บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮ่ย สหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก

 

21 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ซานฟรานซิสโก

 

นานแล้วที่ไม่ได้พบกัน

เอาล่ะ พวกเราหยุดปรบมือ ฟังอาจารย์พูด

ในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใดๆ ณ ระดับชั้นใดก็ตาม เมื่อประจักษ์แจ้งถึงฝ่าของเขา หลักการของฝ่าของเขา ประจักษ์แจ้งถึงระดับมรรคผลของเขา ล้วนต้องประสบกับการทดสอบที่เข้มงวดรุนแรงอย่างแท้จริงสักครั้ง เพื่อจะกำหนดว่าสิ่งที่เขาประจักษ์แจ้งนั้น จะสามารถตั้งมั่นอยู่ในจักรวาลได้หรือไม่ และสร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขาขึ้นมา ดังนั้นทุกๆชีวิตเมื่ออยู่ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติล้วนต้องพบกับเหตุการณ์เหมือนที่พวกเราเผชิญอยู่ในวันนี้ ทุกท่านทราบในช่วงที่องค์ศากยมุนีทรงอยู่ในโลก พระเยซูทรงอยู่ในโลก และยังมีศาสนาถูกต้อง ฝ่าถูกต้องอื่นๆ ขณะที่พวกเขาถ่ายทอดวิชาอยู่ในโลก ล้วนเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ มีการทดสอบเช่นนี้ นี่คือหลักการของจักรวาลนี้ แต่ต้าฝ่าของเรา ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ใครก็ไม่คู่ควรที่จะไปทดสอบเขา เพราะชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งทุกๆชีวิตในจักรวาล ล้วนแต่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นผลงานที่เขาสร้างสรรค์ ดังนั้นใครก็ไม่คู่ควรจะไปทดสอบเขา (เสียงปรบมือ)

