ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ข้อความ

 

ผู้รับผิดชอบจัดงานประชุมฝ่าฮุ่ยภาคพื้นยุโรป และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สวัสดีทุกท่าน

            สิ่งที่เรียกว่าบททดสอบ ฉากละครอันชั่วร้ายฉากนี้ที่กลุ่มอิทธิพลเก่าใช้มารร้ายดำเนินการอยู่นี้ ไม่ว่าพวกเขาจะชั่วร้ายอย่างไร สุดท้ายก็จะต้องถูกกำจัดทิ้งไปในการเจิ้งฝ่า (ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่า กระทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งหมดเป็นการต่อต้านการกดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่าและต่อศิษย์ต้าฝ่า การอธิบายความเป็นจริงเป็นการเปิดโปงมารร้าย ขณะเดียวกันก็เป็นการยับยั้งมารร้าย ลดการกดขี่ประทุษร้ายให้น้อยลง การเปิดโปงมารร้าย ในเวลาเดียวกันก็เป็นการขจัดพิษร้ายในความคิด(สมอง)ของผู้คน อันเกิดจากการกุเรื่องเท็จและการหลอกลวงของมารร้าย เป็นการช่วยเหลือผู้คน นี้เป็นความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะในอนาคตจะมีคนนับเป็นกี่พันล้านคนได้ฝ่า หากในความคิด(สมอง)ของคนบรรจุไปด้วยความคิดที่ต่อต้านต้าฝ่า เมื่อฉากละครอันชั่วร้ายนี้จบลง มนุษยชาติก็จะเริ่มเข้าสู่การถูกกำจัดทิ้งครั้งใหญ่ เป็นไปได้ว่าจะทำให้ผู้มีวาสนาจะได้ฝ่า หรือผู้คนที่ไม่รู้เรื่องราวพลอยถูกกำจัดทิ้งไปด้วย ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากระทำอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเป็นความเมตตากรุณา ล้วนเป็นการหยวนหมั่นหนทางช่วงสุดท้ายของตัวเอง (ล้วนเป็นการทำให้หนทางช่วงสุดท้ายของตัวเองสำเร็จสมบูรณ์) การยืนยันความจริงให้ต้าฝ่าในสังคมมนุษย์ การเปิดโปงมารร้าย ดูๆคล้ายกับงานของคนธรรมดาสามัญในสังคม แต่ไม่ใช่ คนธรรมดาสามัญทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัเอง ขณะที่พวกเรากระทำทั้งหมดล้วนแต่เพื่อปกป้องต้าฝ่า นี้คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ไร้ซึ่งองค์ประกอบของการทำเพื่อตัวเองใดๆ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ เป็นความยิ่งใหญ่ เป็นการเผชิญหน้าอย่างแท้จริงกับความชั่วร้าย --- อิทธิพลเก่า เป็นการก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้รู้แจ้ง

            การเป็นศิษย์ต้าฝ่า จะสามารถทำงานเจิ้งฝ่าให้ดีได้ หยวนหมั่นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองให้ดีได้(ทำทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองให้สมบูรณ์ได้) ก็ต้องหมั่นศึกษาฝ่า ไม่ว่าจะมีงานยุ่งเพียงไรก็ไม่สามารถจะไม่ศึกษาฝ่า นี้เป็นหลักประกันที่ใหญ่ที่สุดของการหยวนหมั่น ท่ามกลางเวลาที่รัดตัวและความยากลำบากต่างๆ นานา พวกท่านยังกำลังทำในสิ่งที่พวกท่านสมควรทำ นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ก็คือกำลังก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตัวเองอยู่ เพราะพวกท่านเดินข้ามมาจากความทุกข์ทรมาน จากความกดดัน จากความยากลำบากต่างๆ นานา

            ขออวยพรอีกครั้งให้การประชุมฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

หลี่ หงจื้อ

2001.3.19

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association