ทนทุกข์เพื่อจิตและปณิธาน

(ขู่ฉีซินจื้อ)

 

หยวนหมั่นได้มรรคผลพุทธะ ทนทุกข์ถือว่าน่ายินดี 

เหนื่อยกายไม่นับว่าทุกข์        บำเพ็ญจิตลำบากสุดแสน

ทุกๆ ด่านล้วนต้องทะลวง      ทุกแห่งหนล้วนมีมาร

ร้อยทุกข์พร้อมกันมา              ดูว่าเขาจะอยู่อย่างไร

สามารถทนทุกข์ในภพ           ออกนอกภพเป็นพุทธะ

 

17 – 12 – 1976


 

เป็นคน

(จั้วเหริน)

ผู้อยู่เพื่อชื่อเสียง           โกรธแค้นชั่วชีวิต

ผู้อยู่เพื่อผลประโยชน์ ตัดขาดญาติมิตร

ผู้อยู่เพื่ออารมณ์             หาทุกข์ใส่ตัว

ผู้ต่อสู้อย่างหนัก          สร้างกรรมชั่วชีวิต


 

 

 

ไม่เแสวงหาชื่อเสียง     อยู่อย่างสบายใจ

ไม่เน้นผลประโยชน์    ผู้เปี่ยมคุณธรรม

ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ ใจสงบ กิเลสน้อย

เมตตา บําเพ็ญตัวเอง    สะสมกุศลชั่วชีวิต

13 – 07 – 1988

 


ผู้รู้แจ้ง

(เจว๋เจ่อ)

                        คนธรรมดาสามัญ ไม่รู้จักข้าฯ

            ในความมหัศจรรย์ ข้าฯนั่งอยู่

            ท่ามกลางผลประโยชน์กิเลส ไม่มีข้าฯ

            ร้อยปีให้หลัง ข้าฯอยู่ เพียงลำพัง

2 – 2 – 1987

            หมายเหตุ เขียนเมื่อข้าพเจ้าบำเพ็ญตามลำพัง
              ก่อนถ่ายทอดฝ่า

 

 

 

ใครกล้าสลัดทิ้งใจคน

(เสยก่านเส่อชวี่ฉางเหยินซิน)

            คนธรรมดาสามัญ คิดแต่จะเป็นเทพ เป็นเซียน

เบื้องหลังความมหัศจรรย์ มีความรันทดใจ

บำเพ็ญจิต ตัดกิเลส ขจัดความยึดติด

หลงอยู่ท่ามกลางทุกข์ภัย เคียดแค้นสวรรค์

 

9 – 8 – 1988

 


ปณิธาน

(เวี่ยน)

                  ฟ้าดิน เวิ้งว้างกว้างใหญ่     ดูเล็กสำหรับข้าฯ

                  นภาลัยไพศาล                    ใครสร้างหรือ


 

 

                  ข้างนอกฟ้าดิน         ยิ่งไร้ที่สิ้นสุด

                  เพื่อมหาปณิธาน     ถ่ายทอดหลักเต๋าใหญ่

1 – 1 – 1990

 

 

 


ไม่คงอยู่

(อู๋ฉุน)

                            เมื่ออยู่ ไม่แสวงหาสิ่งใด

                            เมื่อตาย ไม่เสียดายชีวิต

                            สลัดสิ้นความคิดเพ้อเจ้อ

                            บําเพ็ญพุทธะไม่ยากเอย

                                    20 – 10 – 1991

 

 


ฝ่าหลุนต้าฝ่า

                   บำเพ็ญพลังกงมีหนทาง ใจคือทางเดิน

                   ต้าฝ่าไร้ขอบเขต ความทุกข์ยากคือเรือข้ามฟาก

24 – 7 – 1992

 

 


หล่อหลอมเข้ากับฝ่า

                          (หยงฝ่า)

                  แสงพุทธะสาดส่องไปทั่ว

                  ความถูกต้อง เป็นธรรมสมบูรณ์สว่างไสว

                  รวมกันรุดก้าวไปข้างหน้า                    

                  หนทางข้างหน้าสดใส

                                    27 – 12 – 1992

 

 

 

 

 

