ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์

 

            ศิษย์ต้าฝ่านั้นยิ่งใหญ่สง่างาม เพราะสิ่งที่พวกท่านบำเพ็ญคือต้าฝ่ามูลฐานของจักรวาล เพราะพวกท่านได้ใช้ความคิดถูกต้องยืนยันความเป็นจริงของต้าฝ่า เพราะพวกท่านไม่ได้ล้มลงท่ามกลางทุกข์ภัยใหญ่หลวง การเจิ้งฝ่าของศิษย์ เป็นประวัติการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่ามกลางวีรกรรมอันยิ่งใหญ่สง่างามเกริกก้อง ยืนยันความเป็นจริงของฝ่าโดยใช้สติปัญญา อธิบายข้อเท็จจริงด้วยความเฉลียวฉลาด หงฝ่าและช่วยเหลือคนในสังคมโลกด้วยความเมตตากรุณา ทำหนทางหยวนหมั่นของศิษย์แต่ละคนให้สมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ ทุกๆย่างก้าวอันมั่นคงล้วนเป็นประจักษ์พยานอันสว่างไสวแห่งประวัติศาสตร์ และอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่สง่างามไร้เทียมทาน ทั้งหมดนี้ล้วนจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจักรวาล ฝ่าอันยิ่งใหญ่ ยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ กำลังสร้างผู้รู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ที่สุด

หลี่ หงจื้อ

2001.5.13

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association