องคัดออก เช่นนั้นสรรพชีวิตมิใช่ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือหรอกหรือ งานของการเจิ้งฝ่ามิทำเสียเวลาเปล่าหรอกหรือ ฉะนั้นที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่า ข้าพเจ้าหันกลับมาใช้การจัดเตรียมของอิทธิพลเก่า เพราะอิทธิพลของสิ่งชั่วร้ายนี้ เชื่อมโยงต่อกันจากบนลงล่าง ทุกระดับชั้นไม่มีเว้น กำลังทำการรบกวนการเจิ้งฝ่า อันที่จริง นี้เป็นการรวมศูนย์ของปรากฏการณ์อย่างประจวบเหมาะของการแสดงออก ของชีวิตในแต่ละระดับชั้นหลังจากเสื่อมทราม ก็คือพูดว่า ความเสื่อมทรามของชีวิตทั้งหมด ชีวิตทั้งหมดที่สามารถแสดงสภาวะที่ไม่ดีนั้นออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ล้วนปรากฏออกมาพร้อมกันทั่วทั้งระบบของอิทธิพลเก่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า สรรพชีวิตมากมายอื่นๆ เป็นชั้นๆ ถูกจัดวางไม่ให้ยุ่งเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดเตรียมของพวกเขาถูกก่อกวน นี้ประจวบเหมาะกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ให้สรรพชีวิตเหล่านั้นทำผิดต่อฝ่าโดยตรง ก็สามารถจะได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้น พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาจัดเตรียมได้อย่างฉลาดล้ำเลิศ กลับอยู่ในการควบคุมของข้าพเจ้าอย่างเหมาะเจาะ พวกที่เข้าร่วมในระบบกลับเป็นพวกที่สมควรจะต้องคัดออกในจักรวาล เป็นชีวิตที่เลวที่สุด ไม่ดีที่สุด พวกมันจึงรวมศูนย์ปรากฏให้เห็นถึงความเข้าใจและพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สุดในแต่ละระดับชั้น สิ่งที่สรรพชีวิตในเวลานี้สามารถกระทำออกมา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าพอดี พวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่แล้ว ฉะนั้นพวกที่จะต้องกำจัดอย่างแท้จริงในระหว่างการเจิ้งฝ่าก็คือการแสดงออกที่ไม่ดีเหล่านี้ ขณะที่ชีวิตในหมู่อิทธิพลเก่านั้น ถึงแม้ได้ก่อผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า แม้กระทั่งได้กระทำเรื่องที่เลวร้ายมากๆ ก็ยังให้โอกาสแก่พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า พวกที่หมดหนทางเยียวยาได้แล้วจริงๆ จึงตัดสินใจกำจัดทิ้งอย่างถึงที่สุด เช่นนั้นชีวิตเหล่านั้นในระดับชั้นอื่นๆซึ่งไม่ได้เข้าร่วมก่อกวนการเจิ้งฝ่า ไม่ว่าในประวัติศาสตร์พวกเขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีอย่างไร แต่ในเรื่องของการเจิ้งฝ่าพวกเขาไม่ได้เข้าร่วม ไม่ได้บ่อนทำลาย ฉะนั้นพวกเขาจึงมีทางรอด และชีวิตเหล่านี้มีจำนวนเป็นส่วนใหญ่

ตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าอิทธิพลเก่าจะทำการก่อกวนในเรื่องนี้ ดูๆเหมือนไม่มีลำดับขั้นตอน แท้ที่จริงแล้วมีลำดับขั้นตอนอย่างยิ่ง มารผจญ การทดสอบทุกแบบซึ่งพวกเราผู้ฝึกได้ประสบในโลก ก็คือสิ่งที่อิทธิพลเก่าจัดเตรียมไว้อย่างประจวบเหมาะ และมารผจญที่ผู้ฝึกแบกรับ ไม่เพียงแต่เกิดจากกรรมของตัวผู้ฝึกเองเท่านั้น ยิ่งไม่ใช่อุปสรรคที่มนุษย์เองสร้างให้แก่ต้าฝ่า คนไม่มีความสามารถอย่างนั้น คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งอยู่ต่อหน้าผู้บำเพ็ญ เขาเปราะบางอ่อนแออย่างยิ่ง คนในทุกวันนี้แท้จริงแล้ว ได้เผชิญกับมารผจญ จากการจัดเตรียมอย่างเป็นระบบของอิทธิพลเก่ากลุ่มนี้ ในระดับชั้นที่ต่างกัน คนถูกอิทธิพลในระดับชั้นต่างๆควบคุมเอาไว้ ฉะนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนจนมีกำลังเข้มแข็ง พวกเขาจึงกล้าทำอะไรต่างๆกับผู้บำเพ็ญ พวกเขาจึงกล้าไม่เคารพยำเกรงต้าฝ่า ฉะนั้นในที่นี้ก็ปรากฏออกมาหนึ่งปัญหา ในโลกนี้นอกจากเหล่าสมุนชั่วร้ายแล้ว คนในโลกจำนวนมากไม่มีความผิด แต่ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาชวนเชื่อของการกุข่าว ใส่ร้ายป้ายสีอย่างมืดฟ้ามัวดิน วัดตามหลักการของฝ่าแห่งจักรวาล ในหัวสมองของคนๆหนึ่ง หากบรรจุด้วยความนึกคิดที่ไม่ดีต่อต้าฝ่า ก็จะถูกคัดทิ้งไป เมื่อการทดสอบของต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่าจบสิ้นลง ทุกท่านคิดดู คนอย่างนี้ เขาไม่อันตรายหรือ เพราะสิ่งที่เขาคัดค้านโดยตรงก็คือฝ่านี้ อิทธิพลเก่านี้เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างสถานการณ์อันชั่วร้ายอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของโลกนี้ ใช้วิธีต่างๆ ปิดกั้นสื่อมวลชนทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งหมดที่สามารถจะเปิดเผยความเป็นจริง ในการประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่า พรรคดังกล่าวได้รวบรวมประสบการณ์การเคลื่อนไหว การต่อสู้แต่ละครั้ง และวิธีการชั่วร้ายทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งของในประเทศจีนและต่างประเทศ ในเวลาเดียวกันยังใช้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ความปลิ้นปล้อนกลับกลอก และการทรยศหักหลัง ซึ่งก่อเกิดขึ้นมานับพันปีในภูมิปัญญาของคนจีน วิธีการที่ใช้ล้วนแต่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุด ดังนั้นในระยะแรกของการปราบปราม ผู้คนบนโลกจำนวนมากถูกปิดบังด้วยคำโกหกหลอกลวง การเป็นผู้บำเพ็ญเจิ้งฝ่า ไม่สามารถมองดูชีวิตที่ไม่มีความผิดเหล่านี้ถูกคำโกหกหลอกลวงเช่นนี้ นำพาไปสู่บาปกรรมและถูกทำลายทิ้ง เพราะครั้นเมื่อเรื่องนี้จบสิ้นลง ขั้นตอนต่อไปของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติก็จะเริ่มต้น ดังนั้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะถูกคัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร ล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่านี้ของจักรวาล ชีวิตทุกๆชั้นต่างสอดคล้องกับหลักการของฝ่าของจักรวาลของแต่ละชั้น ต้นกำเนิดของสสารมูลฐานที่สุดทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่านี้ หากชีวิตหนึ่งต่อต้านฝ่าซึ่งสร้างชีวิตทั้งหมดในจักรวาล แล้วท่านจะไปที่ใด มิต้องถูกคัดทิ้งไปหรือ ศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลานี้ ในระหว่างการยืนยันความเป็นจริงของต้าฝ่า อธิบายความเป็นจริง ได้ช่วยเหลือชาวโลกจำนวนมากจริงๆ เหล่าศิษย์ขณะที่ตัวเองถูกประทุษร้าย ภายใต้สภาพการณ์อันร้ายแรงเช่นนี้ ยังสามารถอธิบายความเป็นจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต นี้ไม่ใช่ความเมตตาอันยิ่งใหญ่หรอกหรือ การเป็นศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆ ต่างสมควรแสดงออกซึ่งความเมตตาต่อสรรพชีวิต พูดจากอีกมุมหนึ่ง ศิษย์ต้าฝ่าตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองถูกประทุษร้าย ยังกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่า

การอธิบายความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงเป็นปัญหาของการเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น การอธิบายความเป็นจริงของพวกเราเป็นการกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ในเวลาเดียวกันยังมีองค์ประกอบของการยกระดับ และกำจัดความยึดติดของตัวพวกท่านเองในระหว่างการบำเพ็ญเป็นต้น ยังมีองค์ประกอบของการรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการบำเพ็ญ อีกทั้งยังมีเรื่องของการที่ท่านจะทำอย่างไรให้โลกของตัวท่านเองให้เต็มและสมบูรณ์ในช่วงสุดท้ายของการหยวนหมั่น ปัญหาเหล่านี้เป็นต้น ในอนาคตถ้าท่านเป็นผู้สำเร็จธรรมที่ยิ่งใหญ่ บรรลุหยวนหมั่นท่านหนึ่งแล้ว ภายในมิติของท่าน ภายในขอบเขตของโลกของตัวท่านเองนี้ ไม่สามารถจะไม่มีสรรพชีวิต ฉะนั้นในขั้นตอนของการบำเพ็ญ จึงต้องให้ท่านแสดงความเมตตาของท่าน ช่วยเหลือสรรพชีวิต เพิ่มพูนให้โลกของท่านให้เต็มสมบูรณ์ได้อย่างไร ระหว่างการเจิ้งฝ่า ขณะที่ข้าพเจ้าทำการกำจัดอิทธิพลเก่าซึ่งกระทบกระเทือนต่อการเจิ้งฝ่าอยู่นั้น ในเวลาเดียวกันก็จัดเตรียมเรื่องราวของพวกท่านอยู่ เรื่องราวดูเหมือนชั่วร้าย ยุ่งเหยิงสับสน แท้ที่จริงเป็นระเบียบอย่างยิ่ง อิทธิพลเก่าพวกมันจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบ สิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็เป็นระเบียบมาก ไม่ว่าจะพูดจากด้านไหน ล้วนมีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในที่สุด ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนจะใช้โอกาสนี้ให้ดีได้อย่างไร เพื่อแสดงอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยอดเยี่ยม และยิ่งใหญ่ของผู้บำเพ็ญให้ปรากฏออกมาอย่างแท้จริง นี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยาก เมื่ออิทธิพลเก่าต้องการให้โอกาสพวกเราที่จะกำจัดพวกมัน เช่นนั้นก็ใช้มันเป็นประโยชน์ให้ดีที่สุด นี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยาก

