ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ประสิทธิผลของเจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง)

 

ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า(ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) จักรวาลดีงามอย่างหาที่เปรียบมิได้ ใหญ่มหึมาอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะทั่วทั้งท้องนภาใหญ่นั้นประกอบขึ้นมาจากระบบจักรวาลอันใหญ่มหึมาอย่างหาที่เปรียบมิได้นับสิบสิบล้านระบบจักรวาล จำนวนส่วนใหญ่ของระบบจักรวาลอันใหญ่โตซึ่งถูกปรับแล้วได้เข้าสู่ประวัติศาสตร์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ณ เวลานี้ในที่ซึ่งสิ่งชั่วร้ายสามารถทำเรื่องไม่ดีได้คือ ที่ซึ่งอานุภาพแห่งการเปลี่ยนอันใหญ่มหาศาลของเจิ้งฝ่า(ฝ่าถูกต้องเที่ยงตรง)ยังสัมผัสไม่ถึง ตรงนี้จึงเป็นที่ซึ่งศิษย์ต้าฝ่าใช้เจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง)ให้บังเกิดผล อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ในที่ตรงนี้ก็สลับซับซ้อนและเสื่อมถอยอย่างยิ่ง

ก่อนการเจิ้งฝ่า เหล่าอิทธิพลเก่าได้นำเอาส่วนของชั้นที่ต่ำสุดของแต่ละระบบ ของระบบจักรวาลนับจำนวนสิบสิบล้านระบบจักรวาลอันไกลโพ้น กดอัดเข้ามาที่ซึ่งพวกเราอยู่ ระบบจักรวาลกึ่งกลางภายในสามภพ โดยผิวเผินเพื่อไม่ให้พวกมันตกหล่นจากการเจิ้งฝ่า ในเวลาเดียวกันก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้เข้าร่วมกับการเจิ้งฝ่า ในความเป็นจริงเป็นการยืมใช้การเจิ้งฝ่าเพื่อบรรลุเป้าหมายอันเห็นแก่ตัวของพวกมัน เนื่องจาก ณ ที่ซึ่งสูงยิ่งขึ้นไปของเทียนถี่(ร่างสวรรค์)แห่งท้องนภาใหญ่กำลังถูกอานุภาพใหญ่มหาศาลของเจิ้งฝ่าชำระ ทำลาย หล่อหลอมอย่างเร็วที่สุด ทุกๆนาทีล้วนมีจักรวาลอันใหญ่มหาศาลนับจำนวนไม่ถ้วนถูกกวาดโดยอานุภาพแห่งเจิ้งฝ่า พร้อมกับถูกฝ่าปรับให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทียนถี่ซึ่งประกอบขึ้นโดยจักรวาลนับจำนวนไม่ถ้วนเหล่านี้ และเนื่องจากระบบจักรวาลซึ่งประกอบขึ้นโดยเทียนถี่อันใหญ่มหึมานับจำนวนไม่ถ้วนนั้นเชื่อมต่อกับระดับชั้นที่ต่ำสุด ได้ถูกกดอัดเข้ามาในสามภพของเรา หลังจากถูกกดอัดเข้ามาแล้ว มิติของพวกมันแม้ว่าจะหดเล็กลง แต่เวลาและโครงสร้างข้างในกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นต่อเมื่อทั่วทั้งระบบอันใหญ่มหึมา ซึ่งประกอบขึ้นโดยจักรวาลนับจำนวนไม่ถ้วนและเทียนถี่นับจำนวนไม่ถ้วนข้างบน ถูกฝ่าปรับให้ถูกต้องเที่ยงตรงเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ถูกกดอัดเข้ามาในสามภพของเราและก่อเกิดเป็นส่วนๆ จึงจะสามารถถูกกำจัดทิ้งไปหนึ่งส่วน แต่ความเร็วของการเจิ้งฝ่านั้นรวดเร็วอย่างที่สุด ทะลวงชั้นแล้วชั้นเล่าอย่างรวดเร็ว เพราะเทียนถี่ท้องนภาใหญ่นั้นใหญ่โตอย่างเหลือเกิน ต่อให้ทำกันเร็วขึ้นไปอีก เหนือเกินกว่าเวลาและมิติทั้งมวลขึ้นไปอีก ก็ต้องมีระบบขั้นตอน นี่ก็เร็วที่สุดแล้ว นอกเสียจากจะระเบิดทิ้งและประกอบกันใหม่ แต่นั่นก็ไม่จำเป็นต้องมีการเจิ้งฝ่าแล้ว ฉะนั้นระบบที่มาจากข้างนอกนับจำนวนไม่ถ้วนเหล่านี้กลับก่อเกิดเป็นส่วนของมิตินับสิบสิบล้านส่วน จึงกลายเป็นอาณาเขตอิทธิพลต่างๆ และซ่อนชีวิตชั่วร้ายเอาไว้มากมาย ยิ่งกว่านั้นบางชีวิตและร่างวัตถุถูกแบ่งแยกเป็นหลายๆชั้น เกือบจะทุกๆชั้นของอณูถูกแบ่งแยกเป็นหนึ่งชั้น ภายในสามภพเดิมทีมีมิตินับจำนวนไม่ถ้วน เมื่อบวกกับมิตินับจำนวนไม่ถ้วนเป็นสิบสิบล้านมิติเข้ามาเช่นนี้ จึงเพิ่มความยากลำบากให้กับการเจิ้งฝ่า จึงทำให้สภาพการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น บางครั้งเห็นอยู่ชัดๆ ว่าชีวิตชั่วร้ายถูกกำจัดทิ้งไปแล้วเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าส่งความคิดถูกต้อง(ฟาเจิ้งเนี่ยน) แต่กลับปรากฏว่าในบางส่วนมันยังคงมีอยู่ และยังคงทำเรื่องไม่ดีอยู่อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงนำไปสู่การที่บางส่วนของสิ่งชั่วร้าย สามารถถูกกำจัดทิ้งไปในครั้งเดียวในเวลาที่ศิษย์ต้าฝ่าส่งความคิดถูกต้อง แต่บางส่วนก็ไม่สามารถกำจัดทิ้งในครั้งเดียวอย่างง่ายๆ กระทั่งต้องทำกันหลายครั้งจึงจะสามารถกำจัดทิ้งไปได้ หัวหน้าสมุนชั่วร้ายเหล่านั้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นกรณีแบบนี้ แต่ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยเจิ้งเนี่ยนอย่างแน่วแน่ เพราะขณะที่กำจัดสิ่งชั่วร้าย ก็เป็นการก่อตั้ง อานุภาพแห่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่าท่ามกลางการเจิ้งฝ่า การกำจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยเจิ้งเนี่ยนของทุกท่านนั้นบังเกิดประสิทธิผล อย่างมากจริงๆ ชีวิตชั่วร้ายถูกกำจัดทิ้งไปเป็นจำนวนมาก บ้างก็ถูกกำจัดทิ้งไปบางส่วน ยังความบาดเจ็บอย่างหนักให้กับพลังหยวนชี่(พลังชีวิต)ของสิ่งชั่วร้าย กำจัดสิ่งชั่วร้ายในมิติต่างๆมากมายที่เจิ้งฝ่ายังไปไม่ถึง และยังบังเกิดผลในการกำจัดและสร้างความสะพรึงกลัวต่อคนชั่ว ไม่ว่ามิติจะสลับซับซ้อนอย่างไร สิ่งชั่วร้ายจะกำเริบเสิบสานเพียงใด ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ก่อนที่อานุภาพแห่งเจิ้งฝ่าอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบมิได้จะมาถึงเท่านั้นเอง เมื่ออานุภาพแห่งเจิ้งฝ่ามาถึง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบสิ้นลงโดยฉับพลันในชั่วพริบตา

