นำร่อง

 

 

 

 

 

หลี่ หงจื้อ


สารบัญ

1. บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย สหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก............................................................................ 1

2. บรรยายธรรม ณ ทะเลสาป เกรทเลค สหรัฐอเมริกาเหนือ................................................................ 7

3. บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001.......................................................................................... 17

4. บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย ระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี ซี............................................................ 21


บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮ่ย สหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันตก

 

21 ตุลาคม ค.ศ. 2000 ณ ซานฟรานซิสโก

 

นานแล้วที่ไม่ได้พบกัน

เอาล่ะ พวกเราหยุดปรบมือ ฟังอาจารย์พูด

ในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใดๆ ณ ระดับชั้นใดก็ตาม เมื่อประจักษ์แจ้งถึงฝ่าของเขา หลักการของฝ่าของเขา ประจักษ์แจ้งถึงระดับมรรคผลของเขา ล้วนต้องประสบกับการทดสอบที่เข้มงวดรุนแรงอย่างแท้จริงสักครั้ง เพื่อจะกำหนดว่าสิ่งที่เขาประจักษ์แจ้งนั้น จะสามารถตั้งมั่นอยู่ในจักรวาลได้หรือไม่ และสร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขาขึ้นมา ดังนั้นทุกๆชีวิตเมื่ออยู่ในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติล้วนต้องพบกับเหตุการณ์เหมือนที่พวกเราเผชิญอยู่ในวันนี้ ทุกท่านทราบในช่วงที่องค์ศากยมุนีทรงอยู่ในโลก พระเยซูทรงอยู่ในโลก และยังมีศาสนาถูกต้อง ฝ่าถูกต้องอื่นๆ ขณะที่พวกเขาถ่ายทอดวิชาอยู่ในโลก ล้วนเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ มีการทดสอบเช่นนี้ นี่คือหลักการของจักรวาลนี้ แต่ต้าฝ่าของเรา ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ใครก็ไม่คู่ควรที่จะไปทดสอบเขา เพราะชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ รวมทั้งทุกๆชีวิตในจักรวาล ล้วนแต่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นผลงานที่เขาสร้างสรรค์ ดังนั้นใครก็ไม่คู่ควรจะไปทดสอบเขา (เสียงปรบมือ)

เช่นนั้น เหตุใดพวกเราถึงได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้ ทุกท่านทราบ หลี่ หงจื้อ ออกมากระทำเรื่องนี้ โดยปรากฏออกมาในรูปของคนธรรมดาสามัญ ในร่างกายของคนธรรมดาสามัญ ใช้ภาษาของชีวิตที่ต่ำสุดในทั้งจักรวาล... ภาษามนุษย์ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นภาษาที่ตื้นเขินที่สุดของมนุษย์ในวันนี้ และรูปแบบที่ต่ำสุดของการบำเพ็ญ ... รูปแบบของชี่กง สร้างความงุนงงให้สรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาล เพื่อที่จะชั่งและกำหนดตำแหน่งซินซิ่งของพวกเขา สรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาล และจัดวางตำแหน่งให้พวกเขาเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องทำให้พวกเขาแสดงมาตรฐานซินซิ่งแท้จริงของพวกเขาออกมา จึงไม่สามารถให้พวกเขาล่วงรู้ความเป็นจริง ชีวิตทั่วทั้งจักรวาลล้วนไม่รู้ความเป็นจริง พวกเขาเห็นข้าพเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญ ดังนั้นพวกเขาจึงกล้าทำเช่นนี้ ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่าน ข้าพเจ้าพูดว่า ในอดีต ฝ่าของจักรวาลนี้ สรรพชีวิตทั้งหมดไม่รู้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเจิ้งฝ่า(ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) พวกเขากลับเข้าใจว่าข้าพเจ้าก็กำลังก่อตั้งระบบอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แจ้ง เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากๆ ถูกต้องเที่ยงตรงมากๆ มีระดับชั้นสูงมากๆ พวกเขาก็เห็นเพียงเท่านี้ นี่ก็คือสาเหตุที่พวกเขากล้านำภัยพิบัติมาสู่พวกเราในวันนี้ นั่นก็คือระดับมรรคผลที่สูงยิ่งขึ้น และฝ่าที่ใหญ่ขนาดนี้ ก็ต้องได้รับการทดสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ อย่างไรก็ดีพูดในอีกด้านหนึ่ง ถ้าไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ คือข้าพเจ้าต้องการใช้พวกเขาดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะดูซินซิ่งของพวกเขาในขณะกระทำเรื่องนี้ พวกเขาได้ดำเนินการจัดเตรียมระยะยาวเอาไว้แล้วในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นจะซ้ำรอยตามวัฏจักร พวกเขาก็ไม่รู้ว่า ฝ่าขนาดใหญ่เช่นนี้กำลังถ่ายทอดอยู่ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มนุษยชาติในวัฏจักรรอบที่แล้วก็ได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบเช่นนี้ และได้ก้าวเดินไปไกลกว่าการพัฒนาของมนุษยชาติในทุกวันนี้ สุดท้ายเนื่องจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทำให้รูปโฉมของมนุษย์เปลี่ยนสภาพไป สุดท้ายถูกทำลายทิ้งไป นี่คือมนุษย์ครั้งที่แล้ว ครั้งนี้เป็นการซ้ำรอยครั้งที่แล้ว แต่นี้เป็นการปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรงอย่างแท้จริง คือพูดว่าได้มีการจัดเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่ยุคโบราณกาล เพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อน เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดปัญหาในวันนี้ พวกเขาได้สร้างเป็นระบบขึ้นมา พูดตามความคิดของพวกเขา เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ เรื่องราวที่ปรากฏออกมา ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาจัดเตรียมไว้แล้ว ในระหว่างขั้นตอนไม่มีเรื่องใดที่เป็นเหตุบังเอิญ แม้ว่ามันจะปรากฏออกมาอย่างบังเอิญในหมู่คนธรรมดาสามัญ ปรากฏออกมาในหมู่คนธรรมดาสามัญเป็นรูปแบบของคนธรรมดาสามัญทั้งสิ้น หากแต่ว่า นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาจัดเตรียมไว้แล้วจริงๆ ใช้คำพูดของพวกเขามาพูด เทพองค์หนึ่งก็เพียงพอที่จะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้สรรพชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกได้โดยไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน เทพจำนวนนับไม่ถ้วน เทพจำนวนมากมายเช่นนี้ล้วนกำลังเฝ้าดูเรื่องนี้อยู่ พวกเขาจะให้เกิดช่องโหว่ได้หรือ ไม่มีเรื่องใดจะผิดพลาดในระหว่างดำเนินการ แต่นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อสักครู่เท่านั้น การจัดเตรียมของเทพของจักรวาลเก่า พวกเขาไม่กล้าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เพราะพวกเขาก็มองเห็นถึงปัญหาที่จักรวาลจะต้องเผชิญ พวกเขาก็รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังกระทำเรื่องนี้อยู่ แต่ข้าพเจ้าเป็นใคร พวกเขาไม่รู้ ดังนั้นพวกเขาจึงจัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาจะทำ ทุกท่านฟังเข้าใจไหม (เสียงปรบมือ) จุดประสงค์ที่พวกเขาแสดงออกมาคือ คิดอยากให้ฝ่าของเรานี้ได้สร้างอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ) คิดอยากให้ฝ่าสามารถได้รับการเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงในอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของเขา จากชีวิตทั่วทั้งจักรวาล ดูภายนอกนี่คือจุดประสงค์ที่พวกเขาได้จัดเตรียมทั้งหมดนี้ แต่นี่กลับกลายเป็นแรงต้านในการเจิ้งฝ่า ข้าพเจ้ารู้ว่าพวกเขาจะต้องทำเช่นนี้แน่นอน เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงใช้โอกาสนี้ดูซินซิ่งของพวกเขา จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดเตรียมไว้และจัดวางตำแหน่งของพวกเขาเสียใหม่ ในขั้นตอนการบำเพ็ญ พวกเราทุกคนก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบำเพ็ญส่วนบุคคลกับการเจิ้งฝ่า จะพิจารณามารผจญและการทดสอบที่พวกท่านประสบได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ถ้าคนๆหนึ่งเขาไม่มีกรรมหนักเช่นนั้น ก็จะไม่พบกับทุกข์ภัยที่ใหญ่เช่นนั้น ต้องแบ่งแยกอย่างมีสติว่า การบำเพ็ญส่วนบุคคลกับการกดขี่ประทุษร้ายต่อฝ่าของมารร้ายนั้นเป็นสองกรณี การจัดเตรียมทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดการรบกวนต่อต้าฝ่า จะป้ายร้ายให้ข้อหาอะไรแก่ข้าพเจ้าและฝ่า เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นพวกเขาจะต้องแบกรับทุกสิ่งที่พวกเขากระทำ กับการที่พระเยซูถูกปองร้ายในเวลานั้น กับการที่เหล่าศิษย์ขององค์ศากยมุนีถูกปองร้ายในเวลานั้น มีอะไรแตกต่างกัน พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ พวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าเคยพูดกับพวกท่านประโยคหนึ่ง ข้าพเจ้าพูดว่า พุทธคืออะไร ยูไลคือนามที่เรียกขานในสังคมมนุษย์ต่อบุคคลที่มาพร้อมกับสัจธรรมและสมใจนึก แต่พุทธที่แท้จริงคือผู้พิทักษ์แห่งจักรวาล เขารับผิดชอบต่อวัตถุธาตุอันถูกต้องเที่ยงตรงทั้งหมดในจักรวาล อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ พวกเขาก็ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ถึงตำแหน่งซินซิ่งของพวกเขาหลังจากเบี่ยงเบนออกจากฝ่า ได้เปิดเผยด้านที่ไม่บริสุทธิ์ของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อันไม่สมควรเกิดขึ้นมากมาย ตลอดจนการรบกวนในลักษณะต่างๆ สิ่งนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับซินซิ่งที่แสดงออกมาของการบำเพ็ญส่วนบุคคลของผู้ฝึกของเราในเวลานี้ สรรพชีวิตในจักรวาลล้วนอยู่ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมาล้วนสามารถสะท้อนออกมาในสังคมมนุษย์ เพราะข้าพเจ้ากระทำอยู่ในสังคมมนุษย์ ความเจ็บปวดทรมาน มารผจญที่ศิษย์ต้าฝ่าได้รับ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ไม่เพียงมุ่งตรงต่อการบำเพ็ญส่วนบุคคลเท่านั้น คือมีชีวิตชั้นสูงยืมใช้กรรมของผู้ฝึก และข้ออ้างของการยกระดับ และใช้ประโยชน์จากชีวิตที่เสื่อมถอยในระดับชั้นต่ำ ดำเนินการทำลายล้างและทดสอบวัตถุธาตุของต้าฝ่า อันที่จริงต่อฝ่าถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว ล้วนเป็นการบ่อนทำลาย ทุกท่านไม่เพียงแต่กำลังเผชิญกับมารผจญที่มนุษย์เป็นผู้ก่อให้แก่พวกท่าน เพราะพวกท่านมีด้านที่บำเพ็ญได้ดีแล้ว พวกท่านคือเทพผู้ยิ่งใหญ่สง่างาม เทพระดับชั้นสูงมากๆ สูงมากๆ ล้วนกำลังทดสอบพวกท่านอยู่ ดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้จึงกลายเป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่เคยมีมารผจญเช่นนี้ นี้คือความเข้าใจจากมุมมองของพวกเราผู้บำเพ็ญ อย่างไรก็ตามพูดอีกด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าว่าใครก็ไม่คู่ควรทดสอบต้าฝ่าแต่พวกเขาก็ทำแล้ว เช่นนั้นนั่นก็คือบาปของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้กระทำ ข้าพเจ้าเพียงแต่อธิบายสภาพการณ์โดยสรุปให้แก่ทุกท่าน ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ข้าพเจ้าเพียงอยากจะใช้การกระทำของพวกเขาเพื่อจะดูซินซิ่งของพวกเขาให้ชัดเจน และจัดวางตำแหน่งของพวกเขา ในอีกด้านหนึ่งเพื่อทดสอบศิษย์ให้พวกเขาบรรลุหยวนหมั่น ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังใช้ชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดกระทำสิ่งเหล่านี้ในลักษณะทำลายล้าง

พูดในฐานะอาจารย์ ในเรื่องนี้แม้ว่าจะต้องประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง เพราะพวกท่านอยู่ร่วมกับฝ่านี้ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์หรือการบำเพ็ญในอนาคต ผู้คนจะไม่พบกับมารผจญที่ใหญ่หลวงเช่นนี้ แน่นอนไม่ใช่พวกท่าน คือมนุษย์ในอนาคต เพราะพวกเขาจะเป็นเพียงการบำเพ็ญส่วนบุคคล พวกท่านกับฝ่านั้นเชื่อมต่ออยู่ด้วยกัน

ในหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่ไม่พูด ในช่วงที่ข้าพเจ้าไม่พูด ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าศิษย์ทั้งหลายทำได้ดีมาก ก็คือพูดว่าเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ทุกท่านก็สามารถทำได้ดี ยอดเยี่ยมจริงๆ ในด้านหนึ่งพวกท่านปฏิบัติตนเป็นผู้บำเพ็ญ ในอีกด้านหนึ่งก็ปกป้องต้าฝ่าอย่างแน่วแน่ ช่างยิ่งใหญ่สง่างามจริงๆ นี่เป็นเพราะพวกท่านอยู่ในฝ่าแล้ว นี่เป็นเพราะพวกท่านปฏิบัติตนเป็นผู้บำเพ็ญ นี่คือสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อย่าพูดถึงว่าอำนาจชั่วร้ายคิดจะบ่อนทำลายพวกเรา คิดอยากทำลายพวกเราทิ้ง ในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ คนก็ไม่มีความสามารถเช่นนี้ ไม่ว่าใครกดขี่ประทุษร้ายต้าฝ่า ก็คือคนกำลังต่อสู้กับเทพ ผลสุดท้ายย่อมชัดเจน แน่นอนผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ ผู้ฝึกของเราต่างมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แตกต่างอย่างมากกับมารผจญในช่วงแรก บ้างงุนงงด้วยความตกใจ บ้างก็กำลังตรึกตรอง: หลี่ หงจื้อ เป็นคนเช่นไร บ้างก็กำลังคิด: ฝ่านี้ถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ มุ่งทดสอบจิตใจคนในทุกๆด้านที่มีอยู่ ไม่ว่าท่านจะเข้ามาสู่ต้าฝ่าด้วยจิตใจอะไร ก็ต้องทำการทดสอบต่อจิตใจนั้นของท่าน บางคนรู้สึกว่าต้าฝ่าดีในด้านนี้ ดีในด้านนั้น แต่การทดสอบในวันนี้นั้นไร้ความปรานี (ไร้ความรู้สึกผูกพัน) เพราะจิตยึดติดใดๆก็นำขึ้นไปสู่สวรรค์ไม่ได้

ในประวัติศาสตร์ตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญวิธีนี้ วิธีนั้น ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน มนุษย์ไม่เคยบำเพ็ญสำเร็จ เพราะจิตรองจะไม่เข้ามาในสามภพ แต่ควบคุมร่างกายมนุษย์ ณ ระดับจุลทรรศน์จากภายนอกสามภพ คนๆหนึ่งคิดจะกลับไปโดยหลักเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในประวัติศาสตร์ตลอดมาก็ไม่เคยมี แต่ในการเจิ้งฝ่าวันนี้ ไม่ใช่พวกท่านมีบุญวาสนาใหญ่โตขนาดนั้น ก็ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุบังเอิญ แต่เพราะพวกท่านได้พบแล้ว พวกท่านสามารถบำเพ็ญกลับไปได้จริงๆ (เสียงปรบมือ)

ไม่ว่าจะเป็นเทพในระดับชั้นใด ถ้าเข้ามาในสามภพก็จะไม่สามารถกลับไปได้อีกตลอดกาล นี่คือสิ่งที่แน่นอน นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยในประวัติศาสตร์ตลอดมา เพราะมันเกี่ยวโยงไปถึงการที่มนุษยชาติจะเดินไปสู่การดับสลายอย่างรวดเร็ว ถ้าคนรู้ถึงความเป็นจริง ชีวิตที่ไม่มีความหวังใดๆแล้วจะทำความชั่วไม่มีเว้น แต่ต้าฝ่าของเราสามารถทำได้ พวกเราก็สามารถทำได้ และได้บรรลุถึงประสิทธิผลนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำความเป็นจริงนี้ออกมาบอกทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ผู้ฝึกของเรายอดเยี่ยมจริงๆ ช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะเจิ้งฝ่าทุกท่านได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านควรทำ ในช่วงเวลานั้นพวกเราจำนวนมากได้ทำงานมากมายเพื่ออธิบายความเป็นจริงให้คนในสังคมรับรู้ การเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง อณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่าในจักรวาลนี้ พวกท่านสมควรทำเช่นนี้ เวลาที่คนบ่อนทำลายต้าฝ่า แน่นอนใครก็ไม่สามารถบ่อนทำลายฝ่าได้ ฝ่าของจักรวาลจะถูกมนุษย์บ่อนทำลายได้อย่างไร ใครก็บ่อนทำลายไม่ได้ แต่เวลาที่มีใครมากดขี่ประทุษร้ายฝ่า เช่นนั้นการเป็นศิษย์คนหนึ่ง การเป็นอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่า ท่านสมควรจะทำอย่างไร ท่านไม่สมควรจะเปิดเผยความเป็นจริง บอกผู้คนให้รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือ นี่เป็นการพูดจากมุมของตัวท่าน ท่านคืออณูเม็ดหนึ่งของจักรวาล ท่านจึงสมควรบรรลุถึงประสิทธิผลนี้

