ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

อะไรคือกงเหนิง (ความสามารถ)

 

            กงเหนิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิทธิฤทธิ์ คนสมัยนี้เรียกกันว่าความสามารถเหนือธรรมดา กงเหนิงอันที่จริงคือความสามารถดั้งเดิมของชีวิต ระดับชั้นยิ่งสูงความสามารถดั้งเดิมจะสำแดงออกมาได้ยิ่งเต็มที่ ในทางกลับกัน ระดับชั้นยิ่งต่ำความสามารถดั้งเดิมจะสำแดงออกมายิ่งยาก หรือสำแดงออกมาเต็มที่ได้ยาก รากฐานของสาเหตุคือ จากระดับชั้นสูงสุดของจักรวาลจนถึงระดับชั้นต่ำสุดของจักรวาลนั้น ยิ่งต่ำลงมา ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรเขตแดนที่อยู่ หากมีสัดส่วนของสสารยิ่งสูง เม็ดของอณูยิ่งใหญ่ น้ำหนักของชีวิตที่แบกจะยิ่งมาก ยิ่งต่ำลงมาความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง) ของชีวิตจะถูกสสารตัวของมันเองยับยั้งเอาไว้ยิ่งมาก การยับยั้งยิ่งหนักก็ยิ่งไม่สามารถเกิดผล นี่คือสาเหตุที่ทำให้ระดับยิ่งต่ำความสามารถจะยิ่งน้อย มาถึงมิติของคน ความสามารถดั้งเดิมทั้งหมดของชีวิตก็ได้ถูกปิดคลุม ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง)ไม่สามารถสำแดงประสิทธิผล ดังนั้นคนจะทำอะไร อยากได้อะไร จึงต้องใช้มือเท้าทั้งสี่และร่างกายอันประกอบขึ้นด้วยสสารออกแรงทำงานเท่านั้น จึงจะได้ในสิ่งที่อยากได้ เนื่องจากมนุษย์ถูกฝังกลบด้วยสสารอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้นจึงมองไม่เห็นความเป็นจริงของจักรวาล ดังนั้นจึงพูดว่า มิติของคนเป็นมิติแห่งปริศนา

            สำหรับผู้บำเพ็ญบรรลุระดับชั้นยิ่งสูง ความสามารถจะยิ่งมาก เป็นเพราะทะลวงระดับชั้นของจักรวาลได้ยิ่งมาก น้ำหนักที่สสารของชีวิตแบกยิ่งน้อย ยิ่งเบา ความสามารถดั้งเดิม(กงเหนิง)จะยิ่งแรงกล้า ความสามารถที่ปลดปล่อยออกมาจะยิ่งมาก ยิ่งครอบคลุมทุกด้าน ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในฝ่าแล้วว่า การบำเพ็ญปฏิบัติต้าฝ่า กงเหนิงจะออกได้ครอบคลุมทุกด้านที่สุด เพราะศิษย์ต้าฝ่าจะบำเพ็ญบรรลุไปถึงระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้น ทะลวงระดับชั้นได้ยิ่งสูง การปลดปล่อยของสสารจะยิ่งมาก ความสามารถ          (กงเหนิง)  จึงปรากฏออกมาอย่างเต็มที่ ศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการเจิ้งฝ่า      ได้สำแดงประสิทธิผลของกงเหนิงอย่างเต็มที่แล้ว เป็นต้นว่าในระหว่างการเจิ้งฝ่า เวลาที่ความคิดถูกต้องบริสุทธิ์มากๆ กงเหนิงจะใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ยิ่งกว่านั้นขณะมีความคิดถูกต้อง ศิษย์จำนวนมากล้วนสามารถใช้ได้ตามใจนึก แทบจะเรียกว่าใช้อะไรมีอย่างนั้น เช่นเพียงสั่งคำเดียวว่า “ติ้ง”(หยุด) หรือสั่งว่า “เจ้ายืนอยู่ตรงนั้นอย่าขยับ” หรือชี้ไปที่กลุ่มคนเลว พวกเขาก็จะไม่สามารถขยับเขยื้อนอย่างแน่นอน หลังจากนั้นเพียงคิดว่า “ปลดออก” ก็จะปลดออก อันที่จริงกับสมุนชั่วร้ายไร้ซึ่งความเป็นคนเหล่านั้น เช่นคนที่ตีคนตาย คนชั่วที่เลวยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉานซึ่งข่มขืนศิษย์หญิงของต้าฝ่า หรือหัวหน้าของสมุนชั่วร้ายเหล่านั้น สามารถใช้ความนึกคิดสั่งให้พวกมันทำอะไร คนเลวชั่วร้ายก็จะทำอย่างนั้น

            ระดับชั้นกำหนดโดยซินซิ่ง หมายความว่าเวลาใช้กงเหนิงความคิดถูกต้องจะต้องแข็งแกร่ง หากในใจเกิดความกลัวต่อสิ่งชั่วร้าย หรือเวลาใช้กงเหนิงในใจไม่มั่นคง เกิดความสงสัยว่าจะบังเกิดผลหรือไม่ จิตใจที่ไม่ดีเช่นว่านี้ ล้วนจะส่งผลกระทบ หรือรบกวนประสิทธิผลของกงเหนิง

            หยวนหมั่นคือการสิ้นสุดการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่า การเจิ้งฝ่าคือภารกิจของศิษย์ต้าฝ่า หยวนหมั่นสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้วเป็นเพียงปัญหาของเวลากลับไป ขณะที่การเจิ้งฝ่าจะเหลือไว้ให้กับอนาคต อนาคตของจักรวาลตามที่สรรพชีวิต ณ ระดับชั้นต่างๆมองเห็น อันที่จริงคือภาพลวงตาที่ไม่คงอยู่ ทุกๆวันของมนุษยชาติในเวลานี้ล้วนจัดวางออกมาตามความต้องการของต้าฝ่า การดำเนินการ(การแสดงออก)ของศิษย์ต้าฝ่าในโลกมนุษย์ ก็คือเหลือไว้เป็นประวัติศาสตร์ ในอนาคต ในช่วงประวัติศาสตร์ที่ต่างกันท่ามกลางจักรวาล หากปรากฏมีการบ่อนทำลายต้าฝ่า หรือในเวลาที่ชีวิตมีการกระทำต่างกันนั้น ต้าฝ่าจะเจิ้งฝ่าอย่างไร เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลมกลืนไม่เสื่อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้าฝ่าตึ้จื่อทำอยู่ในขณะนี้จึงเป็นการสร้างอนาคต ณ เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสามภพล้วนคงอยู่เพื่อต้าฝ่า เมื่อต้าฝ่าได้หยวนหมั่นทุกสิ่งทุกอย่างท่ามกลางมารผจญแล้ว สิ่งชั่วร้ายที่ประทุษร้ายต้าฝ่าทั้งหมดจะต้องจบสิ้นลง

หลี่ หงจื้อ

2001.6.14

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association