บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001

 

19 พฤษภาคม ค.ศ. 2001  ณ อ๊อดตาว่า

 

สวัสดีทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและขอให้การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ (เสียงปรบมือ) การเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง ทุกท่านทราบ นี้ไม่เหมือนกับการบำเพ็ญครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะเหตุใด เพราะพวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่า ในประวัติศาสตร์การบำเพ็ญแบบใดๆ ล้วนแต่เพื่อการยกระดับของส่วนบุคคลและการหยวนหมั่นของส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง แต่พวกท่านไม่ใช่ ทุกท่านทราบในอนาคตยังจะมีคนอีกมากมายจะได้ฝ่า ก็คือพูดว่า หลังจากต้าฝ่าถ่ายทอดออกมา แบ่งการเดินเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ก่อตั้งศิษย์ต้าฝ่าอย่างมั่นคง การบำเพ็ญส่วนบุคคลหลังจากนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเจิ้งฝ่า ทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่พวกเขาจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและหยวนหมั่นโดยสิ้นเชิง เช่นนั้นการเป็นศิษย์ต้าฝ่า ทุกท่านได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ นี้กับการบำเพ็ญส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง จึงเป็นคนละเรื่อง พวกท่านต้องปกป้องฝ่า พวกท่านต้องยืนยันความเป็นจริงของฝ่า ภายใต้สภาพการณ์ที่ฝ่าประสบกับการถูกประทุษร้าย พวกท่านเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นอย่างไร และกลมกลืนกับต้าฝ่าได้ดียิ่งขึ้น นี้คือสิ่งที่พวกท่านควรทำ ในทางปฏิบัติพวกท่านก็ทำได้ดีอย่างยิ่ง จุดนี้อาจารย์มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งนัก

เพราะพวกเราบำเพ็ญฝ่าถูกต้อง ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้ความดีดำเนินการ เช่นนั้นด้วยความคิดดีงามที่พวกเรามี ในการยืนยันความเป็นจริงของฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำเพื่อเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย ล้วนได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่สง่างาม ความเมตตากรุณาของศิษย์ของเรา ในเวลาเดียวกันสำหรับสิ่งชั่วร้าย ก็ต้องกำจัดทิ้ง เพราะมันบ่อนทำลายจักรวาล บ่อนทำลายสรรพชีวิต ก็คือพูดว่า ถ้าหากไม่มีสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ ก็จะไม่มีความจำเป็นต้องมีการเจิ้งฝ่า ในประวัติศาสตร์ช่วงใดๆก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีแบบอย่างให้อ้างอิง สามารถทำทั้งหมดนี้ให้ดีได้ สะท้อนให้เห็นได้อย่างแท้จริงถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่า อีกทั้งเป็นเกียรติและความโชคดีของพวกท่าน เพราะในประวัติศาสตร์ ชีวิตใดๆล้วนไม่มีโอกาสอย่างนี้ นี่เป็นครั้งแรก ในระยะสองปีมานี้ ทุกท่านทำได้ดีมากๆ จุดนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดแล้วในหลายโอกาสต่างๆกัน นอกจากนี้ในช่วงดำเนินการเจิ้งฝ่า ผู้ฝึกโดยรวมไม่เพียงแต่ทำได้ดีแบบทั่วๆไปเท่านั้น แต่ดีอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้ฝึกนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ล้วนทำได้ดีอย่างยิ่ง ได้ทำหน้าที่ของศิษย์ต้าฝ่าอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความสามารถของพวกท่านเอง และเงื่อนไขของตัวพวกท่าน ทำในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งได้สูญเสียร่างกายมนุษย์เพื่อต้าฝ่าเหล่านั้น ล้วนได้แสดงความยิ่งใหญ่ออกมาให้เห็น ในระหว่างการยืนยันความเป็นจริงของต้าฝ่า