เช่นนั้น เหตุใดพวกเราถึงได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้ ทุกท่านทราบ หลี่ หงจื้อ ออกมากระทำเรื่องนี้ โดยปรากฏออกมาในรูปของคนธรรมดาสามัญ ในร่างกายของคนธรรมดาสามัญ ใช้ภาษาของชีวิตที่ต่ำสุดในทั้งจักรวาล... ภาษามนุษย์ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นภาษาที่ตื้นเขินที่สุดของมนุษย์ในวันนี้ และรูปแบบที่ต่ำสุดของการบำเพ็ญ ... รูปแบบของชี่กง สร้างความงุนงงให้สรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาล เพื่อที่จะชั่งและกำหนดตำแหน่งซินซิ่งของพวกเขา สรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาล และจัดวางตำแหน่งให้พวกเขาเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องทำให้พวกเขาแสดงมาตรฐานซินซิ่งแท้จริงของพวกเขาออกมา จึงไม่สามารถให้พวกเขาล่วงรู้ความเป็นจริง ชีวิตทั่วทั้งจักรวาลล้วนไม่รู้ความเป็นจริง พวกเขาเห็นข้าพเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญ ดังนั้นพวกเขาจึงกล้าทำเช่นนี้ ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่าน ข้าพเจ้าพูดว่า ในอดีต ฝ่าของจักรวาลนี้ สรรพชีวิตทั้งหมดไม่รู้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเจิ้งฝ่า(ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) พวกเขากลับเข้าใจว่าข้าพเจ้าก็กำลังก่อตั้งระบบอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แจ้ง เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆ ถูกต้องเที่ยงตรงมากๆ มีระดับชั้นสูงมากๆ พวกเขาก็เห็นเพียงเท่านี้ นี่ก็คือสาเหตุที่พวกเขากล้านำภัยพิบัติมาสู่พวกเราในวันนี้ นั่นก็คือระดับมรรคผลที่สูงยิ่งขึ้น และฝ่าที่ใหญ่ขนาดนี้ ก็ต้องได้รับการทดสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ อย่างไรก็ดีพูดในอีกด้านหนึ่ง ถ้าไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ คือข้าพเจ้าต้องการใช้พวกเขาดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะดูซินซิ่งของพวกเขาในขณะกระทำเรื่องนี้ พวกเขาได้ดำเนินการจัดเตรียมระยะยาวเอาไว้แล้วในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นจะซ้ำรอยตามวัฏจักร พวกเขาก็ไม่รู้ว่า ฝ่าขนาดใหญ่เช่นนี้กำลังถ่ายทอดอยู่ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มนุษยชาติในวัฏจักรรอบที่แล้วก็ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบเช่นนี้ และได้ก้าวเดินไปไกลกว่าการพัฒนาของมนุษยชาติในทุกวันนี้ สุดท้ายเนื่องจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทำให้รูปโฉมของมนุษย์เปลี่ยนสภาพไป สุดท้ายถูกทำลายทิ้งไป นี่คือมนุษย์ครั้งที่แล้ว ครั้งนี้เป็นการซ้ำรอยครั้งที่แล้ว แต่นี้เป็นการปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรงอย่างแท้จริง คือพูดว่าได้มีการจัดเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่ยุคโบราณกาล เพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดปัญหาในวันนี้ พวกเขาได้สร้างเป็นระบบขึ้นมา พูดตามความคิดของพวกเขา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ เรื่องราวที่ปรากฏออกมา ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาจัดเตรียมไว้แล้ว ในระหว่างขั้นตอนไม่มีเรื่องใดที่เป็นเหตุบังเอิญ แม้ว่ามันจะปรากฏออกมาอย่างบังเอิญในหมู่คนธรรมดาสามัญ ปรากฏออกมาในหมู่คนธรรมดาสามัญเป็นรูปแบบของคนธรรมดาสามัญทั้งสิ้น หากแต่ว่า นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาจัดเตรียมไว้แล้วจริงๆ ใช้คำพูดของพวกเขามาพูด เทพองค์หนึ่งก็เพียงพอที่จะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้สรรพชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกได้โดยไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน เทพจำนวนนับไม่ถ้วน เทพจำนวนมากมายเช่นนี้ล้วนกำลังเฝ้าดูเรื่องนี้อยู่ พวกเขาจะให้เกิดช่องโหว่ได้หรือ ไม่มีเรื่องใดจะผิดพลาดในระหว่างดำเนินการ แต่นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อสักครู่เท่านั้น การจัดเตรียมของเทพของจักรวาลเก่า พวกเขาไม่กล้าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เพราะพวกเขาก็มองเห็นถึงปัญหาที่จักรวาลจะต้องเผชิญ พวกเขาก็รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังกระทำเรื่องนี้อยู่ แต่ข้าพเจ้าเป็นใคร พวกเขาไม่รู้ ดังนั้นพวกเขาจึงจัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาจะทำ ทุกท่านฟังเข้าใจไหม (เสียงปรบมือ) จุดประสงค์ที่พวกเขาแสดงออกมาคือ คิดอยากให้ฝ่าของเรานี้ได้สร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ) คิดอยากให้ฝ่าสามารถได้รับการเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงในอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขา จากชีวิตทั่วทั้งจักรวาล ดูภายนอกนี่คือจุดประสงค์ที่พวกเขาได้จัดเตรียมทั้งหมดนี้ แต่นี่กลับกลายเป็นแรงต้านในการเจิ้งฝ่า ข้าพเจ้ารู้ว่าพวกเขาจะต้องทำเช่นนี้แน่นอน เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงใช้โอกาสนี้ดูซินซิ่งของพวกเขา จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดเตรียมไว้และจัดวางตำแหน่งของพวกเขาเสียใหม่ ในขั้นตอนการบำเพ็ญ พวกเราทุกคนก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบำเพ็ญส่วนบุคคลกับการเจิ้งฝ่า จะพิจารณามารผจญและการทดสอบที่พวกท่านประสบได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ถ้าคนๆหนึ่งเขาไม่มีกรรมหนักเช่นนั้น ก็จะไม่พบกับทุกข์ภัยที่ใหญ่เช่นนั้น ต้องแบ่งแยกอย่างมีสติว่า การบำเพ็ญส่วนบุคคลกับการกดขี่ประทุษร้ายต่อฝ่าของมารร้ายนั้นเป็นสองกรณี การจัดเตรียมทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดการรบกวนต่อต้าฝ่า จะป้ายร้ายให้ข้อหาอะไรแก่ข้าพเจ้าและฝ่า เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นพวกเขาจะต้องแบกรับทุกสิ่งที่พวกเขากระทำ กับการที่พระเยซูถูกปองร้ายในเวลานั้น กับการที่เหล่าศิษย์ขององค์ศากยมุนีถูกปองร้ายในเวลานั้น มีอะไรแตกต่างกัน พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ พวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านประโยคหนึ่ง ข้าพเจ้าพูดว่า พุทธคืออะไร ยูไลคือนามที่เรียกขานในสังคมมนุษย์ต่อบุคคลที่มาพร้อมกับสัจธรรมและสมใจนึก แต่พุทธที่แท้จริงคือผู้พิทักษ์แห่งจักรวาล เขารับผิดชอบต่อวัตถุธาตุอันถูกต้องเที่ยงตรงทั้งหมดในจักรวาล อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ พวกเขาก็ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ถึงตำแหน่งซินซิ่งของพวกเขาหลังจากเบี่ยงเบนออกจากฝ่า ได้เปิดเผยด้านที่ไม่บริสุทธิ์ของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อันไม่สมควรเกิดขึ้นมากมาย ตลอดจนการรบกวนในลักษณะต่างๆ สิ่งนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับซินซิ่งที่แสดงออกมาของการบำเพ็ญส่วนบุคคลของผู้ฝึกของเราในเวลานี้ สรรพชีวิตในจักรวาลล้วนอยู่ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมาล้วนสามารถสะท้อนออกมาในสังคมมนุษย์ เพราะข้าพเจ้ากระทำอยู่ในสังคมมนุษย์ ความเจ็บปวดทรมาน มารผจญที่ศิษย์ต้าฝ่าได้รับ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่เพียงมุ่งตรงต่อการบำเพ็ญส่วนบุคคลเท่านั้น คือมีชีวิตชั้นสูงยืมใช้กรรมของผู้ฝึก และข้ออ้างของการยกระดับ และใช้ประโยชน์จากชีวิตที่เสื่อมถอยในระดับชั้นต่ำ ดำเนินการทำลายล้างและทดสอบวัตถุธาตุของต้าฝ่า อันที่จริงต่อฝ่าถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว ล้วนเป็นการบ่อนทำลาย ทุกท่านไม่เพียงแต่กำลังเผชิญกับมารผจญที่มนุษย์เป็นผู้ก่อให้แก่พวกท่าน เพราะพวกท่านมีด้านที่บำเพ็ญได้ดีแล้ว พวกท่านคือเทพผู้ยิ่งใหญ่สง่างาม เทพระดับชั้นสูงมากๆ สูงมากๆ ล้วนกำลังทดสอบพวกท่านอยู่ ดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้จึงกลายเป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่เคยมีมารผจญเช่นนี้ นี้คือความเข้าใจจากมุมมองของพวกเราผู้บำเพ็ญ อย่างไรก็ตามพูดอีกด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าว่าใครก็ไม่คู่ควรทดสอบต้าฝ่าแต่พวกเขาก็ทำแล้ว เช่นนั้นนั่นก็คือบาปของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้กระทำ ข้าพเจ้าเพียงแต่อธิบายสภาพการณ์โดยสรุปให้แก่ทุกท่าน ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ข้าพเจ้าเพียงอยากจะใช้การกระทำของพวกเขาเพื่อจะดูซินซิ่งของพวกเขาให้ชัดเจน และจัดวางตำแหน่งของพวกเขา ในอีกด้านหนึ่งเพื่อทดสอบศิษย์ให้พวกเขาบรรลุหยวนหมั่น ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังใช้ชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดกระทำสิ่งเหล่านี้ในลักษณะทำลายล้าง