เวลาที่ผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสนามของสิ่งชั่วร้ายพูดว่า สามารถปล่อยวางความเป็นความตาย เหมือนกับพวกเราในวันนี้ อยู่ในสนามที่ถูกต้องเช่นนี้ ท่านพูดถึงการปล่อยวางความเป็นความตาย พูดขึ้นมาแล้วผ่อนคลายอย่างมาก(พูดได้อย่างสบายๆ) เพราะไม่มีความกดดันใดๆ แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมของสิ่งชั่วร้าย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้าย ท่านไปยืนยันความเป็นจริงของฝ่า กล้าที่จะเดินออกมาเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย นั่นก็จะเป็นคนละเรื่อง เช่นนั้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม้ว่ามันจะชั่วร้ายอย่างยิ่ง แต่ทุกท่านลองคิดดู มันก็ยากที่จะได้พบใช่หรือไม่ มันเป็นเรื่องที่หาได้ยาก ผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว ก็ไม่มีโอกาสเช่นนี้อีก การเป็นศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านจึงสามารถพบกับโอกาสเช่นนี้ ในอดีตการบำเพ็ญทั่วไปหรือการบำเพ็ญส่วนบุคคล ไม่มีเรื่องเช่นนี้ แน่นอนในประวัติศาสตร์ เช่น พระเยซู องค์ศากยมุนี เช่นกันก็เคยประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง ในเวลานั้นมารผจญที่มุ่งตรงต่อพวกเขาในประวัติศาสตร์ก็นับว่าชั่วร้ายอย่างมาก แต่การใช้สื่อมวลชนที่ทันสมัยอย่างเช่นทุกวันนี้ สร้างความชั่วร้ายอย่างนี้ ครอบคลุมอาณาบริเวณไปทั่วทั้งโลกอย่างมืดฟ้ามัวดินเช่นนี้ นี้ยังไม่เคยมีมาก่อน เริ่มจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ปี ๑๙๙๙ สิ่งชั่วร้ายมีความใหญ่โตราวกับแม้แต่ฟ้าก็ถล่มลงมา นอกจากศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเรื่องราวของฝ่าหลุนกงนั้นเป็นอย่างไร รัฐบาลและสื่อมวลชนในแต่ละประเทศต่างพากันฟัง คำโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นจริงของสื่อมวลชนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากหลงเชื่อในคำโฆษณาชวนเชื่อที่โกหกหลอกลวงของประเทศจีน ผู้คนต่างพากันมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเราฝังอยู่ในใจ วันนี้ทำไมทุกคนรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมผ่อนคลายลงแล้ว เพราะในการอธิบายความเป็นจริงต่อคนในโลก ต่อสื่อมวลชน ต่อทุกรัฐบาล พวกท่านได้อธิบายความเป็นจริงที่พวกเราถูกประทุษร้าย ความโอบอ้อมอารี ความเมตตาของพวกท่านในสังคมคนธรรมดาสามัญ และการกระทำที่ถูกต้องของศิษย์ต้าฝ่าได้รับการยืนยันจากคนในโลก ได้รับการยืนยันจากเทพ ดังนั้นจึงมีสภาพแวดล้อมในวันนี้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆ พวกท่านได้ยืนหยัดต้านทานการกุข่าวใส่ร้ายป้ายสี เครื่องจักรโฆษณาชวนเชื่อของทั่วทั้งประเทศ และรัฐบาลอันใหญ่โตซึ่งถูกควบคุมโดยสมุนที่ชั่วร้ายที่สุด อันธพาลที่สุด ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนที่สามารถก้าวตามความคืบหน้าของต้าฝ่า พวกท่านล้วนได้ทำในสิ่งที่พวกท่านสมควรทำ พวกที่อยู่บ้านยังไม่ก้าวออกมา ยังรู้สึกว่าตัวเองยังบำเพ็ญอยู่ เปรียบเทียบกันแล้ว สามารถจะนับว่าเป็นการบำเพ็ญได้อย่างไร แน่นอนจิตใจคน อยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญจะปรากฏออกมาต่างกัน เวลาที่คนศึกษาต้าฝ่าแล้วเดินผิดทาง เป็นเพราะมีความยึดติดที่ปล่อยวางไม่ได้ และความยึดติดอันนี้ก็จะถูกชีวิตชั่วร้ายควบคุมและใช้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน ชีวิตชั่วร้ายเจาะจงจ้องหาความนึกคิดที่ยึดติดของท่าน เพื่อเสริมกำลังให้มันแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายถูกมันควบคุม หลังจากถูกมารใช้เป็นประโยชน์แล้ว การรับรู้(อู้)สู่ทางมารที่ปรากฏออกมา เขายังรู้สึกว่าอยู่บนหลักการ ตัวเองยังจับใจความบางตอนจากในฝ่า เพื่อมาแก้ต่างให้กับเหตุผลของตน