ข้าพเจ้าบอกให้ศิษย์ทั้งหลายส่งความคิดถูกต้อง เพราะสิ่งที่เรียกว่าสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นอันที่จริงไม่ใช่อะไรเลย แต่แล้วเนื่องจากความเมตตาของศิษย์ต้าฝ่าถูกอิทธิพลเก่าสิ่งชั่วร้ายใช้เป็นประโยชน์ ชีวิตชั่วร้ายภายใต้การปกป้องของพวกมันทำการประทุษร้ายอย่างมีเจตนา ฉะนั้นสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าแบกรับจึงไม่ใช่กรรมของตัวเองเท่านั้นแล้ว แต่เป็นการแบกรับสิ่งที่ไม่สมควรแบกรับภายใต้การประทุษร้ายของชีวิตชั่วร้าย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกให้ศิษย์ทั้งหลายส่งความคิดถูกต้อง(ฟาเจิ้งเนี่ยน) กำจัดพวกมันซึ่งมีเจตนาบ่อนทำลายต้าฝ่า จากนั้นเพื่อแบ่งเบาศิษย์ต้าฝ่าจากสิ่งที่ไม่สมควรแบกรับท่ามกลางการถูกประทุษร้าย พร้อมกับช่วยเหลือสรรพชีวิต หยวนหมั่นโลกของศิษย์ต้าฝ่า(ทำให้โลกของศิษย์ต้าฝ่าสำเร็จสมบูรณ์)

หลี่ หงจื่อ

2001.7.16

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association