เช่นนั้นพูดจากอีกมุมหนึ่ง ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านได้ทำในวันนี้ เทพที่มีอยู่ในจักรวาล ไม่ว่าเขาจะถูกปรับให้ถูกต้องแล้ว หรือยังไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้องก็ตาม พวกเขาล้วนบอกว่าพวกเราช่างเมตตากรุณานัก (เสียงปรบมือ) ท่านทราบไหม ในช่วงเวลาที่เหล่ามารร้ายดาหน้าเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดิน มีจำนวนมากเท่าใดที่ถูกปิดหูปิดตาด้วยข่าวลือที่เสกสรรปั้นแต่งอย่างชั่วร้าย การโกหกพกลม จนปฏิบัติต่อต้าฝ่าและศิษย์ของข้าพเจ้าด้วยจิตใจที่โกรธเกลียดเคียดแค้น คนเช่นนี้จะต้องถูกขจัดทิ้งอย่างแน่นอนในอนาคต แต่แม้จะเป็นเช่นนี้ พวกเราผ่านการอธิบายความเป็นจริง ทำให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริง กำจัดความคิดเดิมและความคิดชั่วร้ายของเขาออกเสีย เขาอาจจะยังพอช่วยเหลือได้ (เสียงปรบมือ) การอธิบายความเป็นจริงต่อสังคมโลกของเรา ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่อย่างใด หรือทำโดยมีเป้าหมายอะไร ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน นี่คือความเมตตากรุณาของพวกท่าน พวกท่านกำลังช่วยเหลือคนในอนาคตอย่างแท้จริง (เสียงปรบมือ) ถ้าความคิดของคนๆนั้นไม่ปรับเปลี่ยนกลับมา ทุกท่านลองคิดดู นั่นเป็นอันจบสิ้น การเป็นผู้ฝึกคนหนึ่ง การเป็นผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าก็สมควรทำสิ่งเหล่านี้จากมุมของความเมตตากรุณา บอกความเป็นจริงต่อผู้คน บอกเขาก็คือการช่วยเหลือผู้คน

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อรัฐบาล ณ แต่ละระดับของสหรัฐอเมริกา แคนาดาที่ได้ให้เกียรติแก่พวกเรา และต่อตัวข้าพเจ้า (เสียงปรบมือ) ในภาวะแวดล้อมที่พิเศษนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปแสดงความขอบคุณต่อพวกเขาเป็นรายบุคคล แต่ข้าพเจ้าจะนำอนาคตที่ดีงามให้แก่พวกเขา (เสียงปรบมือ) ดูภายนอกพวกเรากำลังขอให้ผู้คนในสังคมสนับสนุนต้าฝ่า นี่คือความคิดของด้านมนุษย์ในโลกซึ่งแสดงออกมา ณ ที่ของคนตรงนี้ แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับตรงกันข้าม ใครที่สนับสนุนต้าฝ่า เผยแพร่ต้าฝ่าในด้านที่ถูกต้อง เขาได้สร้างการคงอยู่ของชีวิตให้กับตัวเองในภายหน้า และวางรากฐานสำหรับการได้ฝ่าในอนาคต (เสียงปรบมือ)

เรื่องที่จะพูดนั้นมีมากมาย ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดมากเกินไปนัก ข้าพเจ้าจะเลือกช่วงเวลาหนึ่ง ออกมาอย่างเป็นทางการและอธิบายให้ทุกท่านฟังอย่างชัดเจน ถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวเหล่านี้ (เสียงปรบมือ) แต่ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ศิษย์ที่เดินออกมาทั้งหมด อาจารย์ขอบคุณพวกท่าน (เสียงปรบมือ) ยอดเยี่ยมจริงๆ (เสียงปรบมือ)

พวกเราทุกคน ต่างกำลังทำเพื่อต้าฝ่ากันอยู่ ทั้งการเจิ้งฝ่า เผยแพร่ฝ่า อธิบายเรื่องราวความเป็นจริง พวกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ว่าพวกเราจะไปที่เทียนอันเหมิน หรือไปที่จงหนานไฮ่ หรือจะเป็นการอธิบายความเป็นจริงต่อผู้คนในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ หากแต่ถ้ามารร้ายไม่กดขี่ประทุษร้ายพวกเรา พวกเราก็คงไม่ต้องไปอธิบายความเป็นจริงอะไรให้กับผู้คน พวกเราก็ไม่คิดว่าการไปร้องเรียนและการอธิบายความเป็นจริงในเวลานี้เป็นการก่อกวนผู้ใด ต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องอนุญาตให้คนพูด นี่คือสิทธิพื้นฐานที่สุดของมนุษย์

แน่นอน ผ่านเหตุการณ์นี้พวกเราได้เห็นถึงตำแหน่งซินซิ่งของผู้ฝึกทุกคน แต่ไม่ว่าอย่างไร ในเหตุการณ์นี้ทุกท่านได้ผ่านขั้นตอนการตรึกตรองอย่างเข้มงวดจริงจังในระยะแรก อันนี้ไม่นับว่าผิด เพราะให้โอกาสแก่ท่านไปไตร่ตรอง: หลี่ หงจื้อ แท้จริงแล้วเป็นคนเช่นไร ฝ่านี้แท้จริงแล้วถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ คนที่สามารถเดินออกจากความเป็นคน ถึงวันนี้คนที่สามารถเดินข้ามมา ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่าน คือพวกท่านได้ทะลวงข้ามมาแล้ว (เสียงปรบมือยาวนาน) ทุกคนทราบแล้วว่าในเวลานั้นอิทธิพลของเหล่ามารนั้น ใหญ่หลวงชนิดมืดฟ้ามัวดิน ใหญ่มากๆ สิ่งเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้ว (เสียงปรบมือ) เหลือแต่เพียงมนุษย์ชั่วร้ายที่ยังแสดงกันอยู่ นอกจากนี้ผู้คนที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่หมายถึงพวกเราผู้ฝึก คนธรรมดาสามัญที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรงต่างก็พากันออกมาคัดค้านเรื่องนี้ เป็นเพราะก่อนหน้านี้มารร้ายสะกดคนเอาไว้ หลังจากมารร้ายถูกขจัดทิ้งไปแล้ว ผู้คนก็มีสติ กำลังตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ พิจารณาสิ่งเหล่านี้กันใหม่ การโกหก การกุเรื่องสร้างภาพ ล้วนต้องถูกเปิดโปงออกมาทีละเรื่อง (เสียงปรบมือ)

เดิมทีมีเรื่องมากมายอยากจะบอกกับทุกท่าน ทุกท่านก็อาจมีเรื่องมากมายคิดจะถามข้าพเจ้า เช่น ทำเช่นนี้ถูกหรือไม่ ทำเช่นนั้นถูกหรือไม่ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน โดยภาพรวมพวกท่านต่างทำได้ถูกต้อง สำหรับเรื่องปลีกย่อย และยังเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่มั่นใจ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านสามารถจะปฏิบัติได้ดีในขั้นตอนของการเดินสู่หยวนหมั่นของตัวท่านเอง (เสียงปรบมือ) เพราะในกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สิ่งต่างๆที่กระทำพิสูจน์แล้วว่า เวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ พวกท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆ ทำได้ดีมากจริงๆ ดีมากๆ (เสียงปรบมือ) ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏออกมา และปัญหาของบุคคลไม่อาจจะเป็นตัวแทนต้าฝ่าได้ นี่ก็มีคนจัดเตรียมเอาไว้ จะพูดว่ามันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้ ในความเป็นจริงมันก็เป็นการจัดเตรียม ในช่วงเวลาไหน คนไหนแสดงออกมาอย่างไร ในช่วงเวลาไหนคนๆนี้จะทำอะไร รวมทั้งการอยู่ในสถานกักกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาปฏิบัติได้ดีมาก สุดท้ายเขาหันหลังกลับไป เขาไม่เรียนแล้ว เขาก็ไม่ปฏิบัติแล้ว ยังมาชักชวนผู้ฝึกคนอื่นๆ ทุกท่านลองคิดดู มันจะเป็นเหตุบังเอิญได้หรือ เป็นไปได้ว่าไม่มีเรื่องใดเป็นเหตุบังเอิญ เพราะผู้บำเพ็ญคนหนึ่งในขั้นตอนการบำเพ็ญของท่าน ตลอดไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็หนีไม่พ้นจากการทดสอบขั้นมูลฐานต่อท่าน และพวกเราศิษย์ต้าฝ่าผู้บำเพ็ญจริงไม่ตกลงไปเลยแม้แต่คนเดียว ท่ามกลางการทดสอบ

ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ แล้วข้าพเจ้าจะพูดกับทุกท่านอย่างละเอียดเมื่อมีโอกาส (เสียงปรบมือ) ไม่ว่าผู้ซึ่งถูกอิทธิพลชั่วร้ายเอาชีวิตไป ไม่ว่าผู้ซึ่งอยู่ในสถานกักกัน ถูกตัดสินลงโทษ ไม่ว่าผู้ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน ผู้ซึ่งต้องระเหเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย และพวกเราผู้ฝึกในต่างประเทศ และผู้ฝึกในสภาพแวดล้อมอื่น ทุกสิ่งที่พวกท่านได้กระทำให้แก่ต้าฝ่านั้น ได้ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม(เวยเต๋อ)ของพวกท่านแล้ว เดินให้จบก้าวสุดท้าย หวังว่าพวกท่านจะทำได้ดียิ่งขึ้น บรรลุหยวนหมั่นอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกท่าน (เสียงปรบมือ)


บรรยายธรรม ณ ทะเลสาป เกรทเลค สหรัฐอเมริกาเหนือ

2000-12-9 ณ แอนนาโปลิส

 

ทุกท่านเหน็ดเหนื่อยกันแล้ว (เสียงปรบมือกึกก้อง)

ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้เห็นทุกท่าน หนึ่งปีก่อนหน้านี้พวกท่านไม่ได้เป็นเช่นนี้ ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเช่นนี้ พวกท่านอาจจะไม่ค่อยรู้สึก ข้าพเจ้ากลับเห็นว่า พวกท่านเปลี่ยนจากคนเดิมไปโดยสิ้นเชิง พวกเราทุกคนต่างได้ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดรุนแรงที่สุดอย่างไม่เคยมีประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นยังชั่วร้ายที่สุด ในอดีตไม่ว่าเราจะทำอะไร ทุกท่านต่างก็คิด: ฉันจะศึกษาฝ่าให้ดีได้อย่างไร ฉันจะทำงานให้ต้าฝ่าได้อย่างไร ฉันจะยกระดับสูงขึ้นได้อย่างไร ฉันจะทำให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร รู้สึกอยู่โดยตลอดว่ากำลังศึกษาฝ่ากันอยู่ แต่ตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่า หนึ่งปีให้หลังข้าพเจ้าพบว่าทุกท่านเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง พวกท่านไม่มีความคิดแบบเดิมแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรให้ต้าฝ่า ไม่ว่าท่านกำลังทำอะไร ท่านวางตัวเองอยู่ในต้าฝ่า ไม่มีความคิดแบบเดิมเช่น ฉันจะทำอะไรให้ต้าฝ่า ฉันคิดจะยกระดับสูงขึ้นอย่างไร ไม่ว่าพวกท่านทำอะไรต่างไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรให้ต้าฝ่า ควรจะทำอะไรเพื่อต้าฝ่า ฉันจะทำให้ดีเพื่อฝ่านี้ได้อย่างไร ต่างก็วางตัวเองอยู่ในต้าฝ่า ท่านจึงเสมือนอณูเม็ดหนึ่งของต้าฝ่า ไม่ว่าทำอะไรก็คือตัวเองสมควรทำเช่นนั้น แม้ว่าท่านจะไม่รู้สึกเช่นนี้อย่างชัดเจน หรือแสดงออกด้วยคำพูดอย่างชัดเจน ความจริงการกระทำของพวกท่านก็เป็นเช่นนี้แล้ว นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็น การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับทุกท่านหลังจากผ่านไปหนึ่งปี หมายความว่า พวกท่านได้อยู่ในฝ่าโดยสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฝึกเก่า จุดนี้แสดงออกมาอย่างเด่นชัดมากๆ ที่ผ่านมาพูดได้ว่าท่านคือผู้ฝึกคนหนึ่ง ระยะหลังนี้บ่อยครั้งข้าพเจ้าจะเรียกเซวี๋ยหยวน(ผู้ฝึก) เป็นตี้จื่อ(ศิษย์) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจริงๆ การเป็นผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง อาจารย์ไม่ชมเชยท่านมากในรูปแบบการให้กำลังใจของคนธรรมดาสามัญ หรือบอกพวกท่านว่าท่านทำได้ดีอย่างไรๆ เพราะพวกท่านคือผู้บำเพ็ญ พวกท่านรู้ว่าสมควรจะทำอย่างไร

สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีการจัดวางไว้แล้วในประวัติศาสตร์ ห่วงลูกโซ่ทุกอันไม่ได้เดินคลาดเคลื่อนเลย แน่นอนการจัดวางแบบนี้ มันเป็นการจัดวางของเหล่าชีวิตชั้นสูงในจักรวาลเก่าในอดีต ยิ่งกว่านั้นเป็นการจัดวางอย่างเป็นระบบเป็นชั้นๆๆๆ ของชีวิตเก่าในจักรวาล เป้าหมายของเขาก็เพื่อกอบกู้จักรวาลนี้เอาไว้ พวกเขาเข้าใจว่า รวมทั้งต้าฝ่าของวันนี้ แม้กระทั่งศิษย์ต้าฝ่า เพื่อจะทำทุกอย่างให้ดีอย่างไร ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์อย่างไร พวกเขาได้ทุ่มเทจิตใจและกำลังทั้งหมดแล้ว พวกเขาคิดเช่นนี้ ทุกท่านคงจำได้เมื่อตอนข้าพเจ้าบรรยายฝ่า ณ ซานฟรานซิสโกครั้งก่อน ข้าพเจ้าพูดว่าต้าฝ่าของจักรวาล ใครก็ไม่คู่ควรจะไปทดสอบ เพราะชีวิตในจักรวาลนี้ไม่ว่าเขาจะมีอาณาจักรเขตแดนและระดับชั้นสูงเพียงใด เขาล้วนเป็นชีวิตในจักรวาลนี้ ก็คือฝ่านี้สร้างเขาขึ้นมา คือพูดว่าชีวิตของเขานั้นสร้างขึ้นมาโดยฝ่านี้ เขาสามารถจะหันกลับมาทดสอบฝ่านี้ได้อย่างไร แต่ที่ผ่านมาในการบรรยายฝ่าข้าพเจ้าพูดกับทุกท่านเสมอ ข้าพเจ้าพูดว่าในอดีตฝ่าของจักรวาลนั้น ชีวิตไม่สามารถจะล่วงรู้ และไม่อนุญาตให้ชีวิตล่วงรู้ แน่นอน พูดด้วยคำพูดของคนธรรมดาสามัญ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสรรพชีวิตในจักรวาลล่วงรู้ว่าในจักรวาลมีฝ่า เช่นนั้นผ่านกาลเวลาอันยาวนาน หลังจากที่สรรพชีวิตในจักรวาลเบี่ยงเบนออกจากฝ่า อาจจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย เช่นนั้นบางชีวิตก็อาจจะไปทำการเปลี่ยนแปลงฝ่านี้ เพราะเขามีความสามารถ เขาอาจจะทำได้ทุกสิ่ง ฉะนั้นรูปแบบการคงอยู่ของต้าฝ่าแห่งจักรวาล จึงไม่อนุญาตให้ชีวิตชั้นใดๆล่วงรู้ เช่นนี้จึงนำมาซึ่งปัญหาหนึ่ง พวกเขาไม่รู้ว่าจักรวาลนี้มีฝ่า พวกเขาคิดว่าต้าฝ่าของจักรวาลนี้สามารถแพร่ขยายอยู่ในจักรวาลได้ คือข้าพเจ้าประจักษ์แจ้งฝ่านี้ ยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ ช่วยข้าพเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ แต่ก็นำมาซึ่งปัญหาหนึ่ง ปัญหาอะไร สรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาลล้วนเบี่ยงเบนออกจากฝ่านี้ คือพูดว่าอาณาจักรเขตแดนและความบริสุทธิ์ของเขา เมื่อวัดด้วยมาตรฐานของต้าฝ่าดั้งเดิมแห่งจักรวาล ก็ไม่ได้มาตรฐานแล้ว เช่นนั้นการจัดวางและการช่วยเหลือทั้งหมดในเรื่องนี้ของพวกเขา จึงกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการทำเรื่องนี้ของข้าพเจ้า เพราะไม่ว่าพวกเขาจะทำให้ดีอย่างไร ก็ไม่สูงไปกว่าอาณาจักรเขตแดนของพวกเขา ถ้าทำไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวาง เช่นนั้นทุกท่านลองคิดดู ทำเสร็จแล้วมิเท่ากับไม่ได้ทำหรือ ทำเสร็จแล้วก็ยังคงเป็นอาณาจักรเขตแดนนั้น มาตรฐานนั้น เป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวางและกระทำจึงไม่สามารถยอมรับได้ และไม่สามารถก่อตั้งได้

เช่นนั้นจึงเกิดปัญหาร้ายแรงข้อหนึ่งคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดวางไม่เพียงแต่ไม่สามารถบังเกิดผลทางด้านตรงในการเจิ้งฝ่า(ปรับฝ่าให้ถูกต้องเที่ยงตรง) กลับกลายเป็นอุปสรรคร้ายแรง ในสังคมมนุษย์วันนี้ การแสดงออกของมารร้ายฉากนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชีวิตชั้นสูงได้จัดวางไว้ นี่ก็เป็นการเผยออกมาซึ่งซินซิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของฝ่าครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขา เปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่ถึงชีวิตผู้เข้าร่วม ณ ระดับชั้นต่างๆ และมาตรฐานซินซิ่ง ในเวลาเดียวกันก็นำมาซึ่งเงื่อนไขที่เป็นคุณข้อหนึ่งให้แก่การเจิ้งฝ่า เงื่อนไขอะไร ถ้าในระหว่างการเจิ้งฝ่า ชีวิตเหล่านี้ไม่แสดงออกมาทั้งหมด ก็จะเป็นการยากที่จะจัดวางตำแหน่งตามระดับซินซิ่งอันแตกต่างกันของพวกเขา คือพูดว่าจะมีความยากลำบากในการเจิ้งฝ่า เช่นนั้นจึงพูดได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขากระทำในการทดสอบต้าฝ่า จึงกลายเป็นว่าได้เห็นถึงการแสดงออกอย่างเต็มที่ของตำแหน่งซินซิ่งของพวกเขา ในเวลาเดียวกัน ประจวบกับเหล่าผู้ฝึกก็มีองค์ประกอบที่ไม่ดี ซึ่งตัวเองได้สะสมทีละเล็กทีละน้อยจากวิถีการดำรงชีวิตอันยาวนาน และกรรมที่ก่อขึ้นในอาณาจักรเขตแดนในระดับชั้นต่ำ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องกำจัดให้ออกไป จึงทำให้ผู้ฝึกต้องรับการทดสอบอย่างรุนแรงในเรื่องนี้ พวกเขาใช้คนชั่วกุเรื่องเท็จต่อตัวข้าพเจ้า เพื่อจะทดสอบดูว่าผู้ฝึกยึดมั่นต่อต้าฝ่าหรือไม่ สภาพการณ์เป็นเช่นนี้

เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดว่า ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะยอมรับได้ ฉะนั้นถ้าจะขจัดมันทิ้ง รวมทั้งละครฉากชั่วร้ายนี้ เดิมทีพวกเขาคิดจะปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนอย่างที่ปฏิบัติต่อศาสนาในอดีต ทัศนะความคิดที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขาเห็นว่าการประทุษร้ายต่อเทพในประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหตุผลเหมือนเรื่องที่พระเยซูถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตชั้นสูงลงมาช่วยเหลือมนุษย์ ให้เป็นเช่นนี้ได้อย่างไร สิ่งนี้โดยตัวของมันก็คือการเสื่อมถอย เทพองค์หนึ่งลงมาช่วยเหลือมนุษย์ มนุษย์กลับจับเทพไปตรึงไว้บนไม้กางเขน มนุษย์มีบาปหนักเพียงใด จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงชดใช้กันอยู่ แต่นั่นไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่ทำ แต่ก่อขึ้นโดยชีวิตที่เสื่อมถอยในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ทั้งหมดนี้พวกเขาไม่กล้าบอกว่าตัวพวกเขามีปัญหา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเสียจนเบี่ยงเบนออกจากฝ่า จึงค่อยๆกลายเป็นเช่นนี้ ในประวัติศาสตร์ไม่มีชีวิตชั้นใดกล้าแตะต้องมัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกควบคุมโดยองค์ประกอบที่สลับกันไปมาทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจนสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องกำจัดทิ้งไปทั้งหมด กำจัดทิ้งไปทั้งหมด

ถึงแม้ว่าความชั่วร้ายซึ่งปรากฏออกมาในสังคมมนุษย์ครั้งนี้ ดูแล้วคือเหล่ามนุษย์ชั่วร้ายได้สร้างทุกข์ภัยใหญ่หลวงให้แก่ศิษย์ต้าฝ่าของข้าพเจ้า แท้ที่จริงเป็นการเข้ามาร่วมด้วยของชีวิตที่เบี่ยงเบนไปจากระดับชั้นต่างๆ ข้าพเจ้าหมายถึงชีวิตที่เสื่อมถอยเหล่านั้น ชีวิตที่ไม่เข้ามาร่วมด้วยมีเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่บริสุทธิ์แล้ว ล้วนกำลังถูกจัดวางตำแหน่งใหม่ในระหว่างการเจิ้งฝ่า ยังมีปัญหาร้ายแรงมากอีกประการหนึ่ง เพราะในระยะแรกที่เริ่มทำเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยบอกกับพวกเขา ข้าพเจ้าบอกว่าไม่ว่าชีวิตใดๆก็ไม่สามารถช่วยให้คนในวันนี้พ้นทุกข์ ฝ่าใดๆก็ไม่สามารถช่วยให้ชีวิตในวันนี้พ้นทุกข์ ใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนในวันนี้ หมายความว่าอย่างไร ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เพราะคนในวันนี้ไม่รู้สึกถึงความคิดที่เบี่ยงเบนไปของตน เป็นเพราะธาตุแท้ของคนได้แปรเปลี่ยนไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเลือกใช้รูปแบบการบำเพ็ญอะไร ท่านก็เพียงแต่สามารถแก้ไขสิ่งที่เขาสำนึกได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเบี่ยงเบนไปของธาตุแท้ของเขา ฉะนั้นในกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีอะไร โหดร้ายทารุณอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาพื้นฐานของผู้ฝึก สุดท้ายก็ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ฝึกบรรลุมาตรฐาน บรรลุข้อกำหนดของพวกเขา พวกเขาใช้ชีวิตเหล่านั้นทุบตีผู้ฝึกอย่างทารุณ ใช้รูปแบบที่ชั่วร้ายที่สุดจนหมดสิ้นแล้ว พวกเขาก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย พวกเขาจึงร้อนรนกระหืดกระหอบในการปฏิบัติต่อผู้ฝึกอย่างชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น สุดท้ายพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ยังบอกว่าพวกเขาได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุด ช่างชั่วร้ายอะไรเช่นนี้ แต่ความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ ชีวิตแต่ละชั้น แต่ละชั้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล พวกเขากลับไม่รู้สึกถึงความชั่วร้ายนี้ เพราะชีวิตทั้งหมดล้วนกำลังเบี่ยงเบน

พวกเขาไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่หมายความว่าผู้ฝึกของเราไม่ไหวแล้ว ในระหว่างการเจิ้งฝ่าทุกอย่างล้วนสามารถทำให้บรรลุมาตรฐาน ข้าพเจ้าบอกพวกเขาไม่ให้ทำเช่นนี้ตั้งแต่แรกแล้ว ชีวิตใดๆ อย่าว่าแต่มนุษย์ ต่อให้เป็นชีวิตระดับชั้นสูงเพียงใด ขอเพียงเขาคือชีวิตในจักรวาล ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขเขาให้ถูกต้องในระหว่างเจิ้งฝ่า จากธาตุแท้ จากต้นกำเนิดของชีวิต จากองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตของเขา ขจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง บอกพวกเขาไม่ให้ทำเช่นนี้ บรรยายฝ่าให้แล้วพวกเขาก็ไม่ฟัง เพราะพวกเขาไม่เชื่อความจริงทั้งหมด เมื่อพวกเขาทำนั่นก็คือบาปของพวกเขา ถึงเวลานี้พวกเขายังคงคิดเช่นนี้: พวกเราช่วยท่านอย่างเต็มกำลัง เพราะฝ่าที่ใหญ่ขนาดนี้ เกี่ยวโยงไปถึงความปลอดภัยของจักรวาลในอนาคต ฉะนั้นศิษย์ของท่านไม่ได้มาตรฐานย่อมไม่ได้ ฝ่าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ผ่านการทดสอบที่ใหญ่เช่นนี้ย่อมไม่ได้ นี่คือสิ่งที่พวกเขาคิด ฉะนั้นพวกเขายอมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องให้บรรลุมาตรฐาน ดังนั้นศิษย์ต้าฝ่าจึงประสบกับการทดสอบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ทุกท่านทราบ ในประวัติศาสตร์เมื่อใดที่เคยมีอุปกรณ์สื่อสารมวลชนที่ทันสมัยเช่นนี้ เต็มไปหมด เมื่อใดที่เคยมีอุปกรณ์ขนส่งที่ทันสมัยเช่นนี้ ทำเอาขอบข่ายของโลกเล็กลงอย่างมาก ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ การกดขี่ประทุษร้ายครั้งร้ายแรงที่สุด แต่ในการเผชิญกับความชั่วร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ฝึกกระทำล้วนแต่ดีที่สุดทั้งต่อการเจิ้งฝ่าและต่ออาจารย์ เพราะพวกท่านแสดงการต้านทานต่อความชั่วร้ายในครั้งนี้ออกมาให้เห็นอย่างแท้จริง และพวกเขากระทำทุกอย่างโดยใช้ชีวิตที่เสื่อมถอยที่สุดในจักรวาลโดยสิ้นเชิง ชีวิตในจักรวาลล้วนกำลังจัดวางตำแหน่งใหม่ คนไม่คู่ควรทดสอบฝ่านี้ เทพก็ไม่คู่ควร ใครที่แตะต้องผู้นั้นทำบาป ทั้งหมดนี้พวกเขาก็มองเห็นแล้ว

เช่นนั้นใช่หรือไม่ เมื่อไม่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจัดเตรียม ผู้ฝึกที่ทำได้ไม่ดีก็สมควรเดินไปสู่หยวนหมั่นด้วย ไม่ใช่ ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขชีวิตทั้งหมดให้ดี ให้บรรลุมาตรฐานของหยวนหมั่นได้ทั้งหมด แต่มารผจญแห่งความชั่วร้ายเกิดขึ้นแล้ว ผู้ฝึกส่วนใหญ่ต่างเดินออกมาในรูปแบบที่ต่างๆกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่า อธิบายความเป็นจริง ช่วยชาวโลกให้หลุดพ้น บางคนถูกจับ ถูกตี ถูกประทุษร้ายจนตาย อาจารย์ก็ถูกโจมตีด้วยข่าวลือที่ชั่วร้าย ผู้ฝึกกล้าที่จะเดินออกมาทั้งๆที่อยู่ต่อหน้าความเป็นความตาย เดินออกมาอย่างพร้อมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง และกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันยิ่งใหญ่ ที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ในทางกลับกัน คนที่ไม่ออกมา หลบซ่อนตัว ยืนอยู่บนความเข้าใจข้างเดียวกับของมารร้าย ยังจะสามารถเป็นศิษย์ต้าฝ่าหรือ คนที่มีทัศนะอยู่ฝ่ายเดียวกับมารร้ายที่กดขี่ประทุษร้ายต้าฝ่า และทำเรื่องชั่วร้ายยังจะเป็นศิษย์ต้าฝ่าหรือ จะมีอานุภาพแห่งคุณธรรมของหยวนหมั่นเช่นเดียวกันหรือ ยังมีอีกจุดหนึ่ง เทพ เขาจะไม่เหมือนมนุษย์ เช่นว่ามีผู้ฝึกถูกจับเข้าไปในคุก ไม่สามารถแบกรับการทรมานโบยตีอย่างหนัก จึงเขียนหนังสือสำนึกผิด แต่ในใจเขาคิด: นี่ฉันหลอกพวกเขา ออกไปแล้วฉันยังจะฝึกอีก ฉันยังจะไปเจิ้งฝ่า ยังจะไปเทียนอันเหมิน แต่นี่เป็นไปไม่ได้ เพราะทัศนะแบบนี้ในโลกมนุษย์นี้ ล้วนแต่ก่อเกิดขึ้นมาหลังจากมนุษย์เสื่อมถอยแล้ว แต่เทพเหล่านั้นเขาจะไม่เป็นเช่นนี้ เขาไม่มีความคิดเช่นนี้ หนทางที่เขาเลือกแล้ว เขาจะเดินต่อไปอย่างแน่นอน

มีเรื่องมากมายที่ใช้ภาษามนุษย์อธิบายให้ชัดเจนได้ยากอย่างยิ่ง เหมือนที่ผู้ฝึกหลายๆท่านถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ทำไมไม่จัดการเรื่องนี้ให้จบลงโดยเร็ว หลายๆคนที่อยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานก็จะคิดเช่นนี้ ขอให้พวกเราบรรลุหยวนหมั่นโดยเร็ว ขอให้จบลงโดยเร็ว อันที่จริง ล้วนคือความยึดติด เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของการทดสอบผู้ฝึกเช่นนี้ เพราะตัวผู้ฝึกเองต้องยกระดับสูงขึ้นและชำระส่วนสุดท้ายของกรรม ชีวิตที่นับวันยิ่งปรากฏออกสู่ภายนอก ในขั้นตอนของการค่อยๆเปลี่ยนเป็นเทพ ตัวท่านเองไม่ทุ่มเท ไม่ยกระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมของตัวเอง ให้เป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าก็หันกลับมาใช้ชีวิตเหล่านั้นที่แสดงซินซิ่งออกมา ให้เหล่าผู้ฝึกก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรมในเวลาเดียวกัน อันที่จริงไม่ว่าจะอย่างไร ชีวิตหนึ่งไม่ว่าเขาจะแบกรับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากเพียงใดในสังคมมนุษย์ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เปรียบเทียบกับมรรคผลหลังจากพวกท่านบรรลุหยวนหมั่นแล้ว ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นสัดส่วนจริงๆ ทุกท่านลองคิดดู ในอดีตผู้บำเพ็ญปฏิบัติคนหนึ่งต้องผ่านการบำเพ็ญหนึ่งชาติ หรือแม้กระทั่งกี่ชาติ แต่พวกเราในวันนี้ก็จะให้คนหยวนหมั่นในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ปี ขั้นตอนของการแบกรับก็เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียว และยังเป็นเวลาที่ถูกเร่งเร็วขึ้น ในอนาคตหันกลับไปดู ถ้าท่านสามารถบรรลุหยวนหมั่น ท่านจะพบว่ามันไม่ใช่อะไรเลย เหมือนความฝันฉากหนึ่ง

แต่ในช่วงที่ขั้นตอนดำเนินไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ฝึกของเรากระทำไปนั้นยอดเยี่ยมจริงๆ ความยิ่งใหญ่สง่างามที่สุดของพวกท่านเป็นเพราะพวกท่านสามารถก้าวทันกับการเจิ้งฝ่า เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า การแสดงของมารร้ายฉากนี้ในหมู่คนธรรมดาสามัญ ล้วนเป็นการกระทำของชีวิตที่เสื่อมถอยที่สุดในจักรวาล ซึ่งถูกปล่อยลงมาในสังคมมนุษย์ ให้พวกมันเจาะเข้ามาในสามภพ เพื่อที่จะใช้มัน ชีวิตชั้นสูงเหล่านั้นจะไม่ลงมือกระทำเรื่องชั่วร้ายเหล่านี้ของคนธรรมดาสามัญด้วยตัวเอง เขาจึงใช้ชีวิตชั่วร้ายและคนชั่วร้ายที่อยู่ข้างล่างกระทำเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นทั้งหมดจึงชั่วร้ายอย่างที่สุด

พวกเราผู้ฝึกนอกประเทศจีนบางคนคิด: พวกเราอยู่นอกประเทศไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเหมือนผู้ฝึกในประเทศจีน หมายความว่า ในการหยวนหมั่นพวกเราจะไม่ดีเท่ากับผู้ฝึกในประเทศจีนใช่หรือไม่ ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศจีน พวกเราผู้ฝึกเป็นร่างโดยรวมเดียวกัน เวลาที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ย่อมต้องมีคนทำสิ่งนี้ ย่อมต้องมีคนทำสิ่งนั้น เพราะมันเป็นการทดสอบต่อฝ่า ท่านอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าจะทำอะไร ล้วนเป็นการยกระดับสูงขึ้นจากสิ่งที่ตัวท่านสมควรทำ แต่ละคนจะทำอะไร นั่นล้วนมีสาเหตุ ในอาณาจักรเขตแดนของการหยวนหมั่น หนทางการไปสู่หยวนหมั่นไม่มีอะไรแตกต่างท่านสมควรหยวนหมั่นอยู่ ณ ที่ใด รับรองว่าท่านก็จะไปตรงนั้น ยกตัวอย่างเช่น การที่มารร้ายในจีนแผ่นดินใหญ่แสดงออกมาอย่างชั่วร้ายอย่างนั้น ถ้าไม่มีผู้ฝึกนอกประเทศออกมาเปิดโปงความเป็นจริง และสนับสนุนการเรียกร้องของผู้ฝึกในประเทศ ทุกท่านลองคิดดู มารร้ายมิยิ่งทำชั่วอย่างกำเริบเสิบสาน เป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่ ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ฝึกของเรากระทำเพื่อยืนยันฝ่า จึงมีประสิทธิผลในการเปิดโปงมารร้าย ยับยั้งมารร้าย ในเวลาเดียวกันเป็นการสนับสนุนผู้ฝึกในประเทศจีน ฉะนั้นทุกสิ่งที่กระทำไม่ว่าท่านจะไปเทียนอันเหมิน ท่านจะอธิบายความเป็นจริงให้ชาวโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือทำหงฝ่าอยู่นอกประเทศ เปิดโปงความเป็นจริงของมารร้าย ล้วนเป็นความยิ่งใหญ่ เพราะพวกท่านเป็นร่างโดยรวมเดียวกัน แน่นอนผู้ฝึกบางคนเดินทางเข้าไปในประเทศจีน ไปที่เทียนอันเหมิน ยอดเยี่ยมมาก อาจารย์บอกว่าท่านยอดเยี่ยมมาก แต่อาจารย์จะพูดจากอีกด้านหนึ่ง ผู้ฝึกนอกประเทศอย่าพยายามไปจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะการเปิดโปงมารร้ายต้องการท่าน มีหลายคนเคยถามข้าพเจ้า เขียนขึ้นมาถามว่า: อาจารย์ ทำไมพวกเรามาได้ฝ่ากันในสหรัฐอเมริกา ทำไมมาได้ฝ่ากันนอกประเทศ อันที่จริง เวลานี้มิกระจ่างชัดกันแล้วหรือ ถ้าไม่มีพวกท่านทำสิ่งเหล่านี้อยู่ที่นี่ เช่นนั้นทั้งหมดนี้มิเท่ากับ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ท่านจึงควรอยู่ที่นี่กระทำในสิ่งที่ท่านสมควรทำให้ดี นี่ก็คือ เหตุใดที่ท่านได้ฝ่านอกประเทศจีน ถ้าท่านกลับไปประเทศจีนกันทั้งหมด การเจิ้งฝ่า เปิดโปงมารร้าย ลดการกดขี่ประทุษร้ายต่อผู้ฝึกในจีนแผ่นดินใหญ่ งานเหล่านี้ใครจะทำ ผู้ฝึกทั้งหลายยอดเยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมมากจริงๆ พวกท่านได้พยายามทำในสิ่งที่พวกท่านทำอย่างสุดกำลัง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ หรือนอกประเทศจีนก็ดี สิ่งที่แสดงออกมาเหมือนกันทั้งหมด มีความแตกต่างอยู่ที่เดินออกมา หรือไม่เดินออกมา มีใจให้กับเรื่องการเจิ้งฝ่ามากน้อยเพียงใด ต่างกันทางด้านสภาพแวดล้อมเท่านั้น สำหรับเรื่องที่ผู้ฝึกบางคนซึ่งประสบกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างหนักจนเสียชีวิตไป เรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจะพูดกับพวกท่านภายหลัง เมื่อความเป็นจริงถูกเปิดเผยออกมา พวกท่านก็จะรู้สึกว่า โอ้ ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการจัดเตรียมไว้แล้ว

