ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ความมีเหตุผล

 

            ท่ากลางความยากลำบากนั้น เป็นการยากที่ผู้ฝึกจะเห็นมูลเหตุของเรื่องราว แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธี เมื่อเขาสงบจิตใจลงและประเมินทุกสิ่งทุกอย่างด้วยต้าฝ่า เขาจะสามารถมองเห็นธาตุแท้ของเรื่องราวได้ ผู้ฝึกบางคนพูดว่า วิธีที่ดีที่สุดในการบำเพ็ญก็คือ การเข้าไปอยู่ในสถานกักกัน หรือค่ายแรงงาน หรือถูกตัดสินจำคุกเพื่อยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่า ผู้ฝึกทั้งหลาย มันไม่ใช่เช่นนี้ การก้าวออกมาเพื่อยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่าด้วยวิธีต่างๆ นั้นเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่สง่างาม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องให้มารร้ายจับไปอย่างแน่นอน หากเป็นเช่นนั้น แล้วทำไมเหล่าผู้ฝึกที่ก้าวออกมาเพื่อร้องขอให้ปล่อยผู้ฝึกซึ่งไม่มีความผิด ที่ถูกจับ ถูกักกัน ส่งเข้าค่ายแรงงาน หรือตัดสินจำคุก การถูกจับไม่ใช่จุดประสงค์ การยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เพื่อจะยืนยันความเป็นจริงให้ต้าฝ่าท่านจึงก้าวออกมา เมื่อท่านก้าวออกมาแล้ว ก็ต้องบรรลุในการยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่าให้ได้ นี่จึงจะใช่จุดประสงค์แท้จริงในการก้าวออกมา เมื่อคนชั่วถามว่าท่านฝึกฝ่าหลุนกงหรือไม่ ท่านสามารถเพิกเฉยไม่ตอบมัน หรือ ใช้วิธีอื่นเพื่อเบี่ยงเบนตอบคำถามของเขา อย่าอาสาตัวเองให้มารร้ายจับไป

            เวลานี้ ผู้ฝึกบางท่านยังอ้างว่าฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของข้าพเจ้าบอกให้เขาทำอะไรๆ แล้วก็มุ่งไปสู่สุดขั้ว ข้าพเจ้าได้บอกไว้ในหลายโอกาสแล้วว่า มีเพียงฝ่าเซินปลอมเท่านั้นที่จะบอกให้ผู้ฝึกทำอะไรอย่างตรงๆ ยิ่งกว่านั้นฝ่าเซินปลอมจะปรากขึ้นต่อเมื่อผู้ฝึกยึดติดต่อบางสิ่งอย่างแรงกล้า เพราะจุดประสงค์ของอิทธิพลเก่าก็คือการทำาย ในเวลาที่ผู้ฝึกมีจิตยึดติดอย่างแรงกล้า การกระทำของเขา พูดอย่างจริงจังว่ามีพื้นฐานการแสดงออกมาจากจิตมารของเขา และเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผล มารร้ายจึงปรากฏออกมา จากนี้ไป จงระวังใครที่อ้างว่าฝ่าเซินของข้าพเจ้าบอกเขาให้ทำอะไรๆอย่างตรงๆ ล้วนเป็นฝ่าเซินปลอม

            ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า การกระทำในวันนี้ของพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่สง่างาม การกระทำที่ประกอบด้วยความเมตตาของท่านนั้นเป็นสิ่งที่มารกลัวมากที่สุด เพราะพวกที่ทำร้ายความดีงามย่อมต้องชั่วร้าย เวลานี้พวกเขาทำร้ายต้าฝ่าและผู้ฝึก วิธีต่างๆที่ใช้นั้น ชั่วร้าย น่าละอาย กลัวถูกเปิดโปงมากที่สุด จะต้องเปิดเผยความชั่วร้ายของเขาให้ผู้คนทั่วโลกรู้ และก็เป็นการช่วยเหลือพลโลก ทำลายล้างมารร้ายให้หมดไปพร้อมกับหยวนหมั่นตัวเอง เพิ่มความแข็งแกร่งให้ฝ่าได้ปรากฏในโลก ท่านทราบไหม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกำลังทำนั้น ได้วางรากฐานอันยิ่งใหญ่ และอานุภาพแห่งคุณธรรมอันนิรันดรของต้าฝ่าและผู้ฝึกต้าฝ่า เมื่อประวัติศาสตร์หน้านี้ผ่านไป ผู้คนที่เหลือจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของพวกท่าน เทพในอนาคตจะจดจำประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้ตลอดไป ยืนยันความเป็นจริงให้ฝ่าอย่างมีเหตุผล ชี้แจงความเป็นจริงอย่างมีสติปัญญา หงฝ่า(เผยแพร่ฝ่าให้กว้างไกล) และช่วยเหลือพลโลกด้วยความเมตตา นี่จึงจะเป็นการเสริมสร้างอานุภาพแห่งคุณธรรมของผู้สำเร็จธรรม

หลี่ หงจื้อ

2000.8.9

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association