โดยสารนาวาแห่งฝ่าที่ถูกต้อง

(เฉิงเจิ้งฝ่าฉวน)

จริงหนอ      อัศจรรย์หนอ     บำเพ็ญหนอ

เคลิ้มหนอ     คล้ายหนอ     รับรู้หนอ

17 – 1 – 1993

 


ไร้ความหมายมั่น

(อู๋เหวย)

                 สามศาสนาบำเพ็ญ เน้นไร้ความหมายมั่น

                 ใช้ใจไม่เหมาะสมคือความหมายมั่น

                 มุ่งทำแต่ความดียังคงคือความหมายมั่น

                 จิตยึดติดทิ้งไป ไร้ความหมายมั่นแท้จริง

17 – 1 – 1993

 

 


ศึกษาต้าฝ่า

(เสวี๋ยต้าฝ่า)

เกินจี(รากฐาน)เป็นเงื่อนไขแต่กำเนิด

การรับรู้ถูกต้องเป็นเหตุแห่งสติปัญญา

                  ของคนระดับสูง

มีเจิน ซั่น เหยิ่น ในใจ มีเต๋า

บำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่าสามารถหยวนหมั่น

18 – 2 – 1993

 


สมบูรณ์แจ่มชัด

(หยวนหมิง)

                       ในใจมีเจิน ซั่น เหยิ่น

บำเพ็ญตน มีคุณประโยชน์ต่อผู้คน

ต้าฝ่าไม่ห่างใจ

วันหน้าย่อมเหนือคน

28 – 2 – 1994

 

 


           

             


แสวงหาแนวทางฝ่าที่ถูกต้อง

(ฉิวเจิ้งฝ่าเหมิน)

ความสามารถพิเศษเป็นศาสตร์เล็ก

ต้าฝ่าคือรากฐาน

2 – 4 – 1994

               

 

 

 

 

ได้ฝ่า

(เต๋อฝ่า)

บำเพ็ญจริงต้าฝ่า

                                   ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

                                  กลืนกลายต้าฝ่า

                                  ภายหน้าย่อมสำเร็จ

7 – 7 – 1994

 

 

 

 

 

 

วาสนา

(เหวียน)

ผู้รู้แจ้งใหญ่ ใจยิ่งแจ่มแจ้ง

ได้ฝ่า ท่องสังคมโลก

นานแสนนานหลายพันปี

เมื่อวาสนามาถึง ฝ่าก่อเกิดแล้ว

27 – 8 – 1994

 

 

 


ลุล่วงปณิธาน

(เหลี่ยวเวี่ยน)

พร้อมใจกันมาสังคมโลก

ได้ฝ่าก่อนหน้าแล้ว

วันหน้าบินขึ้นสวรรค์ไป

อิสระเสรี ฝ่าไร้ขอบเขต                    

27 – 8 – 1994

 

 

 


ช่วยฝ่า

(จู้ฝ่า)

ตั้งจิตช่วยเหลือสรรพชีวิต

ท่องไปในสังคมโลก  ช่วยอาจารย์

ช่วยข้าฯ หมุนฝ่าหลุน

ฝ่าก่อเกิด ฟ้าดินดำเนินไป

28 – 8 – 1994

 

 

                  


เหตุและผล

(อิงกั่ว)

ไม่ใช่หนทางการบำเพ็ญยากลำบาก

ทุกชาติทุกภพ กรรมขวางกั้น

ใจเด็ดเดี่ยวสลายกรรม บำเพ็ญซินซิ่ง

ได้ร่างคนตลอดไป คือพุทธะ

 

15 – 9 – 1994

 

บำเพ็ญท่ามกลางวังวน

(หมีจงซิว)

คนธรรมดาสามัญยากจะรู้การบำเพ็ญลำบาก

แย่งชิงต่อสู้ถือเป็นความสุข

บำเพ็ญจนจิตยึดติดแม้หนึ่งเดียวไม่เหลือ

ขมไป หวานมา คือความสุขแท้จริง

15 – 9 – 1994

 

              


บำเพ็ญจริงจัง

(สือซิว)

ศึกษาฝ่า ได้ฝ่า

ศึกษา และบำเพ็ญ เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน

ทุกๆเรื่องราวเปรียบเทียบกัน

ทำได้คือบำเพ็ญ

7 – 10 – 1994

 

