ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

วิจารณ์ “ความน่าเกรงขามของต้าฝ่า”

 

            ศิษย์ท่านนี้พูดได้ดีมาก ในบทความ  “ความน่าเกรงขามของต้าฝ่า” นี้ก็คือความแตกต่างของการบำเพ็ญเจิ้งฝ่ากับการบำเพ็ญส่วนบุคคล ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นในการบำเพ็ญส่วนบุคคล ไร้ซึ่งความเมตตาของศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญ ศิษย์ต้าฝ่าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่า ในขณะที่เปิดโปงสิ่งชั่วร้ายก็คือกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ทำให้โลกของตัวเองหยวนหมั่น

หลี่ หงจื่อ

2001.7.17

หมายเหตุ : คำวิจารณ์เมื่ออ่านบทความบนเวบไซ้ต์หมิงฮุ่ยในวันนั้น

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association