ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

ถึง ชมรมต้าฝ่าทุกแห่ง

 

            มันไม่ใช่เรื่องผิดอย่างแน่นอน ที่จะนำเสนอความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ของเราให้แก่รัฐบาลจีนด้วยสันติวิธี แต่ในฐานะผู้บำเพ็ญ เราไม่สมควรอย่างแน่นอนที่จะใช้วิธีหรือคำพูดที่รุนแรงเกินไป ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การชี้แจงความจริงและร้องเรียนต่อผู้คนทั่วโลก ต่อรัฐบาลด้วยจิตเมตตา พวกท่านกระทำได้ถูกต้องเที่ยงตรง

            ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีกับศิษย์ (ชีวิตที่ยิ่งใหญ่สง่างาม) ผู้ซึ่งบำเพ็ญออกมาจากต้าฝ่า ข้าพเจ้าก็หวังอีกว่าจากวันนี้ไป ขณะที่ท่านอธิบายความจริงและร้องเรียนต่อรัฐบาล ท่านจะไม่มองข้ามความสำคัญของการศึกษาฝ่า เพราะว่าพวกเขาทุกคนล้วนต้องก้าวหน้าเดินสู่หยวนหมั่น ข้าพเจ้าเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เหล่าศิษย์กระทำ รวมทั้งสภาพของการบำเพ็ญ หวังว่าทุกท่านจะทำได้ดียิ่งขึ้น

หลี่ หงจื้อ

2000.7.20

 

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association