ในระหว่างการเจิ้งฝ่า ที่ผ่านมาทุกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง เพียงแต่ว่าสิ่งชั่วร้ายยังไม่ได้ถูกกำจัดจนหมดสิ้น เช่นนั้นหลังจากนี้พวกเรายังต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ก็คือต้องเปิดโปงและกำจัดสิ่งชั่วร้าย การบ่อนทำลายของสิ่งชั่วร้ายในครั้งนี้ คนจีนได้รับการทำร้ายรุนแรงมากที่สุด นักการเมืองอันธพาลอันชั่วร้ายกลุ่มนั้นในรัฐบาลจีน วิธีการทั้งหมดที่พวกมันใช้ล้วนแต่ต่ำทรามที่สุด ชั่วร้ายที่สุด เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ พวกมันได้มาถึงจุดสุดยอดแล้ว ถึงที่สุดแล้ว การที่รัฐบาลหนึ่งถูกนำมาใช้แบบอันธพาล เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าของเรากระทำไปด้วยความคิดดีงาม ได้สร้างความตื้นตันแก่คนในสังคมโลก สร้างความตื้นตันให้แก่ชีวิตในแต่ละระดับชั้น ขณะที่สิ่งชั่วร้ายแสดงออกมาในประเทศจีน ก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ชีวิตในแต่ละระดับชั้น สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้กับความดีงามของพวกเรานั้นแตกต่างกันอย่างชัดแจ้ง ทุกท่านทราบสิ่งชั่วร้ายนี้ มันมองเห็นแล้วว่าตัวเองกำลังจะถูกกำจัดก็ยิ่งกำเริบเสิบสาน มันก็คือชั่ว มันก็คือพิษ มันก็คือชั่วร้าย ก็เหมือนยาพิษ ท่านจะไม่ให้มันทำพิษต่อคน มันทำไม่ได้ มันก็เป็นสิ่งนี้ ฉะนั้นในขั้นตอนกำจัดมัน ก็ไม่ต้องเกรงใจแม้แต่น้อย ก็คือกำจัดทิ้ง ณ ที่นี้ไม่ได้หมายถึงคน หมายถึงชีวิตชั่วร้ายเหล่านั้นที่ควบคุมคน ศิษย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าอันที่จริงต่างมีความสามารถ ทั้งผู้ฝึกในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ รวมทั้งผู้ฝึกใหม่บางคน อันที่จริงล้วนมีความสามารถ เพราะในการเจิ้งฝ่า ทุกๆขั้นตอนล้วนเป็นการพิสูจน์ เป็นการทดสอบที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะที่ต่างกัน ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกันในอนาคต นี้คือต้าฝ่าอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จักรวาล พูดถึงการเป็นผู้บำเพ็ญส่วนบุคคลคนหนึ่ง พวกท่านได้เดินผ่านขั้นตอนการบำเพ็ญแล้ว พวกท่านคือชีวิตที่กำลังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้าฝ่า หนทางช่วงสุดท้ายคือการเลื่อนระดับสู่ต้นกำเนิด ตำแหน่งสูงสุดของตัวพวกท่านแต่ละคน จิตใจอันกว้างใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่าสามารถอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในอนาคต ในประวัติศาสตร์ที่ต่างกันจะมีเรื่องราวต่างๆกันปรากฏ ต้าฝ่าของจักรวาลชุดนี้ก็ต้องทิ้งไว้ให้กับสรรพชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกัน ของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน สำหรับการอ้างอิงเมื่อปัญหาในระดับชั้นที่ต่างกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกันปรากฏ เหลือไว้ให้ชีวิตจัดการกับสภาพการณ์ในแต่ละแบบแต่ละอย่างที่จะปรากฏออกมาในช่วงเวลาที่ต่างกัน ก็คือปัญหาที่ปรากฏออกมาในแต่ละแบบแต่ละอย่างในวันนี้ ล้วนเพื่อเหลือไว้สำหรับการอ้างอิงของประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์แสดงออกมาอย่างสลับซับซ้อน ดูเหมือนไม่เป็นระเบียบ ในความเป็นจริงเป็นระเบียบอย่างยิ่ง ก็คือเหลือไว้ในประวัติศาสตร์เพื่อให้เปรียบเทียบกับปัญหาที่จะปรากฏในช่วงเวลาที่ต่างกันในอนาคต ว่าสมควรจะจัดการอย่างไร ฉะนั้นถ้าหากสิ่งชั่วร้ายได้มาถึงระดับที่ไม่อาจจะเยียวยาได้ จะปฏิบัติกับมันอย่างไร นี่ไม่ใช่ปัญหาของการบำเพ็ญส่วนบุคคล นี่คือการพิทักษ์ฝ่าของจักรวาล เมื่อจำเป็นก็สามารถใช้ความสามารถที่ต่างกันของระดับที่ต่างกันกำจัดทิ้ง

