ฝ่าหลุนต้าฝ่า

รูปถ่ายอาจารย์ : มองดูโลกมนุษย์อย่างเงียบ ๆ

 

หลังจากวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 อาจารย์จากเมืองนิวยอร์ค มองดูโลกมนุษย์อย่างเงียบๆ อยู่ท่ามกลางภูเขา

ตีพิมพ์เผยแพร่ ณ วันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2000

 

 

© Copyright 2011 Falun Dafa Association