ฝ่าหลุนต้าฝ่า

 

กำจัดการรบกวน

 

ศิษย์ทั้งหลาย ต้าฝ่าที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านนั้น คือหลักประกันสิ่งเดียวที่พวกท่านสามารถจะบำเพ็ญยกระดับไปสู่หยวนหมั่นหากมีใครก็ตามเนื่องจากไม่สามารถขจัดจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญทิ้งไป ชักนำสิ่งชั่วร้ายเข้ามาและแปลงเป็นรูปลักษณ์ของข้าพเจ้า จากนั้นบอกเขาว่าควรจะทำอะไรตามจิตยึดติดของเขานั้น เป็นการบ่อนทำลายฝ่า คนๆนั้นตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายมาก ถ้าเขาไม่รับรู้เขาจะกลายเป็นผีที่บ่อนทำลายฝ่า

ฝ่าเซิน(ร่างฝ่า)ของข้าพเจ้านั้นเป็นรูปลักษณ์แห่งความคิด จิตปัญญาและพลังงานของข้าพเจ้า ย่อมไม่แตกต่างแม้แต่น้อยจากความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรสักคำในขณะที่ต้าฝ่าและเหล่าศิษย์ เผชิญกับการถูกทำร้ายของมารอย่างรุนแรงในระหว่างการทดสอบ ก็เหมือนกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของท่าน อาจารย์ยังจะสามารถบอกท่านให้ทำข้อสอบอย่างไรในสนามสอบได้หรือ ฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าไม่พูดอะไรระหว่างการทดสอบนี้ ข้าพเจ้าจะใช้รูปแบบของฝ่าเซินบอกพวกท่านให้ทำอะไรๆหรือ

ช่วงหลังนี้มีคนชั่วร้ายสติไม่แจ่มชัดคนหนึ่งในฮ่องกง กล่าวอ้างเรื่องเหลวไหลจากใจตัวเกิดมารว่า ฝ่าเซินของข้าพเจ้าบอกให้หล่อนทำอะไรๆทำการรบกวนต้าฝ่าอย่างรุนแรง แม้กระทั่งการที่ข้าพเจ้าโทรศัพท์ไป(หาเธอ)ก็สามารถนำไปทำให้เสียหาย และยังกระทำสิ่งไม่ดีไม่งามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเรื่องเหลวไหลอะไรของฝ่าเซินปลอมที่หล่อนกล่าวอ้างก็ตาม ข้าพเจ้าไม่มีผู้ฝึกแบบนี้ หากใครต้องการตามหล่อนไปเพื่อก่อกวนฝ่าก็ให้ตามหล่อนไป ข้าพเจ้าต้องการแต่ศิษย์ผู้บำเพ็ญอย่างสง่าผ่าเผย เทพผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่หวั่นไหวและหนักแน่นดั่งเพชร

ศิษย์ทั้งหลาย ในช่วงเวลาแห่งความเข้มงวดจริงจังขณะนี้ ท่านต้องมีสติ ฝ่าข้าพเจ้าเป็นผู้สอนให้แก่พวกท่าน ฝ่าเซินของข้าพเจ้าเป็นเพียงรูปลักษณ์แห่งความคิดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือร่างหลัก ผู้ที่ไม่ยอมรับแม้แต่ข้าพเจ้ายังจะสามารถเป็นศิษย์ของต้าฝ่าหรือ ยังมีผู้ฝึกบางคน ก็อย่าได้คิดว่าตัวเองได้ช่วยงานการเจิ้งฝ่าเพื่อต้าฝ่าจนเกิดจิตพึงพอใจในตัวเอง เวลานี้ พวกที่มีสภาพจิตไม่แจ่มชัด และพูดจาไม่ได้สาระนั้นนับว่าอันตรายมาก พวกเขาได้ถึงกำหนดอายุขัย สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้น พวกท่านอย่าได้ไปสนใจกับการยุยงปลุกปั่นของนักบ่อนทำลายคนนั้นในฮ่องกง อย่าได้ให้เขามีโอกาส ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่มีจิตเมตตา ในหลายปีของการบำเพ็ญ นอกจากข้าพเจ้าต้องแบกรับเพื่อพวกท่านอย่างมากมายแล้ว ในเวลาเดียวกันเพื่อการพัฒนาของพวกท่าน ข้าพเจ้ายังคอยบอกคอยเตือนพวกท่าน คอยดูแลปกป้องให้พวกท่านปลอดภัยพื่อให้พวกท่านสามารถหยวนหมั่น ยังได้สะสางหนี้ที่พวกท่านได้ติดค้าง ระดับชั้นต่างๆ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครก็สามารถจะทำได้ และไม่ใช่จะทำให้กับคนธรรมดาสามัญ เพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ช่างไม่มีสติ ช่างไม่รู้ถึงคุณค่าของต้าฝ่าและโอกาสของการบำเพ็ญ

ในระหว่างการทดสอบที่โหดร้ายแบบทำลายล้าง ปัญหาทั้งหมดจะปรากฏออกมา ข้าพเจ้าได้บอกให้ท่านทราบก่อนหน้านี้แล้วในการอธิบายฝ่าของข้าพเจ้า สำหรับผู้ไม่บำเพ็ญจริง มันเป็นเรื่องยากที่จะข้ามมาได้ เวลานี้ทุกคนคเข้าใจกระจ่างมากขึ้นแล้วว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงบอกให้ท่านอ่านหนังสือมากๆ ฝ่าสามารถขจัดสิ่งยึดติดใดๆ ฝ่าสามารถกำจัดมารร้ายทั้งหลาย ฝ่าสามารถเปิดโปงารโป้ปดมดเท็จ ฝ่าสามารถทำให้ยึดมั่นในความคิดที่ถูกต้อง

เวลานี้ คนชั่วช้าที่มีสติไม่แจ่มชัดอยู่ภายใต้การครอบงำของหน่วยข่าวกรอง สำหรับผู้ที่ถูกจิตยึดติดนำพาให้คล้อยตามหล่านั้น ถึงแม้จะสามารถเข้าใจแจ่มชัดก็ตาม ก็ยากมากที่จะมีโอกาสบำเพ็ญอีกแล้ว ต้าฝ่าเป็นเรื่องเข้มงวดจริงจัง การบำเพ็ญเป็นเรื่องเข้มงวดจริงจัง ใครก็ตามทำเรื่องไม่ดีอะไรไว้ในโลก ล้วนจะต้องชดใช้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าไม่อยากเห็นผู้ฝึกตกลงไปแม้แต่คนเดียว แต่แน่นอนข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการศิษย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน

หลี่ หงจื้อ

2000.7.5

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association