ทุกท่านทราบฝ่าของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พูดให้พวกท่านฟังเท่านั้น ระดับชั้นต่างๆก็ฟังกันอยู่ เช่นนั้นก็คือพูดว่า ในระดับชั้นต่างๆ ก็มีการเจิ้งฝ่า หน้าที่เช่นนี้ ภายใต้สภาพการณ์ที่พิเศษสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้าย สามารถทำเช่นนี้ นี้ไม่เคยมีในการบำเพ็ญในประวัติศาสตร์ สภาวะถูกต้องแบบต่างๆ ในทุกๆด้านที่พวกท่านแสดงออกมาในเวลานี้ ภายใต้สภาวะต่างๆจะทำอย่างไร ล้วนแต่ทิ้งไว้ให้แก่ประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงเข้มงวดจริงจังและสำคัญ แน่นอน ในเวลาที่พวกเรากำจัดสิ่งชั่วร้าย ทุกคนต้องระวัง หากมีความคิดอยากโอ้อวด เกิดความกลัวของคนธรรมดาสามัญ หรือมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ทำไมท่านจึงมีความสามารถอย่างนี้ เพราะเป็นผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งจึงมีความสามารถอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาท่านส่งความคิดนี้ออกไป จึงไม่สามารถที่จะส่งออกไปโดยที่ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นมีผู้ฝึกบางคนเวลาใช้ความสามารถนี้ บางเวลาใช้ได้ผล บางเวลาก็ใช้ไม่ได้ผล ปัญหาอยู่ตรงนี้ แม้ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ แต่ในเวลาที่สมควรต้องกำจัดจริงๆ นั่นก็ต้องกำจัด ไม่เพียงแต่พวกท่านเท่านั้นที่กำจัด ถ้าหากผู้บำเพ็ญไม่สามารถกำจัด เทพ แม้กระทั่งเทพที่สูงยิ่งขึ้น ก็ต้องร่วมกันกำจัด

อีกเรื่องหนึ่ง พวกเราผู้ฝึก ต่อไปเวลาฝึกพลังเป็นหมู่คณะ หรือเมื่อจัดประชุมใหญ่เหมือนของพวกเราเช่นนี้ สามารถใช้วิธีเข้าสู่ความสงบเงียบ ห้านาที นั่งเจี๋ยอิ้ง ในความนึกคิดกำจัดความคิดที่ไม่ดีในความคิดของตน กรรมและทัศนะความคิดที่ไม่ดี หรือการรบกวนจากภายนอก ก็คิดเช่นนี้ให้พวกมันตาย พวกมันก็จะถูกกำจัด เพียงห้านาทีเป็นใช้ได้ (เสียงปรบมือ) พวกเราเวลาฝึกกงเป็นหมู่คณะ คิดจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายภายในสามภพ ยกฝ่ามือข้างหนึ่งมาตั้งตรงหน้าอก ใช้ความคิดจริง คิดเพียงห้านาทีก็พอ (เสียงปรบมือ) มันใช้ได้ผล เพราะอย่างไรก็ตามพวกท่านก็คือ ผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ แต่ถ้าหากพวกท่านนำไปใช้เพื่อสิ่งที่ผู้บำเพ็ญไม่สมควรใช้ มันจะใช้ไม่ได้ผล พอเกิดความคิดก็จะมีกรรมตามสนอง หรือตกระดับชั้น ขอให้จำไว้