 


ฝอฝ่าประสานกลมกลืน

(ฝอฝ่าหยวนห)

เผยแพร่ต้าฝ่าอย่างกว้างไกล

ช่วยคนหลุดพ้นห้าธาตุ

จิตมั่นคงแน่วแน่ บำเพ็ญปฏิบัติ

หยวนหมั่น เหนือสามภพ

15 – 10 – 1994

 

 

 


ช่วยเหลืออีกครา

(ไจ้ตู้)

      ฝ่าหลุนหมุนตลอด ช่วยเหลือสรรพชีวิต

      ศึกษาฝ่า ได้ฝ่า บำเพ็ญซินซิ่ง

                  ช่วงธรรมะปลาย หลุนหมุนอีกครั้ง

      ผู้มีวาสนา จิตธรรมะ(ซินฝ่า) แจ่มแจ้ง

27 – 12 – 1994

 

 

                  


บำเพ็ญจริง

(เจินซิว)

ใจมีเจิน ซั่น เหยิ่น

ฝ่าหลุนต้าฝ่า ก่อเกิด

ทุกเวลาบำเพ็ญซินซิ่ง

หยวนหมั่น มหัศจรรย์ไม่สิ้นสุด

27 – 12 – 1994

                  


กลืนกลาย หยวนหมั่น

(ถงฮว่าหยวนหมั่น)

สวรรค์และโลก กว้างใหญ่และเวิ้งว้าง

            แสงทอง หนึ่งวง

ผู้รู้แจ้ง มาจุติ

ฟ้าดิน พร้อมใจ


 

 

            จักรวาล สว่างไสว

กลืนกลายแสงฝ่า

หยวนหมั่นบินขึ้น

กลับสวรรค์พร้อมกัน

31 – 12 – 1994              


ต้าฝ่าไขปริศนา

(ต้าฝ่าโพ่หมี)

เนิ่นนานสรรพสิ่ง ผ่านตาดั่งหมอกควัน

            ใจมนุษย์ลุ่มหลง

เวิ้งว้างฟ้าดิน เกิดมาเพื่อการใด

            ยากเกินภูมิปัญญาสรรพชีวิต

 

27 – 1 – 1995

 

 

  


กระโดดออกสามภพ

(เที่ยวชูซานเจี้ย)

ไม่คำนึงทุกข์สุขของคนธรรมดาสามัญ

      คือผู้บำเพ็ญ

                  ไม่ยึดติดการได้เสีย ในโลก

      อรหันต์เอย

1995 เดือน 5

 


ท่องวัดเสวียนคง

(อิ๋วเสวียนคงซื่อ)

กลางหน้าผาสูงร้อยจ้างวัดแขวนตั้งอยู่

เผยแพร่ต้าฝ่าให้กว้างไกล ไร้ซึ่งเวลาว่าง

ชีวิตนี้ท่องอีกครา วัดโบราณกลางหน้าผา

วันหน้า ฝ่าถูกต้องเที่ยงตรง หมื่นวัดเผยแพร่เอย

11 – 6 – 1995

 

 


ท่องภูเขาเหิงซาน

(อิ๋วเหิงซาน)

เทือกเขายาวสันเขาเสียดเมฆ เต๋าอยู่ที่ใด

อารามเต๋าโบราณเนิ่นนาน นักท่องเที่ยวมาเยือน

คนธรรมดาสามัญ ไม่รู้ถึงความวิเศษอัศจรรย์

อาศัยวัดโบราณหาเงินสกปรก

11 – 6 – 1995

 

 

 

             


แบ่งแยกชัดเจน

(เฟินหมิง)

พุทธะมาท่องบนโลก

คนธรรมดาสามัญลุ่มหลงไม่ตื่น

คนชั่วร้ายทำร้ายกระทั่งพุทธะ

ดี ชั่ว แบ่งแยกชัดเจนแล้ว

26 – 7 – 1995

 

 

          


ท่องวัดหนันหัวซื่อ

(อิ๋วหนันหัวซื่อ)

