ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

เจิ้งฝ่ากับการบำเพ็ญ

 

            บทความนี้ได้พูดถึงปัญหาว่า จะปฏิบัติอย่างไรต่อการเจิ้งฝ่า(ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) กับการบำเพ็ญ อย่างชัดเจนมาก ศิษย์ต้าฝ่าซึ่งอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าจะไม่เหมือนกับการบำเพ็ญส่วนบุคคลในอดีต เมื่อพบกับการทำร้ายอย่างไร้เหตุผล พบกับการประทุษร้ายต่อต้าฝ่า พบกับการป้ายสีอย่างไม่เป็นธรรมต่อพวกเรา ไม่สามารถจะปฏิบัติเหมือนกับการบำเพ็ญของแต่ละบุคคลในอดีต ยอมรับกันโดยสถานเดียว เพราะศิษย์ต้าฝ่าในปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า หากปัญหาที่ปรากฏไม่ใช่มาจากความยึดติดหรือความผิดของพวกเราเอง เช่นนั้นจะต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ทำการรบกวน ทำเรื่องไม่ดีอยู่

            แต่พวกเรายังอยู่ในระหว่างบำเพ็ญ ยังมีจิตใจของคนธรรมดาสามัญสุดท้ายอยู่ เมื่อปัญหาปรากฏ จะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าถูกหรือผิด หากพบว่าเป็นการรบกวนหรือบ่อนทำลาย เวลาจัดการกับปัญหา กับคนที่อยู่ชั้นภายนอก ต้องพยายามปฏิบัติอย่างนุ่มนวลและมีเมตตา เพราะเวลาที่สิ่งชั่วร้ายใช้คน คนๆนั้นมักจะไม่แจ่มแจ้ง (แม้ว่าคนที่ถูกใช้มักจะมีความนึกคิดไม่ดี หรือเป็นคนที่มีความนึกคิดไม่ดีปรากฏออกมา) สำหรับการรบกวนของสิ่งชั่วร้ายในมิติอื่น จะต้องใช้เจิ้งเนี่ยน(ความคิดถูกต้อง) กำจัดอย่างเข้มงวดและจริงจัง

หลี่ หงจื้อ

2001.7.8

หมายเหตุ : คำวิจารณ์เมื่ออ่านบทความบนเวบไซ้ต์หมิงฮุ่ยในวันนั้น

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association