ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

อดทนจนไม่สามารถจะอดทน

 

ความอดทนไม่ใช่ความอ่อนแอ ยิ่งไม่ใช่การคล้อยตามยอมรับความเลวร้าย ความอดทนของศิษย์ต้าฝ่านั้นสูงส่ง เป็นารแสดงออกของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ มั่นคงไม่สามารถทำลายได้ ดุจวชิระแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง คือการให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารีเพื่อรักษายืนยันสัจธรรมความจริงคือความเมตตาและช่วยเหลือผู้คนที่ยังมีจิตมนุษย์และความคิดถูกต้องให้พ้นทุกข์ แน่นอนความอดทนไม่ใช่การเพิกเฉยยินยอมอย่างไร้ขอบเขต ปล่อยให้ชีวิตชั่วร้ายที่ไร้ซึ่งจิตมนุษย์ ไร้ซึ่งความคิดถูกต้องแล้ว ก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่มีขีดจำกัดความอดทน คือความ สามารถ ที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสัจธรรมความจริง แต่ความอดทนไม่ใช่การเพิกเฉยยินยอมปล่อยให้ชีวิตชั่วร้ายที่ไร้ซึ่งจิตมนุษย์ ไร้ซึ่งความคิดถูกต้องมาบ่อนทำลายสรรพชีวิต ต้าฝ่า ซึ่งคงอยู่ ณ ระดับชั้นต่างๆได้โดยไม่คำนึงถึงฝ่า ไม่คำนึงถึงสวรรค์ ยิ่งไม่ใช่การเพิกเฉยต่อการฆ่าคนและวางเพลิง เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) คือฝ่า คือรูปลักษณ์ของต้าฝ่าแห่งจักรวาลซึ่งปรากฏออกมา ณ ระดับชั้นอันแตกต่างกัน แน่นอนไม่ใช่ความคิดของมนุษย์อะไรอย่างหนึ่ง หรือบรรทัดฐานของการดำรงชีวิตของคนธรรมดาสามัญตามที่คนเข้าใจกัน หากสิ่งชั่วร้ายได้ดำเนินมาถึงขั้นที่ไม่อาจจะช่วยเหลือได้ ไม่อาจจะเก็บเอาไว้ได้ ก็ต้องใช้รูปแบบต่างๆ ณ ระดับชั้นที่แตกต่างกัน ทำการหยุดยั้งและกำจัด

ในหลักการของฝ่าครอบคลุมไว้ด้วย “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” เพียงแต่ว่าระหว่างบำเพ็ญ ศิษย์ต้าฝ่ามีด่านต้องข้าม ต้องยกระดับซินซิ่ง ต้องปล่อยวางจิตยึดติดทั้งมวลในหมู่คนธรรมดาสามัญ ด้วยเหตุนี้ตลอดมาอาจารย์จึงไม่พูดถึง “อดทนจนไม่สามารถจะอดทน” ด้วยหากพูดออกมาแล้ว ก็จะก่อเกิดเป็นอุปสรรคแก่ศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างบำเพ็ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้พวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ในช่วงของการทดสอบต่อต้าฝ่าของสิ่งชั่วร้าย อย่างไรก็ตามดูจากการกระทำของสิ่งชั่วร้ายในเวลานี้ พวกมันสูญสิ้นซึ่งจิตมนุษย์ สูญสิ้นซึ่งความคิดถูกต้องโดยสิ้นเชิงแล้ว จึงไม่สามารถยินยอมปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายทำร้ายฝ่าอีกต่อไป

กำจัดสิ่งชั่วร้ายให้สิ้นซากเพื่อเจิ้งฝ่า (ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบำเพ็ญส่วนบุคคล ในการบำเพ็ญส่วนบุคคล โดยทั่วไปไม่มี “อดทนจนไม่สามรถจะอดทน”

หลี่ หงจื้อ

2001.1.1

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association