สำนักพุทธดินแดนบริสุทธิ์ยากจะสะอาดและสงบ

สายมารใจทรามท่องโลกอันยุ่งเหยิง

สถานที่ยิ่งขึ้นชื่อ มารยิ่งมาก

คนพลุกพล่านเสียงเร่ขายประทัดดัง

15 – 8 – 1995


บำเพ็ญตนเอง

(จื้อซิว)

ต้าฝ่าเผยแพร่กว้างไกล

มีกี่คนจะสามารถได้รับ

โลกมนุษย์ เรื่องมากมายซ้ำซ้อน

ยามว่างจากการงาน สามารถบำเพ็ญตนเอง

วันหน้าเมฆหมอกผ่านไป

จึงรู้ว่าเต๋าแท้จริงได้รับแล้ว

 

6 – 10 – 1995    

 

 

 

มองดูอย่างสงบเงียบ

(จิ้งกวัน)

บำเพ็ญอย่างสงบเงียบ ยามว่างมองดูเทพเซียน

ต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ นับร้อยนับพันปี

ใจคนเปลี่ยนเป็นมาร โลกไม่เหมือนเดิม

เหล่าเทพไม่โปรด(ตู้) รอสิ้นกัลป์

                       16 – 10 – 1995


กว้างใหญ่

(หง)

ท้องนภากว้างไกล ไม่สิ้นสุด

เคลื่อนความคิดมาอยู่ตรงหน้า

สวรรค์และโลกใหญ่โตมหึมาไร้ขีดจำกัด

ฝ่าหลุนหมุนทั่วสวรรค์และโลก

9 – 11 – 1995

 

 

              


ผู้กำหนดฟ้าดิน

(จู๋จ่างเทียนตี้)

ท้องฟ้าใหญ่มหึมา เหนือฟ้ายังมีฟ้า

ทุกๆ ชั้นมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ทั่วจักรวาล

แผ่นดินกว้างใหญ่ มีฟ้ามีดิน

ร่วมกำเนิดสรรพสิ่ง มากมายทั่วฟ้าดิน

10 – 11 – 1995

 

 

 

 


ความต่างระหว่างมนุษย์และผู้รู้แจ้ง

(เหยินเจว๋จือเฟิน)

อะไรคือมนุษย์       อารมณ์ กิเลสเต็มตัว

อะไรคือเทพ          จิตมนุษย์ไม่เหลือ

อะไรคือพุทธะ       เมตตาและกุศลมีมากล้น

อะไรคือเต๋า           ใสสะอาด สงบ คนจริง

10 – 11 – 1995

 

             


ระหว่างคนกับปีศาจ

(เหยินเยาจือเจียน)

จิ้งจอก พังพอน งู ปิศาจ ก่อกวนโลก

ควันดำ ชี่พิษ ร่ายเวทย์เซียนใหญ่

ไร้อาจารย์ ไร้บำเพ็ญ อ้างตัวเป็นอาจารย์ใหญ่

บ้าๆบอๆ ยี่สิบปี

          11 – 11 – 1995     

 

 

 

ยิ่งสูงยิ่งหนาว

(เกาชู่ปู๋เซิ่งหาน)

เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องในโลกมนุษย์

เหนื่อยใจกับเรื่องบนสวรรค์

มีคำพูด จะบอกใครได้

ยิ่งหนาว ณ ที่สูง

11 – 11 – 1995

 

 

        


ผู้รู้แจ้งระดับสูง

(ต้าเจว๋)

ประสบทุกข์ยากนับหมื่น

สองเท้าเหยียบมารนับพัน

ตั้งฝ่ามือ ฟ้าดินสะเทือน

นภากาศ พุทธะใหญ่ยืนตระหง่าน

12 – 11 – 1995

 

 

 


การทำงานกับการบำเพ็ญพุทธ

(ต่ากง อวี่ซิวฝอ)

พุทธศาสนาถ่ายทอดศีล สองพันห้าร้อยปี

ชื่อเสียงผลประโยชน์ขจัดทิ้งไปก่อน

ค่อยบำเพ็ญทุกข์

พระสงฆ์วันนี้มีการจ่ายเงินเดือน

เวลาทำงานยังมีเครื่องแบบ

25 – 12 – 1995              

 

 

 