ดูจากสภาพการณ์โดยรวมของการเจิ้งฝ่าในเวลานี้ การเปลี่ยนแปลงของทั่วทั้งเทียนถี่แห่งจักรวาล เป็นไปอย่างใหญ่หลวง เทียนถี่แห่งจักรวาลใหม่อันกว้างใหญ่ไพศาลนั้น ใหญ่มหึมาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ดีงามอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเจิ้งฝ่าได้ดำเนินมาถึงปลายสุดของช่วงสุดท้ายแล้ว เนื่องจากระบบของเทียนถี่ใหญ่โตอย่างยิ่ง ใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได้ แม้แต่ระบบที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังประกอบขึ้นมาจาก ระบบที่ใหญ่โตเช่นนี้นับหลายสิบล้านระบบ ใช่ โครงสร้างนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ภาษาของคนธรรมดาสามัญอธิบายได้อีกแล้ว มาถึงระดับที่หมดปัญญาที่จะบรรยายแล้ว ใช่ แต่พวกท่านก็อย่าได้ดูแคลนตัวเอง บางทีหยวนหมั่นในอนาคตซึ่งรอท่านอยู่ คืออาณาจักรเขตแดนอันยิ่งใหญ่สง่างามมากๆก็ได้ (เสียงปรบมือ)

การเป็นพวกท่านศิษย์ต้าฝ่าทุกคน การอธิบายความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ จุดนี้ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านอีกครั้ง ใครก็ตามที่แก้ต่างให้กับตัวเอง ใครก็ตามที่ไม่เคยเดินออกมาล้วนทำผิด สำหรับเรื่องมารผจญครั้งนี้จะดำเนินไปอีกนานสักเท่าใดนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องเหล่านี้ ทุกท่านก็อย่าคิดมาก ตัวเองจะสามารถหยวนหมั่นหรือไม่ ก็อย่าคิด เพราะจิตใจใดๆของท่านล้วนสามารถจะกลายเป็นความยึดติดแบบหนึ่ง ล้วนสามารถจะถูกมารใช้เป็นประโยชน์ ในเวลาที่ความคิดของท่านผุดขึ้นมา สิ่งชั่วร้ายก็สามารถจะแปลงเป็นภาพปลอมแบบหนึ่งออกมาให้ท่าน เมื่อนั้นก็จะก่อเกิดเป็นการรบกวนแบบหนึ่ง ให้ใช้เวลานี้อย่างทะนุถนอม นี่เป็นเวลาที่เหลือให้กับศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านกำลังอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญ อยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่า กำลังทำให้ตัวเองเดินสู่หยวนหมั่น ในเวลาเดียวกันยังต้องช่วยเหลือสรรพชีวิต พวกท่านก็กำลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่ากระทำในวันนี้สำคัญอย่างยิ่ง หนทางที่เดินอย่างถูกต้องก็อาจจะเป็นสิ่งอ้างอิงสำหรับชีวิตในอนาคต ในเวลาเดียวกันก็ยังได้วางรากฐานสำหรับรูปแบบการดำรงชีวิต ให้แก่มนุษยชาติในอนาคตไว้ในสังคมมนุษย์ ทุกท่านทราบ สิ่งที่ปรากฏออกมาบนเว็บไซท์เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ของเรา ทัศนะความคิดใหม่ของมนุษยชาติในอนาคต เป็นตัวแทนของความนึกคิดในอนาคตของมนุษยชาติใหม่ และความเห็นที่ถูกต้อง สภาวะ ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี ความบริสุทธิ์ถูกต้อง และความอดทนอันยิ่งใหญ่ ซึ่งศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า กำลังส่งผลต่อสังคมในอนาคต นอกจากพวกท่านศิษย์ต้าฝ่า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการบำเพ็ญในช่วงเวลานี้แล้ว ในอนาคตยังจะมีคนในอนาคตได้ฝ่า การดำเนินการในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน เดิมทีสิ่งที่อิทธิพลเก่าจัดเตรียมเอาไว้คือ ก่อนและหลัง ๒๐ ปี แบ่งเป็นช่วงเวลาเจิ้งฝ่ากับช่วงเวลาฝ่าปรับโลกมนุษย์ สิบปีแรกเป็นช่วงเวลาอาจารย์ทำการเจิ้งฝ่ากับการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาเจิ้งฝ่า สิบปีหลังเป็นช่วงเวลาที่คนอนาคตจะได้ฝ่า หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่ ถึงเวลานั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นของอนาคต แต่ข้าพเจ้าพูดออกมาเพราะสภาพการณ์เหล่านี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็เปลี่ยนแปลงไม่สักกี่มากน้อย อย่าได้ดีใจกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำได้ไม่ดีสมควรจะรู้ว่าเวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้ว อย่างอื่นอะไรก็ไม่ต้องคิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำเราต้องรับผิดชอบต่ออนาคต พร้อมกันนี้ในการอธิบายความเป็นจริงของพวกเรา คนในอนาคตได้รับการช่วยเหลือแล้วจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ความเข้าใจและการสนับสนุนต่อต้าฝ่าที่แสดงออกมา ได้วางรากฐานอย่างดีสำหรับพวกเขาจะได้ฝ่าและเข้าสู่สังคมมนุษย์ในอนาคต

