ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึงผู้ฝึกทั้งหมด ณ ฝ่าฮุ่ยยุโรปเหนือ

 

ถึงผู้ฝึกทั้งหมด ณ ฝ่าฮุ่ยยุโรปเหนือทุกท่าน:

            สำหรับศิษย์ต้าฝ่า หยวนหมั่นคือการสิ้นสุดของการบำเพ็ญ การเจิ้งฝ่าคือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ซึ่งประวัติศาสตร์มอบหมายให้แก่พวกท่านในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ดังนั้นในระหว่างอธิบายความเป็นจริง เปิดโปงสิ่งชั่วร้ายกันอยู่ในเวลานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำล้วนกลมกลืนเข้ากับต้าฝ่า ไม่ว่าพวกเราจะอธิบายความเป็นจริง เปิดโปงสิ่งชั่วร้าย หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของต้าฝ่า รวมทั้งฝ่าฮุ่ยของพวกเรา ล้วนต้องแสดงออกซึ่งความเมตตาของศิษย์ต้าฝ่า และความดีงามซึ่งปรากฏออกมาจากการบำเพ็ญปฏิบัติเจิ้งฝ่า(ฝ่าถูกต้อง) ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

            ในเวลาเดียวกัน ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ฝึกในภาคพื้นยุโรปสามารถจะปฏิบัติเหมือนเช่นผู้ฝึกในภาคพื้นอเมริกาเหนือ ผู้ฝึกทุกคนนอกจากจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแล้ว ในเวลาปรกติตัวเองก็ต้องริเริ่มแสดงความเป็นศิษย์ต้าฝ่าอย่างเต็มกำลัง ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตนในระหว่างอธิบายความเป็นจริง ก้าวเดินไปให้ดีตามหนทางของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคน ดังนั้นในระหว่างอธิบายความเป็นจริง ไม่ต้องรอคอย ไม่ต้องพึ่งพาอาศัย ไม่ต้องมุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก พวกเราทุกๆคนล้วนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับอนาคต ฉะนั้นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแล้ว ทุกๆคนต่างริเริ่มหางานทำด้วยตัวเอง ขอเพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อต้าฝ่า ล้วนต้องริเริ่มไปทำด้วยตัวเอง ริเริ่มไปจัดการด้วยตัวเอง ในสังคมทุกๆคนที่ติดต่อด้วย ล้วนเป็นบุคคลที่จะต้องอธิบายความเป็นจริงให้รู้ สิ่งที่ปรากฏออกมาในระหว่างอธิบายความเป็นจริงคือ ความเมตตาของศิษย์ต้าฝ่าและการช่วยเหลือพลโลก หวังว่าศิษย์ต้าฝ่าทุกๆคนจะสำแดงความกระตือรือร้นของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่ของศิษย์ต้าฝ่าอย่างเต็มกำลัง ขออวยพรอีกครั้งให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จสมบูรณ์

            ข้อพึงใส่ใจ: ไม่ว่าพวกท่านจะมีงานยุ่งเพียงใด ก็ไม่สามารถจะละเลยการศึกษาฝ่า นี้คือหลักประกันมูลฐานของการเดินสู่หยวนหมั่น และทำงานของต้าฝ่าให้ดี

หลี่ หงจื้อ

2001.6.17

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association