หลังมหันตภัย

(เจี๋ยโฮ่ว)

สุดจุลภาค สุดมหภาค สิ่งเสื่อมทรามปรับแล้ว

มองดูท้องนภาจากมหภาค จุลภาค ทศทิศ

ฟ้าใส ร่างโปร่งใส ฟ้าดินถูกต้องเที่ยงตรง

ล้านล้านมหันตภัยผ่านไปแล้ว จักรวาลแจ่มใส

 

2 – 1 – 1996

 

 

 

หลง

(หมี)

สรรพชีวิตมากมายเต็มจักรวาล

ทุกๆชั้นมีฟ้าและมีดิน

ทัศนียภาพเลอเลิศไม่สิ้นสุด

มนุษย์ในโลก หลงไม่ตื่น


 

 

อยากจะเห็น พูดง่ายอะไรปานนั้น

บำเพ็ญตบะเหมือนขึ้นบันได

ทะลวงความหลงอยู่ ณ ที่สูง

ภาพสง่างามมหัศจรรย์ สุดบรรยาย

3 – 1 – 1996


 

กลายเป็นมาร

(หมอเปี้ยน)

ปรากฏการณ์สวรรค์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

คนในโลกไร้ซึ่งความคิดดีงาม

จิตมนุษย์หลุดจากการควบคุม จิตมารปรากฏ

ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยพิบัติมนุษย์ ห่วงกังวล

            คับแค้นใจ     


 

 

            ทุกคนเมื่อพบกันราวกับเป็นศัตรู        

เรื่องต่างๆ ยากจะได้ดั่งใจ

คนในโลกจะรู้สาเหตุได้อย่างไร

ผู้บำเพ็ญเต๋า สามารถไขปริศนา

 

4 – 1 – 1996     


 

             อยู่ในเต๋า

(เต้าจง)

                            ใจไม่จดจ่อ 

                            ไม่แย่งชิงกับคนในโลก

                            มองแต่ไม่เห็น                                           

                            ไม่หลงไม่งงงวย

                            ฟังแต่ไม่ได้ยิน                                          

                            ยากที่ใจคนจะสับสน

     


     

 

 

                                    กินแต่ไม่รู้รสชาด                              

                                    ปากตัดขาดการยึดติด

                                    ทำแต่ไม่แสวงหา                               

                                    อยู่ในเต๋าเสมอ

                                    สงบและไม่คิด                                   

                                    สิ่งมหัศจรรย์ล้ำเลิศจักเห็นได้

                                       4 – 1 – 1996


ธรรมานุภาพ

(เวยเต๋อ)

ต้าฝ่าไม่ห่างกาย

ใจมี เจิน ซั่น เหยิ่น

เป็นอรหันต์ใหญ่ในโลก

วิญญาณ ผี สุดเกรงกลัว

6 – 1 – 1996

 

 

                         


จ้าวแห่งพุทธะ

(ฝอจู่)

ใครรู้ ฟ้าดินใหญ่เพียงใด

ทางช้างเผือกอยู่ใต้ฝ่าเท้า

ฟ้าดินไกลเพียงใด

หลุนที่หมุนถืออยู่ในมือ

                         6 – 1 – 1996

 

 

      


โลกฝ่าหลุน

(ฝ่าหลุนซื่อเจี้ย)

ความสวยงามมหัศจรรย์ คำพูดสุดจะบรรยาย

แสงสีหมื่นพัน ระยิบระยับต่อสองตา


 

 

 

โลกพุทธะ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ความสุข

ชีวิตยืนยาวพร้อมสรรพ

โลกฝ่าหลุนอยู่ ณ ที่สูง

                                         23 – 1 – 1996

 

 

 


 

วาสนานำสู่มรรคผลศักดิ์สิทธิ์

(เหวียนกุยเซิ่งกว่อ)

ค้นหาอาจารย์มาหลายปี

วันหนึ่งได้พบด้วยตนเอง

ได้ฝ่าบำเพ็ญกลับไป

หยวนหมั่นตามอาจารย์กลับ

23 -1 – 1996

 

                  

 


 

ท่องชมวัดเสี่ยงถังซานซื่อ

(อิ๋วเสี่ยงถังซานซื่อ)