            จากนี้ข้าพเจ้ายังจะพูดอีกปัญหาหนึ่ง จะพูดปัญหาอะไร ก็คือทุกท่านทราบ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าใจ ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนั้นผิดโดยสิ้นเชิง ทำไมจึงเกิดสภาวะแรงโน้มถ่วงตามที่คนเรียกกันเช่นนี้ เพราะโลกและภายในสามภพ ชีวิตทั้งหมด สสารทั้งหมด รวมทั้ง อากาศ น้ำ ร่างวัตถุทั้งหมดที่มีคงอยู่ภายในสามภพ ล้วนประกอบขึ้นโดยอณูของแต่ละชั้นที่มีอยู่ภายในสามภพ ระหว่างอณูแบบต่างๆ ในแต่ละชั้นนั้นสัมพันธ์เชื่อมผนึกต่อกันและกัน การเชื่อมผนึกต่อกันและกันแบบนี้ ภายในสามภพมันสามารถยืดขยาย เคลื่อนย้ายภายใต้แรงดึง ก็คือท่านดึงมัน มันจะเหมือนกับเส้นยางเส้นหนึ่ง สามารถยืดขยาย ปล่อยออก มันก็จะกลับคืนไป ก็คือว่าระหว่างอณูด้วยกันมันมีรูปแบบพื้นฐานและมั่นคงของการคงอยู่ จึงนำไปสู่การที่ท่านเคลื่อนย้ายร่างวัตถุใดๆ ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลก มันก็กลับสู่พื้นดิน แน่นอนไม่ได้พูดว่าเวลาเคลื่อนย้ายก้อนหินไปไว้อีกที่หนึ่ง มันไม่กลับไปที่เดิม ไม่ใช่ความคิดแบบนี้ พื้นผิวของโลกคือ เส้นแบ่งเขตของระดับชั้นๆหนึ่ง ณ ระดับชั้นนี้ สามารถเคลื่อนย้ายทางแนวขวาง เพราะทั้งหมดอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน แต่การเคลื่อนย้ายไปสู่ชั้นสูง เกินจากระดับชั้นของมันก็จะถูกดึงกลับมา เพราะร่างวัตถุบนโลกก็คือ อาณาจักรเขตแดนของอณูที่อยู่ในระดับชั้นนี้

            ทุกท่านลองคิดดู ร่างจักรวาลทั้งร่าง ใหญ่โตมโหฬารอย่างยิ่ง จาก ณ ที่สูงภายในสามภพ คน บนโลกใบนี้จะดูเล็กมาก คนดูเหมือนเดินจากนิวยอร์กมาถึงแคนาดา แต่ในความเป็นจริง ในสายตาของพวกเขาดูเหมือนไม่ได้ขยับที่ เพราะขอบเขตการเคลื่อนย้ายของท่านเล็กมากๆ เช่นนั้นในเวลาที่จรวด ยานอวกาศบินขึ้นฟ้า ก็คือคิดอยากจะแยกออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ซึ่งประกอบขึ้นโดยอณูระดับชั้นต่างๆเหล่านี้ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นโลก ดังนั้นคนจึงใช้จรวดเพื่อเพิ่มกำลังแรงผลักดัน เคลื่อนย้ายด้วยกำลังที่แรง ภายในสามภพ ทุกท่านทราบมีชั้นบรรยากาศ มันดูเหมือนชั้นบรรยากาศ ในความเป็นจริงมันเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบขึ้นโดยชีวิตจุลภาคนับจำนวนไม่ถ้วน เพื่อทำให้มั่นคง ให้คนสามารถคงอยู่ที่นี่ ครั้นเมื่อกระโดดออก แยกจากชั้นบรรยากาศนี้ การเชื่อมผนึกต่อกันและกันของโมเลกุลจำนวนมาก ก็จะถูกตัดขาดภายใต้แรงดึงด้วยกำลังที่แรง ฉะนั้นจึงก่อเกิดสภาพการณ์แบบหนึ่ง มีเพียงอณู ณ ริมขอบยังคงเชื่อมผนึกต่อกับมันอยู่ แรงดึงจึงไม่มีกำลังแรงนัก จึงพูดว่า แม้ท่านจะไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกแล้ว แต่ท่านก็ยังเชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนของโมเลกุลอื่นๆภายในสามภพ มันจึงสามารถอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคง นี่ก็คือสาเหตุที่ดาวเทียมดวงนั้นสามารถอยู่ตรงนั้น แน่นอน วัตถุที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่ปริมาตรต่างกันการเชื่อมผนึกต่อกันจะเหมือนกัน ร่างวัตถุที่ปริมาตรเล็กแต่ความหนาแน่นของสสารมากกับร่างวัตถุที่มีปริมาตรใหญ่ ความสัมพันธ์ของการเชื่อมผนึกต่อกันจะมีมากเท่ากัน จะพูดให้ละเอียดยังมีด้านต่างๆอีกหลายด้าน ความหมายที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อครู่ก็คือจะบอกทุกท่านว่า แรงโน้มถ่วงนั้นไม่มีคงอยู่ มูลเหตุที่แท้จริงคือ อณูในสภาพแวดล้อมนี้ มันจะต้องคงอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ พวกมันเชื่อมผนึกต่อกันและกัน

