ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

คำอวยพรของอาจารย์ที่มีถึงฝ่าฮุ่ยฮ่องกงปี 2001

 

ถึง ฝ่าหลุนต้าฝ่า ฝ่าฮุ่ยฮ่องกง เจี่ยนหงจางและผู้รับผิดชอบฝ่าฮุ่ยฮ่องกง:

อาจารย์ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยสำเร็จสมบูรณ์! พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของรัฐบาลและประชาชนฮ่องกง ซึ่งทำให้การจัดประชุมฝ่าฮุ่ยของพวกเราครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เพื่อตอบแทนการสนับสนุนของวงการเมืองและประชาชนฮ่องกงพวกเราจะต้องให้สิ่งที่ดีงามของฝ่าหลุนต้าฝ่า ให้แก่ประชาชนฮ่องกงอย่างแน่นอน

หวังว่าฝ่าฮุ่ยของเราจะจัดได้ดียิ่งๆขึ้น ท่ามกลางการถูกประทุษร้าย ต้องให้พลโลกเข้าใจชัดเจนถึงความเป็นจริง ให้ผู้คนได้ฝ่ามากยิ่งขึ้นและช่วยเหลือพลโลก

หลี่ หงจื้อ

2001.1.14

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association