วันเดือนสลับเปลี่ยนกันหมุน

ฟ้าดินคือหลุนที่หมุน

จีบนิ้วสองร้อยปี

วัดเสี่ยงถังเดิมไม่คงอยู่

                             6 – 3 – 1996

 


ขึ้นเขาไท่ซาน

(เติงไท่ซาน)

ปีนขึ้นบันไดสูง หนทางพันฟุต

เดินเตร็ดเตร่ ยืนบนผาลาดชัน ยากจะก้าวเท้าขึ้น

หันกลับไป เหมือนดูการบำเพ็ญเจิ้งฝ่า

หยุดอยู่กลางอากาศ ยากได้รับการช่วยเหลือ


 

 

 

จิตแน่วแน่ ยกเท้าหนักหมื่นชั่ง

ทน(เหยิ่น)ทุกข์ ก้าวรุดหน้า ขจัดยึดติด

ศิษย์ต้าฝ่า นับพันนับล้าน

สำเร็จพลังกง หยวนหมั่น ณ ที่สูง

15 – 4 – 1996

 

 

 

 

หยวนหมั่นสําเร็จพลังกง

(หยวนหมั่นกงเฉิง)

บำเพ็ญขจัดชื่อเสียง ผลประโยชน์และอารมณ์(ฉิง)

หยวนหมั่นขึ้นสู่สวรรค์

เมตตากรุณามองดูโลก

จึงจะตื่นจากวังวน

21 – 4 – 1996

                           


ไท๊เก๊ก

(ไท่จี๋)

คนจริง(เจินเหริน)เลื่องชื่อในโลก จางซานเฟิง

เต๋าใหญ่ไร้ศัตรู ท่องสวรรค์และปฐพี

ชนรุ่นหลัง เพื่อชื่อเสียง บ่อนทำลายวิชาหมัดมวย

ดัดแปลงไท่จี๋ของข้าฯ ทำลายชื่อเสียงข้าฯ

                                 1 – 7 – 1996

 

 

 


ทุ่มเทช่วยเหลือ

(ขู่ตู้)

ก่อนภยันตรายภัยพิบัติ แล่นเรือฝ่า

ร้อยล้านความยากลำบากอันตรายขวางกั้นเป็นชั้นๆ

แตกกระจัดกระจายเป็นเสี่ยงๆ บรรทุกฟ้าดิน

หนึ่งฝันหมื่นปีถึงฝั่งในที่สุด

                            23 – 9 – 1996

 

 

  

 

เบี่ยงเบน

(เปี้ยนอี้)

อินหยาง กลับตาลปัตร

คนในโลกจิตใจแปรเปลี่ยน

ผีและสัตว์ ทั่วปฐพี

คนห่างไกลจากเต๋า

          26 – 9 – 1996

 

 

                       


ช่วยเหลือสรรพชีวิตอย่างกว้างขวาง

(กว่างตู้จ้งเซิง)

ปล่อยวางจิตใจของคนธรรมดาสามัญ

ได้ฝ่าไซร้เป็นเทพ(เสิน)

กระโดดออกนอกตรีภูมิ

ขึ้นสวรรค์ในร่างพุทธะ

        

                             16 – 1 ­­­­­– 1996

 

 

              

 

ใจแจ่มแจ้ง

(ซินหมิง)

อาจารย์หงฝ่าช่วยเหลือสรรพชีวิต

(ผู้คน)สี่คาบสมุทร รับคัมภีร์(จิง) ลงเรือฝ่า

ยุคแห่งสิบความชั่วร้ายถ่ายทอดฝ่าในโลก

หมุนฝ่าหลุน ฟ้าดินถูกต้องเที่ยงตรง

16 – 10 – 1996 ณ แอ๊ตแลนต้า

 

 


ท่ามกลางทุกข์ภัยไม่สับสน

(น่านจงปู๋ล่วน)

ถ่ายทอดฝ่าที่ถูกต้องเที่ยงตรง(เจิ้งฝ่า)

ทุกข์ภัยทับถมบนทุกข์ภัย

หมื่นมารขวางกั้น

ในอันตรายมีอันตราย

                                22 – 12 – 1996

 

 

                   