พูดในฐานะอาจารย์ ในเรื่องนี้แม้ว่าจะต้องประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง เพราะพวกท่านอยู่ร่วมกับฝ่านี้ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์หรือการบำเพ็ญในอนาคต ผู้คนจะไม่พบกับมารผจญที่ใหญ่หลวงเช่นนี้ แน่นอนไม่ใช่พวกท่าน คือมนุษย์ในอนาคต เพราะพวกเขาจะเป็นเพียงการบำเพ็ญส่วนบุคคล พวกท่านกับฝ่านั้นเชื่อมต่ออยู่ด้วยกัน

ในหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่ไม่พูด ในช่วงที่ข้าพเจ้าไม่พูด ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าศิษย์ทั้งหลายทำได้ดีมาก ก็คือพูดว่าเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ทุกท่านก็สามารถทำได้ดี ยอดเยี่ยมจริงๆ ในด้านหนึ่งพวกท่านปฏิบัติตนเป็นผู้บำเพ็ญ ในอีกด้านหนึ่งก็ปกป้องต้าฝ่าอย่างแน่วแน่ ช่างยิ่งใหญ่สง่างามจริงๆ นี่เป็นเพราะพวกท่านอยู่ในฝ่าแล้ว นี่เป็นเพราะพวกท่านปฏิบัติตนเป็นผู้บำเพ็ญ นี่คือสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อย่าพูดถึงว่าอำนาจชั่วร้ายคิดจะบ่อนทำลายพวกเรา คิดอยากทำลายพวกเราทิ้ง ในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ คนก็ไม่มีความสามารถเช่นนี้ ไม่ว่าใครกดขี่ประทุษร้ายต้าฝ่า ก็คือคนกำลังต่อสู้กับเทพ ผลสุดท้ายย่อมชัดเจน แน่นอนผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ ผู้ฝึกของเราต่างมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แตกต่างอย่างมากกับมารผจญในช่วงแรก บ้างงุนงงด้วยความตกใจ บ้างก็กำลังตรึกตรอง: หลี่ หงจื้อ เป็นคนเช่นไร บ้างก็กำลังคิด: ฝ่านี้ถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ มุ่งทดสอบจิตใจคนในทุกๆด้านที่มีอยู่ ไม่ว่าท่านจะเข้ามาสู่ต้าฝ่าด้วยจิตใจอะไร ก็ต้องทำการทดสอบต่อจิตใจนั้นของท่าน บางคนรู้สึกว่าต้าฝ่าดีในด้านนี้ ดีในด้านนั้น แต่การทดสอบในวันนี้นั้นไร้ความปรานี (ไร้ความรู้สึกผูกพัน) เพราะจิตยึดติดใดๆก็นำขึ้นไปสู่สวรรค์ไม่ได้

ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญวิธีนี้ วิธีนั้น ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน มนุษย์ไม่เคยบำเพ็ญสำเร็จ เพราะจิตรองจะไม่เข้ามาในสามภพ แต่ควบคุมร่างกายมนุษย์ ณ ระดับจุลทรรศน์จากภายนอกสามภพ คนๆหนึ่งคิดจะกลับไปโดยหลักเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาก็ไม่เคยมี แต่ในการเจิ้งฝ่าวันนี้ ไม่ใช่พวกท่านมีบุญวาสนาใหญ่โตขนาดนั้น ก็ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุบังเอิญ แต่เพราะพวกท่านได้พบแล้ว พวกท่านสามารถบำเพ็ญกลับไปได้จริงๆ (เสียงปรบมือ)