ในเรื่องที่พวกเราอธิบายความเป็นจริงให้กับผู้คนในโลก ทุกท่านทำได้ดีมาก พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน นี่ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ความมีเมตตา ดูเผินๆพวกเราเพียงแต่แจกใบปลิวแผ่นหนึ่งให้กับคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง ดูเผินๆพวกเราเพียงแต่อธิบายความเป็นจริงให้กับคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน เมื่อเรื่องของการเจิ้งฝ่าเสร็จสิ้นลง มนุษยชาติจะเข้าสู่ขั้นต่อไป คนและชีวิตที่มีความคิดว่า ต้าฝ่าจักรวาลไม่ดี อยู่ในสมอง คือเป้าหมายอันดับแรกที่จะต้องถูกกำจัดทิ้งไป เพราะเปรียบเทียบกับชีวิตที่แย่มากๆในจักรวาล เขายังเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะเขาต่อต้านฝ่าของจักรวาล ฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายความเป็นจริง ก็ได้ขจัดความคิดชั่วร้ายของคนบางคนที่มีต่อต้าฝ่า อย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการช่วยชีวิตของเขาเอาไว้หรือ เพราะในขั้นตอนที่ทุกท่านอธิบายความเป็นจริง บางคนจะได้ฝ่า ไม่เพียงแต่ขจัดบาปของเขาทิ้งไป ในเวลาเดียวกันยังได้ช่วยเขาให้หลุดพ้น นี่ไม่ใช่แสดงให้เห็นหรือว่าท่านกระทำในเรื่องที่มีความเมตตามากยิ่งขึ้นหรือ ทำในเรื่องที่ดียิ่งกว่าหรือ ภายใต้สถานการณ์ลำบากอย่างที่สุด ในเวลาที่มารร้ายที่สุดกระทำการอย่างกำเริบเสิบสานที่สุด พวกเรายังมีความเมตตาเช่นนี้ นี่เป็นการแสดงออกของเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สง่างามที่สุด ในเวลาที่พวกเราเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่สุด ยังสามารถจะช่วยเหลือผู้อื่น (เสียงปรบมือ) นี่ไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยิ่งไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำไม่ใช่เพื่อบรรลุเป้าหมายของบุคคล ยิ่งไม่ใช่เพื่อองค์กรของคนธรรมดาสามัญ แต่เพื่อยืนยันต้าฝ่า การเปิดโปงมารร้ายเพื่อให้พวกเขาหยุดการกดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่าและผู้ฝึก

อันที่จริงการเป็นผู้บำเพ็ญ ในอดีตจะไม่สนใจเลยว่า คนธรรมดาสามัญจะคิดอย่างไร ท่านคิดว่าฉันดี คิดว่าฉันเลว นั่นล้วนเป็นความคิดของคนธรรมดาสามัญ สำหรับผู้บำเพ็ญมันไม่สำคัญ ใครจะสนใจว่าท่านคนธรรมดาจะเป็นอย่างไร คนที่บำเพ็ญคือตัวฉัน คนเมื่อบำเพ็ญหยวนหมั่นก็ไปแล้ว คนธรรมดาสามัญอยากจะทำอย่างไรก็ทำอย่างไร เมื่อมีบาปคนๆนั้นก็ไปแบกรับ ไม่ไหวแล้วก็เข้าสู่การถูกกำจัดทิ้งของประวัติศาสตร์ก็แล้วกัน ในอดีตก็คือเช่นนี้ ความเมตตาที่พวกเราศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมาในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตใดๆ ในระหว่างการบำเพ็ญทำได้ในอดีต การเป็นศิษย์คนหนึ่งในต้าฝ่า ผู้มีความเมตตายิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดในสังคมมนุษย์ก็คือยอดเยี่ยมที่สุด เมตตาที่สุด ย่อมมีประโยชน์ต่อชีวิต ในการอธิบายความเป็นจริงไม่สมควรเป็นเช่นนี้หรือ พวกท่านก็กำลังทำเช่นนี้กันอยู่ นี่คือความเมตตาของผู้บำเพ็ญต้าฝ่าคนหนึ่ง และไม่ใช่กิจกรรมของคนธรรมดาสามัญ

ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง fที่ผ่านมาทุกท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาว บางคนไม่เข้าใจ ผู้สื่อข่าวที่ไม่ประสงค์ดีถึงกับนำไปเขียนเป็นบทความ ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าผู้สื่อข่าวจะว่าอย่างไร ข้าพเจ้าควรทำอะไรก็จะทำอย่างนั้น ในอนาคตคนก็จะรู้ ณ ที่นี้ข้าพเจ้าสามารถบอกกับทุกท่าน เพราะพวกท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า แท้จริงแล้วมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นจึงจะใช่เจ้าของที่แท้จริงที่อยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด โลก ณ ตำแหน่งนี้ล้วนเป็นชีวิตเช่นนั้น ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้ว ในคัมภีร์ไบเบิล ยะโฮวาห์กล่าวว่าเขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามลักษณะของตัวเอง คนผิวเหลืองก็เคยได้ยิน หนี่วาสร้างมนุษย์ ทำไมทำเช่นนี้ สิ่งนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อน ว่าทำไมจึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปลักษณ์ของเทพ ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ในอดีตถ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปลักษณ์ของเทพ ก็เป็นการเหยียดหยามต่อเทพอย่างหนักที่สุด เป็นการดูหมิ่นเทพอย่างใหญ่หลวงที่สุด เช่นนั้นทำไมจึงสร้างมนุษย์ในรอบนี้ขึ้นมาในรูปลักษณ์ของเทพ เพราะต้าฝ่าจะได้รับการถ่ายทอดอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาที่กำหนดในประวัติศาสตร์นั้น ชีวิตในเวลานั้นต้องคู่ควรพอที่จะฟังต้าฝ่านี้ จะให้สัตว์เป็นกลุ่มมาฟังต้าฝ่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ดังนั้นเทพจึงสร้างมนุษย์ในวันนี้ให้เหมือนกับรูปลักษณ์ของตัวเอง (เสียงปรบมือ) แต่มนุษย์ที่สร้างขึ้นมาในระยะแรกไม่ใช่พวกท่าน และไม่ใช่มนุษยชาติในวันนี้ เวลานี้ผิวหนังชั้นนี้ของคนเท่านั้นที่ยังคงเหมือนในระยะแรก มนุษย์ในเวลานั้นก็คือมนุษย์ ฉะนั้นมนุษย์เหล่านั้นล้วนอยู่ในมิติของชั้นอณูที่เล็กลงไป ก็คือที่ๆคนเรียกว่ายมโลก ก็คืออยู่ในมิติที่ต่ำลงไปจากชั้นอณูที่ใหญ่ที่สุด ส่วนผิวหนังชั้นนี้ดูภายนอกยังคงเป็นผิวหนังของมนุษย์ แต่โดยแก่นแท้ไม่ใช่มนุษย์กันแล้ว ผิวหนังมนุษย์ที่เทพหมายถึง ไม่ใช่ผิวหนังมนุษย์ตามที่คนพูดถึง แต่คือร่างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งประกอบขึ้นจากชั้นอณูที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งอวัยวะภายในของมนุษย์

มนุษย์ในอดีตมีจำนวนน้อยลงน้อยลงในโลก เพราะผิวหนังของมนุษย์ถูกชีวิตชั้นสูงยึดครองมากขึ้นมากขึ้น เพราะต้าฝ่ากำลังถ่ายทอดอยู่ตรงนี้ ชีวิตชั้นสูงล้วนมองเห็น นี่เป็นโอกาสที่ชีวิตสามารถจะได้รับการช่วยเหลือ นั่นก็คือหลักประกันที่ใหญ่ที่สุดของการเข้าสู่อนาคต แต่เรื่องนี้ก็ได้รับการจัดเตรียมจากเหล่าชีวิตเก่าทั้งหลาย พวกเขาทำการแบ่งแยกชีวิตเหล่านี้ออก พวกที่จะได้ฝ่า กับ พวกที่ก่อมารผจญให้กับต้าฝ่า พวกเขาเข้าใจว่า พวกที่ก่อมารผจญในอนาคตก็จะหยวนหมั่นด้วย เพราะถ้าไม่มีพวกเขาก่อมารผจญให้ ผู้บำเพ็ญก็ไม่สามารถหยวนหมั่น แต่มีข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้หลักการนี้ก็ใช้ไม่ได้ มันอาจใช้ได้กับช่วงเวลาอื่นใดในจักรวาล กับชีวิตอื่นใดที่มาช่วยผู้คนให้หลุดพ้น แต่จะใช้ไม่ได้ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า (เสียงปรบมือ) เหตุใดจึงใช้ไม่ได้ ทุกท่านลองคิดดู ทั่วทั้งจักรวาลกำลังดำเนินการจัดวางทุกๆชีวิตเสียใหม่ตามตำแหน่งของซินซิ่งที่อยู่ และจะจัดวางชีวิตชั่วร้ายที่กดขี่ประทุษร้ายต่อต้าฝ่าเหล่านั้นไว้ที่ใด จะให้เหมือนกับชีวิตที่หยวนหมั่นได้หรือ จัดวางไว้กับเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันได้หรือ นี่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เด็ดขาด

จุดนี้พวกเขาไม่เชื่อในระยะแรก เวลานี้พวกเขามองเห็นอย่างชัดเจน เช่นนั้นจึงนำมาซึ่งปัญหาหนึ่ง ปัญหาอะไร เพราะมนุษยชาติจะต้องได้ฝ่าร้อยละห้าสิบ ก็คือกี่พันล้านคน แต่พวกเขาโชคไม่ค่อยดีนัก ไม่สามารถมาเป็นศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า คือพูดว่าพวกเขาจะเป็นมนุษยชาติที่จะศึกษาฝ่า ได้ฝ่าในยุคสมัยต่อไป แต่เมื่อถึงยุคสมัยนั้น การได้ฝ่าก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว: ทุกๆคนต่างมีหนังสือหนึ่งเล่ม แต่ถ้าความคิดผิดแผกเพียงนิดเดียว ก็จะบรรลุไม่ถึงฝ่า นี่เป็นเรื่องของยุคสมัยต่อไป เพราะชีวิตมากมายมองเห็นสภาพแท้จริงของการเจิ้งฝ่ากันแล้ว ชีวิตมากมายรวมทั้งมนุษย์มากมาย เพราะมนุษย์ก็มีด้านที่แจ่มแจ้ง พวกเขาจึงไม่คิดกระทำเรื่องเลวร้าย พวกเขาก็อยากจะได้ฝ่าในด้านที่ดี ประมาณร้อยละยี่สิบ ร้อยละสามสิบ เช่นนั้นจึงพูดว่า มนุษยชาติจะมีร้อยละเจ็ดสิบ ร้อยละแปดสิบได้ฝ่า ได้ฝ่าในด้านตรง ไม่ก่อมารผจญให้กับฝ่า นี่คือสภาพของการได้ฝ่าของคนในอนาคต ดังนั้นคนที่จะได้ฝ่านั้นมีเป็นจำนวนมาก แน่นอนเรื่องที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่ในเวลานี้ ถ้ามีผู้ฝึกใหม่ได้ฝ่า เช่นนั้นเป็นไปได้มากว่า เขาก็คือแกนนำ บุคคลชั้นนำในกลุ่มคนที่ได้ฝ่าในรุ่นต่อไป ผู้ฝึกบางคนอาจรู้สึกแล้วว่า บางคนได้ฝ่าแล้ว เขากลับไปฝึกที่บ้าน ไม่มา ดูเหมือนไม่มีข่าวคราว บางทีอาจเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปแล้ว บางทีอาจมีเหตุผลอื่น เป็นไปได้ทั้งสองด้าน ฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกระทำนั้นยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยมมาก สภาพการณ์ของมนุษยชาติสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่ใช่มองดูคนๆนี้จากภายนอกอย่างเรียบๆง่ายๆ พวกที่แสดงความชั่วร้ายออกมาในช่วงของการเจิ้งฝ่า ทั้งหมดจะต้องพบกับจุดจบที่พวกมันสมควรได้รับ นี่เป็นสิ่งที่แน่นอน เพราะทุกๆชีวิตต่างกำลังจัดวางตำแหน่งของเขาเสียใหม่ ชีวิตที่บ่อนทำลายต้าฝ่าคาดคิดได้เลยว่า จะจัดวางมันไว้ ณ ที่ใด การเจิ้งฝ่าในวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกำหนดอย่างเข้มงวดโดยเด็ดขาด ถูกต้องเที่ยงตรงโดยเด็ดขาด นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกันในอดีต

ทางด้านรูปธรรม ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วตั้งแต่ 25 เมษายนจนถึง 20 กรกฎาคม ผู้ฝึกบางคนเกิดความหวั่นไหวทางความคิดมากมายในระยะแรก นี่ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะท่านมีความคิดของคนธรรมดาสามัญอยู่ ท่านจึงจะสามารถบำเพ็ญ มีความคิดของคนธรรมดาสามัญอยู่ ท่านจึงสั่นคลอน มีความคิดของคนธรรมดาสามัญอยู่ ท่ามกลางการสั่นคลอน ท่านสามารถตั้งมั่นบนหนทางที่ถูกต้องที่ท่านสมควรเดิน นี่ก็คือการบำเพ็ญ ดังนั้นในเวลานั้นพวกเราจำนวนมากต่างก็คิดกัน: ฉันศึกษาฝ่านี้ถูกหรือไม่ ถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ หลี่ หงจื้อ เป็นคนเช่นไร อิทธิพลมารร้ายที่กุข่าวเท็จเพื่อมุ่งทำร้าย เขาพูดถูกหรือไม่ ผู้ฝึกทุกท่านต่างก็คิดใคร่ครวญในคำถามเหล่านี้ จะมากหรือน้อยพวกท่านต่างคิดใคร่ครวญกันอยู่ นี่ก็เป็นการให้โอกาส ให้ท่านได้คิดใคร่ครวญ ไม่ผิด หลังจากสงบจิตใจลงแล้ว พวกท่านก็เดินไปบนหนทางที่ตัวเองสมควรเดิน ไม่จำเป็นที่คนจะต้องอธิบายด้วยคำพูดว่าตัวเองเข้าใจอย่างไร การกระทำของท่านได้พิสูจน์ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว การที่สามารถเดินอยู่ในต้าฝ่าจนถึงทุกวันนี้ การกระทำของท่านได้ยืนยันแล้วว่าหนทางที่ท่านต้องการ หนทางที่ผู้บำเพ็ญคนหนึ่งสมควรเดิน ศิษย์ทั้งหมดที่สามารถเดินข้ามมา ล้วนแล้วแต่ยิ่งใหญ่ ล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยม (เสียงปรบมือ)

ในระหว่างนี้ ผู้ฝึกทั้งหลายต่างประสบกับปัญหารูปธรรมต่างๆมากมาย ลำบากอย่างยิ่ง ในระยะแรกไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ต่อมาก็ค่อยๆเข้าใจ จับจุดได้แล้ว รู้ว่าจะทำอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้าไม่พูดเลย เพราะถ้าข้าพเจ้าพูดก็ไม่นับว่าเป็นการทดสอบ เมื่อไม่นับก็จะนำมาซึ่งสองปัญหา: อิทธิพลเก่าจะพยายามอย่างเต็มกำลังที่จะบ่อนทำลาย เข้าใจว่านี่คือวิชามาร เช่นนั้นก็จะสร้างความยุ่งยากอย่างยิ่งต่อเรื่องการเจิ้งฝ่าของข้าพเจ้า สร้างความยุ่งเหยิงอย่างใหญ่หลวงไปทั่วทั้งจักรวาล ให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่ง เพราะในเวลานั้นความชั่วร้ายซึ่งใหญ่โตมโหฬารกดลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดิน จากรูปภาพที่ออกในเวปไซต์หมิงฮุ่ย พวกเราได้เห็นโลกมีรูปลักษณ์เหมือนกับใบหน้าของซาตาน นั่นเป็นเพียงภาพลักษณ์ของกรรมบนโลกที่แสดงออกมาให้เห็น เพราะในทุกๆอณูของกรรมล้วนมีรูปลักษณ์ของกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นมันก็มีรูปลักษณ์โดยรวม นั่นก็คือรูปลักษณ์ของกรรม แต่ในเวลานั้นความชั่วร้ายมีมากกว่ากรรมเหล่านี้หลายๆเท่า สำหรับชีวิต ณ หลายๆระดับชั้นแล้ว ทั้งหมดนับว่าน่ากลัวอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่โลกถูกปกคลุมด้วยมารร้าย พวกมันเห็นว่า ถ้าไม่ผ่านการทดสอบที่ใหญ่เช่นนี้ ก็ไม่สมควรเป็นฝ่าที่ใหญ่เช่นนี้ แต่พวกมันก็รู้ว่ากดทุกข์ภัยที่ใหญ่ขนาดนี้ลงมา มนุษย์ไม่สามารถแบกรับก็จะถูกทำลายทิ้ง ยิ่งกว่านั้นพวกมันยังรู้ว่า มันเป็นการยากที่ศิษย์ต้าฝ่าจะเดินข้ามทุกข์ภัยมาได้ แต่พวกเขาก็คิดว่าทำลายทิ้งก็ทำลายทิ้ง พวกมันถึงกับเห็นข้าพเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญ พวกมันคิดว่าจะประจักษ์แจ้งฝ่าที่ใหญ่ขนาดนี้ ก็ต้องรับการทดสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ ทุกท่านลองคิดดู พูดขึ้นมาฟังดูง่าย โดยแก่นแท้มันน่ากลัวยิ่งนัก ภาวะแวดล้อมในเวลานั้นยากเกินกว่าจะบรรยาย มันเลวร้ายอย่างที่สุด แต่พวกเราไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกในประเทศหรือนอกประเทศจีน ในเวลานั้นต้องมีความรู้สึกเช่นนั้น ต่างก็เห็นถึงระดับความชั่วร้ายที่เหล่ามารร้ายแสดงออกมาบนโลก ดูภายนอกนั่นเป็นเพียงการแสดงออกของมนุษย์แบบหนึ่ง แต่โดยแก่นแท้ องค์ประกอบของความชั่วร้ายนั้นควบคุมมนุษย์อยู่ ในระยะแรกข้าพเจ้าก็ทำลายสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มกำลัง แต่มันใหญ่โตอย่างเหลือหลาย เพราะต่อให้ท่านทำลายมันทิ้งเร็วอย่างไร ก็ต้องมีขั้นตอน ใช้เวลา 9 เดือนที่จะทำลายมันทิ้ง นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ใหญ่โตอย่างยิ่ง ในเวลานั้นเนื่องจากมารร้ายนี้ช่างใหญ่เหลือเกิน เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ฝึกทั้งหลายจะแบกรับได้ เมื่อไม่ไปแบกรับ การทดสอบของพวกเขาก็นับไม่ได้ ท่านทำลายมันทิ้งเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ ดังนั้นยังต้องแบกรับ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าผู้ฝึกไปแบกรับก็ยากอย่างยิ่งที่จะข้ามพ้นมาได้ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปล่อยให้ผู้ฝึกแบกรับเฉพาะความชั่วร้ายที่แสดงออกมาจากมนุษย์เท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ ข้าพเจ้าจึงแบกรับเอาไว้เอง (เสียงปรบมือ) ณ ที่นี้ไม่ใช่จะบอกพวกท่านว่าอาจารย์เก่งกาจอย่างไร ไม่ได้หมายความเช่นนั้น คือบอกพวกท่านถึงขั้นตอนของเหตุการณ์ หลังจากสิ่งนี้ถูกทำลายทิ้งไป สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลง ปีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา สถานการณ์ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลง คนชั่วไม่ถูกองค์ประกอบของมารร้ายเหล่านั้นควบคุมเอาไว้ จึงไม่มีกำลังค้ำจุนจิตใจ เวลานี้พวกเขาคิดว่า ต้าฝ่าได้ผ่านการทดสอบแล้ว เรื่องเหล่านี้กำลังจะจบลงแล้ว เพียงแต่มีคนส่วนหนึ่งไม่ได้เดินออกมา