ยุคธรรมะปลาย

(ม่อฝ่า)

มนุษย์โลกไม่เมตตา

เทพไม่เหมือนเทพ

คนในโลกไร้เต๋า

ความคิดถูกต้องจะคงอยู่ได้อย่างไร

 

22 – 12 – 1996

 

    


ปล่อยวางจิตยึดติด

(ฟ่างเซี่ยจื๋อจั๋ว)

คนในโลกล้วนลุ่มหลง

ยึดติดต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์

คนโบราณซื่อสัตย์และเมตตา (ซั่น)

ใจสงบ มีสุข อายุยืน พร้อมสรรพ

                                   25 – 12 – 1996

 

 

 

 

 

มีความหมายมั่น

(โหย่วเหวย)

สร้างวัด กราบไหว้เทพ งานยุ่งจริงหนา

หารู้ไม่ว่ามีความหมายมั่นนั้นเปล่าประโยชน์

โง่เขลาลุ่มหลงคิดเพ้อเจ้อจะไปสู่ชมพูทวีป

เหมือนตาบอดเดินคลำในความมืด                             จะช้อนเงาจันทร์ในน้ำ

                    28 – 3 – 1997

 

 

    

 

ท่องวัดเยี่ยเฟยเมี่ยว

(อิ๋วเยี่ยเฟยเมี่ยว)

ประวัติศาสตร์ที่เศร้าอาดูรและฮึกเหิมผ่านไป

            ดั่งสายน้ำ

คงเหลือเพียงจิตใจยิ่งใหญ่เกรียงไกร วิญญาณภักดี

            ไว้ในโลก


 

 

 

 

แสนรันทดใจวัดเก่าทิ้งร้างมานานแสนนาน

มีแต่ใจภักดี ให้ลูกหลานไว้ศึกษา

                                              

               11 – 9 – 1997 ณ ทังอิน      

 

 

 

 

 

 

 

เยือนบ้านเกิด

(ฝั่งกู้หลี่)

ฝนฤดูใบไม้ร่วงอ่อนนุ่มดุจน้ำตา

น้ำตานอง รวดร้าวในทรวง

บ้านเกิดไร้เพื่อนเก่า

ไร่นาหมู่บ้านทิ้งร้างครั้งแล้วครั้งเล่า

มาแล้วไปแปดร้อยฤดูใบไม้ร่วง


 

 

ใครจะรู้ ข้าฯคือใครเล่า

ศีรษะคำนับจุดธูปสักกี่ดอก

ควันลอยไปยังเพื่อนเก่า

หันตัวกลับปณิธานบรรลุแล้ว

มาช่วยอีกคราให้ทุกคน

หวนกลับ     

 

                        11 – 9 – 1997 ณ บ้านเกิดเยี่ยเฟย

 


 

ท่องสุสานชิงตงหลิง

(อิ๋วชิงตงหลิง)

สามร้อยปีผ่านไปดั่งน้ำไหล

พระราชวังเก่า สุสานรกร้าง ทุกสิ่งดูร่วงโรย

ใครจะรู้วันนี้มาโลกอีกครา

วันหน้าฝ่าถูกต้องเที่ยงตรง(ฝ่าเจิ้ง) คงอยู่ชั่วกาลนาน

26 – 10 – 1997 ณ สุสานคังซี

 

              


ดีชั่วประจักษ์ชัด

 (ซั่นเอ้ออี่หมิง)

สรรพชีวิตเปลี่ยนเป็นมาร ภัยพิบัติไม่สิ้นสุด

ต้าฝ่าช่วยเหลือในโลกอันสับสน

ถูกต้องชั่วร้ายไม่แบ่งแยก ป้ายสีฝ่าสวรรค์

สมุนสิบชั่วร้ายรอคอยลมฤดูใบไม้ร่วง

 

 


15 – 11 – 1997

 

 

ท่องยื่อเอวี้ยถาน

(อิ๋วยื่อเอวี้ยถาน)

หนึ่งทะเลสาบน้ำใส

หมอกเมฆสาดแสงสะท้อนพร่างพราว

ตัวอยู่ท่ามกลางโลกอันสับสน

ยากที่จะงดงามแต่ลำพัง

                               17 – 11 – 1997

 


