ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

การตั้งมือสองแบบของการส่งความคิดถูกต้อง (ฟาเจิ้งเนี่ยน)

 

ตั้งฝ่ามือ

 

法正乾坤

邪恶全灭

ฝ่าเจิ้งเฉียนคุน

เสี๋ยเอ้อเฉวียนเมี่ยะ

 

ฝ่ามือดอกบัว

 

法正天地

现世现报

ฝ่าเจิ้งเทียนตี้

เซี่ยนซื่อเซี่ยนเป้า

 

2001-6-12

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association