ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ไม่มีการเมือง

 

            “การเมือง” เป็นคำศัพท์ของสังคมยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนสภาพ ในประวัติศาสตร์สังคมของมนุษย์ที่แท้จริงไม่มีศัพท์คำนี้ และเนื้อหาตามที่การเมืองครอบคลุม ตั้งแต่การเมืองปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์ สังคมมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนสภาพแล้ว ในเวลาเดียวกันทัศนะความคิดทางศีลธรรมก็ถูกซัดกระหน่ำนอกจากนี้คนที่ทำเรื่องการเมืองโดยตัวเอง ก็คือมีความปรารถนาทำเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์จึงเข้าไปร่วม เพียงแต่ว่าในระยะแรก ทัศนะความคิดทางศีลธรรมของสังคมมนุษย์ อิทธิพลนั้นยังแข็งแรงมาก คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นล้วนอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ ดังนั้นคนที่ทำเรื่องการเมืองเพียงแต่แสดงออกมาไม่เหมือนคนที่ทำเรื่องการเมืองในทุกวันนี้ ซึ่งแสดงออกมาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง ฉะนั้นการเมืองก็คือสกปรกตั้งแต่ปรากฏออกมา แต่ในวงการนักการเมือง บางคนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม เป็นห่วงประเทศชาติ เป็นห่วงประชาชน แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งหยดในแม่น้ำฉางเจียง

            แต่สำหรับผู้ที่มีคุณธรรม ซึ่งต่อต้านอำนาจการเมืองชั่วร้ายที่ทำลายประเทศชาติและทำให้ประชาชนประสบความพินาศเหล่านั้น ผู้คนเห็นว่าพวกเขาก็ทำเรื่องการเมืองด้วย เพราะพวกเขามีความคิดเห็นทางการเมืองที่ชัดแจ้งแน่นอน แม้ว่าความคิดเห็นของพวกเขา คนจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม แต่อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของการเมืองเป็นผลิตผลของสังคมที่เปลี่ยนสภาพ หากไร้ซึ่งสังคมมนุษย์ที่เปลี่ยนสภาพในวันนี้ การเมืองก็จะไม่ปรากฏออกมา

            การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นสูงกว่าระดับของคน เป็นผู้บำเพ็ญซึ่งยึดกุมสัจธรรมในอาณาจักรเขตแดนที่สูงยิ่งขึ้น ความเข้าใจนั้นอยู่เหนืออาณาจักรเขตแดนของคนธรรมดาสามัญ ความเข้าใจที่อยู่ต่ำลงมาจากอาณาจักรเขตแดนของหลักการของฝ่าที่สูงยิ่งขึ้น ก็จะไม่ใช่สัจธรรมของจักรวาลอีกต่อไป จุดนี้ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนล้วนแจ่มแจ้งในระหว่างบำเพ็ญ ฉะนั้นยิ่งไม่สามารถนำการเมืองของคนธรรมดาสามัญมาปะปนกับการเจิ้งฝ่า มารผจญที่ศิษย์ต้าฝ่าประสบเป็นสิ่งที่อยู่ในการเจิ้งฝ่าและการบำเพ็ญ การเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย อธิบายความเป็นจริงต่อคนในโลกก็เพียงแต่ชี้แจงให้เห็นถึงการประทุษร้ายที่ต้าฝ่าและเหล่าศิษย์ได้รับ ซึ่งเป้าหมายมูลฐานเป็นการช่วยเหลือคนในโลก กำจัดพิษร้ายในสมองของสรรพชีวิตที่ถูกสิ่งชั่วร้ายกรอกใส่เอาไว้ ช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากอันตรายของการถูกกำจัดทิ้งในอนาคตจากการเห็นต้าฝ่าเป็นศัตรู นี้คือปรากฏการณ์ของความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่า ซึ่งแม้ในขณะที่กำลังแบกรับการประทุษร้ายยังสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิต พูดจากอีกด้านหนึ่ง เทพ พุทธะจะเกี่ยวกับการเมืองของคนได้อย่างไร? เทพ พุทธะยิ่งจะไม่ยอมรับการเมืองที่ปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์ที่เปลี่ยนสภาพแล้ว

            สังคมมนุษย์เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการบำเพ็ญ เพราะที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสามารถทำให้คนยึดติด เพราะเหตุนี้คนที่สามารถเดินออกมา กำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดติดกับสังคมมนุษย์จึงยิ่งใหญ่ จึงจะสามารถหยวนหมั่น

หลี่ หงจื้อ

เขียน เมื่อ 2001.6.4

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association