คนไม่ใช่มาโลกมนุษย์อย่างเปล่าๆ เพราะในอดีตในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกไม่มีมนุษย์ ในทุกวันนี้ ทุกท่านทราบ ข้าพเจ้าพูดถึงมนุษย์ต่างดาวบ่อยๆ ทำไมข้าพเจ้าต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือ เพราะพวกเขาจึงจะใช่มนุษย์ในสภาพแวดล้อมของโลกอย่างแท้จริงในอดีต พวกมันจึงจะใช่เจ้าของที่แห่งนี้ ณ ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน แม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลออกไปอีก ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแล้วกี่ใบก็ตาม ชีวิตบนโลกในแต่ละรอบ คนล้วนมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน มีหน้าตาภายนอกไม่เหมือนกัน แตกต่างกันอย่างมาก แต่พวกมันล้วนคือเจ้าของที่แห่งนี้ เช่นนั้นทำไมรูปลักษณ์ของพวกเรามนุษย์ในรอบนี้จึงกลายเป็นเช่นนี้ล่ะ เพราะทุกท่านทราบ ฝ่าของจักรวาลจะถ่ายทอดกัน ณ ที่ตรงนี้ ในประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นก็ได้มีการวางรากฐานทั้งหมด สำหรับการถ่ายทอดต้าฝ่าให้กว้างไกลในภายหลัง ไม่สามารถจะให้สิ่งที่ดูเหมือนสัตว์มาฟังฝ่า นั่นจะเป็นการลบหลู่ต่อต้าฝ่า ดังนั้นเทพจึงสร้างมนุษย์ในวันนี้ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง ในศาสนาตะวันตก ผู้คนรู้ว่าพระยะโฮวาห์สร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง คนตะวันออกก็รู้ว่าหนี่วาสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง ยังมีเทพองค์อื่นๆ สร้างมนุษย์อื่นๆ ในอดีตถ้าสร้างชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกให้เหมือนกับเทพ เท่ากับเป็นการลบหลู่ต่อเทพ เป็นการไม่เคารพยำเกรงอย่างที่สุดต่อเทพ ฉะนั้นไม่สามารถสร้างมนุษย์ของที่แห่งนี้ตามรูปลักษณ์ของเทพ แม้ว่ามนุษย์ในวันนี้ได้ถูกสร้างตามรูปลักษณ์ของเทพ แต่เทพก็ปฏิเสธที่จะยอมรับคนเป็นประเภทเดียวกับพวกเขา เพราะรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์กับเทพนั้น ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง มีเพียงเปลือกนอกรูปลักษณ์ของมนุษย์เท่านั้นที่คล้ายเทพ ไม่เพียงแต่เรื่องเหล่านี้ ในประวัติศาสตร์ ทำไมวัฒนธรรม อารยธรรมของจีน ดินแดนแห่งนี้ กับดินแดนอื่นๆ จึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ ประเทศในพื้นที่ใดล้วนมีความคิดของความเป็นประเทศหนึ่ง ผู้นำของชนชาติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งล้วนเป็นความคิดของพระเจ้าแผ่นดิน ตรงกันข้ามกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน เขาไม่มีความคิดของความเป็นประเทศชาติ เขาปรากฏออกมาในรูปแบบของราชวงศ์ และในประวัติศาสตร์ ฮ่องเต้จีน(จักรพรรดิจีน)กับพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แท้จริงแล้ว ในเวลาเดียวกับการวางรากฐานของวัฒนธรรมเหล่านี้ ก็มีการผูกวาสนากับสรรพชีวิตของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์ ล้วนมีสรรพชีวิตของโลกสวรรค์ต่างๆมาผูกวาสนาในดินแดนจีน พวกเขาเป็นตัวแทนของระบบจักรวาลนั้นๆของพวกเขา ผู้ฝึกต้าฝ่าล้วนมาจากระบบจักรวาลต่างๆ เวลาไปเกิดใหม่ในระดับชั้นที่ต่างกัน นั่นคือขั้นตอนที่ชีวิตของระดับชั้นที่ต่างกัน ณ มูลฐานพวกเขามาจากเทียนถี่อันไกลโพ้น ทุกท่านทราบ ฮ่องเต้(จักรพรรดิ)หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่งรัชสมัย นั่นคือสิ่งที่คนพูด ยังไม่แต่เพียงเท่านี้ ฮ่องเต้หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่งรัชสมัย ชาวสวรรค์หนึ่งรัชสมัย ประชาชนหนึ่งรัชสมัย วัฒนธรรมหนึ่งรัชสมัย เสื้อผ้าอาภรณ์หนึ่งรัชสมัย ในอดีตเวลาเปลี่ยนรัชสมัย วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทันที เสื้อผ้าอาภรณ์จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ล้วนแต่นำมาเองโดยชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกัน ฉะนั้นวัฒนธรรมของประเทศจีน ดินแดนแห่งนี้ หรือ การกิน การอยู่อาศัย การสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ รูปแบบการดำรงชีวิต ทุกๆด้านจะแตกต่างกันอย่างมากกับพื้นที่อื่นๆ เพราะมันเกิดขึ้นจากการสะสมของวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ซึ่งชีวิตจากระบบต่างๆได้นำมาสู่มนุษยชาติ ฉะนั้นเป็นเช่นนี้ต่อๆไป ประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ไม่สามารถจะรองรับคนจำนวนมากขนาดนี้ ดังนั้นหลังจากผูกวาสนาแล้ว ชาติหน้าก็จะไปเกิดใหม่ในพื้นที่อื่น