            เช่นนั้นพูดถึงผู้บำเพ็ญ ทำไมคนสามารถออกจากร่าง ทำไมสามารถลอยขึ้นมา ก็เพราะพวกท่านกับร่างกายอันเป็นวัตถุ ซึ่งประกอบขึ้นจากอณูของสสารชั้นผิวที่เกี่ยวข้องกับโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับอณูของสภาพแวดล้อมนี้ตัดขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกันแล้ว พวกท่านจึงไม่มีแรงเกาะติดของมัน ไม่มีกำลังยับยั้งเกี่ยวโยงของมัน ดังนั้นจึงสามารถลอยขึ้น เช่นนั้นท่านบำเพ็ญถึงอาณาจักรเขตแดนใด ชีวิตที่ประกอบขึ้นมาในระดับจุลภาคของท่านส่วนนั้น ก็จะเชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนนั้น แล้วเมื่อท่านบำเพ็ญสูงขึ้นไปอีกล่ะ ท่านก็จะเชื่อมผนึกต่อกับระดับที่สูงยิ่งขึ้น ก็จะตัดขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกับระดับชั้นทั้งหมดที่อยู่ต่ำลงมา มันสัมพันธ์กันแบบนี้    โจวเทียนใหญ่เชื่อมทะลวงเป็นปรากฏการณ์ของระดับชั้นนี้ แต่ผู้ฝึกได้เดินผ่านชั้นนี้ก่อนหน้านี้นานแล้ว เพียงแต่ถูกปิดเอาไว้เท่านั้นเอง ในการบำเพ็ญต่อจากนี้ ผู้ฝึกของเราจะทยอยปรากฏออกมาในสภาวะในแบบต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดถึงปัญหานี้กับทุกคน วันนี้ก็จะพูดเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าหวังว่าฝ่าฮุ่ยครั้งนี้จะดำเนินไปได้ดียิ่งขึ้น (เสียงปรบมือ)

            ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกท่านลำบากมาก พวกท่านต้องทำงาน ต้องศึกษาเล่าเรียน มีชีวิตครอบครัว มีกิจกรรมทางสังคม ขณะเดียวกันยังต้องดูแลครอบครัว ต้องทำงานให้ดี แล้วยังต้องศึกษาฝ่าให้ดี ฝึกพลังให้ดี แล้วยังจะต้องไปอธิบายความเป็นจริง ลำบาก มันลำบากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวลาและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ลำบาก อานุภาพแห่งคุณธรรมจึงจะปรากฏ ลำบาก จึงจะเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม ยอดเยี่ยม เพราะพวกท่านคือผู้บำเพ็ญ แม้จะลำบากก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ก็พูดเพียงเท่านี้ (เสียงปรบมือ)