แน่นอน ยังมีเหตุผลอื่นที่ข้าพเจ้าไม่พูด เหตุผลหนึ่งคือข้าพเจ้าอยากดูศิษย์ของข้าพเจ้า เทพผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะหยวนหมั่นในอนาคตแสดงออกมาท่ามกลางภัยพิบัติในครั้งนี้ แน่นอนยังมีเหตุผลอื่นอีก แต่ทุกๆก้าวท่ามกลางมารผจญ พวกท่านล้วนเดินข้ามมาด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียว ทุกท่านโดยภาพรวมล้วนสามารถเดินได้ถูกต้องเที่ยงตรงมาก ไม่สามารถพูดว่าความคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาของทุกคนจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านกระทำ สิ่งที่แสดงออกมาคือความยิ่งใหญ่ เพราะในเวลานั้นอาจารย์ไม่อยู่ ดูจากจุดนี้ ชีวิตเหล่านั้นซึ่งก่อมารผจญครั้งนี้ให้แก่พวกเรา ชีวิตเก่าเหล่านั้นก็เลื่อมใสศรัทธาจนไม่มีอะไรจะพูด สิ่งที่สมควรทำ สิ่งที่สมควรแบกรับ ทุกท่านต่างเดินข้ามมาอย่างสง่าผ่าเผย อย่างยอดเยี่ยม

แน่นอนแม้ว่าสถานการณ์ยังจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอีก แต่มารร้ายที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดหมดสิ้นจนถึงที่สุด ยังคงแสดงอยู่ ยังไม่สามารถวางใจได้ ยังจะต้องพยายามทำให้ดีในสิ่งที่พวกเราสมควรทำต่อไปอีก ก้าวเดินทุกๆก้าวของท่านให้ดีอย่างแท้จริงบนหนทางไปสู่การหยวนหมั่น อย่าเข้าใจว่าเวลานี้เป็นเพียงการทดสอบที่ธรรมดาๆ แท้จริงแล้วมันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ เพราะท่านกำลังยืนยันความเป็นจริงของฝ่า เพราะท่านกำลังทำในเวลาที่ยากลำบากที่สุด อย่าเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนกับสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำกัน พวกเขาทำเพื่อตัวเอง ทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคนธรรมดาสามัญ แต่พวกท่านทำเพื่อต้าฝ่า จุดฐานที่ไม่เหมือนกัน พวกท่านคือผู้บำเพ็ญ ในอนาคตท่านจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งเหล่านี้ ในจำนวนนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่านรู้ในเวลานี้ และที่พวกท่านไม่รู้ในเวลานี้ ดูจากรูปแบบที่แสดงออกมาของคนธรรมดาสามัญ ท่านไม่รู้สึกรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เพราะจะปล่อยให้พวกท่านเกิดความทะนงตน พึงพอใจในตัวเอง อาจารย์ได้แต่จะให้ท่านพยายามมากขึ้น เดินให้ดีในทุกก้าว ในหนึ่งปีนี้ ในการอธิบายความเป็นจริง ในขั้นตอนการบำเพ็ญของพวกท่าน ในขั้นตอนของการปกป้องฝ่ามีมารผจญในทุกรูปทุกแบบ พบกับปัญหาแต่ละแบบแต่ละอย่าง พวกท่านต่างใคร่ครวญตรึกตรองด้วยตนเอง ตัดสินใจเดินข้ามมาด้วยตัวเอง งานของอาจารย์ไม่ได้สูญเปล่า ไม่ว่าอาจารย์ได้ทำอะไรให้พวกท่านล้วนแต่คุ้มค่า (เสียงปรบมือยาวนาน) ยอดเยี่ยมจริงๆ (เสียงปรบมือ)

เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าจะหาเวลาพูดกับทุกท่านเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าไม่ใช่จะสามารถมาร่วมงานฝ่าฮุ่ยได้ทุกครั้ง ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าออกมาล้วนมีวัตถุประสงค์ ไม่ใช่จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยกับทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพการณ์ในเวลานี้ ฉะนั้นในอนาคตข้าพเจ้าจะหาเวลาพูดกับทุกท่านอย่างละเอียด วันนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดมากไปนัก หวังว่าทุกท่านจะทำได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องการเจิ้งฝ่า และเรื่องการเปิดโปงมารร้าย นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญ

ก็จะพูดเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่าน (เสียงปรบมือ)


บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยแคนาดา ปี 2001

19 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ณ อ๊อดตาว่า

 

สวัสดีทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและขอให้การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ (เสียงปรบมือ) การเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง ทุกท่านทราบ นี้ไม่เหมือนกับการบำเพ็ญครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะเหตุใด เพราะพวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่า ในประวัติศาสตร์การบำเพ็ญแบบใดๆ ล้วนแต่เพื่อการยกระดับของส่วนบุคคลและการหยวนหมั่นของส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง แต่พวกท่านไม่ใช่ ทุกท่านทราบในอนาคตยังจะมีคนอีกมากมายจะได้ฝ่า ก็คือพูดว่า หลังจากต้าฝ่าถ่ายทอดออกมา แบ่งการเดินเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ก่อตั้งศิษย์ต้าฝ่าอย่างมั่นคง การบำเพ็ญส่วนบุคคลหลังจากนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเจิ้งฝ่า ทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่พวกเขาจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและหยวนหมั่นโดยสิ้นเชิง เช่นนั้นการเป็นศิษย์ต้าฝ่า ทุกท่านได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ นี้กับการบำเพ็ญส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง จึงเป็นคนละเรื่อง พวกท่านต้องปกป้องฝ่า พวกท่านต้องยืนยันความเป็นจริงของฝ่า ภายใต้สภาพการณ์ที่ฝ่าประสบกับการถูกประทุษร้าย พวกท่านเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นอย่างไร และกลมกลืนกับต้าฝ่าได้ดียิ่งขึ้น นี้คือสิ่งที่พวกท่านควรทำ ในทางปฏิบัติพวกท่านก็ทำได้ดีอย่างยิ่ง จุดนี้อาจารย์มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งนัก

เพราะพวกเราบำเพ็ญฝ่าถูกต้อง ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้ความดีดำเนินการ เช่นนั้นด้วยความคิดดีงามที่พวกเรามี ในการยืนยันความเป็นจริงของฝ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำเพื่อเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย ล้วนได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่สง่างาม ความเมตตากรุณาของศิษย์ของเรา ในเวลาเดียวกันสำหรับสิ่งชั่วร้าย ก็ต้องกำจัดทิ้ง เพราะมันบ่อนทำลายจักรวาล บ่อนทำลายสรรพชีวิต ก็คือพูดว่า ถ้าหากไม่มีสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ ก็จะไม่มีความจำเป็นต้องมีการเจิ้งฝ่า ในประวัติศาสตร์ช่วงใดๆก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่มีแบบอย่างให้อ้างอิง สามารถทำทั้งหมดนี้ให้ดีได้ สะท้อนให้เห็นได้อย่างแท้จริงถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของศิษย์ต้าฝ่า อีกทั้งเป็นเกียรติและความโชคดีของพวกท่าน เพราะในประวัติศาสตร์ ชีวิตใดๆล้วนไม่มีโอกาสอย่างนี้ นี่เป็นครั้งแรก ในระยะสองปีมานี้ ทุกท่านทำได้ดีมากๆ จุดนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดแล้วในหลายโอกาสต่างๆกัน นอกจากนี้ในช่วงดำเนินการเจิ้งฝ่า ผู้ฝึกโดยรวมไม่เพียงแต่ทำได้ดีแบบทั่วๆไปเท่านั้น แต่ดีอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้ฝึกนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ล้วนทำได้ดีอย่างยิ่ง ได้ทำหน้าที่ของศิษย์ต้าฝ่าอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความสามารถของพวกท่านเอง และเงื่อนไขของตัวพวกท่าน ทำในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งได้สูญเสียร่างกายมนุษย์เพื่อต้าฝ่าเหล่านั้น ล้วนได้แสดงความยิ่งใหญ่ออกมาให้เห็น ในระหว่างการยืนยันความเป็นจริงของต้าฝ่า

ในระหว่างการเจิ้งฝ่า ที่ผ่านมาทุกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง เพียงแต่ว่าสิ่งชั่วร้ายยังไม่ได้ถูกกำจัดจนหมดสิ้น เช่นนั้นหลังจากนี้พวกเรายังต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ก็คือต้องเปิดโปงและกำจัดสิ่งชั่วร้าย การบ่อนทำลายของสิ่งชั่วร้ายในครั้งนี้ คนจีนได้รับการทำร้ายรุนแรงมากที่สุด นักการเมืองอันธพาลอันชั่วร้ายกลุ่มนั้นในรัฐบาลจีน วิธีการทั้งหมดที่พวกมันใช้ล้วนแต่ต่ำทรามที่สุด ชั่วร้ายที่สุด เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ พวกมันได้มาถึงจุดสุดยอดแล้ว ถึงที่สุดแล้ว การที่รัฐบาลหนึ่งถูกนำมาใช้แบบอันธพาล เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าของเรากระทำไปด้วยความคิดดีงาม ได้สร้างความตื้นตันแก่คนในสังคมโลก สร้างความตื้นตันให้แก่ชีวิตในแต่ละระดับชั้น ขณะที่สิ่งชั่วร้ายแสดงออกมาในประเทศจีน ก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่ชีวิตในแต่ละระดับชั้น สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้กับความดีงามของพวกเรานั้นแตกต่างกันอย่างชัดแจ้ง ทุกท่านทราบสิ่งชั่วร้ายนี้ มันมองเห็นแล้วว่าตัวเองกำลังจะถูกกำจัดก็ยิ่งกำเริบเสิบสาน มันก็คือชั่ว มันก็คือพิษ มันก็คือชั่วร้าย ก็เหมือนยาพิษ ท่านจะไม่ให้มันทำพิษต่อคน มันทำไม่ได้ มันก็เป็นสิ่งนี้ ฉะนั้นในขั้นตอนกำจัดมัน ก็ไม่ต้องเกรงใจแม้แต่น้อย ก็คือกำจัดทิ้ง ณ ที่นี้ไม่ได้หมายถึงคน หมายถึงชีวิตชั่วร้ายเหล่านั้นที่ควบคุมคน ศิษย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าอันที่จริงต่างมีความสามารถ ทั้งผู้ฝึกในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ รวมทั้งผู้ฝึกใหม่บางคน อันที่จริงล้วนมีความสามารถ เพราะในการเจิ้งฝ่า ทุกๆขั้นตอนล้วนเป็นการพิสูจน์ เป็นการทดสอบที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะที่ต่างกัน ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกันในอนาคต นี้คือต้าฝ่าอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จักรวาล พูดถึงการเป็นผู้บำเพ็ญส่วนบุคคลคนหนึ่ง พวกท่านได้เดินผ่านขั้นตอนการบำเพ็ญแล้ว พวกท่านคือชีวิตที่กำลังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้าฝ่า หนทางช่วงสุดท้ายคือการเลื่อนระดับสู่ต้นกำเนิด ตำแหน่งสูงสุดของตัวพวกท่านแต่ละคน จิตใจอันกว้างใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่าสามารถอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในอนาคต ในประวัติศาสตร์ที่ต่างกันจะมีเรื่องราวต่างๆกันปรากฏ ต้าฝ่าของจักรวาลชุดนี้ก็ต้องทิ้งไว้ให้กับสรรพชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกัน ของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน สำหรับการอ้างอิงเมื่อปัญหาในระดับชั้นที่ต่างกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกันปรากฏ เหลือไว้ให้ชีวิตจัดการกับสภาพการณ์ในแต่ละแบบแต่ละอย่างที่จะปรากฏออกมาในช่วงเวลาที่ต่างกัน ก็คือปัญหาที่ปรากฏออกมาในแต่ละแบบแต่ละอย่างในวันนี้ ล้วนเพื่อเหลือไว้สำหรับการอ้างอิงของประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์แสดงออกมาอย่างสลับซับซ้อน ดูเหมือนไม่เป็นระเบียบ ในความเป็นจริงเป็นระเบียบอย่างยิ่ง ก็คือเหลือไว้ในประวัติศาสตร์เพื่อให้เปรียบเทียบกับปัญหาที่จะปรากฏในช่วงเวลาที่ต่างกันในอนาคต ว่าสมควรจะจัดการอย่างไร ฉะนั้นถ้าหากสิ่งชั่วร้ายได้มาถึงระดับที่ไม่อาจจะเยียวยาได้ จะปฏิบัติกับมันอย่างไร นี่ไม่ใช่ปัญหาของการบำเพ็ญส่วนบุคคล นี่คือการพิทักษ์ฝ่าของจักรวาล เมื่อจำเป็นก็สามารถใช้ความสามารถที่ต่างกันของระดับที่ต่างกันกำจัดทิ้ง

ทุกท่านทราบฝ่าของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พูดให้พวกท่านฟังเท่านั้น ระดับชั้นต่างๆก็ฟังกันอยู่ เช่นนั้นก็คือพูดว่า ในระดับชั้นต่างๆ ก็มีการเจิ้งฝ่า หน้าที่เช่นนี้ ภายใต้สภาพการณ์ที่พิเศษสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้าย สามารถทำเช่นนี้ นี้ไม่เคยมีในการบำเพ็ญในประวัติศาสตร์ สภาวะถูกต้องแบบต่างๆ ในทุกๆด้านที่พวกท่านแสดงออกมาในเวลานี้ ภายใต้สภาวะต่างๆจะทำอย่างไร ล้วนแต่ทิ้งไว้ให้แก่ประวัติศาสตร์ ฉะนั้นจึงเข้มงวดจริงจังและสำคัญ แน่นอน ในเวลาที่พวกเรากำจัดสิ่งชั่วร้าย ทุกคนต้องระวัง หากมีความคิดอยากโอ้อวด เกิดความกลัวของคนธรรมดาสามัญ หรือมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ทำไมท่านจึงมีความสามารถอย่างนี้ เพราะเป็นผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งจึงมีความสามารถอย่างนี้ ฉะนั้นเวลาท่านส่งความคิดนี้ออกไป จึงไม่สามารถที่จะส่งออกไปโดยที่ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นมีผู้ฝึกบางคนเวลาใช้ความสามารถนี้ บางเวลาใช้ได้ผล บางเวลาก็ใช้ไม่ได้ผล ปัญหาอยู่ตรงนี้ แม้ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ แต่ในเวลาที่สมควรต้องกำจัดจริงๆ นั่นก็ต้องกำจัด ไม่เพียงแต่พวกท่านเท่านั้นที่กำจัด ถ้าหากผู้บำเพ็ญไม่สามารถกำจัด เทพ แม้กระทั่งเทพที่สูงยิ่งขึ้น ก็ต้องร่วมกันกำจัด

อีกเรื่องหนึ่ง พวกเราผู้ฝึก ต่อไปเวลาฝึกพลังเป็นหมู่คณะ หรือเมื่อจัดประชุมใหญ่เหมือนของพวกเราเช่นนี้ สามารถใช้วิธีเข้าสู่ความสงบเงียบ ห้านาที นั่งเจี๋ยอิ้ง ในความนึกคิดกำจัดความคิดที่ไม่ดีในความคิดของตน กรรมและทัศนะความคิดที่ไม่ดี หรือการรบกวนจากภายนอก ก็คิดเช่นนี้ให้พวกมันตาย พวกมันก็จะถูกกำจัด เพียงห้านาทีเป็นใช้ได้ (เสียงปรบมือ) พวกเราเวลาฝึกกงเป็นหมู่คณะ คิดจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายภายในสามภพ ยกฝ่ามือข้างหนึ่งมาตั้งตรงหน้าอก ใช้ความคิดจริง คิดเพียงห้านาทีก็พอ (เสียงปรบมือ) มันใช้ได้ผล เพราะอย่างไรก็ตามพวกท่านก็คือ ผู้บำเพ็ญที่ยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญ แต่ถ้าหากพวกท่านนำไปใช้เพื่อสิ่งที่ผู้บำเพ็ญไม่สมควรใช้ มันจะใช้ไม่ได้ผล พอเกิดความคิดก็จะมีกรรมตามสนอง หรือตกระดับชั้น ขอให้จำไว้

จากนี้ข้าพเจ้ายังจะพูดอีกปัญหาหนึ่ง จะพูดปัญหาอะไร ก็คือทุกท่านทราบ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าใจ ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนั้นผิดโดยสิ้นเชิง ทำไมจึงเกิดสภาวะแรงโน้มถ่วงตามที่คนเรียกกันเช่นนี้ เพราะโลกและภายในสามภพ ชีวิตทั้งหมด สสารทั้งหมด รวมทั้ง อากาศ น้ำ ร่างวัตถุทั้งหมดที่มีคงอยู่ภายในสามภพ ล้วนประกอบขึ้นโดยอณูของแต่ละชั้นที่มีอยู่ภายในสามภพ ระหว่างอณูแบบต่างๆ ในแต่ละชั้นนั้นสัมพันธ์เชื่อมผนึกต่อกันและกัน การเชื่อมผนึกต่อกันและกันแบบนี้ ภายในสามภพมันสามารถยืดขยาย เคลื่อนย้ายภายใต้แรงดึง ก็คือท่านดึงมัน มันจะเหมือนกับเส้นยางเส้นหนึ่ง สามารถยืดขยาย ปล่อยออก มันก็จะกลับคืนไป ก็คือว่าระหว่างอณูด้วยกันมันมีรูปแบบพื้นฐานและมั่นคงของการคงอยู่ จึงนำไปสู่การที่ท่านเคลื่อนย้ายร่างวัตถุใดๆ ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลก มันก็กลับสู่พื้นดิน แน่นอนไม่ได้พูดว่าเวลาเคลื่อนย้ายก้อนหินไปไว้อีกที่หนึ่ง มันไม่กลับไปที่เดิม ไม่ใช่ความคิดแบบนี้ พื้นผิวของโลกคือ เส้นแบ่งเขตของระดับชั้นๆหนึ่ง ณ ระดับชั้นนี้ สามารถเคลื่อนย้ายทางแนวขวาง เพราะทั้งหมดอยู่ในระดับชั้นเดียวกัน แต่การเคลื่อนย้ายไปสู่ชั้นสูง เกินจากระดับชั้นของมันก็จะถูกดึงกลับมา เพราะร่างวัตถุบนโลกก็คือ อาณาจักรเขตแดนของอณูที่อยู่ในระดับชั้นนี้