ไม่ว่าจะเป็นเทพในระดับชั้นใด ถ้าเข้ามาในสามภพก็จะไม่สามารถกลับไปได้อีกตลอดกาล นี่คือสิ่งที่แน่นอน นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยในประวัติศาสตร์ตลอดมา เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการที่มนุษยชาติจะเดินไปสู่การดับสลายอย่างรวดเร็ว ถ้าคนรู้ถึงความเป็นจริง ชีวิตที่ไม่มีความหวังใดๆแล้วจะทำความชั่วไม่มีเว้น แต่ต้าฝ่าของเราสามารถทำได้ พวกเราก็สามารถทำได้ และได้บรรลุถึงประสิทธิผลนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำความเป็นจริงนี้ออกมาบอกทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ผู้ฝึกของเรายอดเยี่ยมจริงๆ ช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะเจิ้งฝ่าทุกท่านได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านควรทำ ในช่วงเวลานั้นพวกเราจำนวนมากได้ทำงานมากมายเพื่ออธิบายความเป็นจริงให้คนในสังคมรับรู้ การเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง อณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่าในจักรวาลนี้ พวกท่านสมควรทำเช่นนี้ เวลาที่คนบ่อนทำลายต้าฝ่า แน่นอนใครก็ไม่สามารถบ่อนทำลายฝ่าได้ ฝ่าของจักรวาลจะถูกมนุษย์บ่อนทำลายได้อย่างไร ใครก็บ่อนทำลายไม่ได้ แต่เวลาที่มีใครมากดขี่ประทุษร้ายฝ่า เช่นนั้นการเป็นศิษย์คนหนึ่ง การเป็นอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่า ท่านสมควรจะทำอย่างไร ท่านไม่สมควรจะเปิดเผยความเป็นจริง บอกผู้คนให้รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือ นี่เป็นการพูดจากมุมของตัวท่าน ท่านคืออณูเม็ดหนึ่งของจักรวาล ท่านจึงสมควรบรรลุถึงประสิทธิผลนี้

เช่นนั้นพูดจากอีกมุมหนึ่ง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านได้ทำในวันนี้ เทพที่มีอยู่ในจักรวาล ไม่ว่าเขาจะถูกปรับให้ถูกต้องแล้ว หรือยังไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้องก็ตาม พวกเขาล้วนบอกว่าพวกเราช่างเมตตากรุณานัก (เสียงปรบมือ) ท่านทราบไหม ในช่วงเวลาที่เหล่ามารร้ายดาหน้าเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดิน มีจำนวนมากเท่าใดที่ถูกปิดหูปิดตาด้วยข่าวลือที่เสกสรรปั้นแต่งอย่างชั่วร้าย การโกหกพกลม จนปฏิบัติต่อต้าฝ่าและศิษย์ของข้าพเจ้าด้วยจิตใจที่โกรธเกลียดเคียดแค้น คนเช่นนี้จะต้องถูกขจัดทิ้งอย่างแน่นอนในอนาคต แต่แม้จะเป็นเช่นนี้ พวกเราผ่านการอธิบายความเป็นจริง ทำให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริง กำจัดความคิดเดิมและความคิดชั่วร้ายของเขาออกเสีย เขาอาจจะยังพอช่วยเหลือได้ (เสียงปรบมือ) การอธิบายความเป็นจริงต่อสังคมโลกของเรา ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่อย่างใด หรือทำโดยมีเป้าหมายอะไร ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน นี่คือความเมตตากรุณาของพวกท่าน พวกท่านกำลังช่วยเหลือคนในอนาคตอย่างแท้จริง (เสียงปรบมือ) ถ้าความคิดของคนๆนั้นไม่ปรับเปลี่ยนกลับมา ทุกท่านลองคิดดู นั่นเป็นอันจบสิ้น การเป็นผู้ฝึกคนหนึ่ง การเป็นผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าก็สมควรทำสิ่งเหล่านี้จากมุมของความเมตตากรุณา บอกความเป็นจริงต่อผู้คน บอกเขาก็คือการช่วยเหลือผู้คน