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่าประเทศใดๆในโลกนี้ล้วนไม่ใช่คงอยู่ด้วยเหตุบังเอิญ ล้วนมีความหมายและเป้าหมายของการคงอยู่ของมัน อันที่จริงคนต่างรอคอยฝ่ากันอยู่ ผู้ฝึกจำนวนมากต่างมีความรู้สึก อย่างเช่น บางคนหลังจากได้อ่านฝ่าแล้วบอกว่า ตลอดชีวิตฉันค้นหาสิ่งนี้อยู่ หรือ นี้ก็คือสิ่งที่ฉันค้นหาอยู่ สรรพชีวิตอื่นๆ ทำไมไม่สามารถได้ฝ่าทันที ณ ขั้นตอนปัจจุบันล่ะ เพราะด้านนี้ของพวกเขาถูกยับยั้งเอาไว้ พวกเขาไม่สามารถเข้ามาในเวลานี้ เพราะครั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว กรรมในตัวของพวกเขาและองค์ประกอบอันซับซ้อนต่างๆที่พวกเขาก่อขึ้นในสังคม สิ่งที่อยู่ด้านลบเหล่านั้นก็จะตามขึ้นมาด้วย เช่นนั้นก็จะเพิ่มความยากลำบากให้กับขั้นตอนแรกของการเจิ้งฝ่า ฉะนั้นจึงไม่สามารถให้พวกเขาขึ้นมาในเวลานี้ แต่การเจิ้งฝ่า อธิบายความเป็นจริง พวกท่านต้องไปทำ เพราะในขั้นตอนการดำเนินการ พวกเขาได้ฝึกพลังแล้วก็ดี ได้ศึกษาฝ่าแล้วก็ดี แม้จะไม่ลึกซึ้ง แต่ก็ได้วางรากฐานให้พวกเขามาได้ฝ่าในอนาคต ฉะนั้นต้องทำ ก็คือพูดว่ามีสภาพการณ์มากมาย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ล้วนไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ บนโลกนี้ไม่ว่าเรื่องใดๆล้วนมาเพื่อต้าฝ่านี้ ล้วนก่อเกิดขึ้นมาเพื่อต้าฝ่า สร้างขึ้นเพื่อต้าฝ่า หลักการของฝ่ามากมายที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน ความลับแท้จริงต่างๆที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน แม้แต่เทพในอดีตก็ไม่รู้ พวกเขาพอฟังแล้วต่างรับรู้ขึ้นมาในทันทีทันใด เพราะอาณาจักรเขตแดนของพวกเขาได้จำกัดความเข้าใจของพวกเขาต่อระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้น ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่ไกลโพ้นยิ่งขึ้น เพราะบำเพ็ญได้สูงเพียงใดก็จะประจักษ์และรับรู้หลักการที่สูงเพียงนั้น ประจักษ์รับรู้ความเป็นจริงของจักรวาลสูงเพียงนั้น ฉะนั้นการอยู่ในโลกทุกวันนี้ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบต่อสรรพชีวิตอื่นๆ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบต่อการได้ฝ่าของสรรพชีวิตอื่นๆในอนาคต พวกเราไม่สามารถจะไม่วางรากฐานเพื่อให้สรรพชีวิตอื่นๆได้ฝ่าในอนาคต เพราะเป็นไปได้มากว่าพวกเขาคือชีวิตในระบบนั้นๆของพวกท่าน เพื่อจะถ่ายทอดฝ่าในประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ และไม่ให้คนธรรมดาทั่วไปได้ฟังฝ่า พระเจ้าของแต่ละโลกต่างๆมากมาย และชีวิตในระดับชั้นที่สูงมากๆ จึงรวมตัวกันไปเกิดในดินแดนจีน ในจำนวนนั้นมีพวกที่ข้าพเจ้าดูแลมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมา แน่นอน ดูแลหรือไม่ดูแล ได้ฝ่าในวันนี้จะได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ดังนั้นคนที่นั่นยิ่งสมควรต้องไปช่วยเหลือ ท่ามกลางการโฆษณาชวนเชื่ออันชั่วร้ายแบบมืดฟ้ามัวดิน สิ่งที่คนเหล่านั้นแสดงออกมา ไม่ใช่เพียงการทำบาปประเภทธรรมดาทั่วไป บางคนได้ถูกลิขิตต้องทำลายทิ้งแล้ว ไม่ว่าเขาจะมาจากที่ใด ไม่ว่าเขาจะมีบุญวาสนาอะไร ระดับชั้นสูงเพียงใด สำหรับการเป็นชีวิตหนึ่งแล้วไม่น่าเสียดายหรือ หมดปัญญา ไม่ใช่อาจารย์ไม่เมตตา แต่เป็นเพราะในการเจิ้งฝ่าชีวิตในระดับต่างๆ ล้วนกำลังจัดวางตำแหน่งกันใหม่ ไม่ใช่ปัญหาว่า เมตตาหรือไม่เมตตา ช่วยหรือไม่ช่วยคนให้หลุดพ้น ซินซิ่งของชีวิตหนึ่งอยู่ตรงไหน ก็จะต้องจัดวางไว้ตรงนั้น นี้คือมาตรฐาน นี้คือหลักการของฝ่า นี้เป็นการกำหนดให้แก่อนาคต ไม่สามารถจะขัดขืน ไม่สามารถฝ่าฝืนตามอำเภอใจ

พวกเราเวลาอธิบายความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่านอกประเทศจีนทำ ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏออกมา ก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน คือวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ในระดับชั้นของการบำเพ็ญและการเดินสู่หยวนหมั่น พวกท่านกับผู้ฝึกในประเทศไม่มีความแตกต่างใดๆ ก็คือจัดให้ท่านได้ฝ่าที่นี่ จัดให้ท่านบำเพ็ญอยู่ที่นี่ ศิษย์จำนวนมากมีระดับการศึกษาสูงมาก ผู้มีระดับการศึกษาสูง จำนวนส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์ต่างประเทศ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะเพื่อให้ท่านได้ใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาและความถนัดอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ ให้ท่านไปอธิบายความเป็นจริงของฝ่า โดยเทคนิคความสามารถในหมู่คนธรรมดาสามัญ ซึ่งต้าฝ่าเป็นผู้สร้างให้แก่ชาวโลก ในทางปฏิบัติทุกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง พิจารณาจากบทความของศิษย์ต้าฝ่าในเว็บไซท์หมิงฮุ่ย เว็บไซท์ซินเซิง และสื่ออื่นๆ ข้าพเจ้าเห็นว่า บางบทความที่พวกท่านเขียนล้วนเป็นผลงานชิ้นเอก มีเหตุผล มีข้ออ้างอิง ความนึกคิดแจ่มชัด ตรรกแน่นหนา สามารถสร้างความตกใจให้แก่สิ่งชั่วร้ายได้จริงๆ และมีระดับมาตรฐานสูงมาก วัดด้วยมาตรฐานของปัจจุบัน ข้าพเจ้าว่าสื่อมวลชนกุเรื่องโกหกหลอกลวงในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เหล่านั้นใช้ไม่ได้ มีผู้ฝึกคนหนึ่งบอกว่า ในราชสำนักไม่มีคนแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นเป็นเช่นนั้น ใครอยากจะออกแรงทุ่มเทให้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อกุเรื่องโกหกหลอกลวง สร้างเรื่องเพื่อป้ายสีแบบอันธพาลเล่า ศิษย์ต้าฝ่าได้แสดงสิ่งที่ตัวเองสมควรทำให้เป็นที่ปรากฏอย่างเต็มที่ นี้คือภาระหน้าที่ของพวกท่าน นี้คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำในช่วงเวลาแห่งการเจิ้งฝ่า และพวกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง ผู้ฝึกในประเทศอธิบายความเป็นจริงต่อสรรพชีวิต ขณะที่ต้องประสบกับมารผจญและต้องแบกรับความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้าย ได้แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ก่อนการถือกำเนิดของผู้สำเร็จธรรมผู้ยิ่งใหญ่ บางครั้งเวลาข้าพเจ้าอ่านเว็บไซท์เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ชีวิตใหม่ของมนุษยชาติใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนี้จริงๆ เพราะความเข้าใจของพวกท่านสามารถเข้าไปถึงช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ใหม่แบบนั้นแล้ว เข้าไปถึงความเข้าใจของชีวิตที่ถูกต้องที่สุดแบบนั้นแล้ว ศิษย์ต้าฝ่ากำลังวางรากฐานให้กับมนุษยชาติในอนาคต

การที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายมีองค์ประกอบของความชั่วร้ายประการหนึ่ง ก็คืออิทธิพลเก่า พวกมันเห็นว่า ผู้ฝึกบางคนจะหยวนหมั่นเป็นศิษย์เจิ้งฝ่า (ศิษย์แห่งการปรับฝ่า) ในใจพวกมันไม่ยอม พวกมันรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเป็นศิษย์เจิ้งฝ่า ผู้ฝึกเหล่านี้ได้มาง่ายเกินไป ดังนั้นจึงควบคุมสิ่งชั่วร้าย ใช้คนชั่วตีผู้ฝึก จักต้องตีผู้ฝึกจนพูดว่า ไม่ฝึกแล้ว ชั่วร้ายหรือไม่ เทพจะสามารถพูดเช่นนี้ได้หรือ จักรวาลอยู่ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ชีวิตที่ถูกคัดออกในแต่ละระดับชั้นมีเป็นจำนวนมาก จำนวนพวกเราผู้ซึ่งจะหยวนหมั่น ข้าพเจ้าดูยังอีกไกลกว่าจะถึงจำนวนที่เพียงพอ เดิมทีข้าพเจ้าคาดไว้ว่าอย่างต่ำที่สุดคือ ห้าสิบล้าน ข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับพวกท่านมาก่อน (เสียงปรบมือ) เวลานี้ยังไม่ถึง แต่ก็มีจำนวนมากแล้วทีเดียว ไม่ว่าจะอย่างไรการเป็นผู้บำเพ็ญ พวกเราได้ยินอะไร พวกท่านก็อย่าได้มีจิตยินดี บางทีคำพูดนี้ของอาจารย์ โดยตัวของมันก็คือการทดสอบต่อพวกท่าน จิตใจอะไรก็ตามปล่อยวางลงเสีย อะไรก็ไม่คิด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนั้นแล้ว อย่าได้เห็นว่าสิ่งชั่วร้ายมันร้ายกาจอำมหิตอย่างไร เวลานี้มันได้ใช้กลเม็ดจนหมดสิ้นแล้ว ได้แต่เลื่อนขั้นการใช้สื่อมวลชนสร้างเรื่องโกหกอย่างไม่หยุดหย่อน ในลักษณะทำให้ถึงที่สุด จิตวิปริตเอาแต่บังคับผู้ฝึกเหล่านั้นให้เขียนหนังสือสำนึกผิดอะไรเอย เซ็นหนังสืออะไรเอย ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคน ทำไมจักต้องทำเช่นนี้ ทำไมจักต้องให้ท่านเซ็นหนังสือนั้น ทำไมจักต้องให้ท่านพูดว่า ไม่ฝึก จึงจะปล่อยท่าน ฝั่งนี้ ฝึก ก็ตัดสินลงโทษ ฝั่งนั้นพูดคำว่าไม่ฝึก ก็ปล่อยคนได้ แตกต่างกันมากไหม เป็นปกติไหม ไม่ปกติ ไม่ชัดเจนหรือ ก็คือจะให้ท่านตกลงมา ก็คือจะให้ท่านพูดคำนั้น พูดออกมา แม้ว่าจะไม่ออกมาจากจิตใจของท่านเอง มันก็คือจุดด่างดำ การเป็นศิษย์เจิ้งฝ่าคนหนึ่ง นั่นก็คือความอัปยศอดสู ยิ่งกว่านั้นหากได้กระทำความเสียหายต่อต้าฝ่า