ทุกท่านลองคิดดู ร่างจักรวาลทั้งร่าง ใหญ่โตมโหฬารอย่างยิ่ง จาก ณ ที่สูงภายในสามภพ คน บนโลกใบนี้จะดูเล็กมาก คนดูเหมือนเดินจากนิวยอร์กมาถึงแคนาดา แต่ในความเป็นจริง ในสายตาของพวกเขาดูเหมือนไม่ได้ขยับที่ เพราะขอบเขตการเคลื่อนย้ายของท่านเล็กมากๆ เช่นนั้นในเวลาที่จรวด ยานอวกาศบินขึ้นฟ้า ก็คือคิดอยากจะแยกออกจากสภาพแวดล้อมนี้ ซึ่งประกอบขึ้นโดยอณูระดับชั้นต่างๆเหล่านี้ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นโลก ดังนั้นคนจึงใช้จรวดเพื่อเพิ่มกำลังแรงผลักดัน เคลื่อนย้ายด้วยกำลังที่แรง ภายในสามภพ ทุกท่านทราบมีชั้นบรรยากาศ มันดูเหมือนชั้นบรรยากาศ ในความเป็นจริงมันเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบขึ้นโดยชีวิตจุลภาคนับจำนวนไม่ถ้วน เพื่อทำให้มั่นคง ให้คนสามารถคงอยู่ที่นี่ ครั้นเมื่อกระโดดออก แยกจากชั้นบรรยากาศนี้ การเชื่อมผนึกต่อกันและกันของโมเลกุลจำนวนมาก ก็จะถูกตัดขาดภายใต้แรงดึงด้วยกำลังที่แรง ฉะนั้นจึงก่อเกิดสภาพการณ์แบบหนึ่ง มีเพียงอณู ณ ริมขอบยังคงเชื่อมผนึกต่อกับมันอยู่ แรงดึงจึงไม่มีกำลังแรงนัก จึงพูดว่า แม้ท่านจะไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกแล้ว แต่ท่านก็ยังเชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนของโมเลกุลอื่นๆภายในสามภพ มันจึงสามารถอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคง นี่ก็คือสาเหตุที่ดาวเทียมดวงนั้นสามารถอยู่ตรงนั้น แน่นอน วัตถุที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่ปริมาตรต่างกันการเชื่อมผนึกต่อกันจะเหมือนกัน ร่างวัตถุที่ปริมาตรเล็กแต่ความหนาแน่นของสสารมากกับร่างวัตถุที่มีปริมาตรใหญ่ ความสัมพันธ์ของการเชื่อมผนึกต่อกันจะมีมากเท่ากัน จะพูดให้ละเอียดยังมีด้านต่างๆอีกหลายด้าน ความหมายที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อครู่ก็คือจะบอกทุกท่านว่า แรงโน้มถ่วงนั้นไม่มีคงอยู่ มูลเหตุที่แท้จริงคือ อณูในสภาพแวดล้อมนี้ มันจะต้องคงอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ พวกมันเชื่อมผนึกต่อกันและกัน

เช่นนั้นพูดถึงผู้บำเพ็ญ ทำไมคนสามารถออกจากร่าง ทำไมสามารถลอยขึ้นมา ก็เพราะพวกท่านกับร่างกายอันเป็นวัตถุ ซึ่งประกอบขึ้นจากอณูของสสารชั้นผิวที่เกี่ยวข้องกับโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับอณูของสภาพแวดล้อมนี้ตัดขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกันแล้ว พวกท่านจึงไม่มีแรงเกาะติดของมัน ไม่มีกำลังยับยั้งเกี่ยวโยงของมัน ดังนั้นจึงสามารถลอยขึ้น เช่นนั้นท่านบำเพ็ญถึงอาณาจักรเขตแดนใด ชีวิตที่ประกอบขึ้นมาในระดับจุลภาคของท่านส่วนนั้น ก็จะเชื่อมผนึกต่อกับอาณาจักรเขตแดนนั้น แล้วเมื่อท่านบำเพ็ญสูงขึ้นไปอีกล่ะ ท่านก็จะเชื่อมผนึกต่อกับระดับที่สูงยิ่งขึ้น ก็จะตัดขาดจากการเชื่อมผนึกต่อกับระดับชั้นทั้งหมดที่อยู่ต่ำลงมา มันสัมพันธ์กันแบบนี้ โจวเทียนใหญ่เชื่อมทะลวงเป็นปรากฏการณ์ของระดับชั้นนี้ แต่ผู้ฝึกได้เดินผ่านชั้นนี้ก่อนหน้านี้นานแล้ว เพียงแต่ถูกปิดเอาไว้เท่านั้นเอง ในการบำเพ็ญต่อจากนี้ ผู้ฝึกของเราจะทยอยปรากฏออกมาในสภาวะในแบบต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดถึงปัญหานี้กับทุกคน วันนี้ก็จะพูดเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าหวังว่าฝ่าฮุ่ยครั้งนี้จะดำเนินไปได้ดียิ่งขึ้น (เสียงปรบมือ)

ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกท่านลำบากมาก พวกท่านต้องทำงาน ต้องศึกษาเล่าเรียน มีชีวิตครอบครัว มีกิจกรรมทางสังคม ขณะเดียวกันยังต้องดูแลครอบครัว ต้องทำงานให้ดี แล้วยังต้องศึกษาฝ่าให้ดี ฝึกพลังให้ดี แล้วยังจะต้องไปอธิบายความเป็นจริง ลำบาก มันลำบากไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวลาและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ลำบาก อานุภาพแห่งคุณธรรมจึงจะปรากฏ ลำบาก จึงจะเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อตั้งอานุภาพแห่งคุณธรรม ยอดเยี่ยม เพราะพวกท่านคือผู้บำเพ็ญ แม้จะลำบากก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ก็พูดเพียงเท่านี้ (เสียงปรบมือ)


บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ย ระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี ซี

 

21 กรกฎาคม ค.ศ. 2001

 

สวัสดีทุกท่าน ลำบากทุกท่านแล้ว

เวลานี้ทุกท่านคงจะสามารถเข้าใจและซาบซึ้งถึงความลำบากยากเย็นของเขา(การบำเพ็ญ) ลำบากจึงจะสามารถบำเพ็ญออกมาได้ ในอดีตในประวัติศาสตร์มีคนจำนวนมากแสวงหาเต๋า ต่างต้องการจะบำเพ็ญ ต้องการจะหยวนหมั่น ต้องการจะหลุดพ้นวัฏสงสารของการเกิดและตายของคน แต่ก็ลำบากอย่างยิ่ง หากคนไม่กำจัดจิตใจทุกชนิดของตนซึ่งเกิดขึ้นในหมู่คนธรรมดาสามัญ ในระหว่างการบำเพ็ญอันลำบากยากเย็น จะไม่สามารถหยวนหมั่นอย่างเด็ดขาดแน่นอน ฉะนั้นท่ามกลางมารผจญที่เผชิญอยู่ขณะนี้ สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมา สิ่งที่ได้กระทำนั้นยอดเยี่ยม เป็นปรากฏการณ์แท้จริงของผู้บำเพ็ญ ศิษย์จำนวนมากส่วนใหญ่ ต่างสามารถก้าวออกมายืนยันความเป็นจริงของฝ่า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันชั่วร้ายนี้ เดินสู่หยวนหมั่น สิ่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ

ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการการบำเพ็ญรูปแบบใด ล้วนไม่มีภาพอันยิ่งใหญ่เหมือนอย่างวันนี้ เพราะในประวัติศาสตร์รูปแบบการการบำเพ็ญแบบใดๆ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นอย่างแท้จริงในวงกว้างเช่นนี้ ขณะที่เวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พวกเราอยู่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องธรรมดาพื้นๆ ที่อาจารย์ช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น พวกท่านตกอยู่ในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่าทั่วทั้งเทียนถี่(ร่างนภา)ของจักรวาล เหล่าเทพต่างจ้องมองโลกในเวลานี้อยู่ คำพยากรณ์มากมายในโลกมนุษย์ได้กล่าวถึง ในสังคมมนุษย์เมื่อประวัติศาสตร์ดำเนินถึงช่วงเวลาที่กำหนด แม้แต่เทพบนสวรรค์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เทียนถี่(ร่างนภา)ก็ต้องประกอบใหม่ คำพยากรณ์แต่ละอย่างในประวัติศาสตร์ก็ดี นิทานแต่ละแบบที่เล่าขานสืบทอดอยู่บนโลกก็ดี ล้วนสะท้อนการอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของผู้คนในทุกวันนี้ ก็คือพูดว่าการแสดงออกในแบบต่างๆของสังคมมนุษย์ในทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญ พูดถึงผู้บำเพ็ญ สิ่งที่พวกเราประสบก็คือประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ ท่ามกลางการเจิ้งฝ่าและการบำเพ็ญ พวกท่านโดยพื้นฐานคือเดินหนทางของตัวเองได้ถูกต้องเที่ยงตรง

ในขั้นตอนของการเบี่ยงเบนออกจากฝ่าของชีวิตในจักรวาล ชีวิตไม่รู้ถึงการคงอยู่ของฝ่า และข้อกำหนดอันแท้จริงซึ่งฝ่ามีต่อชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกันแล้ว เช่นนั้นจึงทำให้สรรพชีวิตเมื่อเผชิญกับงานการเจิ้งฝ่าอันสำคัญขนาดนี้ในวันนี้ คนจำนวนมากมายต่างไม่สามารถจัดวางความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องระหว่างตัวเองกับฝ่า กับศิษย์ต้าฝ่า กับข้าพเจ้า อันที่จริงอิทธิพลเก่าที่ควบคุมสรรพชีวิตส่งผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า มันจึงเป็นอุปสรรคอันแท้จริงของการเจิ้งฝ่า ชีวิตในจักรวาลมากจนไม่อาจจะนับจำนวนได้ ชีวิตมากมายเช่นนี้ ทุกท่านคิดดู ท่ามกลางการเจิ้งฝ่าทุกๆชีวิตล้วนต้องแสดงด้านที่ไม่ดีแล้วของพวกเขาออกมา ฉะนั้นชีวิตมากมายเช่นนี้ พูดถึงฝ่าแล้วก็คือ การทำผิดอย่างใหญ่หลวง ก็ต้องคัดออก เช่นนั้นสรรพชีวิตมิใช่ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือหรอกหรือ งานของการเจิ้งฝ่ามิทำเสียเวลาเปล่าหรอกหรือ ฉะนั้นที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่า ข้าพเจ้าหันกลับมาใช้การจัดเตรียมของอิทธิพลเก่า เพราะอิทธิพลของสิ่งชั่วร้ายนี้ เชื่อมโยงต่อกันจากบนลงล่าง ทุกระดับชั้นไม่มีเว้น กำลังทำการรบกวนการเจิ้งฝ่า อันที่จริง นี้เป็นการรวมศูนย์ของปรากฏการณ์อย่างประจวบเหมาะของการแสดงออก ของชีวิตในแต่ละระดับชั้นหลังจากเสื่อมทราม ก็คือพูดว่า ความเสื่อมทรามของชีวิตทั้งหมด ชีวิตทั้งหมดที่สามารถแสดงสภาวะที่ไม่ดีนั้นออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า ล้วนปรากฏออกมาพร้อมกันทั่วทั้งระบบของอิทธิพลเก่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า สรรพชีวิตมากมายอื่นๆ เป็นชั้นๆ ถูกจัดวางไม่ให้ยุ่งเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดเตรียมของพวกเขาถูกก่อกวน นี้ประจวบเหมาะกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ให้สรรพชีวิตเหล่านั้นทำผิดต่อฝ่าโดยตรง ก็สามารถจะได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้น พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาจัดเตรียมได้อย่างฉลาดล้ำเลิศ กลับอยู่ในการควบคุมของข้าพเจ้าอย่างเหมาะเจาะ พวกที่เข้าร่วมในระบบกลับเป็นพวกที่สมควรจะต้องคัดออกในจักรวาล เป็นชีวิตที่เลวที่สุด ไม่ดีที่สุด พวกมันจึงรวมศูนย์ปรากฏให้เห็นถึงความเข้าใจและพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สุดในแต่ละระดับชั้น สิ่งที่สรรพชีวิตในเวลานี้สามารถกระทำออกมา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าพอดี พวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่แล้ว ฉะนั้นพวกที่จะต้องกำจัดอย่างแท้จริงในระหว่างการเจิ้งฝ่าก็คือการแสดงออกที่ไม่ดีเหล่านี้ ขณะที่ชีวิตในหมู่อิทธิพลเก่านั้น ถึงแม้ได้ก่อผลกระทบต่อการเจิ้งฝ่า แม้กระทั่งได้กระทำเรื่องที่เลวร้ายมากๆ ก็ยังให้โอกาสแก่พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า พวกที่หมดหนทางเยียวยาได้แล้วจริงๆ จึงตัดสินใจกำจัดทิ้งอย่างถึงที่สุด เช่นนั้นชีวิตเหล่านั้นในระดับชั้นอื่นๆซึ่งไม่ได้เข้าร่วมก่อกวนการเจิ้งฝ่า ไม่ว่าในประวัติศาสตร์พวกเขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีอย่างไร แต่ในเรื่องของการเจิ้งฝ่าพวกเขาไม่ได้เข้าร่วม ไม่ได้บ่อนทำลาย ฉะนั้นพวกเขาจึงมีทางรอด และชีวิตเหล่านี้มีจำนวนเป็นส่วนใหญ่

ตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าอิทธิพลเก่าจะทำการก่อกวนในเรื่องนี้ ดูๆเหมือนไม่มีลำดับขั้นตอน แท้ที่จริงแล้วมีลำดับขั้นตอนอย่างยิ่ง มารผจญ การทดสอบทุกแบบซึ่งพวกเราผู้ฝึกได้ประสบในโลก ก็คือสิ่งที่อิทธิพลเก่าจัดเตรียมไว้อย่างประจวบเหมาะ และมารผจญที่ผู้ฝึกแบกรับ ไม่เพียงแต่เกิดจากกรรมของตัวผู้ฝึกเองเท่านั้น ยิ่งไม่ใช่อุปสรรคที่มนุษย์เองสร้างให้แก่ต้าฝ่า คนไม่มีความสามารถอย่างนั้น คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งอยู่ต่อหน้าผู้บำเพ็ญ เขาเปราะบางอ่อนแออย่างยิ่ง คนในทุกวันนี้แท้จริงแล้ว ได้เผชิญกับมารผจญ จากการจัดเตรียมอย่างเป็นระบบของอิทธิพลเก่ากลุ่มนี้ ในระดับชั้นที่ต่างกัน คนถูกอิทธิพลในระดับชั้นต่างๆควบคุมเอาไว้ ฉะนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนจนมีกำลังเข้มแข็ง พวกเขาจึงกล้าทำอะไรต่างๆกับผู้บำเพ็ญ พวกเขาจึงกล้าไม่เคารพยำเกรงต้าฝ่า ฉะนั้นในที่นี้ก็ปรากฏออกมาหนึ่งปัญหา ในโลกนี้นอกจากเหล่าสมุนชั่วร้ายแล้ว คนในโลกจำนวนมากไม่มีความผิด แต่ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาชวนเชื่อของการกุข่าว ใส่ร้ายป้ายสีอย่างมืดฟ้ามัวดิน วัดตามหลักการของฝ่าแห่งจักรวาล ในหัวสมองของคนๆหนึ่ง หากบรรจุด้วยความนึกคิดที่ไม่ดีต่อต้าฝ่า ก็จะถูกคัดทิ้งไป เมื่อการทดสอบของต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่าจบสิ้นลง ทุกท่านคิดดู คนอย่างนี้ เขาไม่อันตรายหรือ เพราะสิ่งที่เขาคัดค้านโดยตรงก็คือฝ่านี้ อิทธิพลเก่านี้เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างสถานการณ์อันชั่วร้ายอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของโลกนี้ ใช้วิธีต่างๆ ปิดกั้นสื่อมวลชนทั้งในประเทศและนอกประเทศทั้งหมดที่สามารถจะเปิดเผยความเป็นจริง ในการประทุษร้ายต่อศิษย์ต้าฝ่า พรรคดังกล่าวได้รวบรวมประสบการณ์การเคลื่อนไหว การต่อสู้แต่ละครั้ง และวิธีการชั่วร้ายทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งของในประเทศจีนและต่างประเทศ ในเวลาเดียวกันยังใช้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ความปลิ้นปล้อนกลับกลอก และการทรยศหักหลัง ซึ่งก่อเกิดขึ้นมานับพันปีในภูมิปัญญาของคนจีน วิธีการที่ใช้ล้วนแต่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุด ดังนั้นในระยะแรกของการปราบปราม ผู้คนบนโลกจำนวนมากถูกปิดบังด้วยคำโกหกหลอกลวง การเป็นผู้บำเพ็ญเจิ้งฝ่า ไม่สามารถมองดูชีวิตที่ไม่มีความผิดเหล่านี้ถูกคำโกหกหลอกลวงเช่นนี้ นำพาไปสู่บาปกรรมและถูกทำลายทิ้ง เพราะครั้นเมื่อเรื่องนี้จบสิ้นลง ขั้นตอนต่อไปของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติก็จะเริ่มต้น ดังนั้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะถูกคัดทิ้งเป็นจำนวนมาก ทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร ล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่านี้ของจักรวาล ชีวิตทุกๆชั้นต่างสอดคล้องกับหลักการของฝ่าของจักรวาลของแต่ละชั้น ต้นกำเนิดของสสารมูลฐานที่สุดทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นโดยฝ่านี้ หากชีวิตหนึ่งต่อต้านฝ่าซึ่งสร้างชีวิตทั้งหมดในจักรวาล แล้วท่านจะไปที่ใด มิต้องถูกคัดทิ้งไปหรือ ศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลานี้ ในระหว่างการยืนยันความเป็นจริงของต้าฝ่า อธิบายความเป็นจริง ได้ช่วยเหลือชาวโลกจำนวนมากจริงๆ เหล่าศิษย์ขณะที่ตัวเองถูกประทุษร้าย ภายใต้สภาพการณ์อันร้ายแรงเช่นนี้ ยังสามารถอธิบายความเป็นจริง ช่วยเหลือสรรพชีวิต นี้ไม่ใช่ความเมตตาอันยิ่งใหญ่หรอกหรือ การเป็นศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆ ต่างสมควรแสดงออกซึ่งความเมตตาต่อสรรพชีวิต พูดจากอีกมุมหนึ่ง ศิษย์ต้าฝ่าตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองถูกประทุษร้าย ยังกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศิษย์ต้าฝ่า

การอธิบายความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงเป็นปัญหาของการเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายเท่านั้น การอธิบายความเป็นจริงของพวกเราเป็นการกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต ในเวลาเดียวกันยังมีองค์ประกอบของการยกระดับ และกำจัดความยึดติดของตัวพวกท่านเองในระหว่างการบำเพ็ญเป็นต้น ยังมีองค์ประกอบของการรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการบำเพ็ญ อีกทั้งยังมีเรื่องของการที่ท่านจะทำอย่างไรให้โลกของตัวท่านเองให้เต็มและสมบูรณ์ในช่วงสุดท้ายของการหยวนหมั่น ปัญหาเหล่านี้เป็นต้น ในอนาคตถ้าท่านเป็นผู้สำเร็จธรรมที่ยิ่งใหญ่ บรรลุหยวนหมั่นท่านหนึ่งแล้ว ภายในมิติของท่าน ภายในขอบเขตของโลกของตัวท่านเองนี้ ไม่สามารถจะไม่มีสรรพชีวิต ฉะนั้นในขั้นตอนของการบำเพ็ญ จึงต้องให้ท่านแสดงความเมตตาของท่าน ช่วยเหลือสรรพชีวิต เพิ่มพูนให้โลกของท่านให้เต็มสมบูรณ์ได้อย่างไร ระหว่างการเจิ้งฝ่า ขณะที่ข้าพเจ้าทำการกำจัดอิทธิพลเก่าซึ่งกระทบกระเทือนต่อการเจิ้งฝ่าอยู่นั้น ในเวลาเดียวกันก็จัดเตรียมเรื่องราวของพวกท่านอยู่ เรื่องราวดูเหมือนชั่วร้าย ยุ่งเหยิงสับสน แท้ที่จริงเป็นระเบียบอย่างยิ่ง อิทธิพลเก่าพวกมันจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบ สิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็เป็นระเบียบมาก ไม่ว่าจะพูดจากด้านไหน ล้วนมีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในที่สุด ในช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนจะใช้โอกาสนี้ให้ดีได้อย่างไร เพื่อแสดงอานุภาพแห่งคุณธรรมอันยอดเยี่ยม และยิ่งใหญ่ของผู้บำเพ็ญให้ปรากฏออกมาอย่างแท้จริง นี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยาก เมื่ออิทธิพลเก่าต้องการให้โอกาสพวกเราที่จะกำจัดพวกมัน เช่นนั้นก็ใช้มันเป็นประโยชน์ให้ดีที่สุด นี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยาก

เวลาที่ผู้บำเพ็ญคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสนามของสิ่งชั่วร้ายพูดว่า สามารถปล่อยวางความเป็นความตาย เหมือนกับพวกเราในวันนี้ อยู่ในสนามที่ถูกต้องเช่นนี้ ท่านพูดถึงการปล่อยวางความเป็นความตาย พูดขึ้นมาแล้วผ่อนคลายอย่างมาก(พูดได้อย่างสบายๆ) เพราะไม่มีความกดดันใดๆ แต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมของสิ่งชั่วร้าย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้าย ท่านไปยืนยันความเป็นจริงของฝ่า กล้าที่จะเดินออกมาเปิดโปงสิ่งชั่วร้าย นั่นก็จะเป็นคนละเรื่อง เช่นนั้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม้ว่ามันจะชั่วร้ายอย่างยิ่ง แต่ทุกท่านลองคิดดู มันก็ยากที่จะได้พบใช่หรือไม่ มันเป็นเรื่องที่หาได้ยาก ผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว ก็ไม่มีโอกาสเช่นนี้อีก การเป็นศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านจึงสามารถพบกับโอกาสเช่นนี้ ในอดีตการบำเพ็ญทั่วไปหรือการบำเพ็ญส่วนบุคคล ไม่มีเรื่องเช่นนี้ แน่นอนในประวัติศาสตร์ เช่น พระเยซู องค์ศากยมุนี เช่นกันก็เคยประสบกับมารผจญอย่างใหญ่หลวง ในเวลานั้นมารผจญที่มุ่งตรงต่อพวกเขาในประวัติศาสตร์ก็นับว่าชั่วร้ายอย่างมาก แต่การใช้สื่อมวลชนที่ทันสมัยอย่างเช่นทุกวันนี้ สร้างความชั่วร้ายอย่างนี้ ครอบคลุมอาณาบริเวณไปทั่วทั้งโลกอย่างมืดฟ้ามัวดินเช่นนี้ นี้ยังไม่เคยมีมาก่อน เริ่มจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ปี ๑๙๙๙ สิ่งชั่วร้ายมีความใหญ่โตราวกับแม้แต่ฟ้าก็ถล่มลงมา นอกจากศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเรื่องราวของฝ่าหลุนกงนั้นเป็นอย่างไร รัฐบาลและสื่อมวลชนในแต่ละประเทศต่างพากันฟัง คำโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นจริงของสื่อมวลชนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากหลงเชื่อในคำโฆษณาชวนเชื่อที่โกหกหลอกลวงของประเทศจีน ผู้คนต่างพากันมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเราฝังอยู่ในใจ วันนี้ทำไมทุกคนรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมผ่อนคลายลงแล้ว เพราะในการอธิบายความเป็นจริงต่อคนในโลก ต่อสื่อมวลชน ต่อทุกรัฐบาล พวกท่านได้อธิบายความเป็นจริงที่พวกเราถูกประทุษร้าย ความโอบอ้อมอารี ความเมตตาของพวกท่านในสังคมคนธรรมดาสามัญ และการกระทำที่ถูกต้องของศิษย์ต้าฝ่าได้รับการยืนยันจากคนในโลก ได้รับการยืนยันจากเทพ ดังนั้นจึงมีสภาพแวดล้อมในวันนี้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมจริงๆ พวกท่านได้ยืนหยัดต้านทานการกุข่าวใส่ร้ายป้ายสี เครื่องจักรโฆษณาชวนเชื่อของทั่วทั้งประเทศ และรัฐบาลอันใหญ่โตซึ่งถูกควบคุมโดยสมุนที่ชั่วร้ายที่สุด อันธพาลที่สุด ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนที่สามารถก้าวตามความคืบหน้าของต้าฝ่า พวกท่านล้วนได้ทำในสิ่งที่พวกท่านสมควรทำ พวกที่อยู่บ้านยังไม่ก้าวออกมา ยังรู้สึกว่าตัวเองยังบำเพ็ญอยู่ เปรียบเทียบกันแล้ว สามารถจะนับว่าเป็นการบำเพ็ญได้อย่างไร แน่นอนจิตใจคน อยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญจะปรากฏออกมาต่างกัน เวลาที่คนศึกษาต้าฝ่าแล้วเดินผิดทาง เป็นเพราะมีความยึดติดที่ปล่อยวางไม่ได้ และความยึดติดอันนี้ก็จะถูกชีวิตชั่วร้ายควบคุมและใช้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน ชีวิตชั่วร้ายเจาะจงจ้องหาความนึกคิดที่ยึดติดของท่าน เพื่อเสริมกำลังให้มันแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายถูกมันควบคุม หลังจากถูกมารใช้เป็นประโยชน์แล้ว การรับรู้(อู้)สู่ทางมารที่ปรากฏออกมา เขายังรู้สึกว่าอยู่บนหลักการ ตัวเองยังจับใจความบางตอนจากในฝ่า เพื่อมาแก้ต่างให้กับเหตุผลของตน

ดูจากสภาพการณ์โดยรวมของการเจิ้งฝ่าในเวลานี้ การเปลี่ยนแปลงของทั่วทั้งเทียนถี่แห่งจักรวาล เป็นไปอย่างใหญ่หลวง เทียนถี่แห่งจักรวาลใหม่อันกว้างใหญ่ไพศาลนั้น ใหญ่มหึมาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ดีงามอย่างไม่เคยมีมาก่อน การเจิ้งฝ่าได้ดำเนินมาถึงปลายสุดของช่วงสุดท้ายแล้ว เนื่องจากระบบของเทียนถี่ใหญ่โตอย่างยิ่ง ใหญ่โตจนไม่อาจจะคาดคะเนได้ แม้แต่ระบบที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังประกอบขึ้นมาจาก ระบบที่ใหญ่โตเช่นนี้นับหลายสิบล้านระบบ ใช่ โครงสร้างนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะใช้ภาษาของคนธรรมดาสามัญอธิบายได้อีกแล้ว มาถึงระดับที่หมดปัญญาที่จะบรรยายแล้ว ใช่ แต่พวกท่านก็อย่าได้ดูแคลนตัวเอง บางทีหยวนหมั่นในอนาคตซึ่งรอท่านอยู่ คืออาณาจักรเขตแดนอันยิ่งใหญ่สง่างามมากๆก็ได้ (เสียงปรบมือ)

การเป็นพวกท่านศิษย์ต้าฝ่าทุกคน การอธิบายความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ จุดนี้ข้าพเจ้าขอบอกพวกท่านอีกครั้ง ใครก็ตามที่แก้ต่างให้กับตัวเอง ใครก็ตามที่ไม่เคยเดินออกมาล้วนทำผิด สำหรับเรื่องมารผจญครั้งนี้จะดำเนินไปอีกนานสักเท่าใดนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เรื่องเหล่านี้ ทุกท่านก็อย่าคิดมาก ตัวเองจะสามารถหยวนหมั่นหรือไม่ ก็อย่าคิด เพราะจิตใจใดๆของท่านล้วนสามารถจะกลายเป็นความยึดติดแบบหนึ่ง ล้วนสามารถจะถูกมารใช้เป็นประโยชน์ ในเวลาที่ความคิดของท่านผุดขึ้นมา สิ่งชั่วร้ายก็สามารถจะแปลงเป็นภาพปลอมแบบหนึ่งออกมาให้ท่าน เมื่อนั้นก็จะก่อเกิดเป็นการรบกวนแบบหนึ่ง ให้ใช้เวลานี้อย่างทะนุถนอม นี่เป็นเวลาที่เหลือให้กับศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านกำลังอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญ อยู่ในระหว่างการเจิ้งฝ่า กำลังทำให้ตัวเองเดินสู่หยวนหมั่น ในเวลาเดียวกันยังต้องช่วยเหลือสรรพชีวิต พวกท่านก็กำลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่ากระทำในวันนี้สำคัญอย่างยิ่ง หนทางที่เดินอย่างถูกต้องก็อาจจะเป็นสิ่งอ้างอิงสำหรับชีวิตในอนาคต ในเวลาเดียวกันก็ยังได้วางรากฐานสำหรับรูปแบบการดำรงชีวิต ให้แก่มนุษยชาติในอนาคตไว้ในสังคมมนุษย์ ทุกท่านทราบ สิ่งที่ปรากฏออกมาบนเว็บไซท์เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ของเรา ทัศนะความคิดใหม่ของมนุษยชาติในอนาคต เป็นตัวแทนของความนึกคิดในอนาคตของมนุษยชาติใหม่ และความเห็นที่ถูกต้อง สภาวะ ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี ความบริสุทธิ์ถูกต้อง และความอดทนอันยิ่งใหญ่ ซึ่งศิษย์ต้าฝ่าแสดงออกมาในช่วงเวลาของการเจิ้งฝ่า กำลังส่งผลต่อสังคมในอนาคต นอกจากพวกท่านศิษย์ต้าฝ่า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการบำเพ็ญในช่วงเวลานี้แล้ว ในอนาคตยังจะมีคนในอนาคตได้ฝ่า การดำเนินการในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน เดิมทีสิ่งที่อิทธิพลเก่าจัดเตรียมเอาไว้คือ ก่อนและหลัง ๒๐ ปี แบ่งเป็นช่วงเวลาเจิ้งฝ่ากับช่วงเวลาฝ่าปรับโลกมนุษย์ สิบปีแรกเป็นช่วงเวลาอาจารย์ทำการเจิ้งฝ่ากับการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาเจิ้งฝ่า สิบปีหลังเป็นช่วงเวลาที่คนอนาคตจะได้ฝ่า หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่ ถึงเวลานั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นของอนาคต แต่ข้าพเจ้าพูดออกมาเพราะสภาพการณ์เหล่านี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็เปลี่ยนแปลงไม่สักกี่มากน้อย อย่าได้ดีใจกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำได้ไม่ดีสมควรจะรู้ว่าเวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้ว อย่างอื่นอะไรก็ไม่ต้องคิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำเราต้องรับผิดชอบต่ออนาคต พร้อมกันนี้ในการอธิบายความเป็นจริงของพวกเรา คนในอนาคตได้รับการช่วยเหลือแล้วจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ความเข้าใจและการสนับสนุนต่อต้าฝ่าที่แสดงออกมา ได้วางรากฐานอย่างดีสำหรับพวกเขาจะได้ฝ่าและเข้าสู่สังคมมนุษย์ในอนาคต

คนไม่ใช่มาโลกมนุษย์อย่างเปล่าๆ เพราะในอดีตในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกไม่มีมนุษย์ ในทุกวันนี้ ทุกท่านทราบ ข้าพเจ้าพูดถึงมนุษย์ต่างดาวบ่อยๆ ทำไมข้าพเจ้าต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือ เพราะพวกเขาจึงจะใช่มนุษย์ในสภาพแวดล้อมของโลกอย่างแท้จริงในอดีต พวกมันจึงจะใช่เจ้าของที่แห่งนี้ ณ ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน แม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลออกไปอีก ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแล้วกี่ใบก็ตาม ชีวิตบนโลกในแต่ละรอบ คนล้วนมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน มีหน้าตาภายนอกไม่เหมือนกัน แตกต่างกันอย่างมาก แต่พวกมันล้วนคือเจ้าของที่แห่งนี้ เช่นนั้นทำไมรูปลักษณ์ของพวกเรามนุษย์ในรอบนี้จึงกลายเป็นเช่นนี้ล่ะ เพราะทุกท่านทราบ ฝ่าของจักรวาลจะถ่ายทอดกัน ณ ที่ตรงนี้ ในประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นก็ได้มีการวางรากฐานทั้งหมด สำหรับการถ่ายทอดต้าฝ่าให้กว้างไกลในภายหลัง ไม่สามารถจะให้สิ่งที่ดูเหมือนสัตว์มาฟังฝ่า นั่นจะเป็นการลบหลู่ต่อต้าฝ่า ดังนั้นเทพจึงสร้างมนุษย์ในวันนี้ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง ในศาสนาตะวันตก ผู้คนรู้ว่าพระยะโฮวาห์สร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง คนตะวันออกก็รู้ว่าหนี่วาสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของตัวเอง ยังมีเทพองค์อื่นๆ สร้างมนุษย์อื่นๆ ในอดีตถ้าสร้างชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้ของโลกให้เหมือนกับเทพ เท่ากับเป็นการลบหลู่ต่อเทพ เป็นการไม่เคารพยำเกรงอย่างที่สุดต่อเทพ ฉะนั้นไม่สามารถสร้างมนุษย์ของที่แห่งนี้ตามรูปลักษณ์ของเทพ แม้ว่ามนุษย์ในวันนี้ได้ถูกสร้างตามรูปลักษณ์ของเทพ แต่เทพก็ปฏิเสธที่จะยอมรับคนเป็นประเภทเดียวกับพวกเขา เพราะรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์กับเทพนั้น ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง มีเพียงเปลือกนอกรูปลักษณ์ของมนุษย์เท่านั้นที่คล้ายเทพ ไม่เพียงแต่เรื่องเหล่านี้ ในประวัติศาสตร์ ทำไมวัฒนธรรม อารยธรรมของจีน ดินแดนแห่งนี้ กับดินแดนอื่นๆ จึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ ประเทศในพื้นที่ใดล้วนมีความคิดของความเป็นประเทศหนึ่ง ผู้นำของชนชาติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งล้วนเป็นความคิดของพระเจ้าแผ่นดิน ตรงกันข้ามกับประวัติศาสตร์ประเทศจีน เขาไม่มีความคิดของความเป็นประเทศชาติ เขาปรากฏออกมาในรูปแบบของราชวงศ์ และในประวัติศาสตร์ ฮ่องเต้จีน(จักรพรรดิจีน)กับพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอื่นๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แท้จริงแล้ว ในเวลาเดียวกับการวางรากฐานของวัฒนธรรมเหล่านี้ ก็มีการผูกวาสนากับสรรพชีวิตของจักรวาลอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์ ล้วนมีสรรพชีวิตของโลกสวรรค์ต่างๆมาผูกวาสนาในดินแดนจีน พวกเขาเป็นตัวแทนของระบบจักรวาลนั้นๆของพวกเขา ผู้ฝึกต้าฝ่าล้วนมาจากระบบจักรวาลต่างๆ เวลาไปเกิดใหม่ในระดับชั้นที่ต่างกัน นั่นคือขั้นตอนที่ชีวิตของระดับชั้นที่ต่างกัน ณ มูลฐานพวกเขามาจากเทียนถี่อันไกลโพ้น ทุกท่านทราบ ฮ่องเต้(จักรพรรดิ)หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่งรัชสมัย นั่นคือสิ่งที่คนพูด ยังไม่แต่เพียงเท่านี้ ฮ่องเต้หนึ่งรัชสมัย ขุนนางหนึ่งรัชสมัย ชาวสวรรค์หนึ่งรัชสมัย ประชาชนหนึ่งรัชสมัย วัฒนธรรมหนึ่งรัชสมัย เสื้อผ้าอาภรณ์หนึ่งรัชสมัย ในอดีตเวลาเปลี่ยนรัชสมัย วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทันที เสื้อผ้าอาภรณ์จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ล้วนแต่นำมาเองโดยชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกัน ฉะนั้นวัฒนธรรมของประเทศจีน ดินแดนแห่งนี้ หรือ การกิน การอยู่อาศัย การสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ รูปแบบการดำรงชีวิต ทุกๆด้านจะแตกต่างกันอย่างมากกับพื้นที่อื่นๆ เพราะมันเกิดขึ้นจากการสะสมของวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ซึ่งชีวิตจากระบบต่างๆได้นำมาสู่มนุษยชาติ ฉะนั้นเป็นเช่นนี้ต่อๆไป ประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ไม่สามารถจะรองรับคนจำนวนมากขนาดนี้ ดังนั้นหลังจากผูกวาสนาแล้ว ชาติหน้าก็จะไปเกิดใหม่ในพื้นที่อื่น