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อรัฐบาล ณ แต่ละระดับของสหรัฐอเมริกา แคนาดาที่ได้ให้เกียรติแก่พวกเรา และต่อตัวข้าพเจ้า (เสียงปรบมือ) ในภาวะแวดล้อมที่พิเศษนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปแสดงความขอบคุณต่อพวกเขาเป็นรายบุคคล แต่ข้าพเจ้าจะนำอนาคตที่ดีงามให้แก่พวกเขา (เสียงปรบมือ) ดูภายนอกพวกเรากำลังขอให้ผู้คนในสังคมสนับสนุนต้าฝ่า นี่คือความคิดของด้านมนุษย์ในโลกซึ่งแสดงออกมา ณ ที่ของคนตรงนี้ แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับตรงกันข้าม ใครที่สนับสนุนต้าฝ่า เผยแพร่ต้าฝ่าในด้านที่ถูกต้อง เขาได้สร้างการคงอยู่ของชีวิตให้กับตัวเองในภายหน้า และวางรากฐานสำหรับการได้ฝ่าในอนาคต (เสียงปรบมือ)

เรื่องที่จะพูดนั้นมีมากมาย ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดมากเกินไปนัก ข้าพเจ้าจะเลือกช่วงเวลาหนึ่ง ออกมาอย่างเป็นทางการและอธิบายให้ทุกท่านฟังอย่างชัดเจน ถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวเหล่านี้ (เสียงปรบมือ) แต่ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ศิษย์ที่เดินออกมาทั้งหมด อาจารย์ขอบคุณพวกท่าน (เสียงปรบมือ) ยอดเยี่ยมจริงๆ (เสียงปรบมือ)

พวกเราทุกคน ต่างกำลังทำเพื่อต้าฝ่ากันอยู่ ทั้งการเจิ้งฝ่า เผยแพร่ฝ่า อธิบายเรื่องราวความเป็นจริง พวกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ว่าพวกเราจะไปที่เทียนอันเหมิน หรือไปที่จงหนานไฮ่ หรือจะเป็นการอธิบายความเป็นจริงต่อผู้คนในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ หากแต่ถ้ามารร้ายไม่กดขี่ประทุษร้ายพวกเรา พวกเราก็คงไม่ต้องไปอธิบายความเป็นจริงอะไรให้กับผู้คน พวกเราก็ไม่คิดว่าการไปร้องเรียนและการอธิบายความเป็นจริงในเวลานี้เป็นการก่อกวนผู้ใด ต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องอนุญาตให้คนพูด นี่คือสิทธิพื้นฐานที่สุดของมนุษย์

แน่นอน ผ่านเหตุการณ์นี้พวกเราได้เห็นถึงตำแหน่งซินซิ่งของผู้ฝึกทุกคน แต่ไม่ว่าอย่างไร ในเหตุการณ์นี้ทุกท่านได้ผ่านขั้นตอนการตรึกตรองอย่างเข้มงวดจริงจังในระยะแรก อันนี้ไม่นับว่าผิด เพราะให้โอกาสแก่ท่านไปไตร่ตรอง: หลี่ หงจื้อ แท้จริงแล้วเป็นคนเช่นไร ฝ่านี้แท้จริงแล้วถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ คนที่สามารถเดินออกจากความเป็นคน ถึงวันนี้คนที่สามารถเดินข้ามมา ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน คือพวกท่านได้ทะลวงข้ามมาแล้ว (เสียงปรบมือยาวนาน) ทุกคนทราบแล้วว่าในเวลานั้นอิทธิพลของเหล่ามารนั้น ใหญ่หลวงชนิดมืดฟ้ามัวดิน ใหญ่มากๆ สิ่งเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้ว (เสียงปรบมือ) เหลือแต่เพียงมนุษย์ชั่วร้ายที่ยังแสดงกันอยู่ นอกจากนี้ผู้คนที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่หมายถึงพวกเราผู้ฝึก คนธรรมดาสามัญที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรงต่างก็พากันออกมาคัดค้านเรื่องนี้ เป็นเพราะก่อนหน้านี้มารร้ายสะกดคนเอาไว้ หลังจากมารร้ายถูกขจัดทิ้งไปแล้ว ผู้คนก็มีสติ กำลังตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ พิจารณาสิ่งเหล่านี้กันใหม่ การโกหก การกุเรื่องสร้างภาพ ล้วนต้องถูกเปิดโปงออกมาทีละเรื่อง (เสียงปรบมือ)

