ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ต้าฝ่าแข็งแกร่งไม่สามารถทำลาย

 

            ทำไมศิษย์ต้าฝ่าจึงถูกทรมานอย่างเหี้ยมโหดจากสิ่งชั่วร้าย เพราะพวกเขายืนหยัดในความเชื่อถูกต้องต่อต้าฝ่า เพราะพวกเขาคืออณูของต้าฝ่า ทำไมต้องเจิ้งฝ่า เพราะสรรพชีวิตของจักรวาลล้วนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแล้ว ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า ความคิดถูกต้องอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่สามารถจะถูกสั่นคลอนอย่างแน่นอน เพราะชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ของพวกท่านก่อเกิดขึ้นมาท่ามกลางการเจิ้งฝ่า แต่เพื่อจะบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการทำ อิทธิพลชั่วร้ายเก่าไม่หยุดยั้งที่จะใช้สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง การจัดเตรียมอันชั่วร้ายซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของฝ่าอันแท้จริงของจักวาล โดยร่วมกันประทุษร้ายโดยตรงต่อต้าฝ่า ต่อศิษย์ต้าฝ่าและสรรพชีวิต โดยใช้ทัศนะความคิดชั้นภายนอกที่ยังไม่ได้ขจัดทิ้งไปและกรรมของศิษย์ต้าฝ่า สั่นคลอนความคิดถูกต้องของศิษย์ต้าฝ่า ด้วยเหตุนี้ศิษย์ต้าฝ่าบางคนจึงไม่สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้าย และได้กระทำในสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าไม่สมควรทำอย่างเด็ดขาด และไม่สามารถทำอย่างเด็ดขาด นี้เป็นการลบหลู่ต่อต้าฝ่า

            อาจารย์ต้องการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งมวล แต่อิทธิพลชั่วร้ายกลับใช้ให้สรรพชีวิตทำผิดต่อต้าฝ่าอย่างแท้จริง เป้าหมายมูลฐานคือเพื่อทำลายสรรพชีวิตให้ดับสูญ ศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่งครั้นเมื่อได้กระทำในเรื่องที่ไม่สมควรทำ หากไม่สามารถรับรู้อย่างแท้จริงถึงความร้ายแรงของมันและกอบกู้ความเสียหายที่ได้กระทำกับต้าฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างและการรอคอยนับสิบล้านปีทั้งหมดจะดำเนินไปตามคำมั่นสัญญาที่ได้ปฏิญาณเอาไว้ก่อนประวัติศาสตร์ การเป็นศิษย์ต้าฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างของท่านนั้นประกอบขึ้นมาโดยต้าฝ่า ซึ่งถูกต้องที่สุด สามารถปรับแก้สิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งมวลแต่เพียงอย่างเดียว จะก้มหัวให้กับสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไร? ไปให้คำรับรองอะไรต่อสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไร? ถึงแม้จะไม่ใช่จากใจจริงก็เป็นการประนีประนอมกับสิ่งชั่วร้าย สิ่งนี้ในหมู่คนก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เทพจะไม่ทำเรื่องประเภทนี้อย่างเด็ดขาด ในระหว่างที่ถูกประทุษร้าย แม้จะต้องถอดหนังชั้นนี้ของคนทิ้งไปจริงๆ สิ่งที่รอคอยผู้บำเพ็ญต้าฝ่าอยู่ยังคงคือหยวนหมั่น ในทางกลับกัน ความยึดติดและจิตหวาดกลัวใดๆล้วนไม่สามารถทำให้ท่านหยวนหมั่น แต่จิตหวาดกลัวใดๆโดยตัวของมันก็คือด่านที่ท่านไม่สามารถหยวนหมั่น ก็คือองค์ประกอบที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งชั่วร้ายและการทรยศ

            ขอบอกทุกท่าน ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากมนุษย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นคำเตือนสำหรับสรรพชีวิตในที่นั้นซึ่งได้ทำบาปอันชั่วร้ายต่อต้าฝ่า หากพวกเขาไม่อู้(รับรู้) ภัยพิบัติแท้จริงก็จะเริ่มต้น เวลานี้คนชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้ทำบาปต่อต้าฝ่า คนที่ไร้คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์แล้ว ตามที่เรียกว่าการทดสอบที่ชั่วร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่า ก็เริ่มได้รับกรรมตามสนองกันแล้ว ต่อแต่นี้ไปจะเริ่มปรากฏออกมาเป็นจำนวนมาก ขณะที่เหล่าสมุนที่ชั่วร้ายที่สุดจะถูกใช้เป็นประโยชน์ไปจนถึงขั้นสุดท้าย เพราะยังมีศิษย์ต้าฝ่าเดินออกมาอย่างต่อเนื่อง อิทธิพลชั่วร้ายเก่าต้องการใช้พวกมันต่อไปอีกเพื่อทดสอบศิษย์ต้าฝ่า นี้คือเหตุผลทำไมคนเลวชั่วร้ายที่สุดเหล่านั้นยังคงก่อกรรมทำเข็ญอยู่

            ศิษย์ต้าฝ่าจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิง ซึ่งจัดเตรียมโดยอิทธิพลชั่วร้ายเก่า อธิบายความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกด้าน กำจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยความคิดถูกต้อง ช่วยเหลือสรรพชีวิต ปกป้องฝ่าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพราะท่านคือสมาชิกหนึ่งของต้าฝ่า แข็งแกร่งไม่สามารถทำลาย ปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกต้อง คนที่ถูกเปลี่ยนแปลงและคนที่ได้รับการช่วยเหลือคือสรรพชีวิตที่ถูกสิ่งชั่วร้ายปิดบังหลอกลวงเท่านั้นเอง พวกที่ถูกกำจัดคือชีวิตชั่วร้ายกับอิทธิพลชั่วร้ายเก่า จากท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ คนที่หยวนหมั่นคือศิษย์ต้าฝ่า และการก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของต้าฝ่า

หลี่ หงจื้อ

2001.6.23

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association