ถ้าท่านไม่สามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ในระหว่างการเจิ้งฝ่าในภายหลัง แก้ไขความเสียหายที่ได้นำมาสู่ต้าฝ่า นั่นก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ทำได้หรือไม่ได้ ความคิดเพียงชั่ววูบ ท่านสามารถเดินออกมายืนยันความเป็นจริงให้กับฝ่าได้หรือไม่ และไม่ใช่อิงตามคนหมู่มากอานุภาพยิ่งใหญ่ก็จะสามารถผ่านด่าน บางคนคิดไปรออยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ถ้าคนกลุ่มใหญ่ออกมาฉันก็ออกมา พอเห็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ออกมา เขาก็วนหนึ่งรอบแล้วก็กลับไป เพราะเวลาคนกลุ่มใหญ่ออกมา เป็นเพราะอานุภาพแห่งชี่นั้นพาท่านออกมา ไม่ใช่เดินออกมาเนื่องจากตัวท่านเอง ได้ปล่อยวางจิตใจของความเป็นความตายซึ่งออกมาจากตัวท่านเอง การบำเพ็ญเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ไม่ใช่แห่ตามคนหมู่มาก การยกระดับของแต่ละคนจะต้องเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นแข็งแกร่ง แน่นอนพวกเราผู้ฝึกซึ่งอยู่นอกประเทศ ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องไปเทียนอันเหมิน ถ้าพวกท่านไปกันทั้งหมด เรื่องการเจิ้งฝ่านอกประเทศก็ไม่มีคนทำ นี่ล้วนเป็นการจัดเตรียมของประวัติศาสตร์

พวกท่านคือร่างโดยรวมเดียวกัน ก็เหมือนพลังของอาจารย์ แน่นอน พวกท่านกับพลังไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ข้าพเจ้าเพียงแต่ยกตัวอย่าง ก็เหมือนกับพลังของข้าพเจ้า ทำสิ่งต่างๆอยู่ในเวลาเดียวกัน บางส่วนพุ่งทะลวงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล มุ่งจู่โจมทะลวงสู่ระดับจุลภาคอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกำลังใหญ่มหึมา และมุ่งสู่สิ่งที่สูงยิ่งขึ้น กว้างมากขึ้น อานุภาพแห่งชี่มากมายมหาศาล ความเร็วสูงอย่างยิ่ง เหนือกว่าเวลาทั้งมวลขณะทำการปรับท้องนภาอันยิ่งใหญ่ หลังจากการจู่โจมแบบนี้ผ่านไปแล้ว บางส่วนก็ไปกำจัดบาปกรรมของชีวิตในระดับชั้นต่างๆ ปรับความสัมพันธ์ซึ่งสลับตัดกันไปมา ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนของชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกันให้สมดุล บางส่วนเข้าหล่อหลอมชีวิต บางส่วนจัดวางตำแหน่งใหม่ให้แก่ชีวิต แม้กระทั่งชีวิตที่อยู่ในระดับจุลภาคที่สุด ในแต่ละระดับชั้นก็กำลังทำในสิ่งที่ต่างกันอยู่ บางส่วนทำอยู่ในมิติที่ต่ำ บางส่วนปกป้องคุ้มครองผู้ฝึก บางส่วนกำลังขจัดสิ่งชั่วร้าย พลังทั่วทุกด้านล้วนทำเช่นนี้อยู่ จึงพูดว่าเป็นร่างโดยรวมเดียวกัน ไม่แน่ว่าจะต้องทำในสิ่งเดียวกัน แต่ไม่ว่าท่านจะทำเรื่องอะไร ท่านล้วนต้องคู่ควรกับการได้ชื่อว่าศิษย์ต้าฝ่าของท่าน

วันนี้ก็จะพูดเพียงเท่านี้ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกท่านก็สำคัญมาก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด ในช่วงเวลาใด ต่อให้การงานยุ่งอย่างไรก็ไม่สามารถจะแยกจากการศึกษาฝ่า นี้คือหลักประกันมูลฐานที่สุดของการยกระดับ และการหยวนหมั่นของพวกท่าน ไม่สามารถทำงานของต้าฝ่าโดยไม่ศึกษาฝ่า นั่นคือคนธรรมดาสามัญกำลังทำงานของต้าฝ่า ต้องเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ทำงานของต้าฝ่า สำหรับพวกท่านจึงกำหนดอย่างนี้ คนธรรมดาสามัญอยากจะช่วยงานของต้าฝ่า แน่นอนนั่นเป็นเรื่องดี แต่ ณ ที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านต้องเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่งซึ่งทำงานของต้าฝ่า เพราะการหยวนหมั่นของพวกท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ การหยวนหมั่นของพวกท่าน สำหรับพวกท่านในเวลานี้ก็คือสิ่งสำคัญอันดับแรก แน่นอนผสมผสานอยู่ในการหยวนหมั่นของพวกท่าน มีความรับผิดชอบของท่านต่อต้าฝ่า และการช่วยเหลือสรรพชีวิตรวมอยู่ด้วย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน พวกท่านพูดว่า อาจารย์กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต เมื่อพวกท่านต่างหยวนหมั่นแล้ว หันหน้ากลับไปดูพวกท่านก็จะเห็นชีวิตที่พวกท่านช่วยเหลือในเวลานั้น ระหว่างการอธิบายความเป็นจริง พวกท่านก็กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต

ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ จากนี้ให้พวกท่านดำเนินการประชุมต่อไป