ระลึกนครฉางอาน

(อี้ฉางอาน)

ฉินชวน ภูเขาและสายน้ำเปลี่ยนแปลงไป

ฉางอาน คงอยู่ใต้ปฐพี

ยุครุ่งเรือง ราชวงศ์สวรรค์ ล่วงลับไป

พริบตาเดียว พันร้อยฤดูใบไม้ผลิ

จะเสาะหาไท่จงได้ที่ใด

ต้าฝ่าช่วยเหลือชาวถัง

22 – 11 – 1997              

                        


วางใจ

(อันซิน)

วาสนาผูกพันแล้ว

บำเพ็ญฝ่าอยู่

อ่านหนังสือมาก

หยวนหมั่นใกล้

 

                     27 – 1 – 1998

               


วนคิด

(หุยโส่ว)

เรื่องราวแต่อดีตกาลนาน

สร้างคนท่ามกลางวังวน

ใครอวดว่าตนฉลาดปัญญายิ่งใหญ่

ท่ามกลางฉิงโลดเต้นในฟ้าดิน

                               19 – 2 – 1998

 

 

 

 


สิบความชั่วร้ายในโลก

(ซื่อเจี้ยสือเอ้อ)

คนไร้ความคิดดีงาม          ทุกๆ คนเป็นศัตรู

ทำลายประเพณี                 วัฒนธรรมก็เสื่อมทราม

รักร่วมเพศมั่วตัณหา         ใจมืดมนเปลี่ยนเป็นมาร

ชอบพนัน ชอบยาเสพติด ตามแต่ใจอยาก

ปลดปล่อยมั่วเรื่องเพศ      นําไปสู่ความชั่วร้าย


 

 

แก๊งอุบาทว์พรรคชั่ว         นักการเมืองและโจร

                                         ครอบครัวเดียวกัน

ตั้งตนเป็นใหญ่ก่อกวนประชาชน ฝืนสวรรค์ทรยศเต๋า

ลุ่มหลงวิทยาศาสตร์        กลายพันธุ์มนุษยชาติ

ส่งเสริมยุยงความรุนแรง ชื่นชอบความก้าวร้าว

                                        ต่อสู้อำมหิต

ศาสนาเปลี่ยนชั่วร้าย        นักการเงิน นักการเมือง

                                            

7 – 7 – 1998

 


 

ท่องด่านเอี้ยนเหมินกวน

(อิ๋วเอี้ยนเหมินกวน)

ก้าวขึ้นด่านเอี้ยนเหมินกวน

ลึกๆ ในทรวง สะท้าน

พันปีทางเก่ายังอยู่

ในด่าน ไร้ควันเก่า


 

 

 

เอี๋ยนเจาลงแส้ควบม้าไป

ลม-เมฆ ผ่านไป หนึ่งพันปี

ชะเงิ้มองดูด่านเบื้องล่าง

ต้าฝ่าอยู่จงหยวน

10 – 8 – 1998

ณ ด่านเอี้ยนเหมินกวน


 

กลืนกลาย

(ถงฮั่ว)

คัมภีร์บำเพ็ญจิตใจ

พลังกงฝึกฝนร่างกาย

วันหน้าหยวนหมั่น

เจิน ซั่น เหยิ่น คงอยู่

18 – 11 – 1992

ปรับปรุง 1998 เดือน 8


ชีวิตใหม่

(ซินเซิง)

เจิ้งฝ่าถ่ายทอด

หมื่นมารขวางกั้น

ช่วยเหลือสรรพชีวิต

ทัศนคติเปลี่ยน

สสารเสื่อมโทรมดับสลาย

แสงสว่างปรากฏ

7 – 9 – 1998

 

 

 

ปิติยินดี

(เซี่ยว)

            ข้าพเจ้าหัวเราะ            สรรพชีวิตรู้สำนึก

            ข้าพเจ้าหัวเราะ            ต้าฝ่าเริ่มถ่ายทอด

            ข้าพเจ้าหัวเราะ            เรือข้ามฟากแล่นออก

            ข้าพเจ้าหัวเราะ            สรรพชีวิตมีความหวัง

 

16 – 11 – 1998