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูด ข้าพเจ้าพูดว่าประเทศใดๆในโลกนี้ล้วนไม่ใช่คงอยู่ด้วยเหตุบังเอิญ ล้วนมีความหมายและเป้าหมายของการคงอยู่ของมัน อันที่จริงคนต่างรอคอยฝ่ากันอยู่ ผู้ฝึกจำนวนมากต่างมีความรู้สึก อย่างเช่น บางคนหลังจากได้อ่านฝ่าแล้วบอกว่า ตลอดชีวิตฉันค้นหาสิ่งนี้อยู่ หรือ นี้ก็คือสิ่งที่ฉันค้นหาอยู่ สรรพชีวิตอื่นๆ ทำไมไม่สามารถได้ฝ่าทันที ณ ขั้นตอนปัจจุบันล่ะ เพราะด้านนี้ของพวกเขาถูกยับยั้งเอาไว้ พวกเขาไม่สามารถเข้ามาในเวลานี้ เพราะครั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว กรรมในตัวของพวกเขาและองค์ประกอบอันซับซ้อนต่างๆที่พวกเขาก่อขึ้นในสังคม สิ่งที่อยู่ด้านลบเหล่านั้นก็จะตามขึ้นมาด้วย เช่นนั้นก็จะเพิ่มความยากลำบากให้กับขั้นตอนแรกของการเจิ้งฝ่า ฉะนั้นจึงไม่สามารถให้พวกเขาขึ้นมาในเวลานี้ แต่การเจิ้งฝ่า อธิบายความเป็นจริง พวกท่านต้องไปทำ เพราะในขั้นตอนการดำเนินการ พวกเขาได้ฝึกพลังแล้วก็ดี ได้ศึกษาฝ่าแล้วก็ดี แม้จะไม่ลึกซึ้ง แต่ก็ได้วางรากฐานให้พวกเขามาได้ฝ่าในอนาคต ฉะนั้นต้องทำ ก็คือพูดว่ามีสภาพการณ์มากมาย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน ล้วนไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ บนโลกนี้ไม่ว่าเรื่องใดๆล้วนมาเพื่อต้าฝ่านี้ ล้วนก่อเกิดขึ้นมาเพื่อต้าฝ่า สร้างขึ้นเพื่อต้าฝ่า หลักการของฝ่ามากมายที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน ความลับแท้จริงต่างๆที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่าน แม้แต่เทพในอดีตก็ไม่รู้ พวกเขาพอฟังแล้วต่างรับรู้ขึ้นมาในทันทีทันใด เพราะอาณาจักรเขตแดนของพวกเขาได้จำกัดความเข้าใจของพวกเขาต่อระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้น ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่ไกลโพ้นยิ่งขึ้น เพราะบำเพ็ญได้สูงเพียงใดก็จะประจักษ์และรับรู้หลักการที่สูงเพียงนั้น ประจักษ์รับรู้ความเป็นจริงของจักรวาลสูงเพียงนั้น ฉะนั้นการอยู่ในโลกทุกวันนี้ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบต่อสรรพชีวิตอื่นๆ พวกเราไม่สามารถจะไม่รับผิดชอบต่อการได้ฝ่าของสรรพชีวิตอื่นๆในอนาคต พวกเราไม่สามารถจะไม่วางรากฐานเพื่อให้สรรพชีวิตอื่นๆได้ฝ่าในอนาคต เพราะเป็นไปได้มากว่าพวกเขาคือชีวิตในระบบนั้นๆของพวกท่าน เพื่อจะถ่ายทอดฝ่าในประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ และไม่ให้คนธรรมดาทั่วไปได้ฟังฝ่า พระเจ้าของแต่ละโลกต่างๆมากมาย และชีวิตในระดับชั้นที่สูงมากๆ จึงรวมตัวกันไปเกิดในดินแดนจีน ในจำนวนนั้นมีพวกที่ข้าพเจ้าดูแลมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมา แน่นอน ดูแลหรือไม่ดูแล ได้ฝ่าในวันนี้จะได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ดังนั้นคนที่นั่นยิ่งสมควรต้องไปช่วยเหลือ ท่ามกลางการโฆษณาชวนเชื่ออันชั่วร้ายแบบมืดฟ้ามัวดิน สิ่งที่คนเหล่านั้นแสดงออกมา ไม่ใช่เพียงการทำบาปประเภทธรรมดาทั่วไป บางคนได้ถูกลิขิตต้องทำลายทิ้งแล้ว ไม่ว่าเขาจะมาจากที่ใด ไม่ว่าเขาจะมีบุญวาสนาอะไร ระดับชั้นสูงเพียงใด สำหรับการเป็นชีวิตหนึ่งแล้วไม่น่าเสียดายหรือ หมดปัญญา ไม่ใช่อาจารย์ไม่เมตตา แต่เป็นเพราะในการเจิ้งฝ่าชีวิตในระดับต่างๆ ล้วนกำลังจัดวางตำแหน่งกันใหม่ ไม่ใช่ปัญหาว่า เมตตาหรือไม่เมตตา ช่วยหรือไม่ช่วยคนให้หลุดพ้น ซินซิ่งของชีวิตหนึ่งอยู่ตรงไหน ก็จะต้องจัดวางไว้ตรงนั้น นี้คือมาตรฐาน นี้คือหลักการของฝ่า นี้เป็นการกำหนดให้แก่อนาคต ไม่สามารถจะขัดขืน ไม่สามารถฝ่าฝืนตามอำเภอใจ

พวกเราเวลาอธิบายความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่านอกประเทศจีนทำ ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏออกมา ก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน คือวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ในระดับชั้นของการบำเพ็ญและการเดินสู่หยวนหมั่น พวกท่านกับผู้ฝึกในประเทศไม่มีความแตกต่างใดๆ ก็คือจัดให้ท่านได้ฝ่าที่นี่ จัดให้ท่านบำเพ็ญอยู่ที่นี่ ศิษย์จำนวนมากมีระดับการศึกษาสูงมาก ผู้มีระดับการศึกษาสูง จำนวนส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์ต่างประเทศ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะเพื่อให้ท่านได้ใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาและความถนัดอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ ให้ท่านไปอธิบายความเป็นจริงของฝ่า โดยเทคนิคความสามารถในหมู่คนธรรมดาสามัญ ซึ่งต้าฝ่าเป็นผู้สร้างให้แก่ชาวโลก ในทางปฏิบัติทุกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง พิจารณาจากบทความของศิษย์ต้าฝ่าในเว็บไซท์หมิงฮุ่ย เว็บไซท์ซินเซิง และสื่ออื่นๆ ข้าพเจ้าเห็นว่า บางบทความที่พวกท่านเขียนล้วนเป็นผลงานชิ้นเอก มีเหตุผล มีข้ออ้างอิง ความนึกคิดแจ่มชัด ตรรกแน่นหนา สามารถสร้างความตกใจให้แก่สิ่งชั่วร้ายได้จริงๆ และมีระดับมาตรฐานสูงมาก วัดด้วยมาตรฐานของปัจจุบัน ข้าพเจ้าว่าสื่อมวลชนกุเรื่องโกหกหลอกลวงในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เหล่านั้นใช้ไม่ได้ มีผู้ฝึกคนหนึ่งบอกว่า ในราชสำนักไม่มีคนแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นเป็นเช่นนั้น ใครอยากจะออกแรงทุ่มเทให้กับสิ่งชั่วร้ายเพื่อกุเรื่องโกหกหลอกลวง สร้างเรื่องเพื่อป้ายสีแบบอันธพาลเล่า ศิษย์ต้าฝ่าได้แสดงสิ่งที่ตัวเองสมควรทำให้เป็นที่ปรากฏอย่างเต็มที่ นี้คือภาระหน้าที่ของพวกท่าน นี้คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำในช่วงเวลาแห่งการเจิ้งฝ่า และพวกท่านทำได้ดีอย่างยิ่ง ผู้ฝึกในประเทศอธิบายความเป็นจริงต่อสรรพชีวิต ขณะที่ต้องประสบกับมารผจญและต้องแบกรับความเจ็บปวดของการถูกประทุษร้าย ได้แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ก่อนการถือกำเนิดของผู้สำเร็จธรรมผู้ยิ่งใหญ่ บางครั้งเวลาข้าพเจ้าอ่านเว็บไซท์เจิ้งเจี้ยน (www.pureinsight.org) ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ชีวิตใหม่ของมนุษยชาติใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนี้จริงๆ เพราะความเข้าใจของพวกท่านสามารถเข้าไปถึงช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ใหม่แบบนั้นแล้ว เข้าไปถึงความเข้าใจของชีวิตที่ถูกต้องที่สุดแบบนั้นแล้ว ศิษย์ต้าฝ่ากำลังวางรากฐานให้กับมนุษยชาติในอนาคต

การที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายมีองค์ประกอบของความชั่วร้ายประการหนึ่ง ก็คืออิทธิพลเก่า พวกมันเห็นว่า ผู้ฝึกบางคนจะหยวนหมั่นเป็นศิษย์เจิ้งฝ่า (ศิษย์แห่งการปรับฝ่า) ในใจพวกมันไม่ยอม พวกมันรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเป็นศิษย์เจิ้งฝ่า ผู้ฝึกเหล่านี้ได้มาง่ายเกินไป ดังนั้นจึงควบคุมสิ่งชั่วร้าย ใช้คนชั่วตีผู้ฝึก จักต้องตีผู้ฝึกจนพูดว่า ไม่ฝึกแล้ว ชั่วร้ายหรือไม่ เทพจะสามารถพูดเช่นนี้ได้หรือ จักรวาลอยู่ท่ามกลางการเจิ้งฝ่า ชีวิตที่ถูกคัดออกในแต่ละระดับชั้นมีเป็นจำนวนมาก จำนวนพวกเราผู้ซึ่งจะหยวนหมั่น ข้าพเจ้าดูยังอีกไกลกว่าจะถึงจำนวนที่เพียงพอ เดิมทีข้าพเจ้าคาดไว้ว่าอย่างต่ำที่สุดคือ ห้าสิบล้าน ข้าพเจ้าไม่เคยพูดกับพวกท่านมาก่อน (เสียงปรบมือ) เวลานี้ยังไม่ถึง แต่ก็มีจำนวนมากแล้วทีเดียว ไม่ว่าจะอย่างไรการเป็นผู้บำเพ็ญ พวกเราได้ยินอะไร พวกท่านก็อย่าได้มีจิตยินดี บางทีคำพูดนี้ของอาจารย์ โดยตัวของมันก็คือการทดสอบต่อพวกท่าน จิตใจอะไรก็ตามปล่อยวางลงเสีย อะไรก็ไม่คิด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิษย์ต้าฝ่าสมควรทำ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนั้นแล้ว อย่าได้เห็นว่าสิ่งชั่วร้ายมันร้ายกาจอำมหิตอย่างไร เวลานี้มันได้ใช้กลเม็ดจนหมดสิ้นแล้ว ได้แต่เลื่อนขั้นการใช้สื่อมวลชนสร้างเรื่องโกหกอย่างไม่หยุดหย่อน ในลักษณะทำให้ถึงที่สุด จิตวิปริตเอาแต่บังคับผู้ฝึกเหล่านั้นให้เขียนหนังสือสำนึกผิดอะไรเอย เซ็นหนังสืออะไรเอย ทั้งๆที่รู้ว่าไม่จริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคน ทำไมจักต้องทำเช่นนี้ ทำไมจักต้องให้ท่านเซ็นหนังสือนั้น ทำไมจักต้องให้ท่านพูดว่า ไม่ฝึก จึงจะปล่อยท่าน ฝั่งนี้ ฝึก ก็ตัดสินลงโทษ ฝั่งนั้นพูดคำว่าไม่ฝึก ก็ปล่อยคนได้ แตกต่างกันมากไหม เป็นปกติไหม ไม่ปกติ ไม่ชัดเจนหรือ ก็คือจะให้ท่านตกลงมา ก็คือจะให้ท่านพูดคำนั้น พูดออกมา แม้ว่าจะไม่ออกมาจากจิตใจของท่านเอง มันก็คือจุดด่างดำ การเป็นศิษย์เจิ้งฝ่าคนหนึ่ง นั่นก็คือความอัปยศอดสู ยิ่งกว่านั้นหากได้กระทำความเสียหายต่อต้าฝ่า ถ้าท่านไม่สามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ในระหว่างการเจิ้งฝ่าในภายหลัง แก้ไขความเสียหายที่ได้นำมาสู่ต้าฝ่า นั่นก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ทำได้หรือไม่ได้ ความคิดเพียงชั่ววูบ ท่านสามารถเดินออกมายืนยันความเป็นจริงให้กับฝ่าได้หรือไม่ และไม่ใช่อิงตามคนหมู่มากอานุภาพยิ่งใหญ่ก็จะสามารถผ่านด่าน บางคนคิดไปรออยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ถ้าคนกลุ่มใหญ่ออกมาฉันก็ออกมา พอเห็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ออกมา เขาก็วนหนึ่งรอบแล้วก็กลับไป เพราะเวลาคนกลุ่มใหญ่ออกมา เป็นเพราะอานุภาพแห่งชี่นั้นพาท่านออกมา ไม่ใช่เดินออกมาเนื่องจากตัวท่านเอง ได้ปล่อยวางจิตใจของความเป็นความตายซึ่งออกมาจากตัวท่านเอง การบำเพ็ญเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ไม่ใช่แห่ตามคนหมู่มาก การยกระดับของแต่ละคนจะต้องเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นแข็งแกร่ง แน่นอนพวกเราผู้ฝึกซึ่งอยู่นอกประเทศ ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องไปเทียนอันเหมิน ถ้าพวกท่านไปกันทั้งหมด เรื่องการเจิ้งฝ่านอกประเทศก็ไม่มีคนทำ นี่ล้วนเป็นการจัดเตรียมของประวัติศาสตร์

พวกท่านคือร่างโดยรวมเดียวกัน ก็เหมือนพลังของอาจารย์ แน่นอน พวกท่านกับพลังไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ข้าพเจ้าเพียงแต่ยกตัวอย่าง ก็เหมือนกับพลังของข้าพเจ้า ทำสิ่งต่างๆอยู่ในเวลาเดียวกัน บางส่วนพุ่งทะลวงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล มุ่งจู่โจมทะลวงสู่ระดับจุลภาคอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกำลังใหญ่มหึมา และมุ่งสู่สิ่งที่สูงยิ่งขึ้น กว้างมากขึ้น อานุภาพแห่งชี่มากมายมหาศาล ความเร็วสูงอย่างยิ่ง เหนือกว่าเวลาทั้งมวลขณะทำการปรับท้องนภาอันยิ่งใหญ่ หลังจากการจู่โจมแบบนี้ผ่านไปแล้ว บางส่วนก็ไปกำจัดบาปกรรมของชีวิตในระดับชั้นต่างๆ ปรับความสัมพันธ์ซึ่งสลับตัดกันไปมา ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนของชีวิตในระดับชั้นที่ต่างกันให้สมดุล บางส่วนเข้าหล่อหลอมชีวิต บางส่วนจัดวางตำแหน่งใหม่ให้แก่ชีวิต แม้กระทั่งชีวิตที่อยู่ในระดับจุลภาคที่สุด ในแต่ละระดับชั้นก็กำลังทำในสิ่งที่ต่างกันอยู่ บางส่วนทำอยู่ในมิติที่ต่ำ บางส่วนปกป้องคุ้มครองผู้ฝึก บางส่วนกำลังขจัดสิ่งชั่วร้าย พลังทั่วทุกด้านล้วนทำเช่นนี้อยู่ จึงพูดว่าเป็นร่างโดยรวมเดียวกัน ไม่แน่ว่าจะต้องทำในสิ่งเดียวกัน แต่ไม่ว่าท่านจะทำเรื่องอะไร ท่านล้วนต้องคู่ควรกับการได้ชื่อว่าศิษย์ต้าฝ่าของท่าน

วันนี้ก็จะพูดเพียงเท่านี้ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพวกท่านก็สำคัญมาก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด ในช่วงเวลาใด ต่อให้การงานยุ่งอย่างไรก็ไม่สามารถจะแยกจากการศึกษาฝ่า นี้คือหลักประกันมูลฐานที่สุดของการยกระดับ และการหยวนหมั่นของพวกท่าน ไม่สามารถทำงานของต้าฝ่าโดยไม่ศึกษาฝ่า นั่นคือคนธรรมดาสามัญกำลังทำงานของต้าฝ่า ต้องเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ทำงานของต้าฝ่า สำหรับพวกท่านจึงกำหนดอย่างนี้ คนธรรมดาสามัญอยากจะช่วยงานของต้าฝ่า แน่นอนนั่นเป็นเรื่องดี แต่ ณ ที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงศิษย์ต้าฝ่า พวกท่านต้องเป็นศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่งซึ่งทำงานของต้าฝ่า เพราะการหยวนหมั่นของพวกท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ การหยวนหมั่นของพวกท่าน สำหรับพวกท่านในเวลานี้ก็คือสิ่งสำคัญอันดับแรก แน่นอนผสมผสานอยู่ในการหยวนหมั่นของพวกท่าน มีความรับผิดชอบของท่านต่อต้าฝ่า และการช่วยเหลือสรรพชีวิตรวมอยู่ด้วย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน พวกท่านพูดว่า อาจารย์กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต เมื่อพวกท่านต่างหยวนหมั่นแล้ว หันหน้ากลับไปดูพวกท่านก็จะเห็นชีวิตที่พวกท่านช่วยเหลือในเวลานั้น ระหว่างการอธิบายความเป็นจริง พวกท่านก็กำลังช่วยเหลือสรรพชีวิต

ข้าพเจ้าก็จะพูดเพียงเท่านี้ จากนี้ให้พวกท่านดำเนินการประชุมต่อไป