เดิมทีมีเรื่องมากมายอยากจะบอกกับทุกท่าน ทุกท่านก็อาจมีเรื่องมากมายคิดจะถามข้าพเจ้า เช่น ทำเช่นนี้ถูกหรือไม่ ทำเช่นนั้นถูกหรือไม่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน โดยภาพรวมพวกท่านต่างทำได้ถูกต้อง สำหรับเรื่องปลีกย่อย และยังเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่มั่นใจ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านสามารถจะปฏิบัติได้ดีในขั้นตอนของการเดินสู่หยวนหมั่นของตัวท่านเอง (เสียงปรบมือ) เพราะในกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สิ่งต่างๆที่กระทำพิสูจน์แล้วว่า เวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ พวกท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆ ทำได้ดีมากจริงๆ ดีมากๆ (เสียงปรบมือ) ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏออกมา และปัญหาของบุคคลไม่อาจจะเป็นตัวแทนต้าฝ่าได้ นี่ก็มีคนจัดเตรียมเอาไว้ จะพูดว่ามันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้ ในความเป็นจริงมันก็เป็นการจัดเตรียม ในช่วงเวลาไหน คนไหนแสดงออกมาอย่างไร ในช่วงเวลาไหนคนๆนี้จะทำอะไร รวมทั้งการอยู่ในสถานกักกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาปฏิบัติได้ดีมาก สุดท้ายเขาหันหลังกลับไป เขาไม่เรียนแล้ว เขาก็ไม่ปฏิบัติแล้ว ยังมาชักชวนผู้ฝึกคนอื่นๆ ทุกท่านลองคิดดู มันจะเป็นเหตุบังเอิญได้หรือ เป็นไปได้ว่าไม่มีเรื่องใดเป็นเหตุบังเอิญ เพราะผู้บำเพ็ญคนหนึ่งในขั้นตอนการบำเพ็ญของท่าน ตลอดไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็หนีไม่พ้นจากการทดสอบขั้นมูลฐานต่อท่าน และพวกเราศิษย์ต้าฝ่าผู้บำเพ็ญจริงไม่ตกลงไปเลยแม้แต่คนเดียว ท่ามกลางการทดสอบ

ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ แล้วข้าพเจ้าจะพูดกับทุกท่านอย่างละเอียดเมื่อมีโอกาส (เสียงปรบมือ) ไม่ว่าผู้ซึ่งถูกอิทธิพลชั่วร้ายเอาชีวิตไป ไม่ว่าผู้ซึ่งอยู่ในสถานกักกัน ถูกตัดสินลงโทษ ไม่ว่าผู้ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน ผู้ซึ่งต้องระเหเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย และพวกเราผู้ฝึกในต่างประเทศ และผู้ฝึกในสภาพแวดล้อมอื่น ทุกสิ่งที่พวกท่านได้กระทำให้แก่ต้าฝ่านั้น ได้ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของพวกท่านแล้ว เดินให้จบก้าวสุดท้าย หวังว่าพวกท่านจะทำได้ดียิ่งขึ้น บรรลุหยวนหมั่นอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกท่าน (เสียงปรบมือ)